دکتر منصور زراءنژاد

دکتر منصور زراءنژاد استاد،دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر منصور زراءنژاد

Dr. Mansour Zarra-Nezhad

استاد،دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تخصیص منطقه ای منابع آب در شاخص یک پارچه آب – اقتصاد – محیط زیست بر رشد اقتصادی پایدار در استان های ایران (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 16، شماره: 59
2 ارزیابی پیشنهاد تغییر مالیات بر درآمد شخصی با توجه به ویژگی های خمس: رویکرد تعادل عمومی قابل محاسبه (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 7، شماره: 1
3 ارزیابی کارایی اقتصادی شرکت های توزیع برق ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه اقتصاد کلان دوره: 6، شماره: 11
4 ارزیابی کارایی فنی صنایع کارخانه ای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 9، شماره: 2
5 اندازه گیری سرکوب مالی در منتخبی از کشورهای صادرکننده ی نفت (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 8، شماره: 4
6 Investigating the Role of Monetary and Fiscal Policy Tools on Economic Growth Using Dynamic Simulation and Fuzzy Control Approach (دریافت مقاله) Iranian Economic Review Journal دوره: 20، شماره: 4
7 The Impact of Maritime Transportation Instability on International Trade Instability: Combination Spatial Panel data Econometric Approach and Wavelet Smoothing (دریافت مقاله) Iranian Economic Review Journal دوره: 22، شماره: 3
8 برآورد تابع مصرف بخش خصوصی با رویکرد اقتصاد اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی دوره: 16، شماره: 32
9 برآورد حجم اقتصاد غیررسمی ایران: رویکرد منطق فازی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه مدیریت و مهندسی صنایع دوره: 2، شماره: 4
10 برآورد حجم قاچاق کالا در ایران به روش MIMIC (دریافت مقاله) مجله سیاست گذاری اقتصادی دوره: 5، شماره: 9
11 برآورد شاخص های تغییرات تکنولوژیکی و تجزیه و تحلیل ساختار هزینه در شرکت سیمان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 10، شماره: 1
12 برآورد قاچاق در بخش حمل و نقل دریایی ایران بر اساس روش MIMIC (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد پنهان دوره: 1، شماره: 1
13 بررسی آثار متقابل فضایی همسایگی بر نوسانات تجارت بین الملل: رویکرد اقتصادسنجی ترکیبی فضایی و هموارسازی موجک (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 50، شماره: 4
14 بررسی اثر ارزش افزوده بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات بر شهرنشینی در استان های ایران: کاربردی از رگرسیون کوانتایل (دریافت مقاله) مجله اقتصاد شهری دوره: 4، شماره: 1
15 بررسی اثر اقتصاد زیرزمینی بر توسعه اجتماعی در منتخبی از کشورهای خاورمیانه (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 13، شماره: 2
16 بررسی اثر پول مشترک بر تجارت خارجی کشورهای اسلامی طی دوره زمانی 2010-1990 (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 20، شماره: 6
17 بررسی اثر تشکیل اتحادیه پولی بر تجارت بین کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) با استفاده از تیوری منطقه پولی بهینه (OCA) و مدل جاذبه تعمیم یافته (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 1، شماره: 1
18 بررسی اثرات سرریز تقاضای وسایل حمل و نقل عمومی درون شهری در کلان شهر تهران: الگوی خودرگرسیون برداری جامع (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 12، شماره: 3
19 بررسی تابع تولید و تعیین کارآیی فنی شالیکاران در استان کهگیلویه و بویراحمد (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 8، شماره: 4
20 بررسی تاثیر سیاست های پولی و مالی بر شاخص های کلان اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 10، شماره: 3
21 بررسی تاثیر مالیات بر ارزش افزوده بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 9، شماره: 36
22 بررسی تاثیر میانجی گرایش کارآفرینانه بر رابطه بین بازاریابی داخلی و تعهد سازمانی (مورد مطالعه: ادارات ستادی شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 9، شماره: 1
23 بررسی تأثیر چرخه ‏های تجاری و تکانه ‏های فناوری سرمایه‏ای بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) مدیریت دارایی و تامین مالی دوره: 8، شماره: 3
24 بررسی رابطه متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص کل قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 12، شماره: 46
25 بررسی ساختار هزینه کارخانه سیمان فارس با استفاده از تابع هزینه ترکیبی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصاد صنعتی دوره: 1، شماره: 2
26 بررسی نوسانات بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از سیستمهای آشوبناک (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 18، شماره: 1
27 بررسی و اندازه گیری تاثیر درآمدهای نفتی بر درآمدهای مالیاتی در ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 18، شماره: 72
28 بررسی و نﻘد کتاب «تحلیلی بر شاخص های کلان اقتصادی در ایران (با رویکرد اقتصاد مقاومتی)» (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 16، شماره: 1
29 پیامدهای بیرونی حمل و نقل با خودرو شخصی در شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 8، شماره: 2
30 پیش بینی بازار روزانه بورس اوراق بهادارتهران:ارزیابی و مقایسه روشهای خطی و غیرخطی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 22، شماره: 9
31 پیش بینی قیمت نفت خام اوپک با استفاده از مدل خودبازگشتی میانگین متحرک انباشته فازی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 2، شماره: 5
32 تاثیر رشد اقتصادی، مصرف انرژی و شهرنشینی بر انتشار دی اکسیدکربن در کشورهای منتخب عضو اوپک: با رویکرد اقتصادسنجی فضایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 11، شماره: 43
33 تجزیه و تحلیل اثرات سیاستهای پولی متعارف و غیرمتعارف بر رشد اقتصادی در شرایط نااطمینانی با استفاده از روش تعادل عمومی تصادفی(DSGE) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد باثبات دوره: 4، شماره: 1
34 تحلیل تأثیر نرخ بیکاری بر اقتصاد سایه در کشورهای در حال توسعه منتخب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 6، شماره: 22
35 تخمین تابع بهره وری نیروی کار در بخش صنایع استان خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 7، شماره: 24
36 تخمین تابع سرعت گردش پول در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 8، شماره: 1
37 تخمین تابع مصرف کالاهای مصرفی برای دو گروه خانوارهای شهری و روستایی ایران در دوره 1353-1377 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 5، شماره: 16
38 تخمین شاخص ترکیبی اقتصاد اسلامی و بررسی روند تغییرات آن در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 16، شماره: 63
39 تخمین و تحلیل تابع تقاضا برای نیروی کار در استان خوزستان (دریافت مقاله) پژوهشنامه اقتصاد کلان دوره: 4، شماره: 15
40 تخمین و تحلیل تابع تقاضا برای نیروی کار در صنایع استان خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 7، شماره: 25
41 تعیین سیاست های پولی و مالی بهینه اقتصاد ایران در فضای نااطمینانی با استفاده از مدل اقتصاد کلان پایه خرد (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 19، شماره: 3
42 تعیین شاخص یک پارچه آب اقتصاد- محیط زیست برای تخصیص منطقه ای منابع آب در استان های ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره: 28، شماره: 21
43 تعیین قاعده ی بهینه ی پولی در یک مدل تعادل پویای تصادفی عمومی با استفاده از نظریه ی کنترل (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 8، شماره: 3
44 حداقل معیشت در مناطق روستایی استان خوزستان (۱۳۸۸-۱۳۵۸) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 5، شماره: 1
45 شاخص ترکیبی اندازه گیری میزان انطباق نظام های اقتصادی با اصول اقتصاد اسلامی (دریافت مقاله) مجله اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره: 3، شماره: 9
46 عرضه پول در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 12، شماره: 45
47 عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر آلودگی محیط زیست با تاکید بر مصرف نفت کوره در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 12، شماره: 46
48 معرفی و محاسبه شاخص ترکیبی بیکاری در ایران با استفاده از منطق فازی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد اقتصادی دوره: 10، شماره: 39
49 مقاومت پذیری اقتصادی و تاثیرات آن در رشد اقتصادی ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 18، شماره: 9
50 مقدمه ای بر آموزش اقتصاد با رویکرد بومی‎سازی و نوین‎سازی (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 13، شماره: 27
51 نااطمینانی پارامتر و اثر آن بر سیاست پولی در اقتصاد ایران رهیافتی از مدل اقتصاد باز کینزینی جدید (دریافت مقاله) پژوهشنامه اقتصاد کلان دوره: 10، شماره: 20
52 نقدی بر کتاب مقدمه‌ای بر اقتصاد تحریم مبانی نظری و تاریخچۀ تحریم در جهان و ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 19، شماره: 9
53 نقش شوک قیمتی بنزین و کرایه بر واکنش رفتاری مسافران کلان شهر تهران در استفاده از وسایل حمل ونقل عمومی (مترو، بی آر تی و اتوبوس) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و برنامه ریزی شهری دوره: 3، شماره: 3
54 نگاهی به مشارکت اقتصادی زنان در ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه اقتصاد کلان دوره: 5، شماره: 17
55 واکاوی و تحلیل تاثیر موانع صادراتی بر عملکرد بازاریابی شرکت های پتروشیمی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت تبلیغات و فروش دوره: 5، شماره: 1
56 ویژگی های غیر مالی موثر بر کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 16، شماره: 3
57 یک تحلیل تعادل عمومی از اثرات تورمی، تولیدی و مصرفی مالیات بر ارزش افزوده در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 16، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر ICT بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
2 اثر جهانی شدن بر توزیع درآمد در کشورهای در حال توسعه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
3 ارزش افزوده بخشهای اقتصادی و عملکرد محی زیست: شواهدی از کشورهای در حال توسعه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
4 ارزیابی بهره وری کل عوامل تولید در سیستم بانکی ایران با استفاده از شاخص بهره وری مالم کو ئیست (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
5 ارزیابی عملکرد شعب بانک ملی شهر اهواز بر اساس جلب رضایت مشتریان با استفاده از تکنیک ویکور فازی (دریافت مقاله) همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری
6 ارزیابی عملکرد هوش تجاری در شرکت بهسامان تدبیر استان خوزستان مجری طرح هوشمندسازی مراکز آموزشی بر پایه ( ANP ) و ( FANP ) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات، ارتباطات و کامپیوتر
7 ارزیابی کارایی فنی ادارات آموزش شرکت های تابعه ی وزارت نفت دردوره های تخصصی برگزارشده باروش تحلیل پوششی داده ها dea (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
8 ارزیابی کارایی فنی سیستم بانکداری ایران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
9 ارزیابی و مقایسه عملکرد مدل خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته و شبکه عصبی فازی برای پیش بینی روزانه قیمت طلا (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها
10 اقتصاد سایه فرصت یا تهدیدی برای اشتغال و توزیع درآمد در ایران؟ (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
11 اقتصاد سایه و اثر آزادی اقتصادی بر اقتصاد سایه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم
12 اولویت بندی عوامل جلب رضایت مشتریان شعب بانک ملی با استفاده ازتحلیل سلسله مراتبی فازی (مطالعه موردی: شعب درجه سه بانک ملی شهر اهواز) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
13 برآورد حجم اقتصاد غیررسمی ایران: رویکرد منطق فازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس علمی پژوهشی دستاوردهای نوین در مطالعات علوم مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران
14 برآورد حجم قاچاق کالا در ایران: رویکرد فازی و معادلات ساختاری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
15 برآورد روند دی اکسید کربن در ایران: رویکرد فازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
16 بررسی اثر جهانی شدن بر توزیع درآمد: رویکرد همجمعی با داده های پانل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
17 بررسی اثر سیاست پولی بر نرخ ارز در کشورهای منتخب عضو اوپک (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی
18 بررسی اثر عوامل جغرافیایی بر رشد اقتصادی با تاکید بر دسترسی به دریا (دریافت مقاله) کنفرانس ملی صنعت،تجارت و علوم دریایی
19 بررسی اثر نرخ ارز بر تقاضای توریسم در کشورهای منتخب در حال توسعه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری در هزاره سوم
20 بررسی اثرات سرکوب مالی وتورم بر بازده مالی بانک های تجاری در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
21 بررسی اثرات سیاست مالی بر رشد اقتصادی: مدل سنت لوییس اصلاح شده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری
22 بررسی اثرتوانمندسازی شناختی کارکنان بر عوامل اثر گذار بر بهره وری نیروی انسانی (مطالعه موردی : بانک های ملی حوزه شهرستان شوشتر) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
23 بررسی ادبیات نظری و تجربی مقاومت پذیری اقتصادکلان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پایداری کسب و کار
24 بررسی اقتصاد ایران در قالب یک مدل کلان سنجی از منظراقتصاد اسلامی با تاکید بر رشد اقتصادی (دریافت مقاله) دومین جشنواره تالیفات برتر علوم انسانی اسلامی،جایزه ویژه علامه جعفری (رض)
25 بررسی تاثیر ادوار تجاری بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و توسعه
26 بررسی تاثیر بازاریابی سیاسی بر کمپین های انتخاباتی مطالعه موردی: انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان خوزستان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،کارآفرینی و توسعه اقتصادی
27 بررسی تأثیر تحقیق و توسعه (R&D) بر عملکرد شرکت ملی حفاری ایران بر اساس الگوی کارت امتیازی متوازن (BSC) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی
28 بررسی تأثیر فنآوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر عملکرد شرکت ملی حفاری ایران بر اساس الگوی کارت امتیازی متوازن (BSC) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی
29 بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازده نقدی سهام بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
30 بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر سودآوری سیستم بانکداری در ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها
31 بررسی تفاوت اثرگذاری شاخص بها و نرخ تورم بر نابرابری درآمد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
32 بررسی حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار از طریق تبیین رابطه بین ساختار سرمایه و ساختار مالکیت (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
33 بررسی رابطه علی بین بهره وری و تجارت (شواهدی از منتخبی از کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
34 بررسی رابطه مولفه های مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
35 بررسی رابطهی بین نرخ بیکاری و اقتصاد سایه در ایران: رویکرد خودرگرسیون برداری ساختاری SVAR (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
36 بررسی علیت بین رشد اقتصادی و سرمایه فناوری اطلاعات و ارتباطات (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
37 بررسی عوامل مؤثر بر تلاش مالیاتی در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نخبگان مدیریت
38 بررسی عوامل موثر بر تقاضای توریسم در کشورهای درحال توسعه: رویکرد پانل ایستا و پویا (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری در هزاره سوم
39 بررسی نقش عملکرد نظام مالی بر ارزش افزوده بخش صنعت در ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها
40 بررسی نقش عناصر بازاری بر عملکرد بخش صنعت در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
41 بررسی و شناخت انواع ریسک های موجود فراروی شرکت ها و موسسات (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
42 بکارگیری سیستم استنتاج فازی و شبکه هی عصبی مصنوعی در پیش بینی بازده سهام (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد سیستم های هوشمند (محاسبات نرم) در علوم و صنایع
43 بهینه سازی پرتفوی سهام با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت ، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها
44 تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد اقتصادی - مالی سازمان: با نقش واسطه ای یادگیری سازمانی(مطالعه موردی: کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
45 تأثیر رابطه رهبر عضو بر رفتار شهروند سازمانی با نقش میانجی گری تعهد سازمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
46 تأثیر فرآیندهای داخلی و رضایت مشتریان شرکت ملی حفاری ایران بر فنآوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی
47 تأثیر فرآیندهای داخلی و وضعیت مالی شرکت ملی حفاری ایران بر تحقیق و توسعه (R&D) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی
48 تأثیر نوسانات شدید قیمت های جهانی نفت و طلا بر بورس اوراق بهادار تهران: رویکرد وابستگی دمی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها
49 تببین استراتژیک امنیت انرژی در تحلیل قدرت بازدارندگی تروریسم های نو ظهور (دریافت مقاله) چهارمین همایش تبیین اندیشه دفاعی امام خامنه ای (مدظله العالی)
50 تحلیل اثرات رقابت پذیری در صنعت بیمه در ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران
51 تحلیل اثرات مزیت رقابتی در صنعت بیمه ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس و جشنواره کسب و کار بیمه
52 تحلیل کارایی و مصرف بهینه منابع در ادارات آموزش شرکت های تابعه ی وزارت نفت بر اساس رویکرد کمی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
53 تخمین تابع تقاضا برای پول در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
54 تعدیل غیر خطی نرخ ارز واقعی در منتخبی از کشورهای صادرکننده نفت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
55 توسعه اسلامی با رویکرد نیروی انسانی: مفهوم و روش (دریافت مقاله) همایش اقتصاد اسلامی و توسعه
56 حذف صفر ازپول ملی؛ تجارب و الزامات (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری
57 رتبه بندی شرکت های واسطه گری مالی در بازار بورس اوراق بهادار تهران با استفاده ازروش تحلیل پوششی داده ها (DEA) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد پویا ایران -مالزی
58 ریسک گریزی سرمایه گذاردرانتخاب بهینه سبد سهام بااستفاده ازالگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
59 سنجش کارایی فنی شعب بانک ملی ازحیث عملکرد مالی با استفاده از مدل تلفیقی تحلیل پوششی داده ها مطالعه موردی: شعب درجه سه بانک ملی شهر اهواز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
60 سنجش کارایی فنی فرایندهای داخلی شعب بانک ملی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (مطالعه موردی: شعب درجه سه بانک ملی شهر اهواز) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
61 شناسایی و الویت بندی ریسک های موجود در صنایع تولیدی با رویکرد تاپسیس فازی (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد سیستم های هوشمند (محاسبات نرم) در علوم و صنایع
62 کاربرد الگوریتم گروه ذرات درانتخاب بهینه سبد سهام از دیدگاه ریسک گریزی مشتری (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
63 کاربرد تابع مفصل در مدیریت ریسک بازار سهام: بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
64 کاربرد تحلیل پوششی داده ها: رویکرد نوین برای تعیین کاراترین واحدهای دانشگاهی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
65 کاربرد تصمیم گیری چند معیاره فازی جهت ارزیابی عملکرد هوش تجاری (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
66 کاربرد تکنیک PLS جهت بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی قابلیت یادگیری سازمانی در مراکز دولتی سازمان بهزیستی استان خوزستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها
67 کاربرد داده های ترکیبی در بررسی رابطه بین ساختار سرمایه وساختار مالکیت (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
68 کاربرد دیماتل فازی در تبیین روابط علی معلولی عوامل حیاتی موفقیت پیاده سازی مدیریت دانش در حوزه بانکداری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها
69 کاربرد فرایند تحلیل شبکه جهت ارزیابی عملکرد هوش تجاری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
70 محاسبه سرمایه و استراتژی های افزایش بهرهورینیروی کار بخش صنعت (مطالعه موردی: استان بوشهر) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
71 مدلی ترکیبی بر پایه سیستم های استنتاج فازی- عصبی برای پیش بینی بازده سهام (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
72 مطالعه فنی اقتصادی توجیه ضرورت بهینه سازی نیروگاه اول شهید عباسپور 4) واحد 250مگاواتی ) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برقابی
73 واکاوی تاثیر فرهنگ بر نوآوری سازمانی:نقش میانجی فرایند تبدیل دانش (SECI) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت نوآوری خلاقیت شناسی سازمانی صنعتی،تریز(TRIZ)، بیونیک و مهندسی نوآوری