دکتر اردشیر انتظاری

دکتر اردشیر انتظاری دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر اردشیر انتظاری

Dr. Ardeshir Entezari

دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.