دکتر حسن رضایی هفتادر

دکتر حسن رضایی هفتادر دانشیار دانشگاه پردیس فارابی دانشگاه تهران

دکتر حسن رضایی هفتادر

Dr. Hasan Rezaei Haftador

دانشیار دانشگاه پردیس فارابی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 شخصیت رجالی سماعه بن مهران حضرمی (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حدیثی دوره: 1، شماره: 2
2 An Analysis of the Opinions of Amina Inloes about Blaming the Women in Nahj al-balāgha (دریافت مقاله) مجله مطالعات اسلامی معاصر دوره: 2، شماره: 2
3 آسیب شناسی پژوهش یوری روبین درباره بنی اسرائیل (دریافت مقاله) نشریه قرآن پژوهی خاورشناسان دوره: 8، شماره: 15
4 آسیب شناسی دیدگاه یوری روبین در مورد «اصالت وحی» (دریافت مقاله) نشریه قرآن پژوهی خاورشناسان دوره: 11، شماره: 20
5 ارزیابی آراء قرآنی برخی خاورشناسان معاصر (دریافت مقاله) نشریه قرآن پژوهی خاورشناسان دوره: 15، شماره: 29
6 ارزیابی آرای انتقادی ژیلیو نسبت به مشروعیت تفسیر اجتهادی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش نامه معارف قرآنی دوره: 9، شماره: 32
7 ارزیابی دیدگاه ونزبرو درباره «اعجاز قرآن» (دریافت مقاله) نشریه قرآن پژوهی خاورشناسان دوره: 16، شماره: 31
8 ارزیابی دیدگاه ها و روش خاورشناسان در نقد ادبی تاریخی متن قرآن (دریافت مقاله) پژوهشنامه مطالعات تاریخی قرآن و حدیث دوره: 27، شماره: 70
9 ارزیابی دیدگاه های سید احمد خان هندی در تقلیل ساحت های اعتقادی دین (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اندیشه معاصر مسلمین دوره: 8، شماره: 16
10 ارزیابی دیدگاه های سید احمد خان هندی در تمایز دین از دنیا (دریافت مقاله) دوفصلنامه دین و دنیای معاصر دوره: 9، شماره: 1
11 ارزیابی گزارش های تشبیه و تجسیم شیعیان نخستین دوازده امامی (با تاکید بر مومن الطاق، هشام بن حکم و هشام بن سالم) (دریافت مقاله) پژوهشنامه کلام دوره: 10، شماره: 19
12 ارزیابی نظریه انقطاع عذاب جهنم در اندیشه دکتر صادقی تهرانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 24، شماره: 92
13 ارزیابی نظریه روان کاوی فروید از منظر معارف وحیانی به ویژه نهج البلاغه (دریافت مقاله) تحقیقات علوم قرآن و حدیث دوره: 14، شماره: 3
14 ارزیابی نظریه غلام احمد پرویز، متفکر قرآنی شبه قاره، در تجدیدپذیری وحی سنت (دریافت مقاله) پژوهشنامه کلام دوره: 8، شماره: 15
15 اسرار بلاغی استفهام در قرآن کریم (دریافت مقاله) فصلنامه ادب عربی دوره: 7، شماره: 2
16 Critical Analysis of Orientalists’ Stance as to the Historical Trend of Legislation of Ḥijāb in Islam (دریافت مقاله) مجله مطالعات اسلامی معاصر دوره: 5، شماره: 1
17 Probing the Impact of Remembering Divine Boons on Human Training With an Emphasis on the Qur’ān ۳۱:۲۰ (دریافت مقاله) مجله مطالعات اسلامی معاصر دوره: 4، شماره: 1
18 The Efficiency of the Sunnī Ḥadīth Criticism System as Argued by the Qur’ānists and Traditionists (دریافت مقاله) مجله مطالعات اسلامی معاصر دوره: 1، شماره: 2
19 بازخوانی انتقادی آرای ژیلیو در اعتبارسنجی تفسیر روایی سدة نخست هجری (دریافت مقاله) فصلنامه سراج منیر دوره: 9، شماره: 32
20 بازخوانی حقیقت اراده الهی در پرتو نظریه سلطنت نفس در اندیشه محقق خویی (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت اسلامی دوره: 6، شماره: 21
21 بررس مقاله «کشاورزی و گیاهان در قرآن» دیوید وینز (دریافت مقاله) دوفصلنامه قرآن و علم دوره: 6، شماره: 11
22 بررسی آرای ریچارد مارتین درباره تجسیم (دریافت مقاله) فصلنامه فلسفه دین دوره: 10، شماره: 4
23 بررسی ابعاد فطرت انسان از منظر معارف وحیانی به ویژه نهج البلاغه (دریافت مقاله) تحقیقات علوم قرآن و حدیث دوره: 15، شماره: 1
24 بررسی اسناد حسنات و سیئات به خدا و انسان در آیات ۷۸ و ۷۹ سوره نساء در اندیشه ابن تیمیه و علامه طباطبایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه کتاب قیم دوره: 11، شماره: 25
25 بررسی باستان شناسی و قرآن (دریافت مقاله) نشریه قرآن پژوهی خاورشناسان دوره: 8، شماره: 14
26 بررسی پژوهش مایکل سلز درباره «معراج» (دریافت مقاله) نشریه قرآن پژوهی خاورشناسان دوره: 7، شماره: 13
27 بررسی تطبیقی آیه 124 سوره بقره از نگاه مفسران فریقین (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های تفسیر تطبیقی دوره: 4، شماره: 7
28 بررسی تطبیقی برهان تمانع در اندیشه فخر رازی و علامه طباطبایی با تکیه بر آیه 22 سوره انبیاء (دریافت مقاله) دوفصلنامه کتاب قیم دوره: 8، شماره: 20
29 بررسی تطبیقی روایات منابع فریقین در پنج قرن نخست هجری دربارۀ «إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِکُلِّ قَوْمٍ هادٍ» (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های تفسیر تطبیقی دوره: 6، شماره: 11
30 بررسی دلائل و اسباب (رافضی، ناصبی و شیعی) خواندن راویان و اعتبارسنجی آن ها از نظر رجال پژوهان اهل سنّت (دریافت مقاله) مجله مطالعات فهم حدیث دوره: 5، شماره: 2
31 بررسی دیدگاه های سید احمدخان هندی در تحدید قلمرو قرآن و سنت (دریافت مقاله) فصلنامه سراج منیر دوره: 12، شماره: 42
32 بررسی دیدگاه یوری روبین در باره گستره رسالت حضرت محمد (دریافت مقاله) نشریه قرآن پژوهی خاورشناسان دوره: 10، شماره: 18
33 بررسی شخصیت حضرت خدیجه(س) از دیدگاه مستشرقان (دریافت مقاله) نشریه قرآن پژوهی خاورشناسان دوره: 18، شماره: 34
34 بررسی کتاب جمع آوری قرآن جان برتن (دریافت مقاله) نشریه قرآن پژوهی خاورشناسان دوره: 4، شماره: 7
35 بررسی ماهیت انسان با تاکید بر نهج البلاغه (دریافت مقاله) فصلنامه فلسفه دین دوره: 15، شماره: 1
36 بررسی مقاله «ارتداد» در دایره المعارف قرآن لیدن (دریافت مقاله) نشریه قرآن پژوهی خاورشناسان دوره: 7، شماره: 12
37 بررسی مقاله «زبور» در دائره المعارف قرآن لیدن (دریافت مقاله) نشریه قرآن پژوهی خاورشناسان دوره: 11، شماره: 21
38 بررسی مقاله نوح علیه السلام در دایره المعارف قرآن لیدن (دریافت مقاله) فصلنامه سفینه دوره: 8، شماره: 32
39 پیش فرض ها و مبانی فهم و نقد روایات از دیدگاه امام خمینی (ره) (دریافت مقاله) مجله مطالعات فهم حدیث دوره: 4، شماره: 1
40 تامین مالی کارگزاران در نظام اداری علوی (ع) با تاکید بر نامه 53 نهج البلاغه (دریافت مقاله) مجله حدیث و اندیشه دوره: 12، شماره: 23
41 تبیین شاخصه های مثبت شخصیت انسان از منظر نهج البلاغه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اخلاقی دوره: 8، شماره: 31
42 تحلیل انتقادی آراء گابریل مندل خان درباره مسحور شدن پیامبر(ص) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش نامه معارف قرآنی دوره: 9، شماره: 35
43 تحلیل انتقادی دیدگاه جیمز بلمی درباره آیه ۸۸ سوره زخرف (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات قرائت قرآن دوره: 10، شماره: 19
44 تحلیل انتقادی دیدگاه یوری روبین در اقتباس آیه «کونوا قرده خاسئین» از کتاب مقدس (دریافت مقاله) مجله پژوهش های قرآن و حدیث دوره: 51، شماره: 1
45 تحلیل دیدگاه مستشرقان درباره آیه حجاب و ارتباط آن با سلامت روان (دریافت مقاله) مجله پژوهش در دین و سلامت دوره: 9، شماره: 2
46 تحلیل دیدگاه مفسران غرب جهان اسلام (ابن عربی، ابن عطیه، قرطبی و ابن عاشور) در مساله خلقت زن از مرد (دریافت مقاله) دوفصلنامه کتاب قیم دوره: 13، شماره: 29
47 تحلیل مبانی زبان تمثیلی قرآن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های ادبی - قرآنی دوره: 7، شماره: 1
48 تحلیل معناشناختی «وحدت عددی» خداوند در بیان امام سجاد (دریافت مقاله) پژوهشنامه کلام دوره: 5، شماره: 8
49 تحلیل و نقد آرای جان برتن درباره تدوین قرآن (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث دوره: 2، شماره: 3
50 تحلیل و نقد مقاله «انبیاء و نبوت» در دایره المعارف قرآن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی دوره: 16، شماره: 50
51 خاورشناسان قرائت پژوه و آثار آنان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات قرائت قرآن دوره: 1، شماره: 1
52 رویکرد نهج‌البلاغه به ظلم و نفاق سیاسی به عنوان دو ضدارزش (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشنامه علوی دوره: 7، شماره: 13
53 زیست شناخت برخی خاورشناسان و آثار آنان (دریافت مقاله) نشریه قرآن پژوهی خاورشناسان دوره: 5، شماره: 9
54 زیست شناخت برخی خاورشناسان و آثار آنان (دریافت مقاله) نشریه قرآن پژوهی خاورشناسان دوره: 6، شماره: 10
55 زیست شناخت برخی خاورشناسان و آثار آنان (دریافت مقاله) نشریه قرآن پژوهی خاورشناسان دوره: 6، شماره: 11
56 زیست شناخت برخی خاورشناسان و آثار آنان (الف) (دریافت مقاله) نشریه قرآن پژوهی خاورشناسان دوره: 5، شماره: 8
57 کارکرد های قاعده تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بالعلیه در تفسیر آیه تطهیر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 23، شماره: 86
58 گونه شناسی و تحلیل مفاد روایات شیعی باب التسلیم، با رویکرد تسلیم در برابر اهل بیت(علیهم السلام) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های قرآن و حدیث دوره: 50، شماره: 2
59 مستشرقان قرائت پژوه و زمینه های پژوهشی آنان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات قرائت قرآن دوره: 2، شماره: 3
60 معانی کنایه های قرآنی و نقد ترجمه های فارسی آن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم قرآنی دوره: 6، شماره: 22
61 نقد آراء مئیر یا کوپ قستر درباره خلقت آدم (ع) (دریافت مقاله) دوفصلنامه الهیات قرآنی دوره: 7، شماره: 13
62 نقد آرای جرالد هاوتینگ درباره بتپرستی و شرک در قرآن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش نامه معارف قرآنی دوره: 11، شماره: 42
63 نقد آرای مستشرقان در مورد جایگاه زن در اسلام در مقایسه با دیدگاه مقام معظم رهبری (دریافت مقاله) نشریه قرآن پژوهی خاورشناسان دوره: 18، شماره: 35
64 نقد ادله عقلی و نقلی انکار برزخ از دیدگاه قرآنیان شبه قاره هند (با محوریت آراء جیراج پوری) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های قرآن و حدیث دوره: 54، شماره: 2
65 نقد پژوهش شاک درباره «آدم و حوا» (دریافت مقاله) نشریه قرآن پژوهی خاورشناسان دوره: 9، شماره: 16
66 نقد پژوهش هریبرت بوسه درباره یونس (دریافت مقاله) نشریه قرآن پژوهی خاورشناسان دوره: 10، شماره: 19
67 نقد دیدگاه گلدزیهردر تشابه قرائات قرآن وعهدین (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات قرائت قرآن دوره: 11، شماره: 20
68 نقد دیدگاه یوری روبین درباره نام ها و القاب پیامبر (ص) (دریافت مقاله) نشریه قرآن پژوهی خاورشناسان دوره: 14، شماره: 26
69 نقد روش های مطالعات قرآنی جرالد هاوتینگ (دریافت مقاله) نشریه قرآن پژوهی خاورشناسان دوره: 17، شماره: 32
70 نقد نظر اتان کلبرگ در تحریف قرآن (دریافت مقاله) مجله پژوهش های قرآن و حدیث دوره: 46، شماره: 1
71 نقد و تحلیل اعتبارسنجی تفسیر ثعلبی و بغوی از دیدگاه ابن تیمیه درباره آیات فضایل و مناقب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش نامه معارف قرآنی دوره: 13، شماره: 50
72 نقش عقل در فهم لوازم معنای حدیث و گسترش مفهوم آن (دریافت مقاله) مجله مطالعات فهم حدیث دوره: 2، شماره: 1
73 وا کاوی اعجاز قرآن در تحلیل مناسبت میان بافت قرآن با معانی وام واژ گان علم (دریافت مقاله) دوفصلنامه الهیات قرآنی دوره: 6، شماره: 10