دکتر اردشیر انتظاری

دکتر اردشیر انتظاری دانشیار  جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر اردشیر انتظاری

Dr. Ardeshir Entezari

دانشیار جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.