دکتر محسن احدنژاد روشتی

دکتر محسن احدنژاد روشتی دانشیار دانشگاه زنجان

دکتر محسن احدنژاد روشتی

Dr. Mohsen Ahadnejad

دانشیار دانشگاه زنجان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Analysis of the seismic vulnerability of physical indicators based on fuzzy logic method (case study: district ۱ of Tabriz city) (دریافت مقاله) فصلنامه امداد و نجات دوره: 7، شماره: 4
2 ارائه مدلی برای ناحیه بندی پهنه های شهری به کمک الگوریتم ناحیه بندی خودکار (AZP) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 47، شماره: 4
3 ارزیابی آسی بپذیری شبکه معابر شهری در برابر زلزله با رویکرد مدیریت بحران مطالعه موردی: منطقه 1 شهرتبریز (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 24، شماره: 95
4 ارزیابی اثرات استقرار شهرک های صنعتی بر کیفیت زندگی شهری ( مطالعه موردی: شهر دندی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای اقتصادی دوره: 3، شماره: 9
5 ارزیابی توزیع فضایی-مکانی و مکان یابی دفاتر پیش خوان خدمات دولتی با استفاده از GIS مطالعه موردی؛ شهر زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس دوره: 11، شماره: 40
6 ارزیابی توسعه پارک های جیبی با رویکرد مشارکت شهروندان در محلات شهری (مطالعه موردی: محلات زیباشهر و امیرکبیر شهر زنجان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 6، شماره: 2
7 ارزیابی توسعه کالبدی-فضایی شهر میاندواب (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 3، شماره: 12
8 ارزیابی جابجایی سلولی شاخص های کالبدی – اجتماعی در مناطق حاشیه نشین مورد شناسی: حاشیه نشینان شمال شهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 6، شماره: 18
9 ارزیابی کارایی تکنیک های سنجش از دور در برآورد خسارات وارده بر مساکن شهری در اثر زلزله مطالعه موردی شهر بم (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای دوره: 1، شماره: 1
10 ارزیابی کیفیت مسکن در سطح نواحی شهر زنجان (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 2، شماره: 3
11 ارزیابی کیفیت نواحی شهری با توجه به توزیع خدمات شهری در بحران های انسان ساخت با رویکرد پدافند غیر عامل (نمونه موردی: نواحی شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 3، شماره: 2
12 ارزیابی میزان تاب آوری کالبدی شهری در برابر مخاطره زلزله موردمطالعه: شهر زنجان (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 3، شماره: 1
13 ارزیابی میزان تاب آوری نواحی شهری باتاکید بر دسترسی به عناصر کالبدی حیاتی و موثر در برابر مخاطره زلزله، با استفاده از مدل تصمیم گیری چند معیاره Todim (مطالعه موردی: شهر زنجان) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 9، شماره: 4
14 ارزیابی و پیش بینی تغییرات و پراکنش افقی شهرها با استفاده از تصاویر ماهواره ای چند زمانه و سیستم اطلاعات جغرافیایی (نمونه موردی: شهر تبریز در مطقع زمانی ۱۳۸۹-۱۳۶۳) (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 2، شماره: 4
15 ارزیابی و مکان یابی فضای سبز شهری مورد شناسی: منطقه ۱۱ شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 4، شماره: 12
16 بررسی امنیت اجتماعی زنان در پیاده روهای پرتردد کلان شهر تبریز با استفاده ازمدل AHP, Topsis و Vikor (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 2، شماره: 1
17 بررسی تطبیقی مولفه های هویت مکان در فضای خیابانی آبرسان و شریعتی تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 26، شماره: 81
18 بررسی جایگاه مفهوم زیست پذیری شهری در طرح توسعه شهری نمونه مطالعاتی: طرح جامع شهر زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 16، شماره: 59
19 بررسی نقش مشارکت مردمی در افزایش تاب آوری اجتماعی سکونتگاه های غیررسمی در برابر پاندمی کووید ۱۹(مطالعه موردی: محلات اسکان غیررسمی شهر زنجان) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 19، شماره: 2
20 بررسی و تحلیل عدالت اجتماعی در برخورداری از خدمات شهری مورد مطالعه: دسترسی به خدمات آموزشی مقطع راهنمایی شهر میاندوآب (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 3، شماره: 1
21 بررسی و تحلیل نقش بازارچه های ‎مرزی در قیمت زمین و مسکن شهری (نمونه موردی شهر بانه در مقطع زمانی ۱۳۹۲-۱۳۷۵) (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 5، شماره: 19
22 تاثیر فرم شهری در تولید سفرهای خودرو مبنا با تاکید بر توسعه شهر کم کربن (مطالعه موردی: نواحی ترافیکی شهر زنجان) (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 6، شماره: 2
