اکبر صفرزاده

 اکبر صفرزاده عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه محقق اردبیلی

اکبر صفرزاده

Akbar Safarzadeh

عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه محقق اردبیلی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی آزمایشگاهی تاثیر ارتفاع بر هیدرولیک سرریزهای کلید پیانویی مستطیلی مستغرق (دریافت مقاله) فصلنامه سد و نیروگاه برقابی ایران دوره: 2، شماره: 7
2 ارزیابی اثر استغراق نسبی در ساختار گردابه های بزرگ مقیاس آشفتگی در یک کانال مستطیلی با بستر زبر (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 34، شماره: 4
3 Mean flow characteristics, vertical structures and bed shear stress at open channel bifurcation (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی در آب و فاضلاب دوره: 4، شماره: 1
4 On the fine sediment deposition patterns in a gravel bed open-channel flow (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی در آب و فاضلاب دوره: 3، شماره: 1
5 بررسی تاثیر هد آب بر نحوه توزیع دبی بر روی تاج و رفتار خطوط جریان در سرریز کلیدپیانویی نامتقارن (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 14، شماره: 1
6 بررسی علل تخریب حوضچه ها ی پایین دست سد میل مغان با استفاده از مدل سازی هیدرودینامیک محاسباتی (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 12، شماره: 2
7 توسعه مدل سه بعدی MP-MPS برای پیش بینی الگوی جریان در گرادیان های شدید هیدرولیکی (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 4، شماره: 4
8 مطالعه آزمایشگاهی ساختار جریان آشفته در یک کانال مستقیم با بستر زبر (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 13، شماره: 3
9 مطالعه توزیع تنش برشی بستر پیرامون سازههای رودخانهای با استفاده از پرستون سهلوله (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 7، شماره: 2
10 مطالعه عددی بازدهی رسوب شویی در استخراج رسوب ته نشین شده در مخازن (دریافت مقاله) فصلنامه سد و نیروگاه برقابی ایران دوره: 2، شماره: 6
11 مطالعه عددی جریان آشفته و فرآیندهای موثر بر آبشستگی حول آبشکن مستقیم با بستر صلب (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 1
12 مطالعه مروری رویکرد سدزدایی در مدیریت پایدار آب و محیط زیست (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 4، شماره: 1
13 مطالعه هیدرودینامیک لایه اختلاطی محاط بر یک ناحیه جدایی جریان کم عمق با استفاده از روش SPIV- بخش اول: ساختار جریان متوسط (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 8، شماره: 1
14 واسنجی چندمعیاره خطوط لوله برای جریان های گذرا (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 5، شماره: 1
15 ومطالعه آزمایشگاهی و عددی هیدرولیک سرریزهای کلید پیانویی با کلیدهای اصلاح شده (دریافت مقاله) فصلنامه سد و نیروگاه برقابی ایران دوره: 5، شماره: 16
16 هیدرودینامیک سه بعدی سرریزهای کلیدپیانویی انحنادار در پلان (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 9، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 3D Simulation of Turbulent Dividing Flow: A Model Comparision (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
2 اثرات امواج ضربه ای ناشی از زمین لغزش بر نوسانات سطح آب مخازن سدها با استفاده از مدل سه بعدی CFD (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
3 ارزیابی روابط شکست آنی سدوتعیین دبی پیک بامدل عددی سه بعدی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
4 ارزیابی روش های مختلف تعیین تنش برشی موضعی بستر در جریان یکنواخت با استفاده از ابزارهای ADV و Preston tube (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
5 ارزیابی عددی ضریب افت انرژی در تبدیل از کانال روباز به تونل (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
6 ارزیابی عملکرد روش حجم محدود در شبیه سازی نشت در حالت وجود زهکش تحتانی و مانع در بالادست (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
7 استفاده از روش GCIجهت تعیین شبکه عددی بهینه در تبدیل از کانال روباز به تونل (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
8 اندرکنش پوشش گیاهی و انتقال رسوب در جریان کانال ها ی باز (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
9 simulation of the topographically induced separated shallow flow using 3D-RANS models (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
10 بررسی آزمایشگاهی اثر زبری بستر بر شرایط زیست محیطی رودخانه (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
11 بررسی آزمایشگاهی تاثیر تعداد کلید واحد بر هیدرولیک سرریز کلید پیانویی با هندسه نامتقارن (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
12 بررسی آزمایشگاهی عملکرد سرریزهای کلیدپیانویی زاویه دار در پلان و متقارن در نما (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
13 بررسی اثر درصد تخلخل بر استغراق سرریزهای لبه پهن گابیونی (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
14 بررسی اثر زبری برروی کابل پلهای کابلی ( ترکه ای ) در کنترل آثار همزمان باد و باران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی
15 بررسی اثرات پله ای کردن پروفیل اوجی یک سرریز سه جانبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
16 بررسی اهمیت خطر شکست سد امیرکبیر و مخاطرات ناشی از آن در استان البرز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس فرصت‌‌ها و چالش‌های مهندسی استان البرز
17 بررسی تاثیر ابعاد هندسی بر رفتار لرزه ای مخازن استوانه ای ذخیره آب بااستفاده از مدل عددی سه بعدی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
18 بررسی تاثیر زبری بر هیدرودینامیک پرش هیدرولیکی مستغرق (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت آب با رویکرد مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی
19 بررسی تاثیر فرکانس تحریک مخازن مستطیلی بر پدیده اسلاشینگ با مدل عددی سه بعدی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
20 بررسی تاثیردامنه تحریک برمشخصات اسلاشینگ غیرخطی درمخازن مستطیلی به روش شیی متحرک عمومی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
21 بررسی تأثیر پارامترهای مختلف بر نوسانات سطح آب مخازن سدها بر اثر امواج ضربه ای ناشی از زمین لغزش با استفاده از روش شیء متحرک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
22 بررسی تأثیربازشدگی عرض پائین دست کانال اصلی بر ابعاد ناحیه جداشدگی در محل تلاقی کانال های روباز مستطیلی با مدل سه بعدی*CFD (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
23 بررسی تحلیلی پارامترهای موثر بر عملکرد هیدرولیکی سرریزهای جانبی لبه تیز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
24 بررسی تحلیلی پارامترهای موثر بر عملکرد هیدرولیکی سرریزهای کنگره ای (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
25 بررسی تحلیلی روابط ضریب دبی در سرریزهای لبه پهن مستطیلی صلب (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
26 بررسی ساختار جریان های چرخشی در آبگیر پمپ با استفاده از هیدرودینامیک محاسباتی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
27 بررسی عددی تاثیر ترک بر پدیده نشت و خط فریاتیک در هسته سد خاکی با مقطع مستطیلی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
28 بررسی عددی تاثیر دیوار جان پناه بر عملکرد هیدرولیکی سرریز کلید پیانویی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
29 بررسی عددی تاثیرشکل هندسی پشت بندبرهیدرودینامیک سرریزکلیدپیانویی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
30 بررسی عددی تأثیر ضخامت صفحه انتهایی بر رفتار ستونهای دوجداره فولادی پر شده بابتن CFDST دایرهای تحت فشاری محوری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران
31 بررسی عددی توزیع فشار بر روی سطح سرریز اوجی دریچه دار با استفاده از نرم افزار FLUENT (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
32 بررسی عددی توزیع فشار غیرهیدرواستاتیکی بر روی سطح دریچه قطاعی سرریز اوجی دریچهدار با استفاده از نرم افزارFLUENT (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
33 بررسی عددی جریان دربدنه سدهای تاخیری (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
34 بررسی عددی رفتار ستون های دو جداره قولادی پر شده با بتن (CFDST) تحت فشاری محوری با نسبت های توخالی متفاوت (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
35 بررسی عددی کنترل غیر فعال اسلاشینگ ناشی از زلزله در مخازن بتنی ذخیره آب (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی زلزله و سازه
36 بررسی عملکرد مدل های آشفتگی K-ε ، K-ω و RSM در پیش بینی میدان جریان تلاقی دو کانال با استفاده از نرم افزار FLUENT (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران
37 بررسی هیدرودینامیک بنادررودخانه ای کم عمق با استفاده ازمدل عددی دوبعدی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
38 بررسی هیدرودینامیکی ساختار سه بعدی جریان آشفته در آبگیری جانبی از قوس رودخانه بصورت مدلسازی دوفازی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
39 بررسی هیدرودینامیکی ساختار سه بعدی جریان در سرریز کنگره ای ذوزنقه ای تحت زاویه 15 درجه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
40 بررسی هیدرودینامیکی ساختارسه بعدی جریان درسرریزجانبی لبه تیزمرکب (مستطیلی-مستطیلی) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
41 بهبود عملکرد هیدرولیکی سرریزهای چندوجهی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
42 پهنه بندی سیلاب ناشی از شکست سد عنبران با استفاده از نرم افزار MIKE FLOOD (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
43 پیش بینی بیشینه عمق آبشستگی در محل پل در حالت جریان تحت فشار با استفاده از شبکه ی عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
44 تاثیر شکل مقطع کوله بر ساختار سه بعدی جریان و نیروهای هیدرودینامیکی وارد بر یک پل با مقاطع مختلف کوله (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
45 تحلیل هیدرودینامیکی جریان برروی سرریزهای کلیدپیانویی (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
46 تعیین موقعیت مناسب ایستگاه هیدرومتری بر روی رودخانه با استفاده از مدل عددی دو بعدی مطالعه موردی: رودخانه ارس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران
47 حل عددی معادله موج با استفاده از روش کالوکیشن موجکی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
48 سرریزهای کلید پیانویی آینده سرریزهای آزاد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
49 شبیه سازی تله رسوبگیر رودخانه سیاه درویشان با استفاده از مدل CCHE 2D (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
50 شبیه سازی عددی الگوی جریان آشفته در قوس رودخانه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
51 شبیه سازی عددی جریان عبوری از سرریز کنگره ای با پلان ذوزنقه ای با استفاده ازنرم افزار Flow-3D (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
