عباس همت

 عباس همت دانشگاه صنعتی اصفهان

عباس همت

Abas Hemat

دانشگاه صنعتی اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اندازه گیری برخط وزن کیوی با استفاده از روش ضربه (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 6، شماره: 1
2 تاثیر چرخه های تر و خشک شدن بر منحنی فشردگی و ارزیابی روشهای برآوردتراکمپذیری خاک درشت بافت (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 1
3 طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه بذرکار خودکار پنوماتیک جهت تهیه سینی نشاء (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 4، شماره: 1
4 مدلسازی ویسکوالاستیک سیب تحت بارگذاری شبه استاتیک با استفاده از روش اجزاء محدود به منظور بررسی علل کوفتگی در آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 5، شماره: 2
5 مطالعه تغییر در خواص ریولوژی بافت سیب زمینی در طول انبارداری با استفاده از آزمون خزش (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 4، شماره: 2
6 مقایسه کارایی هرس بشقابی، سیکلوتیلر و روتیواتور در رطوبت های مختلف در یک خاک لوم رسی در مازندران (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 5، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر آهک و پیر سختی خاک بر مقاومت تراکمی (تنش پیش- تراکمی) خاک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی
2 اثر اندازه محصول بر ویژگی های مکانیکی و بافت داخلی کدو (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
3 اثر رطوبت دانه و سطح تماس بر زاویه اصطکاک استاتیکی نخود، لوبیا و باقلا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
4 اثر سه نوع کود آلی با سطوح مختلف بر پارامترهای مقاومت برشی یک خاک لوم رسی سیلتی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
5 اثر سه نوع کود آلی با سطوح مختلف بر ظرفیت باربری و حساسیت به تراکم یک خاک لوم رسی سیلتی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
6 ارایه مدل عصبی برای توان مصرفی دندانه های لاستیکی واحد کوبش آفتابگردان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
7 ارزیابی بافتی محصولات کشاورزی به روش مکانیکی آکوستیکی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
8 ارزیابی تراکم خاک مزارع نیشکر تحت حالتهای کشت مختلف به کمک چگالی ظاهری، چگالی ظاهری نسبی و شاخص مخروط خاک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
9 ارزیابی روشهای نشست صفحهای و فشردگی محصور برای تخمین تنش در آستانه تراکم خاک لومرسیسیلتی (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
10 افزایش کارایی مصرف آب و عملکرد ماشین در تولید گندم با استفاده از مناسبترین روش خاکورزی و کاشت (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
11 انباره خاک خطی بخش 1-ملاحظات و محدودیت های طراحی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
12 انباره خاک خطی بخش 2- مبانی طراحی و روش ساخت (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
13 اندازه گیر انرژی مصرفی در فرآیند آسیاب کردن یونجه خرد شده (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
14 بازنگری و یکسان سازی آنالیز فرمان اتوماتیک تراکتور (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی
15 برآورد پارامتر های مقاومت برشی یک خاک ریز بافت تحت چرخه های تر و خشک شدن (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
16 برخی مشخصه های فیزیکی سه رقم سیب گلاب کهنز، جنا گلد و فوجی (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
17 بررسی اثر شوری بر مقاومت برشی خاک و پارامترهای آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
18 بررسی اثر شوری بر مقاومت برشی خاک و پارامترهای آن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
19 بررسی اثرعمق و زاویه حمل ابزار خاک ورز باریک بر مقدار نیرو و نحوه گسیختگی خاک با استفاده از روش اجزاء محدو سه بعدی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
20 بررسی استفاده از حسگر هدایت الکتریکی Veris 3100 برای تهیه نقشه های مزرعه ای استحکام/فشردگی خاک (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
21 بررسی تاثیر برخی عوامل مؤثر بر مقاومت به تراکم (تنش پیش-تراکمی) یک خاک لوم رسی سیلتی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
22 بررسی تاثیر ضربه و مالش بر کوبش آفتابگردان توسط کوبنده دندانه لاستیکی (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
23 بررسی تحلیلی چند مدل ارائه شده در مورد فشردگی خاک و مبانی آنها (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
24 بررسی حساسیت دو رقم زیتون به آسیب ضربه ای (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
25 بهره دهی و بازده انرژی درتولید ذرت علوفه ای دراصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
26 پایش تنش آبی گیاه کنجد با استفاده از پردازش مقادیر رنگی دیجیتال (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
27 پردازش دیجیتال تصاویر ترموگرافی به منظور استخراج دمای کانوپی به روش خوشه بندی فازی تقویت شده با آستانه گذاری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
28 پیش بینی درصد چغندرهای شکسته شده دربرداشت چغندرقندبا استفاده از یک نوع چغندرکن سه ردیفه ارتعاشی براساس سامانه استنتاج فازی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
29 پیش بینی لغزش چرخهای محرک تراکتوردربرداشت چغندرقند با استفاده ازیک نوع چغندرکن سه ردیفه ارتعاشی براساس سامانه استنتاج فازی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
30 پیشگیری از شیوع بیماری سفیدک داخلی (Downey Mildew) در گلخانه های خیار به کمک سامانه ماشین بینایی (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
31 پیشگیری از شیوع بیماریهای مسری گلخانه ای به کمک سامانه ماشین بینایی (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
32 تاثیر اضافه کردن دراز مدت کودهای آلی بر برخی خواص فیزیکی و مکانیکی خاک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران
33 تاثیر بکار گیری نوک گوه ای در خاک ورز تیغه مورب منفرد (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
34 تاثیر رطوبت بر شاخص مقاومت مکانیکی خاک اندازه گیری شده با یک فرو سنج افقی چند نوکی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
35 تاثیر رطوبت و سرعت بارگذاری بر خواص مکانیکی شلتوک تحت آزمون خمش سه نقطه ای (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
36 تاثیر رطوبت و مقدار کود بر شکل منحنی های فشردگی خاک آهکی مخلوط شده با کود گاوی (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
37 تاثیر رقم و تاریخ برداشت بر خواص مکانیکی سیب (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
38 تاثیر رقم و زمان برداشت بر خواص ویسکوالاستیک سیب (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
39 تاثیر شدت های مختلف پادلینگ بر رطوبت وزنی و چگالی حجمی خاک در اراضی شالیزاری استان گیلان (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
40 تاثیر شدت های مختلف گل خرابی بر سرعت نفوذ آب به خاک در اراضی شالیزاری استان گیلان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
41 تاثیر عوامل مختلف بر تولید بیوگاز از فرآیند هضم مشترک در شرایط غیر هوازی فاضلاب نفتی و فضولات مرغی و تعیین شرایط بهینه با استفاده از روش تاگوچی (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
42 تاثیر فرایند تروخشک شدن برپارامترهای مقاومت برشی خاک لوم شنی مزارع نیشکر خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
43 تاثیر نوع شیاربازکن و چرخ فشار بر سبز شدن کلزای آبی (دریافت مقاله) همایش دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی
44 تأثیر افزودن دراز مدت پسماند گیاهی جو بر خواص فشردگی یک خاک لوم رسی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
45 تأثیر افزودن دراز مدت پسماند گیاهی جو بر مقاومت برشی یک خاک لوم رسی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
46 تأثیر رطوبت بر برخی مشخصههای فیزیکی دو رقم شلتوک رایج در استان اصفهان (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
47 تأثیر کوتاه مدت تسطیح اراضی بر فشردگی خاک (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
48 تحلیل کوبنده و ضدکوبنده کمباین برای برداشت آفتابگردان با استفاده از نرم افزار SolidWorks (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
49 تشخیص زود هنگام و برخط بیماری سفیدک نهان خیار به کمک پردازش تصویر (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
50 تعیین برخی خواص فیزیکی طبق آفتابگردان (رقم آذرگل) مربوط به طراحی سیلندر کوبنده و ضد کوبنده (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
51 تعیین برخی خواص فیزیکی و مکانیکی میوه زیتونOlea europaea (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فناوری های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاوری
52 تعیین برخی خواص مکانیکی دو رقم گوجه فرنگی و مدل سازی المان محدود آنها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فناوری های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاوری
53 تعیین رفتار ویسکوالاستیک قطعات ساقه گندم با درجات خرد شدگی متفاوت (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
54 تعیین مدول الاستیسیته و نسبت پواسون بخش های مختلف میوه خیار (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
55 تعیین میزان سفتی میوه کیوی به منظور بررسی حساسیت به کوفتگی آن با استفاده از دستگاه جامع کشش و فشار (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
56 تعیین و بررسی خواص مکانیکی دانه های شلتوک برنج تحت آزمونهای فشاری و خمش سه نقطه ای دربارگذاری شبه استاتیک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی
57 تعیین و مقایسه برخی خواص مکانیکی سیب گلاب کهنز بررسی حساسیت به کوفتگی آن در سه تاریخ برداشت (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
58 تغییر پذیری مکانی بافت و چگالی ظاهری خاک براثر تسطیح لیزری (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
59 حساسیت سه واریته سیب گلاب به کوفتگی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
60 خصوصیات جاری شدن یونجه آسیاب شده (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
61 درصد شکستگی برنج اصفهان در فرآیند سفیدکنی و رابطه آن با برخی خواص مکانیکی شلتوک (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
62 رابطه بین مولفه های رنگی استخراجی از تصاویردیجیتال و محتوای رطوبت نسبی در گیاه کنجد تحت تنش آبی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
63 رفتار آسایش تنش یک خاک آهکی مخلوط شده با کود دامی در دراز مدت (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
64 رفتار آسایش تنش یک خاک آهکی مخلوط شده با کود دامی دردراز مدت (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
65 شبیه سازی مسیر حرکت بذر گندم روی صفحه پران بذر پاش سانترفیوژ، توسط نرم افزار ADAMS (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
66 شبیه سازی میدان الکتریکی پراکندگی حسگر دی الکتریک رطوبت خاک با روش اجزا محدود و آزمون مزرعه ای حسگر ترکیبی رطوبت و مقاومت مکانیکی خاک (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
67 شبیهسازی نیروهای استاتیکی ماشین تسطیح لیزری به روش اجزاء محدود (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
68 صدمات مکانیکی سیب حین حمل و نقل و جابجایی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
69 طراحی ، ساخت و ارزیابی حسگر اندازه گیری رطوبت علوفه با استفاد از امواج فرا صوت (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
70 طراحی ، ساخت و ارزیابی سامانه کنترل اتوماتیک درجه تراکم بسته های مکعبی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
71 طراحی ساخت ارزیابی استاتیکی یک حسگر خازوی اندازه گیر محتوای رطوبتی خاک (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
72 طراحی ساخت و ارزیابی خاک ورزعمق متغیر مجهز به GPS (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی
73 طراحی، ساخت ارزیاتی ریک دوار (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
74 طراحی، ساخت و ارزیابی حسگرخازنی اندازه گیر رطوبت خاک به صورت بلادرنگ (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
75 طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه سفتی سنج میوه (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
76 طراحی، ساخت و ارزیابی دو نوع غلتک بستر ساز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
77 طراحی، ساخت و ارزیابی کوبنده و ضد کوبنده کمباین برای برداشت آفتابگردان (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
78 طراحی، ساخت و ارزیابی لودسل های یک دستگاه دینامومتر اتصال سه نقطه نوع قابی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
79 طراحی، ساخت و ارزیابی یک سامانه کنترل برای تغییر یک خطی کار نرخ ثابت به نرخ متغیر (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
80 کاربرد آزمایش نشست صفحه ای در تعیین تنش پیش تراکمی یک خاک لوم - شنی ورابطه آن با مقاومت برشی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
81 مدل سازی خواص رئولوژی پیاز و سیب زمینی با استفاده از آزمون خزش (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
82 مدل سازی ریاضی رفتار نیرو- تغییرشکل سه رقم سیب در سه تاریخ برداشت با استفاده ازمدل هنری به منظور برآورد مدول الاستیسیته ظاهری (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
83 مدل سازی مقاومت کششی یک نوع چغندر کن سه ردیفه ارتعاشی در فرکانس ارتعاش و زاویه حمله متفاوت برای تیغه آن بر اساس شبکه عصبی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
84 مدل فازی لغزش چرخهای محرک تراکتور دربرداشت چغندرقند با استفاده از یک نوع چغندرکن سه ردیفه ارتعاشی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
85 مدلسازی سفتی خرما با استفاده از روش غیر مخرب ضربه (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
86 مدلسازی ویسکوالاستیک سیب تحت بارگذاری شبه استاتیک با استفاده از روش اجزاء محدود به منظوربررسی علل کوفتگی در آن (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
87 مقایسه تولید بیوگاز در شرایط غیر هوازی از هضم مشترک پساب پالایشگاههای نفتی با سه نوع از ضایعات کشاورزی (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
88 مقایسه روش های تعیین تنش پیش - فشردگی در یک خاک لوم شنی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
89 مقایسه روش های تعیین تنش پیش تراکمی خاک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی
90 مقایسه روش های تعیین ظرفیت باربری یک خاک لوم رسی سیلتی تیمار شده با کودهای آلی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
91 مقایسه شاخص های ارزیابی نایکنواختی ریزش بذر از موزع های یک خطی کار به منظور استفاده ازآن در بذرکاری دقیق (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
92 مقایسه کارآیی انرژی مصرفی روش های خاکورزی حفاظتی و مرسوم در کشت گندم آبی مطالعه موردی اصفهان (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
93 مقایسه کارایی هرس بشقابی، سیکلوتیلر و روتیواتور در رطوبت های مختلف در یک خاک لوم رسی در مازندران (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
94 ویژگیهای فیزیکی و رفتار آسایش تنش هلوی مخملی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی