دکتر مجید بختیاری

دکتر مجید بختیاری

دکتر مجید بختیاری

Dr. Majid Bakhtiari

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.