52 شبیه سازی عددی جریان عبوری از سرریز کنگره ای با پلان مستطیلی با استفاده از نرم افزار Flow-3d (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
53 شبیه سازی عددی حرکت موج سیلاب در قوس رودخانه (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
54 شبیه سازی عددی سه بعدی الگوی جریان حول آبشکن در قوس 90 درجه (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
55 شبیه سازی عددی عملکرد هیدرولیکی و دوفازی جریان آب و هوای سرریزهای سه جانبی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
56 شبیه سازی عددی فرسایش ساحل رودخانه در اثر توسعه جزایر رسوبی با مدل USDA-ARS BSTEM (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
57 طراحی تله رسوبگیر رودخانه سیاه درویشان (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
58 کاربرد شبکه عصبی در بررسی پارامترهای موثر بر عمق آب شستگی موضعی پایه پل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
59 کنترل آثار همزمان باد و باران بر روی کابل پل های کابلی (ترکه ای) با اعمال زبری در نرم افزار CFX & FSI) Ansys) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
60 مدل سازی حرکت آب در محیط متخلخل با استفاده از روش حجم محدود (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی روش های عددی در مهندسی عمران NMCE2016
61 مدل عددی سه بعدی هیدرودینامیک جریان آزاد روی سرریز لبه پهن مستطیلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران
62 مدل عددی سه بعدی هیدرودینامیک جریان مستغرق روی سرریز لبه پهن مستطیلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران
63 مدل عددی هیدرودینامیک پرش هیدرولیکی مستغرق با استفاده از مدل های آشفتگی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت آب با رویکرد مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی
64 مدل عددی هیدرودینامیک جریان آزاد و مستغرق روی سرریز لبه پهن ذوزنقه ای استاندارد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
65 مدلسازی جریان سطح آزاد سیستم پمپاژ با استفاده از نرم افزار FLOW3D (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
66 مدلسازی دوبعدی هیدرودینامیک اطراف کوله پل واقع درسیلابدشت باعمق نسبی زیاد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ، معماری ، برق و مکانیک ایران
67 مدلسازی ساختار جریان آشفته در کانال مرکب با یک ردیف مانع گیاهی به روش شبیه سازی گردابه بزرگ (LES) (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
68 مدلسازی عددی الگوی سه بعدی جریان در آبگیر جانبی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
69 مدلسازی عددی حرکت توده شناور در سطح مخزن دراثر باد و جریان (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
70 مدلسازی عددی سه بعدی جریان در میدان آبشکن ها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
71 مروری بر هیدرولیک حوضچه های آرامش واگرا (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
72 مطالعه آزمایشگاهی الگوهای متوسط و لحظه ای تنش برشی بستر درمقاطع مرکب (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
73 مطالعه آزمایشگاهی الگوی جریان آشفته در کانال مستقیم (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
74 مطالعه آزمایشگاهی تاثیر شیب بدنه برآبشستگی حول آبشکن مستقیم (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
75 مطالعه آزمایشگاهی تاثیر عدد فرود برآبشستگی اطراف ابشکن مستقیم با دیواره شیب دار (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
76 مطالعه جامع طراحی هیدرولیکی سرریز لبه تیز خطی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت
77 مطالعه ساختار جریان آشفته حول کوله پل با طول بلند واقع در سیلابدشت با مدل عددی سه بعدی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
78 مطالعه عددی اسلاشینگ در مخزن بتنی سطحی آب با لحاظ نمودن اندرکنش آب، خاک و سازه (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
79 مطالعه عددی اندرکنش نیروهای اینرسی و ثقل در اسلاشینگ غیر خطی مخازن مستطیلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران
80 مطالعه عددی تاثیر نسبتابعاد هندسی بر پدیده اسلاشینگ مخازن مستطیلی تحت تحریک زاویه دار (دریافت مقاله) دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
81 مطالعه عددی دوبعدی هیدرودینامیک رودخانه قمرود در شرایط اجرای طرح منوریل درمحدوده پل اتوبان قم-کاشان (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
82 مطالعه هیدرودینامیکی الگوی جریان آشفته در قوس رودخانه با استفاده از مدل عددی سه بعدی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
83 مطالعه هیدرودینامیکی الگوی جریان آشفته و پدیده انتقال رسوب در رودخانه کارون با استفاده از مدل عددی دو بعدی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
84 مقایسه عملکرد هیدرولیکی سرریز لبه پهن صلب و متخلخل ریزدانه در حالت مستغرق (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت
85 مقایسه هیدرودینامیک سه بعدی سرریزهای کلیدپیانویی و کنگره ای مستطیلی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
86 مقایسه ی هیدرودینامیک سرریزهای جانبی لبه تیز با تاج مسطح و شیبدار (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
87 همگرایی لایه های جریان در پایین دست سرریز کنگره ای ذوزنقه ای تحت زاویه 15 درجه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت
88 هیدرودینامیک سرریزهای کنگره ای انحنا دار (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران