دکتر غلامرضا شیران

دکتر غلامرضا شیران گروه مهندسی راه آهن و برنامه ریزی حمل و نقل

دکتر غلامرضا شیران

Dr. Gholamreza Shiran

گروه مهندسی راه آهن و برنامه ریزی حمل و نقل

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Traffic Impact Assessment of Land Use Proposals: Fifty Years of Australian Experience (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مهندسی حمل و نقل دوره: 6، شماره: 4
2 تاثیر چراغ های هوشمند BITS و هماهنگ سازی تقاطع ها بر متغیرهای ترافیکی و زیست محیطی (مطالعه موردی: شهر یزد) (دریافت مقاله) فصلنامه جاده دوره: 51، شماره: 100
3 شناسایی عوامل موثر بر پذیرش فناوری در شهرداری با روش نظریه زمینه ای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 10، شماره: 39
4 شناسایی نقاط حادثه خیز تصادفات عابر پیاده به کمک تابع چگالی کرنل در محیط GIS (مطالعه موردی: شهر مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه جاده دوره: 46، شماره: 90
5 طراحی الگوی مدیریت پلیس برای پیش بینی بحران های ترافیکی و آسیب های شهری (موردکاوی ترافیک کلان شهر تهران ) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 13، شماره: 1
6 مدل سازی شبکه مبنای تصادفات جرحی عابر پیاده به کمک شبکه عصبی در محیط GIS (مطالعه ی موردی: شهر مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 10، شماره: 2
7 نقش همیاران پلیس در میزان تخلفات و سوانح ترافیکی کشور (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 9، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 امکان سنجی استفاده از انرژی خورشیدی در حمل و نقل ریلی و اثرات آن براقتصاد و محیط زیست (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
2 انتخاب بهترین شیوه حمل ونقل همگانی در شهر اصفهان (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
3 اهداف و روش های نوین آرام سازی ترافیک و ارزیابی کارایی روش ها در راستای توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
4 بررسی آسیب پذیری لرزه ای جاده ای (دریافت مقاله) دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی
5 بررسی تحلیلی رفتارترافیکی تاکسی ها و تاثیر آن برروی پارامترزمان سفرجریان ترافیک مطالعه موردی شهراصفهان (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران، معماری و مدیریت پایدار شهری
6 بررسی خصوصیات تصادفات عابرین پیاده همراه با مطالعه موردی شهر اصفهان طی سالهای 1389الی1391 (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
7 بررسی ضعف هاومشکلات پیاده روهای شهراصفهان وارائه راهکاربرای رفع آنها به منظور دستیابی به حمل ونقلی پایداروانسان محور (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
8 بررسی فاکتورهای مؤثر در مکانیابی ایستگاه های امداد و نجات جاده ای کشور (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی
9 برسی شاخصهای سنجش تابع هدف و محدودیت های طراحی شبکه خطوط حمل ونقل همگانی (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
10 تاثیر شمارشگر معکوس بر منطقه تردید (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا
11 تاثیرافزایش قیمت کارت بلیط در میزان استفاده ازحمل ونقل عمومی : مطالعه ی موردی حمل و نقل همگانی شهر اصفهان (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
12 تاثیرهوشمندسازی تقاطعات برکاهش آلودگی هوا (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
13 تحلیل سیاست های حمل و نقل پایدار شهر سبز فرایبورگ آلمان و بررسی سازگاری و اثر بخشی این سیاست ها بر وضعیت ترافیکی شهر اصفهان (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
14 تخمین آلودگی هوا ناشی از جریان های ترافیکی در خیابان های شهری (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
15 چارچوب تصمیم گیری برای پذیرش فناوری توسط سازمان های مدیریت شهری در کشور ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
16 رویکردعمومی به سیاست های مدیریت تقاضای سفرمطالعه موردی: ناحیه مرکزی شهراصفهان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
17 طراحی مدل ایمنی مبادی ورودی کلانشهر اصفهان (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران، معماری و مدیریت پایدار شهری
18 کاربرد نگاره های سنجنده مودیس در پایش PM10 بر فراز شهرستان زنجان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
19 کاربرد نگاره های سنجنده مودیس در پایش PM10 بر فراز شهرستان زنجان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
20 مدل دینامیکی ارزیابی عملکرد راه آهن؛ (مطالعه موردی ارزیابی عملکرد راه آهن ایران) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
21 مدل سازی پیش بینی فراوانی تصادفات وسیله نقلیه - عابر پیاده در تقاطعات چراغدار شهری (مطالعه موردی: تقاطعات شهر اصفهان) (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
22 مدل یکپارچه آلودگی هوا، کاربری زمین و تقاضای حمل و نقل در مناطق شهری ابزاری برایارزیابی پروژههای حمل و نقلی و شهرسازی (مطالعه موردی شهر تهران) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
23 مروری برمدلهای شبیه سازی برای تخمین زمان تخلیه خودروهادرمحدوده بحرانهای شهری وتحلیل نرخ تقاضای تخلیه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
24 مسیریابی چند معیاره گردشگران با روش تحلیل سلسله مراتبی در نرم افزار GIS مطالعه موردی: اصفهان (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
25 مسیریابی شخصیت‌های VIP در رویدادهای خاص؛ مطالعه موردی مرکز همایشه‌های بین‌المللی اصفهان (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
26 نقش دسترسی در میزان استفاده از حمل و نقل عمومی: مطالعه موردی حمل و نقل همگانی شهر اصفهان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری