دکتر حسین جانمحمدی

دکتر حسین جانمحمدی

دکتر حسین جانمحمدی

Dr. Hossein Janmohamadi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر بذر خار مریم خام و حرارت دیده بر عملکرد رشد و برخی از فراسنجه های خونی و ایمنی هومورال جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 27، شماره: 4
2 اثر پرتوتابی مایکروویو بر ناپدید شدن شکمبه ای-روده ای ماده خشک و پروتئین خام دانه گلرنگ با استفاده از روش های کیسه های نایلونی و کیسه های نایلونی متحرک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 26، شماره: 2
3 اثر تغذیه درون تخم مرغی نسبت های مختلف ال- آرژنین به ال- لیزین بر شاخص های ریخت شناسی روده کوچک و اندام های سیستم ایمنی در جوجه های گوشتی یک روزه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 28، شماره: 2
4 اثر سطوح مختلف تفاله انگور بر عملکرد تولید و کیفیت داخلی تخم مرغ در دما و زمان های مختلف نگهداری (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تولیدات دامی دوره: 6، شماره: 4
5 اثر منبع فیبر و سطح ترئونین جیره بر عملکرد رشدی، قابلیت هضم مواد مغذی و خصوصیات شیرابه گوارشی جوجه های گوشتی طی دوره ۲۴ روزه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 11، شماره: 28
6 اثرات استفاده از دانه آمارانت خام و اتوکلاو شده در جیره مرغهای تخم گذار بر عملکرد تولید و صفات کیفی تخم مرغ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 11، شماره: 28
7 اثرات استفاده از سطوح مختلف مخمرسلنیوم برعملکرد تولید، سیستم ایمنی و فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز مرغان تخمگذار پس از دوره تولک بری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 27، شماره: 1
8 اثرات افزودن اسیدفولیک و روی بر محتوی ۵-متیل تتراهیدروفولات زرده، کیفیت تخم مرغ و عملکرد مرغ های تخمگذار (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 26، شماره: 4
9 اثرات افزودن پری بیوتیک مایع و آنتی بیوتیک بر عملکرد تولید، کیفیت تخم مرغ، فراسنجه-های خونی و عملکرد سیستم ایمنی مرغ های تخم گذار در دوره پس از تولک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 13، شماره: 37
10 اثرات سطوح مختلف پودر برگ چای سبز بر عملکرد تولید و برخی فراسنجه های خونی مرغ های تخمگذار (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 30، شماره: 1
11 اثرات سطوح مختلف پودر دارچین بر عملکرد تولید و صفات کیفی تخم مرغ مرغان تخم گذار در جیره بر پایه گندم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 12، شماره: 31
12 اثرات سطوح مختلف تفاله خشک گوجه فرنگی بر عملکرد تولید مرغ های تخم گذار و کیفیت داخلی تخم مرغ در دما و زمان های مختلف نگهداری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 27، شماره: 3
13 اثرات کشت مخلوط ذرت- لگوم بر برخی صفات کمی و کیفی علوفه ذرت (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 22، شماره: 3
14 اثرات مکمل سازی جیره با سین بیوتیک و منابع مختلف عنصر روی بر عملکرد، ایمنی و مورفولوژی روده در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 69، شماره: 3
15 ارزش تغذیه ای ضایعات کارخانجات شیرینی پزی(بیسکویت) استان آذربایجان شرقی در جیره غذایی جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دام و طیور دوره: 1، شماره: 3
16 ارزش غذایی پودر ضایعات کشتارگاهی طیور در تغذیه جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 24، شماره: 1
17 ارزش یابی کیفیت پروتئین پودر ماهی کیلکای ایران با استفاده از روش بازده کل پروتئین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 6، شماره: 1
18 ارزش یابی کیفیت پروتئین پودر ماهی کیلکای ایران با استفاده از روش بازده کل پروتئین (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 19
19 ارزیابی برخی ویژگی های زراعی، فیزیولوژیکی و کیفی علوفه در کشت مخلوط ذرت با چند لگوم به عنوان کشت دوگانه (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 23، شماره: 2
20 ارزیابی زیست فراهمی کلسیم در برخی از کربنات کلسیم های تجاری رایج در تغذیه جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 13، شماره: 36
21 ارزیابی سطوح مختلف پروتیین خام و اسید آمینه تریونین جیره بر پاسخ های ایمنی و پارامت رهای بیوشیمیایی خون در بوقلمون های بومی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه دامپزشکی دوره: 30، شماره: 3
22 ارزیابی عملکرد و شاخص های سودمندی در کشت مخلوط جو و ماشک گل خوشه ای (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 20، شماره: 4
23 ارزیابی غلظت دیواره سلولی، دیواره سلولی بدون همی سلولز، کل ماده مغذی قابل هضم، ماده خشک مصرفی و انرژی ویژه شیردهی ذرت علوفه ای در کشت مخلوط (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 4، شماره: 14
24 ارزیابی کیفیت علوفه در کشت مخلوط ذرت با برخی لگوم ها (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 6، شماره: 1
25 برآورد فراسنجههای ژنتیکی و فنوتیپی صفات کیفیت داخلی تخم مرغان بومی آذربایجان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دام و طیور دوره: 3، شماره: 1
26 بررسی اثرات سطوح مختلف ویتامین E و نانوسلنیوم بر فراسنجه های کیفی اسپرم خروس نژاد لگهورن طی نگهداری در دمای C◦۴ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 26، شماره: 4
27 بررسی تاثیر افزودن منابع مختلف کلسیم و اندازه ذرات آن بر عملکرد تولید و کیفیت تخم مرغ مرغان تخم گذار (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 12، شماره: 34
28 بررسی روند ژنتیکی و فنوتیپی برخی از صفات عملکردی مرغان بومی آذربایجان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دام و طیور دوره: 4، شماره: 4
29 بررسی عوامل موثر بر عملکرد تولیدی عسل در زنبورستان های منطقه ارسباران (مطالعه موردی: دهستان دیزمار شرقی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 33، شماره: 2
30 بررسی وضعیت نور در کشت خالص و مخلوط جو و ماشک گل خوشه ای و ارتباط آن با عملکرد علوفه (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 21، شماره: 2
31 پیامد تزریق درون تخم مرغی سطوح مختلف دی ال- متیونین بر ویژگی های لاشه و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی یک روزه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 9، شماره: 20
32 پیشگویی انرژی قابل سوخت و ساز حقیقی (TMEn) خوراک های آماده دوره آغازین جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 5، شماره: 4
33 تاثیر افزودن آنزیم به جیره غذایی بر پایه ذرت- کنجاله سویا بر مقادیر انرژی قابل متابولیسم و ابقاء ظاهری نیتروژن در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 25، شماره: 1
34 تاثیر افزودن سطوح مختلف اسیدآمینه والین در جیره های غذایی کم پروتئین بر عملکرد، شاخص های بیوشیمیایی خون و خصوصیات استخوان درشت نی جوجه های گوشتی سویه راس-۳۰۸ در دوره رشد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 13، شماره: 37
35 تاثیر افزودن مکمل های آلی و نانو مس بر عملکرد، کیفیت تخم مرغ، کلسترول زرده و فراسنجه های خونی مرغ های تخم گذار (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 33، شماره: 1
36 تاثیر بیوهربال بر عملکرد، قابلیت هضم، فراسنجه های خونی و تولیدگاز جیره در گوساله های پرواری هلشتاین (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 7، شماره: 1
37 تاثیر پلی اتیلن گلیکول بر روی پارامترهای هضمی پوست پسته با استفاده از روش آزمایشگاهی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دام و طیور دوره: 2، شماره: 1
38 تاثیر تزریق درون تخم مرغی غلظت های مختلف ال-آرژنین بر جوجه درآوری، عملکرد رشد و کیفیت گوشت جوجه های گوشتی راس ۳۰۸ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 10، شماره: 25
39 تاثیر جاذب طبیعی بنتونیت در کاهش اثرات منفی آفلاتوکسین B۱ بر عملکرد و سیستم ایمنی در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تولیدات دامی دوره: 4، شماره: 3
40 تاثیر سطوح مختلف اسیدآمینه های والین و تریپتوفان در جیره های کم پروتئین بر خصوصیات لاشه و پاسخ سیستم ایمنی جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 32، شماره: 1
41 تاثیر واریته و میزان تفت دادن بر ترکیب شیمیایی و فراسنجه های تخمیری و فیزیکی دانه جو با استفاده از روش تولید گاز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 25، شماره: 3
42 تاثیر ویتامین D۳ و اسید لاکتیک بر عملکرد، کیفیت تخم مرغ و جوجه درآوری در مرغان مادر گوشتی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تولیدات دامی دوره: 11، شماره: 3
43 تاثیر ویتامینD۳ و ویتامینC بر عملکرد، کیفیت تخم مرغ و جوجه درآوری در مرغان مادر گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 15، شماره: 2
44 تجزیه پذیری شکمبه ای و بعد شکمبه ای پروتئین خام ضایعات کشتارگاهی طیور با روش های کیسه نایلونی، دیزی تو و خروس های سکوم برداری شده (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 24، شماره: 3
45 تخمین زیست فراهمی منابع مختلف عنصر روی در جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره های نیمه خالص (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 7، شماره: 13
46 ترکیب شیمیایی و فراسنجه های تجزیه پذیری شکمبه ای ورمی کمپوست مکمل شده با مقادیر محتویات شکمبه ای، ضایعات میوه و سبزیجات و ضایعات قارچ صدفی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 10، شماره: 1
47 تعیین ارزش غذایی علف خشک یونجه و کاه گندم استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 6، شماره: 1
48 تعیین بهترین سطح استفاده از سویه های مختلف لاکتوباسیلی و تاثیر آن بر میزان مواد مغذی پسماند رستوران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دام و طیور دوره: 2، شماره: 1
49 تعیین پلی ساکاریدهای غیر نشاسته ای و انرژی قابل سوخت وساز حقیقی برخی از واریته های گندم استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 24، شماره: 3
50 تعیین تراکم و ضرایب قابلیت هضم حقیقی اسیدهای آمینه پودر گوشت و استخوان در خروس های بالغ لگهورن سکوم برداری شده (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 45، شماره: 4
51 تعیین ترکیبات شیمیایی و انرژی قابل سوخت وساز حقیقی خوراک دوره پایانی جوجه های گوشتی تولید شده در تعدادی از کارخانجات خوراک دام (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 24، شماره: 4
52 تعیین ترکیبات شیمیایی و کیفیت پروتئین برخی از کنجاله های سویای داخلی و وارداتی و کنجاله گلوتن ذرت با روش های شیمیایی و بیولوژیکی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 10، شماره: 3
53 تعیین ترکیبات شیمیایی، عناصر معدنی و انرژی خام دانه جو، دانه گندم و سبوس گندم استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 32، شماره: 2
54 جمعیت پروتوزوآیی و تولید پروتئین میکروبی در گوسفندان تغذیه شده با دانه گلرنگ مایکروویو شده (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 3، شماره: 3
55 چند شکلی های تک نوکلئوتیدی ژن کاندیدای گیرنده دوپامین تیپ ۳ (DOP۳) مرتبط با رفتارهای مقاومت بر علیه جرب واروا در زنبورعسل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 13، شماره: 37
56 مطالعه اثرات شستشو، مدت زمان و دمای نگهداری بر خصوصیات جوجه کشی تخم غازهای بومی استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 9، شماره: 22
57 مطالعه امکان تنظیم جیره غذایی عاری از پودر ماهی در تغذیه ماهی قزل آلای رنگین کمان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 25، شماره: 3
58 مقایسه قابلیت هضم ایلئومی اسیدهای آمینه کنجاله کلزا با روش تغذیه دقیق جوجه های گوشتی و روش ایلئومی استاندارد شده (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تولیدات دامی دوره: 7، شماره: 1
59 مقایسه کیفیت داخلی و خارجی، ترکیب شیمیایی و ترکیب اسید چرب تخم مرغ مروارید (Numida meleagris) و تخم مرغ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 29، شماره: 4
60 واکنش جوجه های گوشتی سویه راس ۳۰۸ به سطوح مختلف والین قابل هضم در دوره رشد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 29، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر آمارانت فرآوری روی عملکرد تولید و پارامترهای اقتصادی در مرغان تخم گذار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
2 اثر استفاده از سطوح مختلف متابولیسم اپتیمایزر بن زا سلنیوم (نانوسلنیوم) بر عملکرد رشد جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی نقش مواد معدنی و ویتامین ها در تغذیه و سلامت انسان، دام، طیور و آبزیان
3 اثر تزریق درون تخم مرغی سطوح مختلف ال آرژنین بر سیستم ایمنی جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
4 اثر میوه گیاه خارمریم (Silibum marianum) حرارت داده شده بر صفات تولیدی جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
5 اثرات استفاده از متابولیسم اپتیمایزر بن زا روی (نانوروی) بر عملکرد جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی نقش مواد معدنی و ویتامین ها در تغذیه و سلامت انسان، دام، طیور و آبزیان
6 اثرات افزودن کروم آلی بر درصد تولید تخم مرغان تخمگذار در مرحله آخر تولید (دریافت مقاله) اولین همایش ملی افزودنی های خوراک دام و طیور با محوریت تنش های محیطی
7 اثرات سطوح مختلف برگ چای سبز بر صفات کیفی تخم مرغ و ظرفیت آنتی اکسیدانی خون در مرغ های تخم گذار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
8 اثرات سطوح مختلف دارچین بر برخی فراسنجه های خونی مرغان تخم گذار در جیره بر پایه گندم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی نوآوری در کشاورزی، علوم دامی و دامپزشکی
9 اثرات سطوح مختلف دارچین بر درصد تولید و ضریب تبدیل غذایی مرغان تخم گذار در جیره بر پایه گندم (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
10 اثرات سطوح مختلف دارچین بر میزان کلسترول و تری گلیسرید زرده تخم مرغ مرغان تخم گذار در جیره بر پایه گندم (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
11 اثرات سطوح مختلف زنجبیل درجیره برپایه گندم برکیفیت پوسته تخم مرغ و شاخصهای اقتصادی درمرغان تخمگذار (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
12 اثرات سطوح مختلف فلفل در جیره بر پایه گندم بر کیفیت پوسته و شاخص های اقتصادی مرغان تخمگذار (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
13 اثرات مکمل دارویی گیاهی بیوهربال بر افزایش وزن و ضریب تبدیل گوساله های پرواری هلشتاین (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی
14 اثرات مکمل‌سازی جیره با سین بیوتیک و منابع مختلف عنصر روی بر مرفولوژی روده در جوجه‌های گوشتی (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
15 ارزیابی پلی ساکاریدهای غیر نشاسته ای گندم و روابط همبستگی بین پلی ساکاریدهای غیر نشاسته ای، افزایش وزن، AMEn و TMEn (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
16 ارزیابی تغذیه ای منابع مختلف کلسیم در مرغان تخم گذرا (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
17 استفاده از بره موم به عنوان یک افزودنی غذایی طبیعی در تغذیه طیور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پرورش زنبور عسل و اولین جایزه ملی کیفیت عسل ایران
18 استفاده از پری بیوتیک به عنوان جایگزین آنتی بیوتیک محرک رشد در جیره غذایی طیور (دریافت مقاله) همایش ملی کشاورزی و سلامت
19 استفاده از گیاه دارویی ریحان Ocimum basilicum در کشت مخلوط با ذرت Zea mays برای تولید علوفه دارویی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
20 برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت تعداد تخم مرغ مرغان بومی آذربایجان با مدل چند صفتی وانواع توابع رگرسیون تصادفی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
21 برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت تعداد تخممرغ مرغان بومی آذربایجان با استفاده از توابع مختلف درمدل رگرسیون تصادفی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
22 برآورد پارامترهای ژنتیکی و اثرات مادری برای صفات کیفیت خارجی تخم مرغان بومی آذربایجان (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
23 بررسی اثر دو نوع جیره غذایی تحت شرایط تنش گرمایی بر عملکرد و متابولیت های خونی دو سویه تجاری نیمچه گوشتی (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
24 بررسی اثر دو نوع جیره غذایی تحت شرایط تنش گرمایی بر عملکرد و متابولیت های خونی دو سویه تجاری نیمچه گوشتی (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
25 بررسی اثرآمین های بیوژنیک برروی افزایش وزن و شاخص کبدی ماهیان قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss تغذیه شده با جیره های حاوی سطوح مختلف پودرماهی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای مطالعات کاربردی در شیلات و محیط زیست
26 بررسی اثرات افزودن پری بیوتیک مایع بر ضخامت پوسته تخم مرغان تخمگذار در مرحله آخر تولید در دما و زمان مختلف نگهداری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی افزودنی های خوراک دام و طیور با محوریت تنش های محیطی
27 بررسی اثرات افزودن نسبت های مختلف ترئونین به لیزین قابل هضم در جیره غذایی کم پروتئین بر مصرف خوراک و تغییرات وزن بدن مرغان تخم گذار در اوج دوره تولید (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
28 بررسی اثرات افزودن نسبت های مختلف ترئونین به لیزین قابل هضم در جیره ی غذایی کم پروتئین بر صفات کیفیت خارجی تخم مرغ در مرغانتخم گذار در اوج دوره تولید (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
29 بررسی اثرات افزودن نسبت های مختلف ترئونین به لیزین قابل هضم در جیره ی غذایی کم پروتئین بر صفات کیفیت داخلی تخم مرغ در مرغان تخم گذار در اوج دوره تولید (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
30 بررسی تاثیر افزودن منابع مختلف کلسیم و اندازه ذرات بر عملکرد تولید مرغان تخم گذار در اوج دوره تولید (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
31 تاثیر استفاده از گرده زنبور عسل در جیره غذایی طیور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پرورش زنبور عسل و اولین جایزه ملی کیفیت عسل ایران
32 تاثیر بره موم زنبور عسل با و سطوح مختلف آنزیم در جیره بر پایه گندم بر میزان کلسترول و شاخص اکسیداسیون سرم و تخم مرغ مرغان تخمگذار (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
33 تاثیر سطوح مختلف آمارانت فرآوری روی برخی پارامترهای کیفی تخم مرغ و بیوشیمیایی خون مرغان تخم گذار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
34 تاثیر سطوح مختلف مخمر سلنیوم بر عملکرد تولید و صفات کیفی تخم مرغ مرغان تخمگذار (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
35 تاثیر میوه خارمریم (Silybum marianum) بر عملکرد رشد جوجه های گوشتی مسموم شده با تتراکلرید کربن (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
36 تأثیر استفاده از مولتی آنزیم آویزایم 1502 در جیرههای غذایی بر پایه ذرت و کنجاله سویا باسطوح مختلف انرژی قابل متابولیسم بر عملکرد جوجههای گوشتی (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
37 تأثیر افزودن آنزیم در جیره جوجه های گوشتی بر پایه ذرت- کنجاله سویا بر انرژی قابل متابولیسم و ابقاء ظاهری نیتروژن (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
38 تأثیر برخی جیرههای غذایی پریاستارترتجارتی برعملکرد جوجههایگوشتی در دوره رشد (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
39 تعیین ارزش غذایی تفاله سیب با استفاده از روش های کیسه های نایلونی و تولید گاز (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
40 تعیین اسیدهای آمینه قابل هضم و انرژی قابل متابولیسم حقیقی پودر ضایعات کشتارگاهیطیور (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
41 تعیین ترکیبات شیمیایی و انرژی قابل متابولیسم حقیقی دانه سورگوم و کنجاله کانولا (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
42 تعیین قابلیت هضم و زیست فراهمی اشکال مختلف روی با استفاده از سطوح مختلف سین بیوتیک در قسمتهای مختلف روده جوجه گوشتی با تکنیک Everted Gut Sacs (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی نقش مواد معدنی و ویتامین ها در تغذیه و سلامت انسان، دام، طیور و آبزیان
43 تعیین مصرف اختیاری و قابلیت هضم ظاهری جیره های حاوی سطوح مختلف دانه گاودانه، ذرت سیلو شده و یونجه درگوسفند (دریافت مقاله) دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور
44 تغییرات مورفولوژی روده جوجه های گوشتی در اثر استفاده از بره موم و گرده زنبور عسل در جیره غذایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پرورش زنبور عسل و اولین جایزه ملی کیفیت عسل ایران
45 دربرصفات کیفی تخم مرغ مرغان تخمگذارتاثیرسلنیوم آلی درجیره پس ازدوره تولک بری دما وزمانهای مختلف نگهداری (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
46 ردیابی ژنهای عمده برای صفات کیفیت خارجی تخم مرغان بومی آذربایجان به روش آماری (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
47 مروری بر پیشرفت ها و چالش های استفاده از بره موم در تغذیه طیور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پرورش زنبور عسل و اولین جایزه ملی کیفیت عسل ایران