دکتر هدا آیت

دکتر هدا آیت  استادیار ژنتیک دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد

دکتر هدا آیت

Dr. Hoda Ayat

استادیار ژنتیک دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی بیوانفورماتیکی ژن کد کننده ی پپتید شبه آنتی تومور- ضددرد از عقرب زرد ایرانی (Mesobuthus eupeus) (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دوره: 18، شماره: 3
2 تاملی در خلقت شتر از دید قرآن و علم (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های علم و دین دوره: 7، شماره: 13
3 ساخت کتابخانه ی آنتی بادی تک دمین شتری بر ضد آنتی ژن های سلولی سرطان سینه (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دوره: 16، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Anti-cancer effect of a new toxin from Odontobuthus doriae scorpion on breast cancer cell line (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک
2 انسانی کردن آنتی بادیهای نوترکیب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زیستی
3 Comparative phylogenetic evaluation of wound healing mechanisms in some organisms (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک
4 Comparison study of MeICT expression in pET۳۲-Rh and pET۳۲a cloning vectors (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی ژنتیک و ژنومیکس انسانی
5 Design and amplification of an antimicrobial peptide based on scorpion mucroporin toxin (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی ژنتیک و ژنومیکس انسانی
6 Design and cloning of recombinant antimicrobial peptide Melittin-IMekn۲ (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی ژنتیک و ژنومیکس انسانی
7 Design and construction of a new operator: A new attempt to improve protein expression under industrial condition (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران
8 Effect of diet containing olive oil on theexpression of mir۳۷۳ and LncRNA H۱۹ as colorectal cancertumor factors (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی ژنومیک سرطان
9 Evaluation of the changes expression oflncRNANEAT۱ gene in the intestinal wall cells of male miceunder treated with wormwood extract and artemisinin (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی ژنومیک سرطان
10 Evaluation of the role of TGFβ, a-SMA and FGF۱ genes in scar formation during wound healing (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک
11 Investigating the effect of Iranian rice bran extract on the expression of PPAR-alpha gene and morphological changes of adipose tissue cells in model mice (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک
12 Investigation of anti-epileptic drugs effects on genes expression changes associated with development of male mice gonads (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک
13 Isolation, cloning, expression and purification of alpha-conotoxin PnIB from the cone snail Conus pennaceus of the Persian Gulf (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک
14 بررسی ارتباط پلی مورفیسم پروموتور ژنC3 درناحیه EREs با سقطهای مکرر خودبخودی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زیستی
15 بررسی خواص و کاربرد نانوبادیها در بیوتکنولوژی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی و مهندسی شیمی و سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در زیست شناسی
16 بررسی ساختاری و عملکردی پپتیدهای ضد میکروبی یوکاریوتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی و مهندسی شیمی و سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در زیست شناسی
17 بررسی سم عنکبوت و کاربردهای درمانی ان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی و مهندسی شیمی و سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در زیست شناسی
18 بررسی مقایسه ای تمایل اتصال VHH تک ظرفیتی و دوظرفیتی با آنتی ژن و تأثیر انواع مختلف لینکر بر عملکرد آنتی بادی های دوظرفیتی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
19 پیشگویی ساختار اولین پپتید شبه کلروتوکسین سم عفرب زرد ایرانی (MeICT) و مطالعه برهمکنش آن یا متریکس متالوپروتئیناز 2 (MMP-2) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
20 لولای آنتی بادی شترسانان، وسیله ای مفید در مطالعه روابط تکاملی HCAb (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
21 مطالعه محتوای اسید آمینه ای و نحوه اشتقاق ایزوفرم های متالوتیونین در یوکاریوت ها (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران