دکتر برات قبادیان

دکتر برات قبادیان استاد دانشکده کشاورزی

دکتر برات قبادیان

Dr. Barat Ghobadian

استاد دانشکده کشاورزی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی و تحلیل سروصدای یک تراکتور دوچرخ در حال کشیدن یک تریلر در جاده آسفالت روستایی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 8، شماره: 4
2 بررسی و تحلیل سروصدای یک تراکتور دوچرخ در حال کشیدن یک تریلر در جاده آسفالت روستایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 30
3 ساخت قفل دیفرانسیل نیمه اتوماتیک برای تراکتور مسی فرگوسن ۲۸۵ (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 30
4 ساخت قفل دیفرانسیل نیمه اتوماتیک برای تراکتور مسی فرگوسن ۲۸۵ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 8، شماره: 4
5  مطالعه­ تجربی زمان تاخیر اشتعال یک موتور دیزل با استفاده از مخلوط سوخت های بیودیزل و دیزل (دریافت مقاله) فصلنامه سوخت و احتراق دوره: 2، شماره: 1
6 اثر متغیرهای محتوای رطوبت، اندازه ذرات و نوع حلال بر میزان استخراج روغن از هسته خرمای واریته مضافتی و تولید بیودیزل از آن به کمک فراصوت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی دوره: 7، شماره: 1
7 اثر نوع، ضخامت و طول وتر پره بر عملکرد توربین بادی محور عمودی داریوس در رژیم برآ-پسا و برآ (دریافت مقاله) فصلنامه انرژی ایران دوره: 25، شماره: 3
8 ارزیابی انرژی و اقتصادی تولید بیودیزل از روغن تفاله زیتون با رویکرد چرخه زندگی (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 46، شماره: 3
9 ارزیابی سامانه خنک کننده تبخیری مستقیم (فن -پد) در گلخانه تحت شرایط محیطی مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی دوره: 8، شماره: 1
10 ارزیابی عملکرد و آلایندگی موتور تحت تاثیر سوخت دیسترول (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 52، شماره: 2
11 الگونمایی عملکرد و آلایندگی موتور اشتعال جرقه ای بیواتانول- بنزین با روش وراثت (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات موتور دوره: 27، شماره: 27
12 اندازه گیری نیروی لازم برای جدا کردن دانه های شلتوک به منظور طراحی هد برداشت برنج (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 47، شماره: 2
13 Bio-Based Lubricant Synthesis by Chemical Modification of Linoleic and Oleic Acid Mixture (دریافت مقاله) مجله انرژی تجدیدپذیر و محیط زیست دوره: 9، شماره: 4
14 Green cottage power supply and floating solar power plant: A Techno-Economic analysis (دریافت مقاله) دو فصلنامه تجهیزات و سیستم های انرژی دوره: 10، شماره: 4
15 Policy Model of Renewable Energy Development in Iran’s Agriculture Sector (دریافت مقاله) مجله انرژی تجدیدپذیر و محیط زیست دوره: 9، شماره: 2
16 The effect of a novel hybrid nano-catalyst in diesel-biodiesel fuel blends on the energy balance of a diesel engine (دریافت مقاله) دو فصلنامه تجهیزات و سیستم های انرژی دوره: 5، شماره: 1
17 بررسی آلایندگی سوخت دیزل و متیل استر سویا در موتور دیزل سریع (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات موتور دوره: 35، شماره: 35
18 بررسی آلاینده ­های یک موتور اشتعال جرقه ­ای با استفاده از گازول (دریافت مقاله) فصلنامه سوخت و احتراق دوره: 1، شماره: 1
19 بررسی اثرات زیست محیطی تولید بیواتانول از ضایعات سیب زمینی (دریافت مقاله) فصلنامه سوخت و احتراق دوره: 13، شماره: 1
20 بررسی پارامترهای موثر در آبشویی سوخت بیودیزل (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 40، شماره: 2
21 بررسی تاثیر استفاده از سامانه بازخورانی گازهای خروجی و سوخت بیودیزل بر پارامترهای احتراقی، دوده و آلاینده NOx یک موتور اشتعال تراکمی (دریافت مقاله) فصلنامه سوخت و احتراق دوره: 11، شماره: 1
22 بررسی تاثیر استفاده از یک مافلر ترکیبی بر کاهش صدای یک موتور ژنراتور کوچک گازسوز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی دوره: 6، شماره: 1
23 بررسی تاثیر دما و رطوبت بر ضریب هدایت حرارتی غلاف سویا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی دوره: 2، شماره: 1
24 بررسی تاثیر فرایند تولید بیواتانول بر برخی ویژگی های کیفی آن (دریافت مقاله) فصلنامه سوخت و احتراق دوره: 12، شماره: 3
25 بررسی تجربی متغیرهای عملکردی یک موتور دیزل با استفاده از سوخت بیودیزل (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات موتور دوره: 16، شماره: 16
26 بررسی تجربی متغیرهای عملکردی یک موتور دیزل تک سیلندر با استفاده از سوخت بیودیزل (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات موتور دوره: 38، شماره: 38
27 بررسی تراز انرژی زراعت گرچک در شهرستان ورامین به منظور تولید بیودیزل (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 17، شماره: 1
28 بررسی رفتار ارتعاشی تسمه زمانبندی تحت عیوب مختلف به کمک روش های داده کاوی و هوش مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات موتور دوره: 36، شماره: 36
29 بررسی عملکرد و ارتعاش موتوری دیزلی با استفاده از نانو ذرات نقره اضافه شده به مخلوط سوخت دیزل و زیست دیزل (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات موتور دوره: 46، شماره: 46
30 بررسی عملکرد یک موتور دیزل با سوخت بیودیزل روغن ماهی تحت تاثیر نانو ذرات پراکنده شده در سوخت (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 51، شماره: 4
31 بررسی عوامل موثر بر رسوب پودر آب پرتقال بر دیواره خشک کن پاششی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 25
32 بررسی عوامل موثر بر رسوب پودر آب پرتقال بر دیواره خشک کن پاششی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 7، شماره: 4
33 بررسی عوامل موثر در ذخیره سازی رطوبت خاک، با استفاده از زیر شکن تبدیلی (طراحی تیغه و مکانیزم تزریق سبوس برنج در خاک، در کابرد زیرشکن تبدیلی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 16
34 بررسی عوامل موثر در ذخیره سازی رطوبت خاک، با استفاده از زیر شکن تبدیلی (طراحی تیغه و مکانیزم تزریق سبوس برنج در خاک، در کابرد زیرشکن تبدیلی) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 5، شماره: 2
35 بررسی میدانی و آزمایشگاهی قابلیت حسگرهای فراصوتی USS3 برای سنجش غیرتماسی ساختار هندسی توده درخت پسته (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 5، شماره: 1
36 بررسی میزان کوفتگی میوه زیتون تحت بارگذاری ضربه (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 8، شماره: 2
37 بررسی و بهینه سازی تولید بیودیزل از روغن بنه به کمک امواج فراصوت توسط روش منحنی سطح پاسخ (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 6، شماره: 2
38 بهینه سازی استفاده از سورفکتانت برای تولید سوخت های امولسیون و نانوامولسیون آب-بیودیزل-گازوییل (دریافت مقاله) فصلنامه سوخت و احتراق دوره: 10، شماره: 1
39 بهینه سازی پارامترهای تاثیر گذار در تولید سوخت بیودیزل با استفاده از روش ترانس استریفیکاسیون (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 41، شماره: 1
40 بهینه سازی عملکرد موتور تراکتور با مخلوط سوخت زیستی، دیزل و اتانول به روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات موتور دوره: 29، شماره: 29
41 بهینه سازی فرآیند تولید بیودیزل از روغن کلزای غیرخوراکی با استفاده از روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) فصلنامه سوخت و احتراق دوره: 11، شماره: 4
42 بهینه سازی فرآیند تولید بیوروانکار از بیودیزل کلزای غیرخوراکی به کمک روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) فصلنامه سوخت و احتراق دوره: 11، شماره: 3
43 پیش بینی و بهینه سازی برخی ویژگی های بیودیزل پالم با استفاده از خواص دی الکتریک به روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) فصلنامه سوخت و احتراق دوره: 11، شماره: 4
44 تاثیر بیودیزل حاصل از روغن چربی طیور بر عملکرد موتور تراکتور (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 6، شماره: 1
45 تاثیر ترکیب سوخت های دیزل و بیودیزل حاصل از پسماند روغن های خوراکی در عملکرد موتور اشتعال تراکمی CI (دریافت مقاله) فصلنامه سوخت و احتراق دوره: 1، شماره: 1
46 تاثیر دریچه گاز بر قابلیت کاردهی ترمومکانیکی، قابلیت کاردهی سوخت سوخته شده، قابلیت کاردهی ناشی از انتقال گرما و کار بر موتوری بنزینی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات موتور دوره: 43، شماره: 43
47 تاثیر زمان پاشش بر آنالیز انرژی و اکسرژی یک موتور دیزل با سوخت بیودیزل (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 7، شماره: 1
48 تاثیر سوخت و نسبت تراکم بر بازده اکسرژی یک موتور بنزینی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی دوره: 4، شماره: 1
49 تاثیر مخلوط های بیواتانول- بنزین بر آلاینده های اگزوز یک موتور اشتعال جرقه ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه مکانیک سیالات و آیرودینامیک دوره: 3، شماره: 3
50 تاثیر نوع سوخت و سرعت موتور بر قابلیت کاردهی یک موتور اشتعال تراکمی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی دوره: 6، شماره: 1
51 تجزیه و تحلیل رگرسیونی عملکرد یک موتور دیزل با سوخت بیودیزل و تغییر زمان پاشش سوخت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی دوره: 1، شماره: 2
52 تحلیل انرژی در یک موتور دیزل با کاربرد مخلوط‌های سوختی دیزل و بیودیزل حاصل از روغن پسماند پخت و پز (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 8، شماره: 1
53 تحلیل انرژی و قابلیت کاردهی عملکرد موتور دیزل با سوخت پیش آمیخته بنزین (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات موتور دوره: 45، شماره: 45
54 تحلیل ایمنی رفتاری کارکنان در پروژه‌های بین‌المللی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی (مطالعه موردی: پروژه اوره و آمونیاک شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان) (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت کار و ارتقای سلامت دوره: 4، شماره: 3
55 تحلیل سر و صدای تراکتور دوچرخ در اثر استفاده از مخلوط سوخت های دیزل و بیودیزل (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 5، شماره: 2
56 تحلیل مواجهه روزانه کاربر با ارتعاش تراکتور دو چرخ (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 8، شماره: 4
57 تحلیل مواجهه روزانه کاربر با ارتعاش تراکتور دو چرخ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 8، شماره: 4
58 تحلیل و بررسی ارتعاشات تراکتور دوچرخ در وضعیت ایستگاهی (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 41، شماره: 1
59 تشخیص شرائط محیطی نامناسب موثر بر عملکرد تسمه زمانبندی موتور بر اساس تحلیل ارتعاشات (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات موتور دوره: 31، شماره: 31
60 تشخیص عیب سایش سمبه در یک موتور درونسوز با استفاده از متغیرهای عملکردی و منطق فازی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات موتور دوره: 31، شماره: 31
61 تعیین برخی خواص فیزیکی دانه کلزا (واریته لیکورد) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 7، شماره: 4
62 تعیین برخی خواص فیزیکی دانه کلزا (واریته لیکورد) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 7، شماره: 4
63 تعیین کمیت های موثر در رابطه ی خطی سازی شده ی جریان برای سوپاپ های کنترل جهت هیدرولیکی (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 44، شماره: 1
64 تغییر مهم ترین خواص کیفی خرمای استعمران تحت تاثیر دما و رطوبت در طول سه ماه انبارمانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی دوره: 2، شماره: 2
65 تولید اتانول زیستی از ضایعات نان با هیدرولیز آنزیمی و تخمیر با مخمر ساکارومایسس سرویزیه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سامانه ها و مکانیزاسیون کشاورزی دوره: 21، شماره: 75
66 تولید دیزل زیستی (بیودیزل) از ضایعات کشتارگاهی دام و طیور (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت انرژی دوره: 5، شماره: 1
67 خواص رطوبتی کاه گندم در سطوح مختلف تراکم و دبی پاشش آب با افشانک مخروطی۱ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 7، شماره: 2
68 خواص رطوبتی کاه گندم در سطوح مختلف تراکم و دبی پاشش آببا افشانک مخروطی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 7، شماره: 2
69 شبیه سازی ارتعاشات موتور دیزل با مخلوط های سوخت بیودیزل و دیزل با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات موتور دوره: 23، شماره: 23
70 شناسایی عیب در شمع موتور با استفاده از تحلیل ارتعاش به کمک شبکه عصبی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات موتور دوره: 28، شماره: 28
71 شناسایی عیب سایش پیستون از طریق تحلیل ارتعاشات موتور (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات موتور دوره: 36، شماره: 36
72 صدمات ارتعاشی زیتون در حین حمل و نقل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی دوره: 7، شماره: 2
73 طراحی نیروگاه ۰/۵ مگاواتی فتوولتاییک متصل به شبکه در پردیس دانشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه انرژی ایران دوره: 20، شماره: 3
74 طراحی و ساخت سامانه همزمان قدرت و حرارت در مقیاس میکرو با استفاده از موتور درونسوز گازسوز (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت انرژی دوره: 3، شماره: 2
75 طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه گرمایش خورشیدی با عدسی فرسنل خطی برای گلخانه (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 7، شماره: 1
76 طراحی، ساخت، و ارزیابی نقاله نیوماتیکی دانه کلزا در فاز رقیق (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 8، شماره: 4
77 طراحی، ساخت، و ارزیابی نقاله نیوماتیکی دانه کلزا در فاز رقیق (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 8، شماره: 4
78 عملکرد سامانه گرمایش خورشیدی مجهز به عدسی فرسنل خطی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سامانه ها و مکانیزاسیون کشاورزی دوره: 16، شماره: 65
79 مدل سازی اثر نانولوله های کربن اضافه شده به مخلوط سوخت دیزل-بیودیزل بر عملکرد و آلایندگی یک موتور دیزل با استفاده از شبکه عصبی (دریافت مقاله) فصلنامه سوخت و احتراق دوره: 10، شماره: 2
80 مطالعه تجربی تاثیر فشار پاشش سوخت بر عملکرد یک موتور دیزل با استفاده از مخلوط سوخت های بیودیزل و دیزل (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات موتور دوره: 21، شماره: 21
81 مطالعه و بررسی پارامترهای موثر بر فرآیند جذب رطوبت در کاه گندم (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 39، شماره: 1
82 مغناطیس کردن سوخت موتور پرکینز A۶۳۵۴۴ و ارزیابی عملکرد ارتعاشی آن (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات موتور دوره: 38، شماره: 38
83 مقایسه واکنشگر شیمیایی سه کاره خودروئی فرسوده و نو درچرخه رانندگی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات موتور دوره: 57، شماره: 57
84 نقش دیجیتالی شدن در ریزشبکه ترکیبی شامل منابع انرژی تجدیدپذیر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی دوره: 7، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Semi-Empirical Model to Predict Diesel Engine Combustion Parameters (دریافت مقاله) ششمین همایش موتورهای درونسوز
2 An ANN approach to evaluate effect of injection timing, engine speed and load on a diesel engine cylinder pressure (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
3 An ANN approach to evaluate effect of injection timing, engine speed and load on a diesel engine cylinder pressure (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران
4 Analysis of CI Engine Performance Using Biodiesel-Diesel Blend with Artificial Neural Network (دریافت مقاله) پنجمین همایش موتورهای درونسوز
5 آب شیرین کن خورشیدی با طراحی جدید در صفحه جاذب (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
6 اثر افزودن نانوذرات کربن به سوخت های بیودیزل و بیواتانول بر عملکرد و آلاینده های موتور دیزل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ، معماری ، برق و مکانیک ایران
7 اثر افزودن نانولوله های کربن به ترکیب سوخت های بیودیزل و بیواتانول بر ارتعاشات یک موتور دیزل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ، معماری ، برق و مکانیک ایران
8 اثر پیشتیمار فراصوت بر خشک کردن برگ گیاه مورینگا اولیفرا (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی امنیت غذایی ایده ها و پژوهش ها در مهندسی بازیافت و کاهش ضایعات کشاورزی
9 اثر تغییر طول منیفولد هوا بر عملکرد موتور دیزل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی موتورهای درونسوز
10 اثر فشار و زمان پاشش سوخت بر عملکرد موتور در جایگزینی سوخت دیزل با بیودیزل (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز
11 احتراق بیودیزل حاصل از روغن پسماند درموتور شش سیلندر پرکینز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس احتراق ایران
12 ارتباط سه جانبه مردم، صنعت و دانشگاه در یک نظام R&D پویا (دریافت مقاله) اولین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
13 ارزیابی آزمایشی سامانه ی ذخیره سازی همزمان گرمای نهان و محسوس در سامانه های گرمایشی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
14 ارزیابی ارتعاش موتور دیزل 6 سیلندر با استفاده از سوخت مغناطیس شده (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
15 ارزیابی اقتصادی تولید بیودیزل از گیاه نوروزک (Salvia Leriifolia) (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری الکترونیکی محیط زیست و انرژی ایران
16 ارزیابی اقتصادی تولید سوخت زیستی از گونه گیاهی نوروزک (Salvia lerifolia) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
17 ارزیابی عملکرد موتور لامباردینی 3LD 510 با استفاده از مخلوط های سوخت دیسترول (دریافت مقاله) سومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
18 ارزیابی کیفیت و خصوصیات فیزیک و شیمیایی روغن کرچک در استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
19 ارزیابی معادل انرژی ویناس در ایران (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
20 ارزیابی یک پاشنده فنجانی دوار و تولید قطره به منظور استفاده در سامانه های نمک زدایی از آبهای شور (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
21 استفاده از الگوریتم پس انتشار خطا برای تخمین طیف 3/1 اکتاو تراز فشار صدای تراکتور دوچرخ در حالت حمل و نقل (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
22 استفاده از طیف سنجی رامان برای بررسی غیرمخرب پارامترهای کیفی میوه گوجه فرنگی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
23 امکان سنجی استفاده از پسماندهای کشاورزی در تولید همزمان برق و حرارت در کشور ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مدیریت پسماند بازیافت و بیومس
24 امکان سنجی فنی و تولید بیودیزل از روغن پسماند رستوران های شهر تهران (دریافت مقاله) سومین همایش بیوانرژی ایران (بیوماس و بیوگاز)
25 انتخاب بیوروانکار مناسب به عنوان روغن موتور دو زمانه، به کمک الگوریتم تصمیم گیری چند معیاره تاپسیس (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
26 اندازه گیری سر و صدای موتور تراکتور MF-399 و برآورد سطح بهینه سوخت بیودیزل بر مبنای سر و صدای موتور (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
27 اندازه گیری و تحلیل سیگنال های ارتعاشی موتور دیزل 6 سیلندر با استفاده از مخلوط سوخت های دیزل و زیستی در حوزه زمان (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
28 Challenges towards mechanization of Okra farms (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
29 Comparison of Aged and fresh Automotive Three-Way Catalyst in Driving Cycle (دریافت مقاله) دومین همایش ملی موتورهای درونسوز
30 Effect of Biodiesel-Diesel Blended Fuels on Diesel Engine Ignition Delay (دریافت مقاله) ششمین همایش موتورهای درونسوز
31 Ergonomic characteristics of a power tiller Vibration in transportation (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات
32 Evaluation of different mufflers installation and enclosure on portable generator noise fuelled with natural gas (دریافت مقاله) نهمین همایش بین المللی موتور های درونسوز
33 Experimental Analysis of the Injection Timing Effect on a Diesel Engine Performance Using Environmental Friendly Diesel-Biodiesel Blends (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس احتراق ایران
34 Experimental and Theoretical Investigation of Combustion Process and Its Phases in a Diesel Engine (دریافت مقاله) دومین کنفرانس احتراق ایران
35 EXPERIMENTAL INVESTIGATION AND PERFORMANCE ANALYSIS OF A POINT-FOCUS PARABOLIC SOLAR STILL (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی انرژی خورشیدی
36 FUTURE OF RENEWABLE ENERGIES IN IRAN (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی انرژی
37 Introducing, Numerical Simulating, and Developing of an Archimedes Screw Model as a Turbine (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
38 Modeling Global Solar Radiation over Iran based on Meteorological Data Using ANN Technique (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
39 MODELING PRODUCTION OF A POINT-FOCUS PARABOLIC SOLAR STILL USING LOCAL WEATHER DATA AND ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی انرژی خورشیدی
40 Optimization of Biolubricant Production from Castor Biodiesel Using Response Surface Methodology (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران
41 Prediction of the overall sound level of four-stroke diesel engine with biofuel and the help of back-propagation error algorithm (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران
42 Simulation of Laminar Burning Velocities for Alternative Fuels in SI Engines (دریافت مقاله) دومین کنفرانس احتراق ایران
43 THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL MACHINERY FROM SELF- PROPELLED TO SMART MACHINES (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی
44 Thermal performance of a Point-focus Solar Steam Generating System (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
45 Thermodynamic Analysis of Nanofluid-based ORC System using Cavity Receiver: Effect of Solar Irradiation (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
46 بازیافت پرطیور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
47 برآورد میزان تولید بیواتانول از کاه و کلش گندم در استان خراسان شمالی و جانمایی مرکز تولید آن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه انرژی پاک
48 برخی ویژگیهای فیزیکی 6 رقم هسته خرمای ایرانی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
49 بررسی آلاینده های موتور اشتعال جرقه ای با استفاده از گازول (دریافت مقاله) همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
50 بررسی آلاینده های موتور تراکتور MF-399 با استفاده از ترکیبات سوخت دیزل و بیو دیزل و بیو اتانول (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
51 بررسی اثر اصلح زیولیت طبیعی کلینوپتیلولیت بر میزان آبگیری بیواتانول سوختی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،دامی منابع طبیعی محیط زیست گردشگری روستایی و گیاهان دارویی کشورهای اسلامی
52 بررسی اثر مخلوط سوخت های دیزل- بیودیزل بر ارتعاش دسته تراکتور دو چرخ در حالت حمل و نقل (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
53 بررسی اثر مخلوط سوختهای دیزل-بیودیزل بر ارتعاش وارده به بدن کاربر تیلر در حمل و نقل (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
54 بررسی اثر مخلوطهای مختلف سوخت دیسترول بر گازهای خروجی موتور دیزل (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
55 بررسی اثر نمکهای کلرید بر عملیات تقطیر بیواتانول سوختی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس احتراق ایران
56 بررسی اثرات استفاده از پارافین برای ذخیره انرژی خورشیدی در گلخانه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
57 بررسی اثرات زیست محیطی سامانه های مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
58 بررسی اثرمیزان رطوبت و مصرف انرژی برمیزان کوبش غلاف سویا (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
59 بررسی احداث نیروگاه های تولید همزمان برق و حرارت (CHP) بیوگاز سوز از گاوداری های صنعتی در ایران (دریافت مقاله) سومین همایش بیوانرژی ایران (بیوماس و بیوگاز)
60 بررسی ارتعاش منتقل شده از تراکتور دوچرخ به دست و بازوی کاربر در حوزه زمان (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
61 بررسی ارتعاش موتور تراکتور دو چرخ در حوزه زمان با استفاده از مخلوط سوختهای دیزل و بیو دیزل (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
62 بررسی پارامترهای احتراق، پارامترهای عملکردی و آلایندگی و شبیه سازی سیکل عملکردی موتورهای اشتعال جرقه ای با سوخت مخلوط اتانول و بنزین (دریافت مقاله) سومین کنفرانس احتراق ایران
63 بررسی پارامترهای عملکردی موتور تراکتور MF-399 با استفاده از ترکیبات سوخت دیزل و بیو دیزل و بیو اتانول (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
64 بررسی پتانسیل تولید بیو اتانول از ضایعات و کاه گندم در ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ، معماری ، برق و مکانیک ایران
65 بررسی تاثیر استفاده از بیوچار در فرآیند هضم بی هوازی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
66 بررسی تاثیر افزودن نانو ذرات نقره و نانو لوله های کربنی به سوخت بیودیزل بر عملکرد و آلایندگی موتور دیزل (دریافت مقاله) اولین همایش داخلی مکانیک
67 بررسی تاثیر افزودن نانو ذرات نقره و نانو لوله های کربنی به سوخت دیزل و بیودیزل بر آلایندگی موتور دیزل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی موتورهای درونسوز
68 بررسی تاثیر پارمترهای کاری یک موتور دیزل بر میزان کدری دود اگزوز (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
69 بررسی تاثیر سرعت و بارگذاری موتور بر انتشار اکسیدهای نیتروژن از یک موتور دیزل با استفاده از امولسیون آب گازوییل (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
70 بررسی تاثیر سرعت و بارگذاری موتور بر صدای منتشره از آن با استفاده از امولسیون آب گازوییل (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
71 بررسی تاثیر مافلرهای مختلف بر صدای یک موتور ژنراتور گاز سوز (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
72 بررسی تأثیر سوخت گیاهی بیواتانول بر چند ویژگی مهم سوختی بنزین (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی انرژی (پایداری انرژی، امنیت عرضه، مدیریت تقاضا و اصلاح الگوی مصرف)
73 بررسی تجربی اثر نانوذرات افزون شده بر میزان آلایندگی یک موتور دیزل (دریافت مقاله) کنفرانس ملی نانو ساختارها،علوم و مهندسی نانو
74 بررسی تجربی انتشار آلاینده های ناشی از کاربرد بیوفیول در موتوردیزل سبک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
75 بررسی تجربی پارامترهای عملکرد و آلایندگی موتور دیزل دوگانه سوز با استفاده از سوختهای جایگزین CNG و بیودیزل (دریافت مقاله) پنجمین همایش موتورهای درونسوز
76 بررسی تجربی پارامترهای عملکردی یک موتور دیزل با استفاده از سوخت بیودیزل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس احتراق ایران
77 بررسی تجربی تاثیر استفاده از یک نانو کاتالیست محلول در سوخت دیزل بر عملکرد و میزان آلاینده های خروجی از یک موتور کوچک اشتعال تراکمی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران
78 بررسی تجربی تاثیر سه نوع بیوروانکار بر عملکرد و آلایندگی گازهای خروجی اگزوز یکموتور دو زمانه سه منفذی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز
79 بررسی تجربی متغیرهای عملکردی موتور دیزل تک سیلندر با استفاده از سوختهای جایگزین (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در برق، مکانیک و مکاترونیک
80 بررسی تجربی و شبیه سازی عملکرد فیلتر ذرات دیزل و کاتالیست DOC در کاهش آلاینده های موتور دیزل EFD (دریافت مقاله) دهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز
81 بررسی تجربی و عددی شاخصه های حرارتی سامانه بازیافت حرارت هدر رفت اگزوز موتور دیزل به وسیله ترموالکتریک (دریافت مقاله) یازدهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت
82 بررسی تجربی و عددی شاخصه های حرارتی سامانه خنک کننده هوا به وسیله ترموالکتریک ها در خودروها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی موتورهای درونسوز
83 بررسی تعادل گرمایی یک موتور دیزل تکسیلندر هواخنک در سرعتهای مختلف (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
84 بررسی جامع استفاده از سوخت بیودیزل در ایران و جهان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی
85 بررسی دقت پارامتر نرخ گازهای نشتی محفظه لنگ در تشخیص عیب سایش پیستون (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز
86 بررسی روش های بکارگیری سامانه های ذخیره کننده ی انرژی در تجهیزات دما پایین و متوسط با استفاده از مواد تغییر فازدهنده (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
87 بررسی روشهای جداسازی گلیسیرین حاصل از فرآیند تولید سوخت بیودیزل (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
88 بررسی رویکرد خودروسازان جهان در ارائه محصولات سازگار با سوخت تجدید پذیربیواتانول (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی انرژی (پایداری انرژی، امنیت عرضه، مدیریت تقاضا و اصلاح الگوی مصرف)
89 بررسی زمان مواجهه کاربر با تراکتور دو چرخ با استفاده از مخلوط سوخت های دیزل و بیودیزل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات
90 بررسی سنتیک و مدلیابی خشک کردن ضایعات ماهی قزل آلا (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
91 بررسی سینتیک تولید بیودیزل از سه واریته روغن کرچک ایرانی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
92 بررسی عددی تاثیر فاصله بین توربین ها راشتون بر زمان اختلاط و الگوی جریان در راکتورهای همزن دار با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
93 بررسی عددی و پیش بینی عدد ناسلت انتقال حرارتی داخلی دریافت کننده حفره ای نیم کروی با کاربرد آب (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
94 بررسی عملکرد اکوستیکی یک مافلر ترکیبی و محفظه بر صدای یک موتور ژنراتور گاز سوز (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
95 بررسی عملکرد حرارتی دریافت کننده حفره ای مکعبی در اثر کاربرد هوا به عنوان سیال عامل (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
96 بررسی عملکرد خشک کن خورشیدی برگ گیاهان دارویی مجهزه به سامانه CHP (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی امنیت غذایی ایده ها و پژوهش ها در مهندسی بازیافت و کاهش ضایعات کشاورزی
97 بررسی عملکرد موتور دیزل با استفاده از نانو سوخت های دیزل و بیودیزل (دریافت مقاله) نهمین همایش بین المللی موتور های درونسوز
98 بررسی عملکرد و آلایندگی موتور دیزل با افزودن نانولوله های کربن به مخلوط سوخت دیزل و بیو دیزل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ، معماری ، برق و مکانیک ایران
99 بررسی عملکرد و آلاینده های زیست محیطی موتور دیزل با استفاده از نانو ساخت های دیزل و بیودیزل (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی با رویکرد پیوند انرژی، آب و محیط زیست
100 بررسی عملکرد و آلاینده های یک موتور اشتعال تراکمی با استفاده از مخلوط های سوخت دیزل و بیودیزل (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس احتراق ایران
101 بررسی عملکرد و آلاینده های یک موتور اشتعال جرقه ای با استفاده از سوخت جی سریز (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس احتراق ایران
102 بررسی فاکتورهای مختلف بر هزینه نمک زدایی (دریافت مقاله) کارگاه بین المللی و همایش تخصصی نمک زدایی آبهای شور، لب شور و تصفیه پساب
103 بررسی فرآیند خشک کردن دو نوع از حشرات صنعتی با خشک کن جریان هوای داغ (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی مطالعات میان رشته ای در صنایع غذایی و علوم تغذیه ایران
104 بررسی مقادیر ارتعاش مىتقل شده به کاربر تراکتور دوچرخ در حوزه فرکانس (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
105 بررسی و ارزیابی خواص دی الکتریک بیودیزل پالم با استفاده از امواج مایکروویو درفرکانس MHz 2450 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فناوری های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاوری
106 بررسی و تحلیل عملکرد پیچ هیدرودینامیک برای تولید برق پراکنده و مروری بر تجربیات گذشته (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
107 بررسی و مقایسه عملکرد ضد سایشی نانو روانکارها در موتورهای احتراق داخلی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز
108 بررسی ویژگیهای مهمه روغن سهگونه کرچک بومی ایران به عنوان بیوروانکار (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
109 بهبود عملکرد موتور دیزل با استفاده از نانوذرات زیست تخریب پذیر در سوخت بیودیزل (دریافت مقاله) دهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز
110 بهینه سازی پارامترهای شیمیایی موثر بر واکنش تولید بیودیزل از روغن کرچک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
111 بهینه سازی پارامترهای کارکرد دستگاه روغن کشی به منظور تولید بیودیزل با استفاده از شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
112 بهینه سازی مصرف سوخت های فسیلی در گلخانه با استفاده از سیستم ذخیره حرارت و جمع کننده خورشیدی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
113 بهینه سازی واکنش تولید بیوروانکار از روغن گیاهی موتیکا با استفاده از روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ، معماری ، برق و مکانیک ایران
114 بهینهسازی استفاده از سورفکتانت برای تولید سوخت امولسیون آب بیودیزل گازوییل (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران
115 بهینه‌سازی پارامترهای انعقاد الکتریکی در برداشت ریزجلبک از محیط کشت به منظور تولید محصولات خوراکی (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
116 پتانسیل تولید بیودیزل به عنوان سوخت پاکتجدیدپذیر از گیاهان دانه روغنی با استفاده از نرم افزارGISدر استان کرمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه انرژی پاک
117 پتانسیل سنجی تولید بیودیزل در ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه انرژی پاک
118 پتانسیل سنجی کاشت گیاه زیتون به منظور بیابان زدایی و تولید سوخت بیودیزل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
119 پتانسیلتولید سوخت های بیوفیول مایع از محصولات کشاورزی در ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
120 پیش بینی تراز صدای کلی موتور تراکتور MF-399 با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران
121 تاثیر استفاده از بیودیزل در کاهش آلایندگی موتور دیزل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس احتراق ایران
122 تاثیر افزودن بیودیزل به سوخت دیزل مرسوم بر برخی از پارامترهای عملکردی یک موتور دیزل (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس احتراق ایران
123 تاثیر افزودنی نانوذرات آلومینیوم اکسید به مخلوط سوخت دیزل و بیو دیزل بر عملکرد و آلایندگی موتور دیزل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ، معماری ، برق و مکانیک ایران
124 تاثیر بیودیزل حاصل از روغن چربی طیور بر عملکرد موتور تراکتور (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
125 تاثیر رطوبت بر برخی ویژگ یهای فیزیکی بذر بامیه (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
126 تاثیر رطوبت بر برخی ویژگی های فیزیکی بذر کتان (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
127 تاثیر مخلوطهای بیواتانول- بنزین بر آلایندههای اگزوز یک موتور اشتعال جرقهای (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز
128 تأثیر افزودن اتانول به بنزین بر رفتار خوردگی قطعات سامانه سوخت رسانی خودرو (دریافت مقاله) ششمین همایش موتورهای درونسوز
129 تأثیر شرایط خشک کردن بر پخش رطوبت مؤثر، انرژی فعالسازی و انرژی مورد نیاز در خشک کردن لایه نازک سنجد (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
130 تجزیه (CO(2 جداشده از گاز خروجی موتور دیزل با راکتور پلاسمای تخلیه سد دی الکتریک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی موتورهای درونسوز
131 تجهیز خشک کن فتوولتائیک گرمایی گیاهان دارویی با سامانه کنترل فازی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
132 تحلیل 3/1 اکتاو سر و صدای موتور دیزل چهار زمانه با استفاده از مخلوط سوخت های دیزل و بیواتانول در موقعیت راننده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مهندسی مکانیک
133 تحلیل اکسرژی یک موتور دیزل با استفاده از مخلوط سوخت دیزل بیودیزل نانویی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
134 تحلیل مصرف سوخت یک نمونه موتور دیزل پمپاژ آّب کشاورزی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
135 تحلیل و بررسی تاثیر نانو ذرات اضافه شده به سوخت بیودیزل بر پارامترهای عملکردییک موتور دیزل (دریافت مقاله) کنفرانس ملی نانو ساختارها،علوم و مهندسی نانو
136 تحلیل هزینه فایده تولید بیودیزل از گیاه کرچک - منطقه گرمسیر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد وحسابداری
137 تحلیل هزینه- فایدهی تولید بیودیزل از گیاه نوروزک (Salvia Leriifolia) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
138 تراز انرژی کلزا در استان گلستان به منظور تولید سوخت بیودیزل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس احتراق ایران
139 تعیین خواص مکانیکی کرچک در بارگذاری شبه استاتیک (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
140 تعیین ضریب انتشار حرارت برگ گیاه دارویی مریم گلی به روش حل یک بعدی معادله فوریه (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی امنیت غذایی ایده ها و پژوهش ها در مهندسی بازیافت و کاهش ضایعات کشاورزی
141 تعیین ظرفیت گرمای ویژه و ضریب هدایت حرارتی رزماری به ترتیب با روش اختلاطو روش انتقال حرارت گذرا (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی امنیت غذایی ایده ها و پژوهش ها در مهندسی بازیافت و کاهش ضایعات کشاورزی
142 تعیین عدد HLB بهینهی سورفکتانت جهت تولید امولسیون آب بیودیزل گازوییل (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران
143 تعیین هدایت حرارتی آب لیموترش با استفاده از استوانه های هم محور (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی
144 تولید بیودیزل از روغن کرچک به روش ترکیبی ریزموج_ فراصوت (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
145 تولید بیودیزل از روغن هسته آلبالو به عنوان یک سوخت جدید زیست سازگار با استفاده از امواج فراصوت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی
146 تولید بیودیزل از روغن هسته نارنج Citrus aurantium به عنوان یک ماده اولیه جدید و پایدار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی
147 تولید بیودیزل از کلزای غیرخوراکی (Brassica carinata ) با استفاده از امواج فراصوت (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
148 تولید بیودیزل از گیاه روغنی نوروزک (Salvia Lerifolia) بومی مناطق فراخشک ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی انرژی های نو وپاک
149 تولید سوخت بیودیزل از روغن پسماند با استفاده از روش ترانس استریفیکاسیون (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
150 تولید سوخت زیستی از پسماند میوه با استفاده از لارو مگس سرباز سیاه (دریافت مقاله) بیست و سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
151 چشم انداز صنعت، فن آوری و تولید فیلم نازک فتوولتاییک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
152 چشم انداز صنعت، فن آوری و تولید فیلم نازک فتوولتاییک (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
153 خالصسازی گلیسیرین خام حاصل از فرآیند تولید سوخت بیودیزل (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
154 خودروهای سواری دیزل در ایران و جهان (گذشته، حال، آینده) (دریافت مقاله) چهارمین همایش موتورهای درونسوز
155 راهکاری عملی و کم هزینه در راستای برداشت سالم و بهداشتی پسته و کاهش آلودگی به قارچ های مولد زهرابه آفلاتوکسین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پسته ایران
156 روش طیف سنجی رامان برای بررسی غیرمخرب پارامترهای کیفی میوه (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
157 روش های مدیریت جمع آوری پسماندهای لیپیدی به منظور تولید سوخت تجدیدپذیر بیودیزل (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
158 رهیافتی بر روش های باز خورانی گاز اگزوز در موتور دیزل برای کاهش آلودگی (دریافت مقاله) نهمین همایش بین المللی موتور های درونسوز
159 ساخت و ارزیابی میکرو توربین آبی ضربه ای به منظور تولید توان الکتریکی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و فناوری مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران
160 سامانه نمک زدایی غشایی به منظور تامین آب شرب روستایی مبتنی بر انرژی خورشیدی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نمک زدایی و تصفیه آب
161 سامانهی اسمز معکوس RO و تحلیل متغیرهای عملکردی (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
162 شبیه سازی ارتعاشات یک موتورشش سیلندر دیزل با استفاده ازمخلوطهای سوخت دیزل و بیودیزل به کمک شبکه عصبی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس احتراق ایران
163 شبیه سازی جمعکننده خورشیدی فتوولتائیک گرمایی بابکارگیری دینامیک سیالات محاسباتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی انرژی خورشیدی
164 شبیه سازی حرارتی سامانهی جدید خنک کننده گازهای خروجی برگشتی موتور دیزل جهت کاهش آلایندههای خروجی (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
165 شبیه سازی سیالاتی حرارتی عملکرد یک نوع خنک کن سامانه بازخورانی گاز اگزوز در موتور دیزل پرخوران (دریافت مقاله) دهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز
166 شبیهسازی سایت خورشیدی متصل به شبکه در تامین انرژی الکتریکی گلخانهها به کمک نرمافزارPV*SOL مطالعه موردی استان قم (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
167 طراحی ، ساخت وارزیابی نقاله نیوماتیکی دانه کلزا در فاز رقیق (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
168 طراحی جعبه استاندارد جهت کاهش ضایعات میوه انجیر در حین حمل و نقل و انبارداری (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
169 طراحی سامانه تولید همزمان برق و حرارت در مقیاس کوچک برای تامین گرما و برق یک گلخانه کوچک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
170 طراحی متمرکزکننده خورشیدی به منظور افزایش شدت تابش بر صفحه فتوولتائیک (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
171 طراحی مفهومی فرآیند پیوسته تولید بیودیزل از خوراکهایی با درصد بالای اسیدهای چرب آزاد (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
172 طراحی نیروگاه 0/5مگاواتی فتوولتاییک متصل به شبکه در پردیس دانشگاهی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
173 طراحی و ارزیابی کانال باد به منظور افزایش سرعت باد ناشی از حرکت خودروها در بزرگراه ها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و فناوری مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران
174 طراحی و بهینه سازی فرآیند تولید بیودیزل از پسماندهای صنایع غذایی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی انرژی
175 طراحی و ساخت خشک کن پاششی آبمیوه (دریافت مقاله) چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
176 طراحی و ساخت دستگاه روغن کشی به منظور تولید بیودیزل (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
177 طراحی و ساخت سامانه کنترل خودکار دمای پرس مارپیچ برای بهینه سازی فرآیند استخراج روغن از دانه مورینگا پرگرینا (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
178 طراحی و ساخت سامانه متمرکز کننده خورشیدی مجهز به لنز فرسنل خطی برای گرمایش گلخانه (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
179 طراحی و ساخت سامانهی اسمز معکوس ( RO ) مجهز به گردآورندهفتوولتائیک/گرمایی ) PV/T به منظور نمکزدایی آبهای لبشور (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
180 طراحی و ساخت سمپاش بومدار تیلری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
181 طراحی و ساخت سیستم ذخیره حرارت به منظور کاهش مصرف انرژی فسیلی درگلخانه (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
182 طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه بازیافت حرارت هدر رفت اگزوز موتور دیزل مورد استفاده در کشاورزی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
183 طراحی، ساخت و ارزیابی نقاله نیوماتیکی فاز رقیق مواد ریز (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
184 طیف‌سنجی رامان به عنوان تکنیکی نوین در بررسی غیرمخرب و سریع خصوصیات کیفی گوجه فرنگی (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
185 کاهش قطران گاز سنتز از گازیساز بستر ثابت فروکشند با استفاده از فناوری اسکرابر سیالی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
186 گازیسازی زیستتوده باگاس نیشکر در راکتور بستر ثابت فروکشند: مدل تعادلی و پتانسیل تولید گاز سنتز (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
187 مدل پیشگویی صدای ناشی از احتراق موتور دیزل (دریافت مقاله) ششمین همایش موتورهای درونسوز
188 مدل سازی سامانه همزمان قدرت و حرارت در مقیاس میکرو (MCHP) با استفاده از موتور درونسوز گازسوز برای مصارف خانگی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش، و تهویه مطبوع
189 مدلسازی سینتیکی تولید زیست سوخت Biodiesel)در حضور امواج فراصوت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک
190 مروری بر امکان سنجی کشت ریزجلبک کلرلا وولگاریس در ایران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
191 مروری بر انتقال جرم در فرایند تولید بیوروانکار از روغن های گیاهی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
192 مروری بر تولید همزمان حرارت و الکتریسیته در سامانه های هیبرید ترموالکتریکی خورشیدی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی انرژی خورشیدی
193 مروری بر فرآیندهای تولید بیوگریس از زیست توده روغنی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
194 مروری بر فرآیندهای مورد استفاده برای احیای زیولیت 3A در ایران (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
195 مروری بر کاربرد حلال های یوتکتیک در فرآیند تولید و خالص سازی بیودیزل (دریافت مقاله) یازدهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت
196 مروری بر کاربردهای سامانه تولید همزمان قدرت و حرارت CHP در ایران و جهان (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
197 مروری بر کیفیت مواد مغذی برگ های خشک شده و تخمیر شده مورینگا اولیفرا (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
198 مروری بر نمکزدایی آبهای شور با استفاده روش پاشش و فناوری نمکزدایی بدون شورابه (ZLD) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نمک زدایی و تصفیه آب
199 مطالعه آلایندگی یک موتور دیزل فورد با بکارگیری بیودیزل تولید شده از روغن دانه گیاه منداب (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی تخصصی انرژی های تجدید پذیر، پاک و کارآمد
200 مطالعه پارامترهای موثر بر مقاومت مکانیکی خاک با استفاده از حسگر افقی در انباره خاک (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
201 مطالعه تجربی تاثیرفشارپاشش سوخت برعملکردیک موتوردیزل با استفاده ازمخلوط سوخت های بیودیزل و دیزل (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس احتراق ایران
202 مطالعه خشک کردن میوه (quince) با خشک کن مایکروویو: مدل سازی، سینیتیک خشک کردن و جنبه های انرژی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
203 مطالعه رفتار میوه بامیه تحت بارگذاری (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
204 مطالعه رفتار میوه خرمالو تحت بارگذاری (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
205 معرفی ایده های پژوهشی نوظهور اشتغال زا و ارزش آفرین پایدار دربخش ماشین های کشاورزی (دریافت مقاله) همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی
206 معرفی کرچک به عنوان یک گیاه جدید چند منظوره در سیستم کشاورزی ایران (دریافت مقاله) همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
207 معرفی و جانمایی جاتروفا به عنوان یک گیاه جدید چند منظوره در سیستم کشاورزی ایران (دریافت مقاله) همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
208 مقایسه آلاینده های موتور دیزل با بکارگیری بیودیزل روغن پسماند و سوخت دیزل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی
209 مقایسه ارزیابی هزینه ای بیوپالایشگاه در روشهای آسیاب خشک وآسیاب مرطوب (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
210 مقایسه خواص فیزیکی واریته های مختلف دانه کلزا (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
211 مقایسه ی بیودیزل تولیدی به عنوان انرژی تجدید پذیر از چهار روغن خوراکی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی انرژی
212 مورینگا اولیفرا: راهکاری برای امنیت غذایی، تغییرات آب و هوایی و بهبود معیشت در ایران (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی امنیت غذایی ایده ها و پژوهش ها در مهندسی بازیافت و کاهش ضایعات کشاورزی
213 نقش حشرات صنعتی در مدی ریت سبز پسماند با تمرکز بر تولید بیودیزل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
214 نقش سوخت های جایگزین و پیشرفته در کاهش آلاینده های اگزوز موتور (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست