مرتضی سامتی

 مرتضی سامتی استاد دانشگاه اصفهان

مرتضی سامتی

Morteza Sameti

استاد دانشگاه اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرمنابع طبیعی براقتصادکشورهای اوپک وچندکشورمنتخب (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی دوره: 4، شماره: 7
2 Official Development Assistance and Economic Growth in Iran (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مدیریت ، حسابداری و اقتصاد دوره: 2، شماره: 2
3 بررسی اثر آزادی اقتصادی بر فساد مالی مطالعه موردی با رویکرد Panel Data (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 8، شماره: 28
4 بررسی تاثیر هزینه ی آموزش بر سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی با استفاده از الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 2، شماره: 5
5 بررسی رابطه تمرکز زدایی مالی و اندازه دولت در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 8، شماره: 26
6 بررسی مقایسه ای تاثیر توسعه مالی بررشد اقتصادی تحت اطلاعات نامتقارن مورد مطالعه کشورهای منتخب توسعه یافته و درحال توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 3، شماره: 9
7 بررسی نقش هزینه مبادله برتورم رکودی درایران 1350-1379 (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی دوره: 1، شماره: 1
8 تأثیر جهانی شدن اقتصاد بر اندازه دولت؛ مطالعه کشورهای منتخب آسیایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 2، شماره: 6
9 تحلیل تأثیر شاخصهای حکمرانی خوب بر شاخص توسعه انسانی مطالعه موردی: کشورهای جنوب شرقی آسیا (ASEAN) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 1، شماره: 4
10 جهت گیری مناسب هزینه های جاری و عمرانی دولت به منظور دست یابی به رشد بهینه اقتصادی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 5، شماره: 15
11 شبیه سازی تاثیر عوامل موثر بر رکود اقتصادی در ایران: مقایسه دو رهیافت زنجیره مارکوف مونت کارلو و بیزین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 9، شماره: 36
12 عدم تعادلهای مالی دولت و نرخ تورم در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 7، شماره: 24
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی و نقش شاخصهای کارایی و مشارکت مردمی (دریافت مقاله) همایش ملی فرهنگ سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی درایران امروز
2 اثر هدفمندی یارانه ها بر فقر و بیکاری (فاز اول هدفمندی یارانه ها) (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی ملی چشم انداز اقتصاد ایران «با رویکرد حمایت از تولید ملی»
3 The impact of climate change on tourism: A SIMULATION STUDY (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
4 The Role of Money and Capital Market in Private Sector Economic Growth Studied by Vector Autoregressive Model (دریافت مقاله) بیست و سومین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی
5 بررسی تاثیر زیر ساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی و تورم در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
6 بررسی نقش بازار پول سرمایه بر رشد اقتصادی بخش خصوصی با استفاده از رهیافت خود توضیح برداری (دریافت مقاله) بیست و سومین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی
7 بررسی نقش مدیریت دانش در تبیین استراتژی های منابع انسانی(مطالعه موردی: شعب بانگ قرض الحسنه مهر ایران اصفهان) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
8 تعدیل تاثیرات فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توسعه ی اجتماعی اقتصادیهمراه با حکمرانی خوب در گروه کشورهای منتخب OECD و OPEC (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
9 تقویت نظام بانکی ایران و اثر آن بر آزاد سازی و رشد اقتصادی کشور (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش بانکداری اسلامی
10 شناسایی و رتبه بندی شاخص های برند برتر بانکداری از دیدگاه مشتریان(مطالعه موردی: بانک قرض الحسنه مهر ایران) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
11 عوامل مؤثر بر مهاجرت نیروی کار متخصص آسیای جنوب شرقی با تاکید براثر اندازه دولت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت
12 عوامل مؤثر بر مهاجرت نیروی کار متخصصایران با تاکید بر اثر اندازه دولت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت
13 عوامل موثر بر تامین مالی بهینه مخارج دولت در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران
14 عوامل موثر بر مهاجرت سرمایه های فکری ایران با تاکید بر اثر اندازه دولت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه فکری
15 کنترل هزینه اجتماعی ناشی ازآلودگیهای زیست محیطی از طریق اوراق قرضه آلودگی (دریافت مقاله) همایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار
16 مالیات، اقتصاد رانتی و دولت مطالعه موردی ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری