دکتر سیدکامران یگانگی

دکتر سیدکامران یگانگی استادیار گروه مهندسی صنایع

دکتر سیدکامران یگانگی

Dr. kamran yeganegi

استادیار گروه مهندسی صنایع

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ مروری بر مفهوم مدیریت دولتی نوین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری دوره: 6، شماره: 2
2 ادغام مدیریت دارایی چرخه عمر در بخش دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات نوین کاربردی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری دوره: 5، شماره: 3
3 ارائه مدل مفهومی و سیستماتیک از امنیت ملی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه مدیریت و مهندسی صنایع دوره: 2، شماره: 3
4 ارزیابی اثربخشی استفاده از پلتفرم های فروش ﺁنلاین بر بهبود کسب وکار مشاغل غیررسمی در کلان شهر کرج (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی مدیریت نوین دوره: 8، شماره: 4
5 ارزیابی تاثیر تنوع فعالیت ها بر عملکرد مالی بانکهای ایرانی باتاکید بر کارایی سرمایه انسانی: مطالعه موردی بانک پاسارگاد (دریافت مقاله) فصلنامه تعالی منابع انسانی دوره: 4، شماره: 1
6 ارزیابی منابع درآمدی پایدار در مدیریت شهری (موردمطالعه: شهرداری زنجان) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 8، شماره: 32
7 استفاده از تحلیل پوششی داده های ناهموار برای ارزیابی تامین کنندگان، مطالعه موردی: گروه صنعتی ایران ترانسفو (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 25، شماره: 4
8 بررسی رابطه یادگیری سازمانی و اعتماد سازمانی، مطالعه موردی: سازمان صنعت معدن و تجارت استان البرز (دریافت مقاله) فصلنامه منابع و سرمایه انسانی دوره: 2، شماره: 3
9 بررسی روند تولید ناخالص داخلی در استان زنجان در سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کار دوره: 3، شماره: 2
10 بررسی سرمایه گذاری در استان زنجان در یک بازه ده ساله(۱۴۰۰-۱۳۹۰) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات توسعه پایدار شهری و منطقه ای دوره: 3، شماره: 4
11 بررسی کاربرد پژوهش عملیاتی در کاهش هزینه (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت دوره: 5، شماره: 72
12 پژوهش عملیاتی ابزاری برای بهبود بهره وری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت و کارآفرینی دوره: 7، شماره: 3
13 پژوهش عملیاتی درمسائل قانونی و تنظیمی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های پیشرفت و تعالی دوره: 4، شماره: 3
14 تحلیل مدیریت سرمایه گذاری در استان زنجان در یک بازه ده ساله (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت، اقتصاد و کارآفرینی دوره: 3، شماره: 4
15 راهکاری برای بهبود عملکرد مالی سیستم بانکی با اولویت برون سپاری فرایندهای فناوری اطلاعات (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 9، شماره: 34
16 شناسایی و رتبه بندی موانع انتقال فناوری از منظر بانکداری الکترونیکی (مطالعه موردی: بانک های مسکن و ملی ایران) (دریافت مقاله) دوماهنامه بررسی های بازرگانی دوره: 21، شماره: 120
17 کاربرد پژوهش عملیاتی برای معامله گران بازار بورس (دریافت مقاله) نشریه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه دوره: 6، شماره: 5
18 کاربرد پژوهش عملیاتی در آینده پژوهی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه مدیریت و مهندسی صنایع دوره: 4، شماره: 13
19 کاربرد پژوهش عملیاتی در بازار و فرصت آربیتراژی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اقتصاد، مدیریت مالی و حسابداری دوره: 7، شماره: 3
20 کاربرد پژوهش عملیاتی در بورس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم مدیریت دوره: 4، شماره: 13
21 کاربرد پژوهش عملیاتی در بهره وری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه مدیریت و مهندسی صنایع دوره: 4، شماره: 13
22 کاربرد پژوهش عملیاتی در تحلیل بازارهای مالی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 7، شماره: 3
23 کاربرد پژوهش عملیاتی در تصمیم گیری مدیران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری دوره: 4، شماره: 15
24 کاربرد پژوهش عملیاتی در مدیریت اوراق قرضه (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری دوره: 5، شماره: 83
25 کاربرد پژوهش عملیاتی در مدیریت زنجیره تامین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم مدیریت دوره: 3، شماره: 9
26 کاربرد پژوهش عملیاتی در مدیریت سرمایه گذاری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی دوره: 6، شماره: 4
27 کاربرد سیستم های اطلاعات مدیریت و فن آوریهای نوین در مدیریت بحران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بحران و وضعیت های اضطراری دوره: 15، شماره: 3
28 مدل سازی مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتریان ، مطالعه موردی : سیستم های بانکی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت و توسعه پایدار دوره: 1، شماره: 4
29 مدیریت سرمایه گذاری بر روی انرژی های تجدید پذیر (دریافت مقاله) دوماهنامه نگرش های نوین مدیریت بازرگانی دوره: 3، شماره: 2
30 مدیریت عملکرد دارایی ها در صنعت برق (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت، مالی و اقتصادی دوره: 4، شماره: 1
31 مروری بر چالش های بهره وری در سازمان های دولتی (دریافت مقاله) پژوهشنامه مطالعات راهبردی در علوم انسانی و اسلامی دوره: 4، شماره: 52
32 مروری بر سرمایه های اجتماعی در سازمان های دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کاربردی در علوم اجتماعی و جامعه شناسی دوره: 6، شماره: 2
33 مروری بر کاربرد پژوهش عملیاتی در بهینگی و کاهش هزینه ها (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت دوره: 5، شماره: 73
34 مروری بر کاربرد پژوهش عملیاتی در مسائل دولتی (دریافت مقاله) نشریه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه دوره: 7، شماره: 7
35 مروری بر کلیات شهروندی در نظام اداری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی دوره: 7، شماره: 2
36 مروری بر مدیریت انرژی در سازمانهای دولتی (دریافت مقاله) نشریه تحقیقات کاربردی در برق ، کامپیوتر و سیستم های انرژی دوره: 1، شماره: 1
37 مروری بر مفاهیم مدیریت سبز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه مدیریت و مهندسی صنایع دوره: 2، شماره: 5
38 مروری بر مفهوم تمدن سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری دوره: 5، شماره: 17
39 مروری بر مفهوم مدیریت منابع انسانی سبز (دریافت مقاله) نشریه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه دوره: 8، شماره: 2
40 مروری بر مفهوم نظام پاسخگویی در نظام دولتی (دریافت مقاله) پژوهشنامه مطالعات راهبردی در علوم انسانی و اسلامی دوره: 4، شماره: 52
41 مروری برکاربرد AHP در مدیریت بحران (دریافت مقاله) دوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی دوره: 7، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرمولفه های تجربه برند از طریق اشتیاق به نام تجاری و تعدیل گری اخلاقیات درک شده از برند بر تعهد، مطالعه موردی مصرف کنندگان برند سامسونگ در استان زنجان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدل ها و تکنیکهای کمی در مدیریت
2 ارائه مدل مفهومی از گردشگری مذهبی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار
3 ارائه مدل های کسب وکار برای خانم های بازنشسته (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی
4 ارایه مدل توسعه فرآیندهای مهندسی سیستم ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
5 ارایه مدل مفهومی صنعت مدلینگ (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی
6 ارایه مدل مفهومی و سیستماتیک از امنیت ملی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران
7 ارایه یک مدل مفهومی برای کارآفرینی سالمندان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،کارآفرینی و توسعه اقتصادی
8 ارایه یک مدل مفهومی خوشه گردشگری (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار
9 ارزیابی کیفیت سامانه ها بر اساس شش سیگما ؛ مطالعه موردی : وزارت جهاد کشاورزی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدل ها و تکنیکهای کمی در مدیریت
10 ارزیابی و الویت بندی فاکتورهای تاثیر گذار بر موفقیت پیاده سازی و اجرای سیستم مدیریت دانش با استفاده از شبکه عصبی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی تازه یافته ها در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر کارآفرینی در صنایع
11 استفاده از تکنیک های داده کاوی در بهبود مدیریت ارتباط با مشتری مطالعه موردی : بخش درمان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدل ها و تکنیکهای کمی در مدیریت
12 انتقال فناوری و کارآفرینی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارآفرینی ایران
13 اهمیت برنامه ریزی استراتژیک در سازمان های ورزشی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران
14 Finding DEA targets using multi-objective programming in DEA-R with stochasticdata (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
15 Proposing an integrated architecture of Common Platform and Supply Chain Management Concepts, drivers, framework & case study (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
16 The principle of passive defense in urban land use with emphasis on residential land use (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی
17 بازاریابی نوآورنه در حوزه آموزش عالی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،کارآفرینی و توسعه اقتصادی
18 برآورد ارزش تفرجگاهی آبگرم معدنی ازرو بابل با روش ارزش گذاری مشروط (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
19 بررسی آلایندگی فلزات سنگین بر روی محیط زیست مطالعه موردی صنعت سرب و روی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت انرژی و محیط زیست
20 بررسی انتخاب روش های حسابداری موجودی کالا (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم انسانی و فرهنگ ایرانی اسلامی
21 بررسی جایگاه و سیر تکوینی پدافند غیرعامل در تاریخ شهرسازی ایران (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مقاوم سازی و حفظ بناهای ماندگار
22 بررسی ضرورت تدوین استانداردها حسابداری برای دستگاه ها دولتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کاربرد دانش و اصول حسابداری در کارآفرینی و کسب و کارها
23 بررسی عوامل استراتژیک موثر بر اختلاس های بانکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری،بانکداری و اقتصاد در افق ایران 1404
24 بررسی کارکردهای مدیریت فناوری مطالعه موردی : شرکت های با فناوری پیشرفته (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی کاربردهای حسابداری و مدیریت
25 بررسی مدیریت شهری با رویکرد پدافند غیر عامل (دریافت مقاله) سومین همایش ملی عمران شهری
26 برنامه توسعه خوشه ای،مطالعه موردی کشور هندوستان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی با محوریت علم در خدمت توسعه
27 بزرسی عملکردی بنگاه های کوچک و متوسط با فناوری پست در مقایسه با فناوری بالا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مدیریت و اقتصاد مقاومتی
28 پیاده سازی تجارت الکترونیکی در دولت (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
29 پیش بینی عملکرد توسعه محصول جدید مورد مطالعاتی: صنعت آموزش از طریق الگوریتم های داده کاوی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارآفرینی ایران
30 تاثیر فناوری اطلاعات بر رضایتمندی از ارتباط و یادگیری سازمانی (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی برق، مکانیک و صنایع
31 تاثیر فناوری اطلاعات بر رضایتمندی از ارتباط و یادگیری سازمانی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
32 تاثیر فناوری اطلاعات بر مسوولیت اجتماعی؛ مطالعه موردی: منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آینده پژوهی،مدیریت و توسعه پایدار
33 تاثیر مدیریت خدمات فناوری اطلاعات بر عملکرد ؛ مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسفراین (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آینده پژوهی،مدیریت و توسعه پایدار
34 تجارت الکترونیک؛ چالش ها و راهکارها در ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در حسابداری، مدیریت، اقتصاد و بانکداری
35 تحلیل موانع توسعه کسب و کارهای کوچک در سکونتگاه های روستایی شهرستان رضوانشهر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم مدیریت و حسابداری ایران
36 توسعه پایدار خوشه های صنعتی شبکه های دانش و فناوری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی
37 توسعه کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علمی پژوهشی دستاوردهای نوین در مطالعات علوم مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران
38 جایگاه برنامه ریزی منابع سازمانی در امنیت ملی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
39 جایگاه پول مجازی در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) کنفرانس نوین پژوهش های نوین کاربردی در مدیریت
40 جایگاه خوشه های کسب کار در اسناد بالا دستی کشور (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد، مدیریت و حسابداری
41 جایگاه مدیریت ارشد در فرآیند ناب (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی رویکرد های نوین مدیریت در مطالعات میان رشته ای
42 جایگاه مسائل مالیاتی بر توسعه تجارت الکترونیک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی
43 جنگ نرم و مدیریت ریسک در سیستم های فناوری اطلاعات (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اجتماعی
44 چالش های استراتژیک اثر پساب زیتون ؛ نمونه موردی شهرستان طارم استان زنجان (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی،مطالعات اجتماعی و فرهنگی
45 چالش های استراتژیک ارتباط صنعت و دانشگاه ،مطالعه موردی استان زنجان (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی،مطالعات اجتماعی و فرهنگی
46 چالش های استراتژیک الگوی جامع کشت سیستم های زراعی، مطالعه موردی: جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
47 چالش های استراتژیک بحران آب ، مطالعه موردی :جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
48 چالش های استراتژیک پساب شهرک های صنعتی زنجان (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی،مطالعات اجتماعی و فرهنگی
49 چالش های استراتژیک صنعت بیمه ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری،بانکداری و اقتصاد در افق ایران 1404
50 چالش های استراتژیک عدم مشارکت اجتماعی، مطالعه موردی: شهر زنجان (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی،مطالعات اجتماعی و فرهنگی
51 چالش های استراتژیک مهاجرت نخبگان از کشور (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی،مطالعات اجتماعی و فرهنگی
52 حسابداری انرژی در شرکت ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کاربرد دانش و اصول حسابداری در کارآفرینی و کسب و کارها
53 خدمات فن آوری اطلاعات و توسعه اقتصادی؛ تجربه کشور هند (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارآفرینی ایران
54 خوشه کسب وکار سلامت و گردشگری پزشکی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
55 خوشه های گردشگری- تهدیدات و استراتژی های کلی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
56 داده های ابری و مدیریت امنیت داده ها (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی تکنیک های توسعه پایدار در مدیریت و مهندسی صنایع با رویکرد شناخت چالش های دائمی
57 روند توسعه نوآوری در شرکت های کوچک و متوسط مبتنی بر فناوری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی صنایع ایران
58 ساختار نهادی و کار آفرینی (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی برق، مکانیک و صنایع
59 ساختار نهادی و کار آفرینی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
60 صنعت بیمارستان از دیدگاه مدیریت استراتژیک مطالعه موردی : ایالات متحده امریکا (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا
61 صنعت تایر و چالش های آن (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع
62 صنعت چرم و چالش های آن (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع
63 صنعت دارو سازی و چالش های آن (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع
64 صنعت روی وچالش های آن مطالعه موردی : استان زنجان (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع
65 صنعت سنگ و چالش های آن (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع
66 صنعت سیمان و چالش های آن (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی کارآفرینی و مهندسی صنایع
67 صنعت شیر و چالش های آن مطالعه موردی : استان زنجان (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع
68 صنعت گردشگری و چالش های آن(مطالعه موردی استان زنجان) (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
69 صنعت مس و چالش های آن (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع
70 صنعت نرم افزار و چالش های آن (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع
71 عوامل موثر بر تولید عسل مطالعه موردی: شهرستان سوادکوه (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
72 فناوری اطلاعات: مزایا و معایب در کشور های در حال توسعه (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آینده پژوهی،مدیریت و توسعه پایدار
73 فناوری، اشتغال و مهارت (دریافت مقاله) کنفرانس ملی چشم اندازهای های نوین در حسابداری، مدیریت و کارآفرینی
74 کاربرد مدل شاخص در ارزیابی مکان یابی ، مطالعه موردی پمپ بنزین (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
75 کاربرد منطق فازی در مساله عملکرد رضایت شغلی مطالعه موردی: سازمان صنعت معدن وتجارت استان البرز (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات مدیریت
76 کسب وکارهای ویژه سالمندان در ایران 1420 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارآفرینی ایران
77 مدل مفهومی حکمرانی خوب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علمی پژوهشی دستاوردهای نوین در مطالعات علوم مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران
78 مدل مفهومی کارآفرینی سالمندان با کمک منطق فازی؛ مطالعه موردی :شهر زنجان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدل ها و تکنیکهای کمی در مدیریت
79 مدیریت ارزش کسب شده در کسب و کار های کوچک (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی با محوریت علم در خدمت توسعه
80 مدیریت ارزش مراقبت های بهداشتی در بیمارستان های صنایع (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،کارآفرینی و توسعه اقتصادی
81 مدیریت بحران شهری و پدافند غیر عامل (دریافت مقاله) سومین همایش ملی عمران شهری
82 مدیریت پسآب های صنعتی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی
83 مدیریت دانش در فضاهای مشترک و اجتماعی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار
84 مدیریت شکست و سود کارآفرین (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی تازه یافته ها در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر کارآفرینی در صنایع
85 مروری بر استانداردهای حسابداری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم انسانی و فرهنگ ایرانی اسلامی
86 مروری بر استراتژی های برای شفاف سازی منابع مالی سازمانی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت حسابداری و مهندسی صنایع
87 مروری بر الماس های پورترپایه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در حسابداری، مدیریت، اقتصاد و بانکداری
88 مروری بر جایگاه فناوری های جدید در حسابداری آینده (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت حسابداری و مهندسی صنایع
89 مروری بر جرایم مالی کارگران یقه سفید (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم انسانی و فرهنگ ایرانی اسلامی
90 مروری بر چابکی سازمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علمی پژوهشی دستاوردهای نوین در مطالعات علوم مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران
91 مروری بر حسابداری مدیریت آب (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت حسابداری و مهندسی صنایع
92 مروری بر خوشه های کسب کار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد، مدیریت و حسابداری
93 مروری بر راه های موثر در تعیین پاداش هیات مدیره (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم انسانی و فرهنگ ایرانی اسلامی
94 مروری بر مدیریت و برنامه ریزی هموارسازی سود (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم انسانی و فرهنگ ایرانی اسلامی
95 مروری بر مفاهیم اقتصاد دیجیتال (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و علوم اسلامی
96 مروری بر مفاهیم اقتصاد سبز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علمی پژوهشی دستاوردهای نوین در مطالعات علوم مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران
97 مروری بر مفاهیم تفریغ بودجه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کاربرد دانش و اصول حسابداری در کارآفرینی و کسب و کارها
98 مروری بر مفاهیم تولید ناب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علمی پژوهشی دستاوردهای نوین در مطالعات علوم مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران
99 مروری بر مفاهیم چابکی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارآفرینی ایران
100 مروری بر مفاهیم مدیریت سبز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علمی پژوهشی دستاوردهای نوین در مطالعات علوم مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران
101 مروری بر مفاهیم مدیریت سود (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم انسانی و فرهنگ ایرانی اسلامی
102 مروری بر مفهموم پول شویی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم انسانی و فرهنگ ایرانی اسلامی
103 مروری بر مفهوم آب مجازی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران
104 مروری بر مفهوم اعتبارات بانکی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و علوم اسلامی
105 مروری بر مفهوم بازار های بین بانکی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق
106 مروری بر مفهوم بانکداری اسلامی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کاربرد دانش و اصول حسابداری در کارآفرینی و کسب و کارها
107 مروری بر مفهوم بحران نقدینگی (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
108 مروری بر مفهوم بهشت مالیاتی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق
109 مروری بر مفهوم پول شویی (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
110 مروری بر مفهوم پولشویی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق
111 مروری بر مفهوم حسابداری اسلامی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت حسابداری و مهندسی صنایع
112 مروری بر مفهوم حسابداری املاک (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت حسابداری و مهندسی صنایع
113 مروری بر مفهوم حسابداری مسئولیت (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت حسابداری و مهندسی صنایع
114 مروری بر مفهوم رقابت بانکی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق
115 مروری بر مفهوم ریسک مالی (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
116 مروری بر مفهوم سرمایه گذاری خارجی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و علوم اسلامی
117 مروری بر مفهوم فرار مالیاتی (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
118 مروری بر مفهوم کیفیت حسابرسی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم انسانی و فرهنگ ایرانی اسلامی
119 مروری بر مفهوم لجستیک سبز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در حسابداری، مدیریت، اقتصاد و بانکداری
120 مروری بر مفهوم مسئولیت اجتماعی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم انسانی و فرهنگ ایرانی اسلامی
121 مروری بر مفهوم ناب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علمی پژوهشی دستاوردهای نوین در مطالعات علوم مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران
122 مروری بر موانع استفاده از حسابداری تورمی در ایران (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت حسابداری و مهندسی صنایع
123 مروری بر نقش حسابداری بر علم مالی رفتاری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کاربرد دانش و اصول حسابداری در کارآفرینی و کسب و کارها
124 مروری برراه های جلوگیری از کلاهبرداری مالی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کاربرد دانش و اصول حسابداری در کارآفرینی و کسب و کارها
125 مروری برمدیریت بدهی ها (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت حسابداری و مهندسی صنایع
126 مروری برمفهوم اقتصاد سبز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد، مدیریت و حسابداری
127 مروری برمفهوم مدیریت در حسابرسی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم انسانی و فرهنگ ایرانی اسلامی
128 مروری برمفهوم مهندسی حسابداری (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت حسابداری و مهندسی صنایع
129 مفهوم تبانی در حسابداری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم انسانی و فرهنگ ایرانی اسلامی
130 مفهوم حسابداری دولتی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت حسابداری و مهندسی صنایع
131 مفهوم سود مازاد (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم انسانی و فرهنگ ایرانی اسلامی
132 مفهوم کسب و کار سبز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در حسابداری، مدیریت، اقتصاد و بانکداری
133 مقایسه بور س الکترونیکی و بورس سنتی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران
134 مکان یابی و طارحی بوستان شهری براساس دموکراسی نمونه موردی: استان زنجان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
135 نفوذ بازار و رشد اقتصادی در بین شرکت های بیمه جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی: شرکت های بیمه بورس اوراق بهادار تهران) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد سالم در بانک، بورس و بیمه
136 نقش ابعاد مدیریت دانش در توانمندسازی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد ، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه
137 نقش اینستاگرام بر توسعه کسب و کارها در ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در حسابداری، مدیریت، اقتصاد و بانکداری
138 نقش برنامه ریزی منابع سازمان در توسعه سازمان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت وحسابداری ایران
139 نقش توسعه خوشه های کسب و کار در امنیت مرزی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
140 نقش خوشه های کسب کار بر دیپلماسی اقتصادی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد، مدیریت و حسابداری
141 نقش خوشه های کسب و کار بر قدرت ملی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری و دهمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
142 نقش رهبری در اجرای تولید ناب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی افق های نو در علوم مهندسی
143 نقش سیستم های اطلاعاتی در تجاری سازی هوشمند (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در حسابداری، مدیریت، اقتصاد و بانکداری
144 نقش سیستمهای حمل و نقل هوشمند درامنیت ملی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی
145 نقش فناوری اطلاعات در کاهش جرایم کسب و کار (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران
146 نقش کسب کار بر پایه فن آوری اطلاعات بر امنیت ملی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد، مدیریت و حسابداری
147 نقش گردشگری مدرن درامنیت ملی (دریافت مقاله) همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها
148 نقش لجستیک سبز در امنیت ملی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت ، اقتصاد و توسعه
149 نقش مدیران فناوری اطلاعات در آموزش مجازی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی رویکرد های نوین مدیریت در مطالعات میان رشته ای
150 نقش مدیریت استراتژیک در مدیریت پروژه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علمی پژوهشی دستاوردهای نوین در مطالعات علوم مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران
151 هوش تجاری اجتماعی ،فرصت ها و چالش های هوش مصنوعی در توسعه کسب و کار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و کاربردهای هوش مصنوعی
152 یک مدل ارزیابی چند عاملی برای مکان یابی ، مطالعه موردی جایگاه پمپ بنزین (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری