محمد بهنام فر

 محمد بهنام فر

محمد بهنام فر

Mohammad Behnamfar

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اندیشه ی وطن در شعر دوره ی مشروطه (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی دوره: 1، شماره: 2
2 بازتاب علم نجوم در شگردهای تصویرگری خاقانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 17، شماره: 66
3 بررسی سمبولیسم عرفانی و اجتماعی در اشعار تقی پورنامداریان (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 14، شماره: 50
4 پیوندهای معنایی آیه الست و اعیان ثابته در مثنوی مولانا (دریافت مقاله) نثر پژوهی ادب فارسی دوره: 20، شماره: 41
5 تاملات مرگ اندیشانه در چند متن منثور صوفیانه تا قرن پنجم هجری (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 9، شماره: 32
6 تاملات مرگ‎اندیشانه در آثار سنایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات عرفانی دوره: 5، شماره: 9
7 تاملی در تمامی یا ناتمامی مثنوی مولوی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات عرفانی دوره: 6، شماره: 10
8 تاملی در تمامی یا ناتمامی مثنوی مولوی (دریافت مقاله) نثر پژوهی ادب فارسی دوره: 19، شماره: 39
9 تجزیه و تحلیل داستان حضرت یوسف(ع) در قرآن کریم براساس نظریه پراپ و گریماس (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 6، شماره: 7
10 تحلیل بازتاب ایهام تناسب و حوزه های معنایی آن در مثنوی (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 22، شماره: 78
11 تحلیل روانشناختی خودستایی های خاقانی بر مبنای دیدگاه کارن هورنای (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 12، شماره: 22
12 تحلیل ساختار و سبک مکاتیب سنایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات عرفانی دوره: 1، شماره: 1
13 تطبیق غزلی از مولانا با غزلی از سنایی براساس مولفه های مکتب سورریالیسم (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 13، شماره: 47
14 خویشکاری های موجود در داستان های قرآن برمبنای دیدگاه پراپ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های ادبی - قرآنی دوره: 3، شماره: 4
15 رویکرد تطبیقی – تحلیلی ملال و گریز از آن در اندیشه سنایی و شوپنهاور (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات عرفانی دوره: 4، شماره: 7
16 ریشه یابی معرفت در خاطره ازلی الست و همانندی آن با نظریه یادکرد افلاطون با تاکید بر مثنوی مولانا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های ادبی - قرآنی دوره: 3، شماره: 1
17 عنوان شناسی تطبیقی نامسروده های دو مجموعه زمستان اخوان و المجد للاطفال و الزیتون البیاتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 25، شماره: 82
18 کوه و معانی نمادین آن در بیان عواطف عارفانه و عاشقانه ی مولانا در مثنوی (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 10، شماره: 19
19 مقایسه اندیشه های متافیزیکی مولوی ولوبسانگ رامپا بر اساس ایده جهان هولوگرافیک (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات تطبیقی دوره: 11، شماره: 20
20 میزان تاثیرپذیری مولوی از تفسیر کمبریج در استفاده از داستان های حضرت عیسی (ع) بر اساس نظریه بینامتنیت (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 12، شماره: 47
21 نقد جایگاه عرفانی سیرالعباد بر اساس ساحتهای شخصیتی سنایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات عرفانی دوره: 7، شماره: 12
22 نقد عقلانیت در مثنوی مولانا وکلیات اقبال لاهوری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شبه قاره دوره: 6، شماره: 21
23 نگاه زیبایی شناسانه به مرگ و زندگی در نقاب فاطمه الزهرا(س) در از شرابه های روسری مادرم (دریافت مقاله) مجله ادبیات پایداری دوره: 9، شماره: 17
24 واکاوی برون متنی و درون متنی اشعار متعهد شاملو دردهه های بیست و سی (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 20، شماره: 69
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ابعاد تأثیرگذاری انقلاب اسلامی بر اشعار شهریار (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای
2 بازتاب مرگ و جلوه های آن در آثار مولانا (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات
3 بررسی ساختار بازی های گویشی منظوم کودکان (تحلیل زبانی و ادبی چهار شعرگونه خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات،فرهنگ و تاریخ
4 بررسی مولفه های مکتب ریالیسم در داستان سووشون سیمین دانشور (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی
5 بررسی مولفه های مکتب ریالیسم در سووشون سیمین دانشور (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی پژوهش­ های زبان و ادبیات فارسی
6 بررسی هنجار گریزی زبانی مجموعه شعری پیاده آمده بودم محمدکاظم کاظمی بر مبنای الگوی جفری لیچ (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران
7 بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان با استفاده ازWHAN,BEMS,Smart Key (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی سیستم های هوشمند مدیریت ساختمان با رویکرد بهینه سازی مصرف انرژی
8 پدیدارشناسی عشق در اندیشه ی مولوی و فرخی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی پژوهش­ های زبان و ادبیات فارسی
9 تحلیل تطبیقی داستان دژ هوش ربا با گنبد سرخ در هفت پیکر نظامی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای حکیم نظامی گنجوی
10 تحلیل تطبیقی محتوای شکواییه در قصاید متنبی و خاقانی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی پژوهش­ های زبان و ادبیات فارسی
11 تحلیل روانشناختی خواب و رؤیا در مثنوی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای
12 تحلیل روانشناختی خودستاییهای خاقانی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای
13 تحلیل روانشناختی رنگ در قصاید خاقانی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای
14 تحلیل کنایه و رمز غلبه ی آن در ابیات حکمی بوستان سعدی (دریافت مقاله) همایش بین المللی شرق شناسی، تاریخ و ادبیات پارسی
15 جنگ و صلح در مثنوی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی پژوهش­ های زبان و ادبیات فارسی
16 سیستم مدیریت هوشمند انرژی مبتنی بر یک محیط شامل خانه (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی سیستم های هوشمند مدیریت ساختمان با رویکرد بهینه سازی مصرف انرژی
17 صفات دل در مثنوی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی پژوهش­ های زبان و ادبیات فارسی
18 ضحاک و محمود در آیینه تقابل ساختارهای شاهنامه (دریافت مقاله) همایش بین المللی شاهنامه در گذرگاه جاده ابریشم
19 طراحی کنترل کننده ایی برای مدیریت انرژی ساختمانهای هوشمند (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی سیستم های هوشمند مدیریت ساختمان با رویکرد بهینه سازی مصرف انرژی
20 گذشته گرایی رمانتیک در شعر مهدی اخوان ثالث (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی پژوهش­ های زبان و ادبیات فارسی
21 نقش پارادوکس در بیان مفاهیم عرفانی در دفاتر اول و دوم مثنوی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات