یونس غلامی

 یونس غلامی استادیار دانشگاه کاشان

یونس غلامی

Yunes Gholami

استادیار دانشگاه کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی آسیب پذیری بافت های فرسوده شهر کاشان ناشی از خطرات زلزله (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 8، شماره: 21
2 ارزیابی ادراک شهروندان از توسعه گردشگری شهری و اثر آن بر شادمانی ذهنی نمونه موردی کلانشهر مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 6، شماره: 1
3 ارزیابی تاثیرات کاربری اراضی شهری در ایجاد حجم ترافیک جهت ساماندهی و بازتوزیع فضایی آنها - مطالعه موردی: بافت مرکزی کاشان (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 28، شماره: 109
4 ارزیابی کیفیت مسکن در سطح نواحی شهر زنجان (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 2، شماره: 3
5 بررسی تاثیرات فقر شهری بر ساختار فضایی-کالبدی بافت قدیمی شهرها (مطالعه موردی: محلات سلطان میراحمد و درب اصفهان شهر کاشان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 4، شماره: 2
6 بررسی رابطه جهت گیری مذهبی و التزام عملی به اعتقادات اسلامی، با سلامت روان دانشجویان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 4، شماره: 7
7 بررسی مقایسه ای شاخص های کالبدی تاب آوری محلات بافت فرسوده در مقابل زلزله (نمونه موردی محلات بافت فرسوده شهر بوشهر) (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 8، شماره: 19
8 پیش بینی محل وقوع زلزله احتمالی در استان خراسان رضوی با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 5، شماره: 20
9 تاثیر عوامل اجتماعی اقتصادی در مشارکت شهروندان با تاکید برمدیریت پسماند خانگی (نمونه موردی شهر گرگان) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 8، شماره: 30
10 شناخت الگوی رشد کالبدی- فضایی کلان شهرهای ایران (مطالعه موردی: کلان شهرهای مشهد، شیراز، اصفهان، تبریز) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 2، شماره: 2
11 مدل سازی ساختاری تحرک اجتماعی بین نسلی مهاجرین افغانستانی (مطالعه موردی: شهر کاشان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 6، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 امکا نسنجی فرکانس رزونانس مشدد حفره برای تشخیص عسل تقلبی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
2 امکان سنجی اجرای منطقه بندی فرم محور در احیای بافت های فرسوده شهری نمونه موردی شهر گناباد (دریافت مقاله) کنگره ملی مدیریت و برنامه ریزی شهری نوین
3 اولویتبندی عوامل مؤثر بر توسعه اکوتوریسم در روستاهای بخش برزک- کاشان با تلفیق تکنیکهایANP و DEMATEL (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
4 بررسی پیاده مداری در احیای بافت های تاریخی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران
5 بررسی نقش مشاور مدرسه در برنامه جامع مشاوره مدرسه براساس الگوی ملی ASCA (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی روان شناسی تربیتی شناختی
6 پتانسیل سنجی مناطق نمونه گردشگری شهرستان اراک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
7 تاثیر روانی و اجتماعی بازیهای المپیک زمستانی بر گردشگری رومانی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
8 تحلیل فضایی سکونتگاه های انسانی بر اساس اصول دفاع غیر عامل نمونه مورد شرق کشور (دریافت مقاله) دومین همایش چشم انداز توسعه منطقه ی تربت حیدریه در افق 1404 (تربت حیدریه ،زاوه ،مه ولات )
9 تحلیل مکان گزینی مناطق مسکونی در منطقه جنوب شرق کشور وپهنه بندی آن با توجه به معیارهای ژیومورفولوژیکی با رویکرد دفاع غیرعامل با استفاده ازGISوRS (دریافت مقاله) نهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران و اولین همایش انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران
10 تعیین عوامل مؤثر بر توسعه طبیعتگردی با روشDEMATEL نمونه موردی: روستاهای بخش برزک- کاشان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها
11 سکنی گزینی در مسکن ایرانی- اسلامی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران
12 گردشگری مناطق گرم، گردشگری آینده جهان (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران
13 مفهوم شناسی بافت های شهری با تاکید بر بافت میانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بافت میانی شهرهای ایران
14 مقایسه تطبیقی علل شکل گیری سکونتگاههای غیررسمی و پیامدهای آن در کلانشهرهای قاهره و تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
15 نقش گردشگری خلاق شهری در بازآفرینی بافت های تاریخی شهری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بررسی تجارب بازآفرینی شهری در ایران (با تاکید بر تجربه سبزوار)