سید رسول عمادی

 سید رسول عمادی استادیار علوم تربیتی دانشگاه بوعلی سینا

سید رسول عمادی

Seyed Rasoul Emadi

استادیار علوم تربیتی دانشگاه بوعلی سینا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تاثیر آموزش به شیوه ی معمول و ترکیبی بر خلاقیت، انگیزش و یادگیری فارسی آموزان غیرایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 10، شماره: 28
2 تاثیر بهره گیری از سیستم چندرسانهای پادکست آموزشی برانگیزش پیشرفت و یادگیری (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری دوره: 1، شماره: 4
3 تبیین نقش میانجی مدیریت استعداد در ارتباط بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 3، شماره: 2
4 تحلیل همبستگی بین تفکر انتقادی دانش آموزان مدارس عادی و هوشمند با انگیزش تحصیلی آنان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 9، شماره: 28
5 مقایسه تأثیر روش های تدریس متداول و تأکیدی بر میزان یادگیری و یاددهی درس هندسه فضایی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 10، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آموزش الکترونیکی پلی برای گذر از یادگیری زنجیره ای به یادگیری مادام العمر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی رسانه