دکتر امین سارنگ

دکتر امین سارنگ عضوء هئیت علمی دانشگاه تهران

دکتر امین سارنگ

Dr. Amin Sarang

عضوء هئیت علمی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A trading-partnership model for estimating discharge permits in river systems by Ant Colony optimization (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی در آب و فاضلاب دوره: 1، شماره: 2
2 بررسی تطبیقی شاخصهای کیفی و پهنه بندی کیفی رودخانه کارون و دز (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 16، شماره: 55
3 تحلیل تاثیر تغییر اقلیم بر بارش های حدی حوزه سیل برگردان غرب تهران (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 9، شماره: 17
4 تحلیلی بر تاریخچه رویکرد سیستمی ذخیره و انتقال در مدیریت منابع آب منطقه طبس (دریافت مقاله) ماهنامه نفت و انرژی دوره: 1، شماره: 7
5 تخصیص بهینه بار آلودگی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی چند هدفه و تحلیل تصمیم چندمعیاره (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 1
6 شبیه سازی کیفی مخزن سد بوکان (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 12، شماره: 1
7 کمی سازی بازگشت پذیری سیستم زهکشی شهری براساس ارزیابی عملکرد هیدرولیکی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 29، شماره: 117
8 لزوم بازگشت پذیر ساختن سیستم های زهکشی شهری تحت شرایط غیر قطعی آینده (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 5، شماره: 1
9 مروری بر سیستم های زهکشی پایدارشهری در تطبیق با اثرات تغییر اقلیم (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 4، شماره: 2
10 مطالعه پارامترهای کیفی آب رودخانه تجن با ارائه یک روش پیشنهادی برمبنای ترکیب کریجینگ کور و رگرسیون خطی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 46، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A study of extreme events under climate change condition in northern part of Tehran, Iran (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
2 آشکارسازی جریان ها و رودخانه‎های مدفون شده در تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
3 ارزیابی عوامل موثر در حذف سرب از خاک با روش خاکشویی به کمک نرم افزار Desgin Expert (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست
4 ارزیابی مدلSWAT2009 با روش SUFI2در برآورد رواناب حوضه آبریز سد ایلام (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
5 ارزیابی و تحلیل معیارهای پایداری در مدیریت کیفی رودخانه‎ (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
6 ارزیابی وبرآورد بارهای غیرنقطه ای نیتروژن وفسفر بااستفاده از مدل SWAT (مطالعه موردی : حوضه آبریز سدایلام) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
7 ارزیابی یکپارچه ی سیستم منابع آب و کشاورزی دریاچه زریبار با رویکرد پویایی سیستم (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
8 استفاده از ابزار شبکه های بیزین در تعیین سطوح ریسک زیست محیطی سدها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
9 برآورد حداقل دبی زیست محیطی پایین دست سدها، چالشها و راهکارها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران
10 برآورد عمر مفید مخازن سدها با استفاده از مدل های رسوب گذاری مطالعه موردی _ سد ایلام (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
11 بررسی اثر به کارگیری بهترین راهکارهای مدیریتی بر کمیت وکیفیت سیلاب های شهری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلاب های شهری
12 بررسی بار آلودگی و ارایه ضرایب تخلیه صنایع مختلف (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
13 ‌بررسی لایه‌ بندی حرارتی و کیفی مخزن سد درحال مطالعه گرشا بر مبنای مدلCE-QUAL-W2 (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
14 بهینه سازی روش خاکشویی برای حذف سرب از خاک آلوده با استفاده از نرم افزار Design Expert (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست
15 پهنه بندی سیلاب با تلفیق مدل های HEC-HMS و HEC-RAS در GIS (مطالعه موردی : حوضه آبریز زرینه رود) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلابهای شهری
16 پهنه بندی سیلاب باتلفیق مدل های HEC-RAS,HEC-HMSدر GIS (مطالعه موردی: حوضه آبریز زرینه رود ) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
17 پیشنهاد تغییر به روش مهندسی ارزش الگوی برد - برد مشارکت پیمانکاران در ارتقای پروژه های عمرانی توسعه شهری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی توسعه نظام اجرایی پروژه های عمرانی، صنعتی و شهری
18 تئوری بازی برد- برد به روش مهندسی ارزش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی کاربردی مهندسی ارزش در صنعت حمل و نقل،ساختمان و مدیریت شهری
19 تجارب پیادهسازی و بهرهبرداری مهندسی ارزش در سازمانهای خدماتی معرفی مورد مطالعاتی طرح فراشهر شهرداری تهران و پروژههای شهرداری مشهد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی کاربردی مهندسی ارزش در صنعت حمل و نقل،ساختمان و مدیریت شهری
20 تجارت آلودگی کیفیت آب و هوا: نگاهی نو در مشارکت موثر ذی نفعان در حفاظت محیط زیست (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
21 تجارت کیفیت آب: رویکردی نو و کارآ در مدیریت کیفی منابع آب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
22 تجزیه و تحلیل مهندسی ارزش در مراحل ساخت بزرگراه طبقاتی شهید صدر (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه
23 تحلیلی بر تاریخچه رویکرد سیستمی ذخیره و انتقال در مدیریت منابع آب منطقه طبس (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی قنات
24 تدوین الگوی مشارکتی تعیین مجوزهای تخلیه ی بار آلودگی در سیستم رودخانه ای با رویکرد تجارت مجوزها (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
25 تعیین حداقل تاثیر ایجاد سدهای حوضه آبریس زرینه رود بر حقابه دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران
26 تعیین رابطه ی بین پارامترهای TDS و EC و بررسی عوامل اثر گذار بر ارتباط دو پارامترباهم مطالعه موردی : رودخانه کرخه و قره چای (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
27 توسعه شاخص ژئوشیمیایی به یک شاخص چندعنصره جدید بر مبنای فراهمی زیستی عناصر برای ارزیابی آلودگی فلزات سنگین در رسوبات: مطالعه موردی تالاب انزلی (دریافت مقاله) سی و نهمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی علوم زمین
28 چالش منابع آب ایران در گروه برنامه ریزی آمایش سرزمین (دریافت مقاله) بیست و هفتمین همایش ملی مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی (ژئوماتیک ۱۴۰۲)
29 حذف کادمیوم، کروم و نیترات از آبهای زیرزمینی توسط صفحات واکنشگر نفوذپذیر (PRBs) حاوی نانو ذرات آهن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و سومین همایش ملی مدیریت مصرف آب
30 حذف مودای پروژه به روش مهندسی ارزش مورد مطالعاتی کریدور شمالی خط 3 متروی تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش
31 رویکرد تحلیل ریسک در مدیریت کیفی رودخانه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مدیریت منابع آب
32 شبیه سازی کمی- کیفی منابع آب سطحی با استفاده از مدل های MODSIM و QUAL2K مطالعه موردی: حوضه آبریز قرهسو (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
33 شبیه سازی کیفی رودخانه قره سو (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
34 فرصت ها و چالش های مهندسی ارزش در ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش
35 کاربردنگرش سیستم های پویا درسیاست گذاری برای مدیریت آب شهری (مطالعه موردی تهران) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
36 مدل سازی تاثیرات متقابل محدودیت منابع آب شرب و جمعیت با محوریت سیستم دینامیک تحت نرم افزار Vensim (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و سومین همایش ملی مدیریت مصرف آب
37 مدلسازی کیفی رودخانه قره سو با استفاده از مدل QUAL2K (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
38 مدلسازی کیفی رودخانه قره سو محدوده شهرستان کرمانشاه با مدل QUAL2KW (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
39 مدیریت کیفی حوضه آبریزبااستفاده از پیاده سازی مدل تجارت آلودگی برمبنای نیتروژن کل ( مطالعه موردی: رودخانه قره سو) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
40 مدیریت کیفیت آب رودخانه ها با آلاینده های جمع پذیر (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
41 مطالعات مهندسی ارزش سد تنظیمی مارون (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش
42 مهندسی ارزش ابزاری برای مدیریت هزینه ها با تغییرات خلاقانه و نوآورانه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش