محسن احدنژاد روشتی

 محسن احدنژاد روشتی دانشیار دانشگاه زنجان

محسن احدنژاد روشتی

Mohsen Ahadnejad

دانشیار دانشگاه زنجان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی توسعه پارک های جیبی با رویکرد مشارکت شهروندان در محلات شهری (مطالعه موردی: محلات زیباشهر و امیرکبیر شهر زنجان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 6، شماره: 2
2 ارزیابی کیفیت مسکن در سطح نواحی شهر زنجان (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 2، شماره: 3
3 تبیین فضایی پدیده پراکنده رویی شهری (مطالعه موردی: شهر قائم شهر) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 6، شماره: 1
4 تحلیل فضایی شاخص های کمی و کیفی مسکن در نواحی شهری با رویکرد مسکن پایدار (مطالعه موردی: شهر زنجان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 7، شماره: 1
5 تحلیلی بر سطح توسعه یافتگی شهرستان های استان کردستان با استفاده تطبیقی از تکنیک های PROMETHEE و SAW (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 2، شماره: 4
6 دسترسی به خدمات عمومی شهری با تاکید بر رویکرد عدالت اجتماعی در شهر با استفاده از GIS(نمونه ی موردی: خدمات آموزشی مقطع راهنمایی شهرمیاندوآب) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 6، شماره: 21
7 مقایسه تطبیقی توسعه فیزیکی شهرهای مرزی شرق و غرب کشور با استفاده از تصاویر ماهواره ای چند زمانه (مطالعه موردی: شهرهای زابل و پیرانشهر) (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 25، شماره: 98
8 نقش مدیریت شهری در توزیع سرمایه اجتماعی (مطالعه موردی: شهرکرمانشاه) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 2، شماره: 7
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آشکارسازی تغییرات فضایی تالاب هامون با استفاده از تصاویر ماهواره ای چند زمانه و سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
2 ارزیابی آسیب پذیزی شبکه معابر شهری در برابر زلزله با تاکید بر درجه محصوریت (مطالعه موردی: منطقه 3 شهر زنجان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
3 ارزیابی تطبیقی تاب آوری اجتماعی شهرها در برابر زلزله (مطالعه موردی: شهرک کارمندان و اسلام آباد شهر زنجان) (دریافت مقاله) اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی
4 ارزیابی مشارکتی_مدیریتی شهروندان در فضای سبز شهری بالاخص پارک محله ای نمونه موردی: زنجان محلات (الهیه و کوی فرهنگ) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
5 ارزیابی نقش زیرساخت ها در توسعه گردشگری شهری با تأکید بر پایداری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت گردشگری ،طبیعت گردی وجغرافیا
6 بررسی اثرات اجتماعی و زیست محیطی احداث شهرک های صنعتی ( مطالعه موردی: شهر دندی ) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری
7 بررسی اثرات اقتصادی گردشگری در شهرهای مذهبی مورد شناسی: کلان‌شهر قم (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
8 بررسی الگوی توسعه ی شهری و عوامل موثر در شکل گیری آن مطالعه موردی: شهر شیراز طی سالهای 65 تا 87 (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
9 بررسی عملکرد فضایی بازارچه مرزی بر گردشگری تجاری در سطوح محلی، ملی، و فراملی (نمونه موردی: شهر بانه) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
10 بررسی کاربرد سامانه پشتیبان تصمیم گیری مکانی SDSS درمدیریت شهری با تاکید برایران (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
11 بررسی مبلمان شهری، المان های معماری بناهای شهری و شبکه معابر و تاثیر آن بر حمل و نقل و ترافیک در فضای شهری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
12 تبیین سیاست توسعه ی درون زای شهری در راستای توسعه ی پایدار شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری
13 تحلیل توزیع فضایی و مکان یابی فضاهای آموزشی با استفاده از منطق فازی( Fuzzy Logic) و GIS مطالعه موردی؛ مدارس ابتدایی منطقه 2 شهر زنجان (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 88
14 تحلیل سطوح دسترسی و مکان یابی مراکز خدمات بهداشتی با استفاده از GIS مطالعه موردی ؛ بیمارستانهای استان زنجان (دریافت مقاله) همایش منطقه ای ژئوماتیک
15 تحلیل فضایی پراکندگی عناصر گردشگری شهری بر اساس تحلیل شبکه مطالعه موردی شهر تبریز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در جغرافیا و گردشگری
16 تحلیلی بر روند سیاست تخریب و پاکسازی بافت فرسوده با تاکید بر جابه جایی جمعیت (نمونه موردی: اسلام آباد کرج) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
17 زیست پذیری بافت های فرسوده رویکردی نوین برای توسعه شهری پایدار (مورد پژوهی: بافت فرسوده شهر زنجان) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
18 سنجش از دور پوشش‌‌ گیاهی ضعیف و خیلی خوب استان زنجان در یک دوره 14 ساله (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
19 سنجش بلند مدت پوشش‌های گیاهی متوسط و خوب در یک مقیاس وسیع با استفاده از شاخص NDVI (مطالعه موردی: استان زنجان) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
20 سنجش تغییرات کاربری اراضی در نواحی شهری با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی و دورسنجی (مطالعه موردی: شهر اراک) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
21 شهر الکترونیک؛ واقعیتی برای شهرهای آینده مطالعه موردی: شیراز (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
22 شهر خلاق و گردشگری خلاق: بررسی نظریه ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
23 کاربرد فناوریهای نوین در مدیریت بحران زلزله در نواحی شهری با تاکید بر سیستم اطلاعات مکانی همراه MOBILE GIS (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران
24 مدیریت بحران و کاهش آسیب پذیری شهری در برابر مخاطرات طبیعی با تأکید بر زلزله در ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
25 مکانیابی مراکز اقامتی گردشگری با استافده از GIS و روش AHP مورد مطالعه: منطقه شش شهر تهران (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
26 مکانیابی مراکز ثانویه خدمات شهری در نیمه شمالی شهر زنجان به منظور کاهش فشار ترافیکی بر محدوده مرکزی شهر با استفاده از GIS (دریافت مقاله) همایش منطقه ای ژئوماتیک