23 تاثیر فرم شهری در تولید سفرهای خودرو مبنا با تاکید بر توسعه شهر کم کربن مطالعه موردی: نواحی ترافیکی شهر زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 6، شماره: 3
24 تبیین الگوی حکمروایی خوب سیستم های غذای پایدار شهری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی دوره: 4، شماره: 1
25 تبیین الگوی شایسته مشارکت عمومی خصوصی مسکن قابل استطاعت در کشورهای درحال توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 25، شماره: 76
26 تبیین الگوی شهر شاد در ایران مطالعه موردی : شهر بابل (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 12، شماره: 3
27 تبیین پایداری در مدیریت پروژه (مورد پژوهی؛ پروژه های مسکن قابل استطاعت شهر اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای دوره: 4، شماره: 11
28 تبیین شاخص های بازآفرینی بافت های فرسوده شهر ارومیه با روش تلفیقی ( BWM-IPA ) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 20، شماره: 2
29 تبیین عوامل شکل دهنده بافت های ناکارآمد شهری ( مطالعه موردی: شهر زنجان) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 14، شماره: 1
30 تبیین عوامل موثر بر تاب آوری اجتماعی در برابر مخاطرات بیولوژیکال با تاکید بر کووید -۱۹ (مطالعه موردی: شهر زنجان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 10، شماره: 1
31 تبیین فضایی پدیده پراکنده رویی شهری (مطالعه موردی: شهر قائم شهر) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 6، شماره: 1
32 تبیین متن بودگی سکونتگاه های مساله دار شهری (مطالعه موردی : محله اسلام آباد شهر زنجان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 10، شماره: 1
33 تحلیل الگوی پراکنش فضایی مراکز آموزشی و ساماندهی مناسب کالبدی آن با استفاده از GIS (مطالعه موردی: منطقه ۸ تبریز) (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 3، شماره: 8
34 تحلیل انتقادی بر عملکرد بازیگران شهری در تولید متن سکونتگاه های مساله دار شهری(مورد پژوهی: محله اسلام آباد شهر زنجان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 25، شماره: 78
35 تحلیل بازآفرینی بافت های فرسوده شهری با تاکید بر نقش و عملکرد ذینفعان محلی با رویکرد آینده نگاری( مطالعه موردی: شهر زنجان) (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 13، شماره: 48
36 تحلیل پایداری بازآفرینی بافت مرکزی شهر مطالعه موردی: بافت مرکزی شهر زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 3، شماره: 2
37 تحلیل توزیع فضایی مشاغل مزاحم شهری با رویکرد ساماندهی (مورد شناسی: شهر زنجان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 10، شماره: 34
38 تحلیل زیست پذیری بافت های فرسوده شهری (مطالعه موردی: بافت فرسوده شهر زنجان) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 48، شماره: 4
39 تحلیل ساختار فیزیکی و تصویر ذهنی موثر در شکل گیری هویت مکان فضای خیابانی آبرسان شهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 9، شماره: 30
40 تحلیل ساختاری-کارکردی توسعه حمل و نقل محور در محدوده طرح ترافیک کلانشهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 10، شماره: 38
41 تحلیل عوامل موثر بر توسعه گردشگری در نواحی برگزاری جشنواره های مذهبی، مطالعه موردی: روستای شاه شهیدان رودبار، مراسم علم واچینی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 8، شماره: 23
42 تحلیل عوامل موثر برافزایش تاب آوری جوامع شهری در برابر همه گیری کرونا با رویکرد مدیریت بحران اجتماع محور(مطالعه موردی: شهر زنجان) (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 15، شماره: 59
43 تحلیل فرم شهر بر سلامتی شهروندان( مطالعه موردی؛ شهر ارومیه) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس دوره: 11، شماره: 41
44 تحلیل فضایی آسیب پذیری شبکه معابر شهری در برابر زلزله با رویکرد مدیریت بحران (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهر زنجان) (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 9، شماره: 26
45 تحلیل فضایی شاخص های کمی و کیفی مسکن در نواحی شهری با رویکرد مسکن پایدار (مطالعه موردی: شهر زنجان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 7، شماره: 1
46 تحلیلی بر بازآفرینی اقتصادی شهر با رویکرد گردشگری گاسترونومی (مطالعه موردی: رویداد جشنواره آش شهر زنجان) (دریافت مقاله) مجله اقتصاد شهری دوره: 4، شماره: 2
47 تحلیلی بر دگردیسی سازمان فضایی نظام شهری استان زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 11، شماره: 42
48 تحلیلی بر روند تغییرات کاربری اراضی و فرصت ها و موانع پیشرفت و رشد شهری(مطالعه موردی: شهر زابل) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 8، شماره: 30
49 تحلیلی بر زیست پذیری مسکن شهر کرج با رویکرد عدالت اجتماعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 7، شماره: 2
50 تحلیلی بر سطح توسعه یافتگی شهرستان های استان کردستان با استفاده تطبیقی از تکنیک های PROMETHEE و SAW (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 2، شماره: 4
51 تحلیلی بر نابرابری های فضایی کیفیت مسکن درمحلات بافت میانی شهر زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 21، شماره: 63
52 تدوین الگوی توسعه ی شهر هوشمند با تاکید بر شاخص های شهر آموزش دهنده (مطالعه موردی: شهر قائن) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 10، شماره: 3
53 خلق پارک های جیبی در شهرهای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری دوره: 14، شماره: 33
54 دسترسی به خدمات عمومی شهری با تاکید بر رویکرد عدالت اجتماعی در شهر با استفاده از GIS(نمونه ی موردی: خدمات آموزشی مقطع راهنمایی شهرمیاندوآب) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 6، شماره: 21
55 رتبه بندی شاخص‌های کمی و کیفی مسکن با استفاده از مدل تصمیم گیری ELECTRE III (نمونه مورد مطالعه محلات شهرکرج) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 24، شماره: 71
56 رتبه بندی مناطق شهری و شناسایی عوامل رضایت شهروندان از عملکرد اتوبوس رانی زنجان با استفاده از الگوی تلفیقی کانو تاپسیس (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 4، شماره: 1
57 سنجش پایداری محلات شهری با تاکید بر رویکرد محلات پایدار شهری (SUN) (مورد مطالعه: شهر میاندوآب) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 7، شماره: 27
58 سنجش فضایی گستردگی شهری با تاکید بر تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره ای چندزمانه (مطالعه موردی: ارومیه) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 18، شماره: 50
59 شناسایی پهنه های خارج از خدمات رسانی ایستگاه های آتش نشانی با استفاده از Network Analysis (نمونه مورد مطالعه: ایستگاه های آتش نشانی شهر تبریز) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 1، شماره: 1
60 شناسایی چالش های کسب و کارهای کارآفرینانه ی کشاورزی شهری در شهرستان زنجان با استفاده از نظریه ی مبنایی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی دوره: 14، شماره: 2
61 شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر وضعیت آیندۀ کیفیت زندگی سکونتگاه‌های شهری با تاکید بر کاربرد آینده‌پژوهی. نمونۀ موردی: محلات کارمندان و اسلام آباد شهر زنجان (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 10، شماره: 35
62 کشاورزی شهری: راهبردی برای توسعه ی اشتغال و کارآفرینی (دریافت مقاله) مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی دوره: 6، شماره: 1
63 مدلسازی آسیب پذیری اجتماعی شهرها در برابر زلزله با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی و نرم افزارARC GIS(مطالعه موردی: منطقه ۱ شهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای دوره: 1، شماره: 2
64 مدل‌‌سازی ارتباط فضایی سرطان‌‌های ریه با فاکتورهای محیط ساخته‌‌شده در محلات شهر تهران (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 52، شماره: 4
65 مقایسه تطبیقی توسعه فیزیکی شهرهای مرزی شرق و غرب کشور با استفاده از تصاویر ماهواره ای چند زمانه (مطالعه موردی: شهرهای زابل و پیرانشهر) (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 25، شماره: 98
66 مکان یابی بهینه محل های اسکان موقت آسیب دیدگان ناشی از زلزله در مناطق شهری با استفاده از روش های چند معیاری و GIS مطالعه موردی شهر زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 11، شماره: 23
67 مکان یابی مراکز بیمارستانی با رویکرد پدافند غیرعامل با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری (نمونه موردی: منطقه ۳ تهران) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 11، شماره: 2
68 منطقه بندی توسعه کشاورزی شهرستان های استان همدان با استفاده از مدل TODIM (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 8، شماره: 29
69 نقش ارکان اصلی شهر ایرانی اسلامی در مکان گزینی مراکز اقامتی مورد شناسی: شهر زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 3، شماره: 7
70 نقش استراتژی توسعه شهری (CDS) در سیاست های تامین مسکن گروه های کم درآمد شهری (مورد مطالعه: ناحیه صفرآباد و بی سیم شهر زنجان) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 3، شماره: 12
71 نقش دولت در توسعه گردشگری با تاکید بر سیاست های اقتصادی (دریافت مقاله) مجله اقتصاد شهری دوره: 7، شماره: 1
72 نقش مدیریت شهری در توزیع سرمایه اجتماعی (مطالعه موردی: شهرکرمانشاه) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 2، شماره: 7
73 واکاوی راهبردهای منطقه ای توسعه کشاورزی استان همدان (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی دوره: 9، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آپارتمان نشینی درشهرهای ایرانی - اسلامی ومشکلات اجتماعی وفرهنگی ناشی ازآن مطالعه موردی: شهرتبریز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
2 آشکارسازی تغییرات فضایی تالاب هامون با استفاده از تصاویر ماهواره ای چند زمانه و سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
3 ارزیابی آسیب پذیری تراکمی شهرها در برابر زلزله با استفاده از GIS (نمونه موردی: منطقه 1 شهر تبریز) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران های طبیعی
4 ارزیابی آسیب پذیری شبکه ارتباطی شهرها دربرابر زلزله بارویکرد پدافندغیرعامل بااستفاده ازسیستم اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی: نواحی 5 و 6 و 27 منطقه 1شهرزنجان (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری
5 ارزیابی آسیب پذیری شبکه معابر شهری در برابر زلزله با تاکید بر شاخص های کالبدی جداره معبر مطالعه موردی: منطقه 3 شهر زنجان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
6 ارزیابی آسیب پذیری شبکه معابرشهری دربرابر زلزله باتاکید برتراکم جمعیتی جداره معبرمطالعه موردی: منطقه 3شهرزنجان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری ،مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
7 ارزیابی آسیب پذیری شهرها در برابر زلزله برحسب فاصله از کاربری های حیاتی با استفاده از GIS نمونه موردی: بافت قدیم شهر زنجان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی
8 ارزیابی آسیب پذیزی شبکه معابر شهری در برابر زلزله با تاکید بر درجه محصوریت (مطالعه موردی: منطقه 3 شهر زنجان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
9 ارزیابی آسیب های اجتماعی در بافت های تاریخی ایران با رویکرد توسعه گردشگری (نمونه موردی: بازار تاریخی زنجان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اندیشه ها و فناوریهای نوین در علوم جغرافیایی
10 ارزیابی تطبیقی تاب آوری اجتماعی شهرها در برابر زلزله (مطالعه موردی: شهرک کارمندان و اسلام آباد شهر زنجان) (دریافت مقاله) اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی
11 ارزیابی تناسب فضایی مکانی و وضعیت دسترسی فضای سبز شهری مطالعه موردی پارک های محله یی منطقه 3 شیراز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی نوین
12 ارزیابی توزیع فضایی مهدهای کودک بااستفاده ازسیستم اطلاعات جغرافیایی بارویکرد عدالت اجتماعی مطالعه موردی: شهرزنجان (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری
13 ارزیابی توسعه درونزای بافت مرکزی شهرها با تاکید بر شاخص های اجتماعی کیفیت زندگی (نمونه موردی بافت مرکزی شهر زنجان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
14 ارزیابی روندتوسعه شهری وتبعات زیست محیطی الگوهای جدید گسترش شهری نمونه موردی: شهرسردرود (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
15 ارزیابی کمی نقش برنامه ریزی اراضی در عمران وتوسعه شهری (نمونه موردی :شهر زنجان1367-1383) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری
16 ارزیابی کیفیت زندگی در شهر آببر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
17 ارزیابی مشارکتی_مدیریتی شهروندان در فضای سبز شهری بالاخص پارک محله ای نمونه موردی: زنجان محلات (الهیه و کوی فرهنگ) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
18 ارزیابی میزان گسترش فیزیکی شهر بناب و اثرات آن بر اراضی کشاورزی و باغات اطراف آن با استفاده ازفناوری سنجش از دور در مقطع زمانی1361تا1391 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
19 ارزیابی نقش ارتقای روستا به شهر و تاثیر آن در کیفیت زندگی ساکنین (شهر سهرورد) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
20 ارزیابی نقش زیرساخت ها در توسعه گردشگری شهری با تأکید بر پایداری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت گردشگری ،طبیعت گردی و جغرافیا
21 ارزیاتی تناسب توزیع جمعیت تا خدمات شهری تارویکردعدالت اجتماعی نمونه موردی خدمات آموزشی مقطع راهنمایی شهر میاندوآب (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
22 اصول وروشهای طراحی المان های شهری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
23 الگوهای گذران اوقات فراغت جوانان دردنیای مجازی مطالعه موردی جوانان 18تا35سال شهرزنجان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
24 بازآفرینی فرهنگی بافت تاریخی با رویکرد گردشگری خلاق (مطالعه موردی: بافت تاریخی شهر زنجان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اندیشه ها و فناوریهای نوین در علوم جغرافیایی
25 بررسی اثرات اجتماعی و زیست محیطی احداث شهرک های صنعتی ( مطالعه موردی: شهر دندی ) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری
26 بررسی اثرات اقتصادی گردشگری در شهرهای مذهبی مورد شناسی: کلان‌شهر قم (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
27 بررسی الگوی توسعه ی شهری و عوامل موثر در شکل گیری آن مطالعه موردی: شهر شیراز طی سالهای 65 تا 87 (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
28 بررسی اهمیت و نقش پدافندغیرعامل درآمایش سرزمین (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران پدافند غیرعامل
29 بررسی تاثیرمکاتب شهری بربافت قدیمی درشهریزد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
30 بررسی تجربه ها و سیاست های کشور آلمان در زمینه مقابله با تغییرات اقلیمی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پیامدهای جغرافیایی و اثرات زیست محیطی شرایط دریاچه ارومیه
31 بررسی جایگاه حملو نقل در توسعه اقتصادی پایدار شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری
32 بررسی راهبردهای توسعه گردشگری شهری درایران با استفاده ازمدل swot مطالعه موردی شهرشیراز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
33 بررسی روشنایی شهری از دید آلودگی نوری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
34 بررسی شاخص های اختلاط کاربری ها در بافت فرسوده شهر زنجان با رویکرد رشد هوشمند شهری (دریافت مقاله) اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی
35 بررسی عملکرد فضایی بازارچه مرزی بر گردشگری تجاری در سطوح محلی، ملی، و فراملی (نمونه موردی: شهر بانه) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
36 بررسی کاربرد سامانه پشتیبان تصمیم گیری مکانی SDSS درمدیریت شهری با تاکید برایران (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
37 بررسی مبلمان شهری، المان های معماری بناهای شهری و شبکه معابر و تاثیر آن بر حمل و نقل و ترافیک در فضای شهری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
38 پایش تغییرات پوشش گیاهی استان زنجان با استفاده از تکنیک سنجش از دور (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
39 پایش میزان گستردگی و تغییرات کاربری اراضی شهر خوی و اثرات آن بر اراضی کشاورزی اطراف با استفاده از فناوری سنجش از دور (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
40 تبیین سیاست توسعه ی درون زای شهری در راستای توسعه ی پایدار شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری
41 تحلیل بازآفرینی بافت های فرسوده شهری با تاکید بر نقش و عملکرد بازیگران کلیدی با رویکرد آینده نگاری (مطالعه موردی: شهر ارومیه) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اندیشه ها و فناوریهای نوین در علوم جغرافیایی
42 تحلیل پهنه های مناسبتوسعه اکوتوریسم با استفاده ازRS و GIS نمونه موردی شهرستان لردگان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
43 تحلیل توزیع فضایی و مکان یابی فضاهای آموزشی با استفاده از منطق فازی( Fuzzy Logic) و GIS مطالعه موردی؛ مدارس ابتدایی منطقه 2 شهر زنجان (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 88
44 تحلیل دسترسی به خدمات آموزشی شهری از دیدگاه عدالت فضایی در شهر زنجان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست
45 تحلیل سطوح دسترسی و مکان یابی مراکز خدمات بهداشتی با استفاده از GIS مطالعه موردی ؛ بیمارستانهای استان زنجان (دریافت مقاله) همایش منطقه ای ژئوماتیک
46 تحلیل فضایی پراکندگی عناصر گردشگری شهری بر اساس تحلیل شبکه مطالعه موردی شهر تبریز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در جغرافیا و گردشگری
47 تحلیلی بر روند سیاست تخریب و پاکسازی بافت فرسوده با تاکید بر جابه جایی جمعیت (نمونه موردی: اسلام آباد کرج) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
48 تحلیلی بر ساختار الگوی فضایی گردشگری در شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی
49 توانمندسازی مدیریت بحران شهری درجهت کاهش بلایای طبیعی زلزله با تاکید برشهرتبریز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
50 جغرافیای رفتاری در جغرافیای شهری با تاکید بر شهر پایدار (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
51 دستیابی زنان به شاخص های توسعه شهری (مطالعه موردی: شهر سقز) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اندیشه ها و فناوریهای نوین در علوم جغرافیایی
52 رتبه بندی نواحی شهری از نظر تاب آوری در برابر مخاطره زلزله با استفاده از مدل تودیم مطالعه موردی: شهر زنجان (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
53 روانشناسی محیطی درمعماری پایدارباتاکیدبرتوسعه پایدارشهری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
54 زیست پذیری بافت های فرسوده رویکردی نوین برای توسعه شهری پایدار (مورد پژوهی: بافت فرسوده شهر زنجان) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
55 سنجش از دور پوشش‌‌ گیاهی ضعیف و خیلی خوب استان زنجان در یک دوره 14 ساله (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
56 سنجش بلند مدت پوشش‌های گیاهی متوسط و خوب در یک مقیاس وسیع با استفاده از شاخص NDVI (مطالعه موردی: استان زنجان) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
57 سنجش تغییرات کاربری اراضی در نواحی شهری با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی و دورسنجی (مطالعه موردی: شهر اراک) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
58 شهر الکترونیک؛ واقعیتی برای شهرهای آینده مطالعه موردی: شیراز (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
59 شهر خلاق و گردشگری خلاق: بررسی نظریه ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
60 شهری عمودی، مفاهیم و الزامات تحقق آن (مطالعه موردی: شهر تبریز) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اندیشه ها و فناوری های نو در معماری
61 عدالت دربرخورداری ازخدمات شهری موردمطالعه: خدمات آموزشی مقطع راهنمایی شهرمیاندوآب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست
62 فرصت سرمایه گذاری اقتصادی در مناطق مرزی نمونه موردی شهر بانه (دریافت مقاله) همایش ملی مرزنشینی توسعه پایدار و فرصت های سرمایه گذاری
63 کاربرد پدافند غیر عامل در برنامه ریزی و ایجاد فضاهای شهری ایران (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران پدافند غیرعامل
64 کاربرد راهبرد CDS)در مدیریت و برنامه ریزی شهری ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست
65 کاربرد سنجده MODIS جهت بررسی پویایی پوشش گیاهی استان زنجان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
66 کاربرد فناوریهای نوین در مدیریت بحران زلزله در نواحی شهری با تاکید بر سیستم اطلاعات مکانی همراه MOBILE GIS (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران
67 کاهش آسیب پذیری شهرها دربرابر سوانح با رویکردمدیریت بحران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
68 مدیریت بحران و کاهش آسیب پذیری شهری در برابر مخاطرات طبیعی با تأکید بر زلزله در ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
69 مدیریت شهری و گذار از بحران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری
70 مقایسه تطبیقی تجارب احیاء وبازسازی بافت های تاریخی درایران و جهان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
71 مکانیابی مراکز اقامتی گردشگری با استافده از GIS و روش AHP مورد مطالعه: منطقه شش شهر تهران (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
72 مکانیابی مراکز ثانویه خدمات شهری در نیمه شمالی شهر زنجان به منظور کاهش فشار ترافیکی بر محدوده مرکزی شهر با استفاده از GIS (دریافت مقاله) همایش منطقه ای ژئوماتیک
73 نقش شهروندان درحکمروایی خوب شهری (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
74 نقش مراکزفرهنگی درتوسعه گردشگری شهرتبریز (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
75 نقش و اهمیت مدیریت شهری درارتقاءحقوق شهروندی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری