دکتر سید جلال فیروزآبادی

دکتر سید جلال فیروزآبادی دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر سید جلال فیروزآبادی

Dr. Seyed Jalal Dehghani Firoozabadi

دانشگاه علامه طباطبائی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 . توانمندی موشکی در سیاست دفاعی جمهوری اسلامی ایران در غرب آسیا 2001-2018 (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست دفاعی دوره: 26، شماره: 103
2 ارزیابی تاثیر کنشهای دیاسپوریک بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ مطالعه ی موردی دیاسپورای ایرانی مقیم ایالات متحده (دریافت مقاله) پژوهشنامه علوم سیاسی دوره: 12، شماره: 4
3 الزامات تامین امنیت در افق سند چشم انداز ۱۴۰۴ (دریافت مقاله) فصلنامه امنیت ملی دوره: 12، شماره: 43
4 الگوی صدور انقلاب در سیاست خارجی دولت نهم (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 5، شماره: 10
5 امکان سنجی سیاست خارجی الگوریتمی در ایران پساانقلاب اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی جامعه شناسی سیاسی انقلاب اسلامی دوره: 3، شماره: 2
6 امنیت هستی شناختی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خارجی دوره: 1، شماره: 1
7 Ontological Security and the Foreign Policy Analysis of the Islamic Republic of Iran (دریافت مقاله) مجله نگاه ایرانی روابط خارجی دوره: 2، شماره: 6
8 The Prospect of Processing a Religious Theory in International Relations (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای معاصر انقلاب اسلامی دوره: 5، شماره: 15
9 بازخوانی انتقادی و تکمیلی نظریه مجموعه امنیت منطقه ای بوزان در پرتو نظام منطقه ای خاورمیانه (دریافت مقاله) فصلنامه ژئوپلیتیک دوره: 16، شماره: 60
10 برآورد سیاست های تحریمی کنگره امریکا در دوران پسابرجام (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 7، شماره: 26
11 بررسی توفیق یا عدم توفیق در مدل جامعه شناسی تاریخی تحلیل سیاست خارجی (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت های سیاسی و بین المللی دوره: 9، شماره: 1
12 بررسی روابط ایالات متحده و چین در منطقه آسیا-پاسیفیک پس از یازده سپتامبر (2001-2008) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 11، شماره: 27
13 بررسی نگرش های موجود در دو جامعه ایران و آمریکا درباره موضوع هسته ای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره: 7، شماره: 22
14 پیامدهای خلا حضور ایالات متحده آمریکا در غرب آسیا بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی: الگوی همکاری سازنده یا رقابت مخرب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاسی جهان اسلام دوره: 12، شماره: 3
15 تاثیر تروریسم بر تغییر الگوی روابط دشمنی در مجموعه امنیتی غرب آسیا (۲۰۰۱ ـ ۲۰۱۹) DOR:۲۰.۱۰۰۱.۱.۱۰۲۵۵۰۸۷.۱۳۹۹.۲۸.۳.۱.۵ (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست دفاعی دوره: 28، شماره: 111
16 تاثیر ژئوپلیتیک کردستان عراق بر سیاست خارجی آمریکا در عراق(۲۰۱۲ ۲۰۰۳) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره: 5، شماره: 16
17 تحلیل گفتمانی دین در سیاست خارجی نخست وزیران رژیم صهیونیستی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاسی جهان اسلام دوره: 10، شماره: 3
18 تحلیل گفتمانی سیاست هسته ای دولت احمدی نژاداز هژمونی تا افول (دریافت مقاله) پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل دوره: 4، شماره: 1
19 تحول نظریه های منازعه و همکاری در روابط بین الملل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 5، شماره: 8
20 تلاش برای شناسایی: تفسیری بازنمایانه از روابط ایران و امریکا (دریافت مقاله) پژوهشنامه علوم سیاسی دوره: 16، شماره: 3
21 تهاجمی شدن سیاست خارجی ترکیه در قبال سوریه در فاصله سالهای ( ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ ) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره: 13، شماره: 46
22 تهدید غرب، برداشت روسیه و بحران اوکراین (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خارجی دوره: 8، شماره: 2
23 چالش ها و فرصت های امنیتی-سیاسی ایران و امریکا در منطقه خلیج فارس(۲۰۱۸-۲۰۲۰) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 11
24 چالش های همکاری دولت ها در نظام حکمرانی زیست محیط جهانی (دریافت مقاله) فصلنامه ژئوپلیتیک دوره: 18، شماره: 66
25 دریچه ای نظری بر سیاست فناوری نوین (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد سیاسی دوره: 6، شماره: 2
26 دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران زمینه ها و چالش ها با تاکید بر پنج شاخص جهانی شدن اقتصاد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 17، شماره: 52
27 دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران در دوران اصول گرایی (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خارجی دوره: 4، شماره: 2
28 دیپلماسی نومحافظه کاران کنگره آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران (۲۰۱۶ ۲۰۰۹) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاسی جهان اسلام دوره: 7، شماره: 1
29 ذهنیت و توسعه؛ تغییر پارادایم ذهنی و خیز اقتصادی چین (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خارجی دوره: 12، شماره: 1
30 روابط هند و آمریکا از منظر وابستگی متقابل (2015 - 1990) (دریافت مقاله) پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل دوره: 7، شماره: 2
31 روند امنیتیسازی فعالیت هستهای جمهوری اسلامی ایران توسطلابی اسراییل در امریکا از منظر مکتب کپنهاگ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 5، شماره: 17
32 رویکرد «صلح آبی»، از ایده تا واقعیت (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 11، شماره: 4
33 سیاست خارجی ترکیه در خاورمیانه: بنیان‌های محافظه‌کارانه، تجدیدنظرطلبانه و ایدئولوژیک (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خارجی دوره: 10، شماره: 38
34 سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در بحران افغانستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 8، شماره: 20
35 سیاست خارجی و امنیتی مشترک اروپا از منظر نوکار کردگرایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 6، شماره: 12
36 سیاستهای آتلانتیکی فرانسه در دوران ریاست جمهوری شیراک و سارکوزی (دریافت مقاله) مجله دانش سیاسی و بین المللی دوره: 1، شماره: 2
37 عادی سازی روابط کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی و پیامدهای امنیتی آن برای جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم سیاسی دوره: 24، شماره: 96
38 کاستی ها و راهکارهای توانمندسازی دیپلماسی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 23، شماره: 88
39 مبانی فرانظری نظریه اسلامی روابط بین الملل (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خارجی دوره: 2، شماره: 2
40 مدل و تحلیل نظری رابطه نظام منطقه ای و سیاست خارجی (دریافت مقاله) فصلنامه ژئوپلیتیک دوره: 13، شماره: 47
41 مقاله پژوهشی: هدف ها و مطلوبیت های سیاسی امنیتی ترکیه در تحولات غرب آسیا و شمال آفریقا (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دفاعی دوره: 17، شماره: 1
42 نسبت استکبارستیزی با صلح و مذاکره در منابع سیاست خارجی ج.ا.ا (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام دوره: 4، شماره: 15
43 نظریه اسلامی سیاست خارجی: چهارچوبی برای تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خارجی دوره: 3، شماره: 1
44 نظریه سازه انگتری و سازمان بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 12، شماره: 28
45 نظریه کردارگرایی روابط بین الملل (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین المللی دوره: 18، شماره: 4
46 نقد و بررسی مفروض های هستی شناسانه نهادگرابی نولیبرال (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش سیاست نظری دوره: 16، شماره: 30
47 نقش گفتمان دینی در خرده گفتمان سیاست خارجی دولت اعتدال (دریافت مقاله) مجله پژوهشهای سیاسی و بین المللی دوره: 13، شماره: 50
48 واقعیات ژئوپولیتیک و الگوی مدیریت بحران هسته ای جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 12، شماره: 46
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 خوانش ایرانی/اسلامی از مناسبات هوش مصنوعی و سیاست خارجی به عنوان الگوی پیشرفت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آینده پژوهی در فقه، حقوق و علوم سیاسی
2 ره نگاشت گستره «مه داده» در الگوواره اتودیپلماسی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آینده پژوهی در فقه، حقوق و علوم سیاسی
3 قبض و کاربست پارادایم "علوم انسانی الگوریتمی" در هنگامه کلان داده (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی
4 کاربست انتظارات از سیاست خارجی الگوریتمی ج.ا.ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آینده پژوهی در فقه، حقوق و علوم سیاسی
5 لشکر داده ها: دشواره رایانش و زایش(اتو)امنیت ملی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آینده پژوهی در فقه، حقوق و علوم سیاسی
6 هوش مصنوعی به مثابه بستر: مهداده و رتوریک بین المللی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی
7 هوش مصنوعی و پارادایم الگوریتمی در معادلات امنیتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آینده پژوهی در فقه، حقوق و علوم سیاسی
8 هوش مصنوعی و روندپژوهی قدرت نرم در اصول سیاست خارجی الگوریتمی ج.ا.ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آینده پژوهی در فقه، حقوق و علوم سیاسی