محمدحسین رمضانی قوام آبادی

 محمدحسین رمضانی قوام آبادی دانشیار حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی

محمدحسین رمضانی قوام آبادی

Mohamad Hossein Ramezani Ghavam Abadi

دانشیار حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اقتصاد سبز: گامی به سوی تحقق توسعه پایدار در حقوق بین الملل محیط زیست (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی دوره: 21، شماره: 6
2 از شناسایی دولت فلسطین تا عضویت در دیوان کیفری بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه دولت پژوهی دوره: 2، شماره: 7
3 بررسی محتوای اصل مشارکت در حقوق بین الملل محیط زیست (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 12، شماره: 29
4 تحقق عدالت کیفری بین المللی در آفریقا؛ موانع و راهکارها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 47، شماره: 1
5 رویکرد ترامپ به حقوق بین الملل محیط زیست و پیشنهادهای رسانه ای (دریافت مقاله) پژوهشنامه رسانه بین الملل دوره: 4، شماره: 4
6 مذاخله سازمان های غیردولتی به منزه دوست دادگاه در دادگاه بین المللی حقوق دریاها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 47، شماره: 4
7 مطالعه تطبیقی گستره مفهوم ذینفع در اقامه دعاوی زیست محیطی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 46، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 مسئولیت دول تهای آسیای میانه و قفقاز در قبال آلودگی های زیست محیطی (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
2 نقش سازمان های غیردولتی در آموزش محیط زیست (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست