منصور زرانژاد

 منصور زرانژاد استاد،دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز

منصور زرانژاد

Mansour Zera Nejad

استاد،دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی اثر پول مشترک بر تجارت خارجی کشورهای اسلامی طی دوره زمانی 2010-1990 (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 20، شماره: 6
2 بررسی نوسانات بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از سیستمهای آشوبناک (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 18، شماره: 1
3 پیش بینی بازار روزانه بورس اوراق بهادارتهران:ارزیابی و مقایسه روشهای خطی و غیرخطی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 22، شماره: 9
4 پیش بینی قیمت نفت خام اوپک با استفاده از مدل خودبازگشتی میانگین متحرک انباشته فازی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 2، شماره: 5
5 تحلیل تأثیر نرخ بیکاری بر اقتصاد سایه در کشورهای در حال توسعه منتخب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 6، شماره: 22
6 تعیین سیاست های پولی و مالی بهینه اقتصاد ایران در فضای نااطمینانی با استفاده از مدل اقتصاد کلان پایه خرد (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 19، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی کارایی فنی ادارات آموزش شرکت های تابعه ی وزارت نفت دردوره های تخصصی برگزارشده باروش تحلیل پوششی داده ها dea (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
2 اقتصاد سایه فرصت یا تهدیدی برای اشتغال و توزیع درآمد در ایران؟ (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
3 اولویت بندی عوامل جلب رضایت مشتریان شعب بانک ملی با استفاده ازتحلیل سلسله مراتبی فازی (مطالعه موردی: شعب درجه سه بانک ملی شهر اهواز) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
4 برآورد حجم اقتصاد غیررسمی ایران: رویکرد منطق فازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس علمی پژوهشی دستاوردهای نوین در مطالعات علوم مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران
5 بررسی اقتصاد ایران در قالب یک مدل کلان سنجی از منظراقتصاد اسلامی با تاکید بر رشد اقتصادی (دریافت مقاله) دومین جشنواره تالیفات برتر علوم انسانی اسلامی،جایزه ویژه علامه جعفری (رض)
6 بررسی تاثیر ادوار تجاری بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و توسعه
7 بررسی تاثیرسرمایه فکری برعملکرد سازمانی با نقش میانجی قابلیت یادگیری سازمانی درسازمان بهزیستی استان خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار
8 بررسی تأثیر تحقیق و توسعه (R&D) بر عملکرد شرکت ملی حفاری ایران بر اساس الگوی کارت امتیازی متوازن (BSC) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی
9 بررسی تأثیر فنآوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر عملکرد شرکت ملی حفاری ایران بر اساس الگوی کارت امتیازی متوازن (BSC) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی
10 بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر سودآوری سیستم بانکداری در ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها
11 بررسی تفاوت اثرگذاری شاخص بها و نرخ تورم بر نابرابری درآمد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
12 بررسی رابطه مولفه های مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
13 بررسی رابطهی بین نرخ بیکاری و اقتصاد سایه در ایران: رویکرد خودرگرسیون برداری ساختاری SVAR (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
14 بررسی عوامل مؤثر بر تلاش مالیاتی در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نخبگان مدیریت
15 بررسی نقش عملکرد نظام مالی بر ارزش افزوده بخش صنعت در ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها
16 بررسی و شناخت انواع ریسک های موجود فراروی شرکت ها و موسسات (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
17 تأثیر رابطه رهبر عضو بر رفتار شهروند سازمانی با نقش میانجی گری تعهد سازمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
18 تحلیل اثرات رقابت پذیری در صنعت بیمه در ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران
19 تحلیل اثرات مزیت رقابتی در صنعت بیمه ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس و جشنواره کسب و کار بیمه
20 تخمین تابع تقاضا برای پول در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
21 تعدیل غیر خطی نرخ ارز واقعی در منتخبی از کشورهای صادرکننده نفت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
22 ریسک گریزی سرمایه گذاردرانتخاب بهینه سبد سهام بااستفاده ازالگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
23 سنجش کارایی فنی شعب بانک ملی ازحیث عملکرد مالی با استفاده از مدل تلفیقی تحلیل پوششی داده ها مطالعه موردی: شعب درجه سه بانک ملی شهر اهواز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
24 سنجش کارایی فنی فرایندهای داخلی شعب بانک ملی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (مطالعه موردی: شعب درجه سه بانک ملی شهر اهواز) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
25 کاربرد الگوریتم گروه ذرات درانتخاب بهینه سبد سهام از دیدگاه ریسک گریزی مشتری (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
26 کاربرد تحلیل پوششی داده ها: رویکرد نوین برای تعیین کاراترین واحدهای دانشگاهی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
27 کاربرد تکنیک PLS جهت بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی قابلیت یادگیری سازمانی در مراکز دولتی سازمان بهزیستی استان خوزستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها
28 کاربرد دیماتل فازی در تبیین روابط علی معلولی عوامل حیاتی موفقیت پیاده سازی مدیریت دانش در حوزه بانکداری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها
29 کاربرد فرایند تحلیل شبکه جهت ارزیابی عملکرد هوش تجاری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
30 مدلی ترکیبی بر پایه سیستم های استنتاج فازی- عصبی برای پیش بینی بازده سهام (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع