پروفسور نیلوفر میکاییلی

پروفسور نیلوفر میکاییلی استاد دانشگاه محقق اردبیلی

پروفسور نیلوفر میکاییلی

Prof. Niloofar Mikaeili

استاد دانشگاه محقق اردبیلی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ بررسی ارتباط سیستم های مغزی رفتاری و جامعه پسندی در پیش بینی روابط فرازناشویی (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 5، شماره: 52
2 A Comparison of Distraction Techniques (Bubble and Cartoon) On Reducing Chemotherapy induced pain in children with Cancer (دریافت مقاله) نشریه مراقبت سرطان دوره: 1، شماره: 1
3 آسیب پذیری های بادوام و دلزدگی زناشویی در بین زوجین متقاضی طلاق: نقش میانجی رویدادهای استرس زا (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 5، شماره: 2
4 ابعاد نظری و کاربردی تبعیت از درمان در بیماران: یک مطالعه مروری (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 62، شماره: 2
5 اثربخشی آموزش اختصاصی سازی حافظه بر تنظیم هیجان و تبعیت درمانی بیماران مبتلا به سرطان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 14، شماره: 4
6 اثربخشی آموزش تن آرامی کاربردی مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان شناختی-رفتاری بر حساسیت اضطرابی زنان دارای اختلال اضطراب فراگیر (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 6، شماره: 3
7 اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر استرس، اضطراب، افسردگی و تحریک پذیری دانش آموزان مبتلا به اختلال بد تنظیمی خلق مخرب (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 5، شماره: 6
8 اثربخشی تلفیقی درمان تنظیم هیجان و شفقت درمانی بر بهزیستی ذهنی زنان دارای تجربه خشونت خانگی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی زن دوره: 4، شماره: 1
9 اثربخشی درمان پویشی کوتاه مدت با رویکرد همدلانه و تعدیل کننده اضطراب بر ابرازگری هیجانی و خودانگاره دانشجویان دارای علائم اختلال اضطراب جدایی بزرگسالی (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 6، شماره: 2
10 اثربخشی درمان تلفیقی فراهیجانی بر کاهش حساسیت اضطرابی و اجتناب تجربه ای در زنان مبتلا به افسردگی پس از زایمان (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 8، شماره: 3
11 اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر تنظیم هیجان و تحریک پذیری دانش آموزان مبتلا به اختلال بد تنظیمی خلق مخرب (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 11، شماره: 1
12 اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کنترل بازداری و توجه انتخابی بزرگسالان مبتلا به اختلال بیش فعالی/نقص توجه (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 24، شماره: 2
13 اثربخشی درمان شناختی-رفتاری هیجان مدار بر سازگاری اجتماعی و اجتناب تجربی در جانبازان دارای نقص عضو (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 6، شماره: 3
14 اثربخشی درمان های شناختی-رفتاری و مثبت نگر بر عملکرد اجتماعی-انطباقی و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان کمال گرا (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 7، شماره: 2
15 اثربخشی درمان های مثبت نگر و شناختی-رفتاری بر بهزیستی روانشناختی دانش آموزان کمال گرا (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 14، شماره: 2
16 اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیک گروهی بر تنظیم هیجان و تحریک پذیری نوجوانان دارای اختلال بی نظمی خلق اخلالگر (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهان دوره: 21، شماره: 1
17 اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر فراهیجان بر سازگاری و دلزدگی زناشویی در همسران دارای تعارض (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 12، شماره: 39
18 اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر فراهیجان بر سازگاری و دلزدگی زناشویی در همسران دارای تعارض (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی تربیتی زنان و خانواده دوره: 12، شماره: 39
19 اثربخشی نوروفیدبک بر ناقرینگی الگوی فعالیت امواج آلفا در قطعه پیشانی، عملکرد اجرایی و شدت علایم در بیماران افسرده (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 10، شماره: 2
20 ارتباط خودپنداره و فرسودگی تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 1، شماره: 4
21 ارتباط ویژگی های شخصیتی و راهبردهای مقابله با استرس با خود ناتوان سازی تحصیلی دانش آموزان دختر (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 14، شماره: 25
22 افسردگی در سالمندان: بررسی نقش دلسوزی به خود و خردمندی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 21، شماره: 2
23 Design and Validation of Youth High-risk Behaviors Short Scale (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روابط انسانی دوره: 2، شماره: 5
24 Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on Improving Symptoms and Increasing Quality of Life in Patients with Obsessive-compulsive Disorder in Interacting with OCD Family History (دریافت مقاله) نشریه روانشناسی نوین دوره: 1، شماره: 1
25 The effectiveness of laugh therapy on anxiety and hopelessness children whit cancer. (دریافت مقاله) نشریه مراقبت سرطان دوره: 2، شماره: 2
26 The effectiveness of play therapy on anxiety and hopelessness children with cancer (دریافت مقاله) نشریه مراقبت سرطان دوره: 2، شماره: 4
27 The relationship between the emotional nature, adult attachment and aggression in depressed patients (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات در آسیب شناسی روانی دوره: 4، شماره: 11
28 بررسی ارتباط تنظیم هیجان و عواطف مثبت و منفی با عملکرد و فرسودگی تحصیلی در دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 10، شماره: 32
29 بررسی رابطه جهت گیری مذهبی با ویژگی های شخصیتی دانشجویان دختر و پسر (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 4، شماره: 7
30 بررسی رابطه خودشفقتی و کیفیت زندگی در بین همسران (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 2، شماره: 20
31 بررسی مقایسه ای رابطه سبک های زندگی با گرایش به کنترل وزن و کیفیت روابط زناشویی در زنان باردار و غیر باردار (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی زن دوره: 4، شماره: 1
32 بررسی میزان شیوع کودک آزاری و نیز پیش بینی آن از طریق بررسی افسردگی و اضطراب والدین، سبکهای دلبستگی و سلامت روانی نوجوانان پسر آنان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 2، شماره: 5
33 بررسی نقش خود دلسوزی و ابرازگری هیجانی در پیش بینی خود افشایی برخط در دانشجویان استفاده کننده از شبکه های اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 7، شماره: 24
34 پیش بینی اختلال پرخوری در زنان: نقش عوامل درون فردی و فشارهای اجتماعی برای داشتن بدنی ایده‌آل (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 62، شماره: 4
35 پیش بینی اضطراب مرگ بر اساس حیطه های ناسازگار شخصیت در بین دانشجویان موسسه آموزش عالی آمل (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 21، شماره: 1
36 پیش بینی افکار خودکشی بر اساس شادکامی، عزت نفس و سلامت معنوی در نوجوانان دختر (دریافت مقاله) مجله پژوهش در دین و سلامت دوره: 5، شماره: 3
37 پیش بینی بهزیستی روان شناختی معلمان بر اساس هوش معنوی، سبک های مساله گشایی و کمال گرایی آن ها (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 10، شماره: 2
38 پیش بینی رشد پس آسیبی بر اساس سواد سلامت و دلسوزی به خود با میانجی گری کانون کنترل سلامت در بیماران مبتلا به سرطان (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 10، شماره: 2
39 پیش بینی سازگاری روانی با بیماری در بیماران مبتلا به سرطان بر اساس دلسوزی به خود و کانون کنترل سلامت (دریافت مقاله) فصلنامه پرستاری ، مامایی و پیراپزشکی دوره: 8، شماره: 1
40 پیش‌بینی روابط فرازناشویی بر اساس کیفیت عشق، سبک‌های حل تعارض زوجین و تعهد زناشویی (دریافت مقاله) دوفصلنامه آسیب شناسی، مشاوره و غنی سازی خانواده دوره: 5، شماره: 1
41 تاثیر آموزش خود دفاعی در سازش یافتگی زناشویی و همبستگی خانواده زنان درگیر خشونت خانگی مراجعه کننده به دادگستری شهر اردبیل (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 7، شماره: 2
42 رابطه باور فراشناختی و همجوشی شناختی با کیفیت زندگی در بین همسران (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 2، شماره: 21
43 رابطه بهزیستی معنوی جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه با اجتناب تجربی: نقش میانجی خودکارآمدی: یک مطالعه توصیفی (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 20، شماره: 6
44 رابطه شادکامی، حمایت اجتماعی ادراک شده و عزت نفس با اعتیاد جنسی در بین زوجین (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 6، شماره: 6
45 رابطه کارکردهای شناختی و نظریه ذهن در بیماران وسواس فکری-عملی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 3، شماره: 9
46 رابطه کمال گرایی و رفتار تیپ A با بهزیستی روان شناختی کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات روان شناختی دوره: 6، شماره: 21
47 رابطه کیفیت زندگی، شادکامی، حمایت اجتماعی با بهزیستی اجتماعی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی (دریافت مقاله) ماهنامه پایاشهر دوره: 5، شماره: 50
48 سلامت اجتماعی در همسران جانبازان: نقش سرسختی روانشناختی، بهزیستی معنوی و استرس ادراک شده (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 23، شماره: 3
49 طراحی و آزمون الگوی علی رابطه بین اعتیاد به اینترنت با خودتنظیمی هیجانی، حساسیت به طرد و خودافشایی برخط با میانجی گری اضطراب اجتماعی در دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 6، شماره: 20
50 طراحی و آزمون الگوی علی رابطه بین سبک زندگی اسلامی، خردمندی و هوش اخلاقی با گرایش به رفتار پر خطر: نقش واسطه ای بهزیستی روان شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 9، شماره: 30
51 فراتحلیل تحقیقات انجام شده پیرامون رابطه بین تاب آوری و رضایت از زندگی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 22، شماره: 1
52 کرونا بستری مناسب برای افزایش خشونت خانگی علیه زنان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی زن دوره: 4، شماره: 1
53 مدل یابی علی خلاقیت بر مبنای بهزیستی روان شناختی با نقش میانجی خودکارآمدپنداری میان دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 9، شماره: 2
54 مدل یابی علی سازگاری روانی با بیماری در بیماران مبتلا به سرطان بر اساس تنظیم هیجان و دلسوزی به خود با نقش میانجی سلامت معنوی (دریافت مقاله) فصلنامه پزشکی نوید نو دوره: 25، شماره: 82
55 مدل یابی گرایش دانش آموزان به فضای مجازی برمبنای عوامل فردی، زمینه ای و محیطی: ارزیابی پیامدهای روان شناختی آن (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 18، شماره: 44
56 مقایسه نارسایی های شناختی، پردازش هیجانی و توجه انتخابی در دانش-آموزان با و بدون نارسایی در حساب (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 6، شماره: 4
57 مقایسه آمیختگی فکر-عمل و سبک اسناد در بیماران مبتلا به اختلالات وسواس فکری- عملی و افسردگی (دریافت مقاله) مجله روانشناسی اجتماعی دوره: 1، شماره: 27
58 مقایسه اثربخشی درمان شناختی-رفتاری و آموزش تنظیم هیجان بر تحریک پذیری، افسردگی، اضطراب، استرس و تنظیم هیجانی نوجوانان دارای اختلال بدتنظیمی خلق مخرب (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 12، شماره: 2
59 مقایسه اثربخشی درمان مواجهه و بازداری از پاسخ و درمان تعهد و پذیرش در بهبود مولفه های کیفیت زندگی بیماران وسواسی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 8، شماره: 1
60 مقایسه اثربخشی واقعیت درمانی و ارتباط درمانی اجتماعی هیجانی بر راهبردهای مقابله ای در زوجین (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 15، شماره: 3
61 مقایسه اجتناب تجربی و تحمل آشفتگی هیجانی در زنان وابسته به مواد و عادی (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 15، شماره: 2
62 مقایسه تجربه غرقگی و ذهن آگاهی در دانش آموزان تیزهوش و عادی (دریافت مقاله) مجله مشاوره مدرسه دوره: 2، شماره: 3
63 مقایسه شایستگی اجتماعی با رفتار قلدری - قربانی در دانش آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری خاص (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 11، شماره: 2
64 مقایسه عملکرد خانواده و همجوشی فکر- عمل در مبتلایان به اختلال وسواسی جبری، دوقطبی و افراد عادی (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 64، شماره: 4
65 مقایسه ی باورهای فراشناختی در دانش آموزان تیز هوش و عادی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 1، شماره: 2
66 مقایسه ی عدم تحمل بلاتکلیفی و تنظیم هیجان در افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری-عملی و عادی (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 13، شماره: 2
67 مقایسه ی عدم تحمل بلاتکلیفی، تنظیم هیجان و رضامندی زناشویی در افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری-عملی و عادی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 6، شماره: 4
68 مقایسهی تاب آوری، رضایت زناشویی و سلامت روان در والدین با کودکان دارای ناتوانی یادگیری و عادی (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 2، شماره: 1
69 نشانه های استرس پس از سانحه در بیماران مبتلا به سرطان و اثربخشی آموزش اختصاصی سازی حافظه (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 16، شماره: 7
70 نقش اجتناب رفتاری در پیش بینی نشانه های افسردگی در افراد با نشانه های غالب هراس اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 1، شماره: 3
71 نقش الگوهای ارتباطی خانواده، ساختار انگیزشی و انعطاف پذیری روان شناختی در پیش بینی طلاق هیجانی زوجین (دریافت مقاله) دوفصلنامه آسیب شناسی، مشاوره و غنی سازی خانواده دوره: 4، شماره: 1
72 نقش باورآمیختگی اندیشه - کنش و تنظیم شناختی هیجان در پیش بینی استرس شغلی پرستاران بخش های روانپزشکی، مغز و اعصاب (دریافت مقاله) مجله پژوهش پرستاری ایران دوره: 11، شماره: 4
73 نقش باورهای ارتباطی، ابعاد تاریک شخصیت و اعتماد اجتماعی در نگرش به خیانت زوجین (دریافت مقاله) ماهنامه پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش دوره: 3، شماره: 26
74 نقش بی‌رمقی زناشویی، بی‌ثباتی زناشویی و نارسایی شناختی در پیش بینی میل به طلاق زوجین (دریافت مقاله) دوفصلنامه آسیب شناسی، مشاوره و غنی سازی خانواده دوره: 5، شماره: 1
75 نقش تحمل نکردن بلاتکلیفی و تنظیم هیجان در پیش بینی رضامندی زناشویی بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری عملی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی تربیتی زنان و خانواده دوره: 11، شماره: 37
76 نقش تحمل نکردن بلاتکلیفی و تنظیم هیجان در پیش بینی رضامندی زناشویی بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری عملی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 11، شماره: 37
77 نقش تفکر ارجاعی و سندرم شناختی توجهی در پیش بینی افسردگی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه پرستاری ، مامایی و پیراپزشکی دوره: 8، شماره: 2
78 نقش حس عاملیت انسانی، معنای تحصیل و چشم انداز زمان در پیش بینی انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجویان رشته پزشکی (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 12، شماره: 3
79 نقش خود انتقادی و کمرویی در پیش بینی اضطراب ظاهر اجتماعی دانش آموزان دختر (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهان دوره: 18، شماره: 4
80 نقش خودانگاره و مکانیزم های دفاعی در پیش بینی علائم اختلال اضطراب جدایی بزرگسالی در جمعیت دانشجویی (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 16، شماره: 1
81 نقش خودتنظیمی و ازخودبیگانگی تحصیلی در پیش‌بینی انگیزه پیشرفت دانش‌آموزان (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 6، شماره: 5
82 نقش روان رنجوری، نگرش ناکارآمد و تنظیم هیجان در پیشبینی کیفیت خواب نوجوانان دوره متوسطه دوم دبیرستان (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 10، شماره: 1
83 نقش سیستم های مغزی رفتاری و سرشت و منش در پیش بینی سایکوپاتی در دانش آموزان دارای نشانه های اختلال سلوک (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 9، شماره: 2
84 نقش فرزندپروری ذهن آگاهانه و سبک دلبستگی مادر در پیش بینی اختلالات رفتاری کودکان بیش فعال (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی فرهنگی زن دوره: 9، شماره: 32
85 نقش فرهنگ سازمانی مدرسه و خودتنظیمی در پیش بینی انگیزه پیشرفت دانش آموزان دبیرستانی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 8، شماره: 2
86 نقش مذهب در کاهش وسواس (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 5، شماره: 8
87 نقش مولفه های اجتناب شناختی و باور فرا شناختی در پیش بینی طلاق عاطفی همسران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 15، شماره: 59
88 نقش میانجی خودکارآمدی در رابطه بین ارزیابی شناختی و بهزیستی معنوی جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه (دریافت مقاله) مجله پژوهش در دین و سلامت دوره: 8، شماره: 3
89 نقش میانجی ذهن آگاهی در رابطه بین نگرش ناکارآمد و حساسیت اضطرابی با کیفیت خواب در نوجوانان دوره متوسطه دوم دبیرستان (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 10، شماره: 2
90 نقش میانجی سرکوبگری عاطفی در رابطه­ آزار دیدگی دوران کودکی و سبک­های دلبستگی با آسیب­پذیری نسبت به اعتیاد در نوجوانان پسر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 16، شماره: 61
91 نقش هویت اجتماعی و هوش اجتماعی در پیش بینی گرایش دانش آموزان به رفتارهای پرخطر (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 11، شماره: 3
92 هم سنجی تاثیر زوج درمانی مبتنی بر نظریه انتخاب و درمان رابطه اجتماعی - هیجانی بر باورهای ارتباطی زوجین (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 8، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 پیشبینی بهزیستی روانی بر اساس مولفههای بخشودگی و معنا در زندگی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
2 اثر بازی درمانی بر اضطراب جدایی کودکان (مقاله مروری) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در حسابداری، مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
3 اثر بخشی بازی درمانی کودک محور بر مشکلات رفتاری و هیجانی کودکان بیش فعال (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
4 اثربخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل بر سبک های فرزندپروری وتعامل بین والدین و فرزندان (مقاله ی مروری) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
5 اثربخشی آموزش خود دفاعی بر بهبود رشد شخصی و ارتباط مثبت با دیگران در زنانقربانی خشونت خانوادگی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
6 اثربخشی آموزش خوددفاعی بر بهبود امید در زنان قربانی خشونت خانوادگی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
7 اثربخشی تحریک جریان مستقیم فراجمجمه ای (TDCS) بر بهبود اختلال کمبود توجه و بیش فعالی (ADHD) در کودکان و نوجوانان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان درمانی ایران
8 اثربخشی درمان شناختی رفتاری آسیب محور بر بهبود فاجعه سازی کودکان با تجربه ی سو استفاده جنسی: پژوهش مورد منفرد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
9 اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تأخیر در به خواب رفتن در افراد وابسته به مت آمفتامین (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور
10 اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت ذهنی خواب در افراد وابسته به مت آمفتامین (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور
11 اثربخشی روان درمانی آنلاین مبتنی بر درمان روان پویشی فشرده و کوتاه مدت (ISTDP) بر سبکهای دفاعی ناسازگارانه، احساس کمرویی و اضطراب در افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی: مطالعه تک آزمودنی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
12 اثربخشی قصه درمانی مجازی شناختی-رفتاری بر علایم افسردگی کودکان در اپیدمی کرونا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
13 اثربخشی مداخله کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر حواس پرتی و جانشینی فکر دانش آموزان دارای اضطراب امتحان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مشاوره
14 اختلال پنیک در کودکان و نوجوانان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
15 ارتباط ترتیب تولد با دارا بودن نشانھ ھای ADHDدر بزرگسالان (دریافت مقاله) پنجمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
16 ارتباط ذهن آگاهی، همجوشی شناختی و شخصیت جامعه پسند در دانشجویان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری
17 ازدواج سفید یا هم باشی سیاه: ررسی علل و انگیزه های زمینه ساز؛ پیامدها و راهبردهای جامعه شناختی و روانی مرتبط با این پدیده نوظهور (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مشاوره
18 اعتیاد به فضای مجازی: نقش پیشبین هیجانهای تحصیلی منفی و نگرشهای ناکارآمد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
19 اوتیسم : سبب شناسی، تشخیص، علائم و درمان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
20 بررسی اثرات روش آموزش مساله محور بر تفکر خلاق و موفقیت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه نهم ناحیه ۲ شهر اردبیل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
21 بررسی اثربخشی آموزش مهارت ابراز وجود برسلامت روانی اجتماعی نوجوانان: مطالعه مروری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
22 بررسی اثربخشی زوج درمانی کوتاه مدت به شیوه خودتنظیمی بر بهزیستی روانشناختی زوجین ناسازگار (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
23 بررسی اثربخشی هنردرمانی بر مبنای نقاشی درمانی بر هیجانات کودکان: مطالعه مروری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
24 بررسی ارتباط بین ادراک نوجوانان از تعارض والدین با اضطراب در دانش آموزان دوره اول متوسطه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
25 بررسی ارتباط بین تصور از بدن و شادکامی در دانشجویان (دریافت مقاله) همایش بین المللی روانشناسی و فرهنگ زندگی
26 بررسی ارتباط بین هوش معنوی و کیفیت زندگی در دانشجویان (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
27 بررسی ارتباط تاب آوری و خودکارآمدی با آشفتگی روان شناختی در دانشجویان خانم متاهل دانشگاه محقق اردبیلی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
28 بررسی بیش کلیتی حافظه شرح حال و افسردگی در نوجوانان. مرور نظامند (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
29 بررسی تاثیر آموزش مهارت زندگی و مهارت اجتماعی بر سلامت روان و عزت نفس دانش آموزان:مطالعه مروری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
30 بررسی تاثیر روشدرمانی نوروفیدبک بر درمان اختلال کم توجهی/بیش فعالی (ADHD)در کودکان و نوجوانان؛ مطالعه مروری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
31 بررسی رابطه بین احساس پیوستگی ، تاب آوری و ذهن آگاهی با خوش بینی آموزشی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مطالعات علوم اعصاب و روان شناسی
32 بررسی رابطه بین برنامه های آموزشی خانواده و بهبود مهارتهای زندگی دانش آموزان دختر متوسطه دبیرستانهای شهر اردبیل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
33 بررسی رابطه بین یادگیری خودراهبر با سرزندگی تحصیلی در دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر مشهد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
34 بررسی رابطه تفکرمنفی تکراری و کمال گرایی بامیزان وسواس فکری عملی دربین دانشجویان متاهل دانشگاه پیام نورمرکزکرج (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
35 بررسی رابطه حمایت خانواده و فشار روانی با آمادگی به اعتیاد در نوجوانان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
36 بررسی رابطه سرشت و منش با نشانه های سلوک در دانش آموزان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی
37 بررسی رابطه سیستم های مغزی رفتاری با نشانه های سلوک در دانش آموزان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی
38 بررسی رابطه فراشناخت و فراهیجان در آمادگی به اعتیاد نوجوانان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
39 بررسی رابطه هوش هیجانی با خودکارآمدی و سبک های مقابله ای در نوجوانان : مطالعه مروری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
40 بررسی شناخت اجتماعی در کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
41 بررسی عوامل پیش بینی کننده اعتیاد به اینترنت و پیامدهای آن میان نوجوانان در پاندمی ویروس کرونا (کووید - ۱۹ ): مطالعه مروری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
42 بررسی مقایسه ای بیش کلیتی حافظه شرح حال درنوجوانان افسرده دارای اختلال سو مصرف مواد و نوجوانان سالم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
43 بررسی میزان شیوع افکار خودکشی در دانش آموزان دختر دبیرستانی شهرستان نقده (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی
44 بررسی نقش اضطراب کرونا بر فرسودگی تحصیلی دانش آموزان ابتدایی شهرستان اردبیل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
45 بررسی نقش اعتیاد به شبکه های اجتماعی در پیشبینی خودکارآمدی تحصیلی نوجوانان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
46 بررسی نقش الگوهای ارتباطی خانواده و خودتنظیمی هیجانی در پیشبینی تاب آوری دانش آموزان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
47 بررسی نقش انگیزه پیشرفت و حس شوخ طبعی در فرسودگی شغلی معلمان شهرستان اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی
48 بررسی نقش سلامت معنوی در پیش بینی اضطراب و افسردگی کودکان و نوجوانان دارای اختلالات رفتاری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
49 بررسی نقش سیستم بازداری رفتاری در پیش بینی اضطراب اجتماعی در بزرگسالان دارای نشانه های ADHD (دریافت مقاله) پنجمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
50 بررسی نقش شاخص توده بدنی و نارضایتی از بدن مادران در پیشبینی پرخاشگری و بیش فعالی کودکان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
51 بررسی نقش شاخص توده بدنی و نارضایتی از بدن مادران در پیشبینی ناسازگاری اجتماعی و رفتارهای ضداجتماعی کودکان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
52 بررسی نقش شیوه فرزندپروری در پیش بینی اهمالکاری تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
53 بررسی نقش عزت نفس دانش آموزان در پیشبینی اضطراب امتحان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
54 بررسی نقش نارضایتی از بدن و شاخص توده بدنی (BMI) مادران در پیش بینی اضطراب و افسردگی کودکان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
55 بررسی نقش نوجویی در پیش بینی اعتیاد به اینترنت در بزرگسالان دارای نشانه ھایADHD (دریافت مقاله) پنجمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
56 بررسی و مقایسه سبک های دلبستگی مادران دارای کودکان مبتلا به اختلالات افسردگی و اضطراب با کودکان عادی سنین ۱۲-۸ سال (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان درمانی ایران
57 بررسی هوش معنوی و قدردانی در پیش بینی بهزیستی ذهنی زنان شاغل در دانشگاه محقق اردبیلی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
58 برسی میزان افسردگی در کودکان بی سرپرست و بد سرپرست (پژوهش مروری) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
59 پیش بینی اختلال پرخوری در زنان: نقش عوامل درون فردی و فشارهای اجتماعی برای داشتن بدنی ایده آل (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی
60 پیش بینی استرس تحصیلی، رضایت از مدرسه و مشکلات یادگیری بر اساس آموزش مجازی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
61 پیش بینی اضطراب مرگ سالمندان براساس هوش معنوی، حمایت اجتماعی ادراک شده و احساس تنهایی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
62 تاثیر اضطراب اجتماعی بر عملکرد تحصیلی نوجوانان؛ مروری بر شواهد موجود (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
63 تاثیر خانواده بر بزهکاری نوجوانان: مرور نظام مند (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
64 تاثیر طرحواره درمانی بر نشخوار فکری و خود انتقادی در نوجوانان دختر دارای تجربه شکست عاطفی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
65 تاثیر کرونا بر سلامت روان کودکان یک مطالعه مروری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
66 تاثیر هنر و موسیقی درمانی بر افسردگی کودکان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان درمانی ایران
67 تبیین بهزیستی روانشناختی والدین بر اساس عزت نفس و سلامت روانی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی علوم تربیتی، مشاوره، روانشناسی و علوم اجتماعی
68 تعیین نقش ارزش مداری و آرزوها در پیش بینی سلامت روانی جوانان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
69 خودکشی در کودکان و نوجوانان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
70 خیانت زناشویی: مروری بر دیدگاه ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علمی دانشجویی روانشناسی
71 رابطه ابعادهیجانی وعاطفی اراده ومقابله وبی تفاوتی وادواری خویی با هیجان پذیری دردانش آموزان متوسطه اول (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
72 رابطه بین هوش هیجانی و نگرش های صمیمانه با سلامت روانی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
73 رابطه تنظیم هیجان با راهبردهای سازگاری در مادران دارای کودک ناتوان ذهنی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
74 رابطه سرشت ومنش با سایکوپاتی در دانش آموزان دارای نشانه های سلوک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی
75 رابطه سیستم های مغزی رفتاری با سایکوپاتی در دانش آموزان دارای نشانه های سلوک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی
76 رابطه طلاق عاطفی با هوش هیجانی و سلامت روان فرزندان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
77 رابطه عزت نفس و میزان استفاده از اینستاگرام در دانشجویان دوره کارشناسی دانشکده ی روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد در سال ۱۳۹۹ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
78 رابطه عواطف مثبت و منفی با راهبردهای سازگاری در مادران دارای کودک ناتوان ذهنی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
79 رابطه کیفیت زندگی، شادکامی، حمایت اجتماعی با بهزیستی اجتماعی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی
80 رابطه کیفیت زندگی، شادکامی، حمایت اجتماعی با بهزیستی ذهنی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی
81 رابطه گرایش به رفتارهای پرخطر و سبکهای ابراز هیجان در میان دانشجویان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب شناسی روانی
82 رابطه هوش هیجانی با سبک های دلبستگی در بین دانشجویان (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
83 رابطه هوش هیجانی و سخت رویی با فرسودگی شغلی کارکنان سازمان بهزیستی استان اردبیل (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری
84 رابطه ی عزت نفس با عملکرد تحصیلی و اضطراب امتحان دانشجویان محقق اردبیلی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب شناسی روانی
85 رابطه ی هوش هیجانی با اضطراب تحصیلی در دانش آموزان دارای اختلال یادگیری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی
86 سبب شناسی، تشخیص، علائم و درمان اختلال کم توجهی- بیش فعالی در کودکان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
87 مداخلات پیشگیرانه در افسردگی نوجوانان: مرور نظام مند (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
88 مرور نظام مند پژوهشی مطالعات انجام شده در زمینه پیامدهای روانشناختی سواستفاده جنسی در نوجوانان ۴ سال اخیر ایران (۱۳۹۹-۱۳۹۶) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
89 مروری بر اثر بازی درمانی بر اضطراب و فوبی اجتماعی کودکان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
90 مروری بر اثر بازی های گروهی بر افزایش یادگیری کودکان کم توان ذهنی خفیف (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
91 مروری بر اثر بخشی درمان شناختی رفتاری بر اختلال سلوک در کودکان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
92 مروری بر اختلال اضطراب جدایی در کودکان و نوجوانان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
93 مروری بر ارتباط مهارت های مدیریت خشم با گرایش به رفتارهای پرخطر در میان دانشجویان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب شناسی روانی
94 مروری بر تاثیر شیوه فرزند پروری بر شخصیت و سازگاری کودکان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
95 مروری بر درمان ADHD (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
96 مروری بر روشهای بازی درمانی و دارودرمانی بر بهبود عملکرد کودکان بیش فعال در پژوهشهای آزمایشی داخلی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
97 مروری بر روشهای درمان اختلال یادگیری خاص: اختلال خواندن در پژوهشهای آزمایشی داخلی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
98 مروری بر عوامل موثر بر شب ادراری کودکان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
99 مروری بر مداخلات آموزشی-روانشناختی(خانواده محور)موثر در درمان نقص توجه و بیش فعالی((ADHD (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
100 مروری بر مداخلات بازی درمانی مبتنی بر رابطه والد – کودک (فیلیال تراپی) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
101 مروری بر نقش اعتماد به نفس در رشد خلاقیت کودکان ADHD (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
102 مروری بر نقش شبکه های اجتماعی بر سلامت روان نوجوانان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
103 مروری برعوامل ، مداخلات و درمان های موثر بر شب ادراری کودکان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
104 مطالعه مروری بر ویژگی های جمعیت شناختی کودکان و نوجوانان اقدام کننده به خودکشی و عوامل موثر بر آن: یک مرور نظام مند (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
105 مطالعه مروری بررسی تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) در اختلال وسواسی– جبری کودکان و نوجوانان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
106 مطالعه ی مروری تاثیر بازی درمانی در اضطراب اجتماعی کودکان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
107 مقایسه ابتلا به اختلال طیف اوتیسم در نوزادان مادران با و بدون استفاده از بی حسی اپیدورال (مطالعه کوهورت) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
108 مقایسه ابعاد آشفتگی روانشناختی در کارمندان مرد دارای تعارض زناشویی بالا و پایین (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آسیب شناسی روانی
109 مقایسه اجتناب شناختی و افکار تکرار شونده منفی در دانش آموزان با و بدون اعتیاد به اینترنت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
110 مقایسه ادراک طرد- پذیرش وکنترل والدین در افراد مبتلا به اختلال ملال جنسیتی و افراد غیر مبتلا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
111 مقایسه اضطراب کرونا، اختلالهای روانی و بهزیستی روانشاختی در دوره شیوع کرونا: یک مطالعه روندی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
112 مقایسه انعطاف گذیری شناختی در بین افراد مبتلا به سوء مصرف مواد ، سیگاری و افراد عادی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
113 مقایسه بهزیستی روانشناختی در مادران کودکان کمتوان ذهنی و مادران کودکان عادی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی
114 مقایسه تجربه غرقگی و ذهنآگاهی در دانش آموزان کاربر و غیرکاربر بازیهای رایانه ای (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مشاوره
115 مقایسه دوجین کثیف و خودناتوان سازی تحصیلی در دانش آموزان کاربر و غیر کاربر بازیهای رایانه ای (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مشاوره
116 مقایسه ذهن آگاهی و همجوشی شناختی در دانشجویان بر اساس جنسیت و مقطع تحصیلی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری
117 مقایسه سلامت روانی، تاب آوری و تنظیم هیجان در دانشجویان با و بدون اعتیاد به اینترنت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
118 مقایسه شاخص های جمعیت شناختی در بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی و افراد بهنجار (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور
119 مقایسه شاخص های جمعیت شناختی در بیماران مبتلا به اختلال وسواسی جبری و افراد بهنجار (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور
120 مقایسه شفقت به خود و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در نوجوانان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی و بهنجار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
121 مقایسه صفات چهارگانه تاریک شخصیت در دانش آموزان بانشانگان و بدون نشانگان افسردگی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
122 مقایسه مشکلات جنسی نوجوانان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم براساس دیدگاه والدین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
123 مقایسه مهارتهای حرکتی در دانش آموزان نارسا خوان دختر و پسر در همدان(۱۳۹۷) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
124 مقایسه میزان استرس و رضایت مندی زناشویی والدین کودکان عقب مانده ذهنی و کودکان عادی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب شناسی روانی
125 مقایسه نیرومندی ایگو و اجتناب از تجربه در دانش آموزان با و بدون اختلال وسواس اجباری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
126 ناگویی خلقی آلکسی تایمیا و شاخصهای روان تنی درپیش بینی سلامت عمومی درسوء مصرف کنندگان موادمخدر (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی سایکوسوماتیک
127 نقش ادراک بیماری در پیش بینی کیفیت زندگی بیماران طیف اسکیزوفرن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
128 نقش ادراک بیماری و حمایت اجتماعی ادراک شده در پیش بینی کیفیت زندگی بیماران MS (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
129 نقش ارزش مداری و رفتارهای خودتنظیمی در پیش بینی سلامت روانی جوانان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی
130 نقش اضطراب ظاهر اجتماعی در رفتارهای خوردن دختران نوجوان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی نوآوری های اخیر در روانشناسی،کاربردها و توانمندسازی با محوریت رواندرمانی
131 نقش امید به زندگی، اضطراب مرگ و سازگاری اجتماعی در پیش بینی اضطراب بیماری کرونا (دریافت مقاله) هشتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
132 نقش بخشایش در پیش بینی بهزیستی روانشناختی زنان نابارور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی
133 نقش تنظیم هیجان در پیش بینی رفتارهای پر خطر و حساسیت به طرد در افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی
134 نقش توده بدنی و استرس نقش جنسیتی در رفتارهای خوردن دختران نوجوان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی نوآوری های اخیر در روانشناسی،کاربردها و توانمندسازی با محوریت رواندرمانی
135 نقش جهت گیری مذهبی و شادکامی در پیش بینی سلامت روان دانش آموزان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
136 نقش خودگویی در پیش بینی دل زدگی زناشویی (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده و پنجمین جشنواره ملی خانواده پژوهی
137 نقش دلسوزی به خود در پیش بینی بهزیستی روانشناختی زنان نابارور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی
138 نقش رشد شخصی و هوش اجتماعی در پیش بینی گرایش نوجوانان دختر به افکار خودکشی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مشاوره
139 نقش سبک های دلبستگی بر ادراک درد در زنان مبتلا به سرطان سینه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم رفتاری
140 نقش سوء رفتار دوران کودکی در پیش بینی رفتارهای پر خطر و حساسیت به طرد در افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی
141 نقش شخصیت جامعه پسند و امنیت اجتماعی در پیش بینی بهزیستی اجتماعی زنان خانه دار (دریافت مقاله) همایش ملی روان شناسی و سلامت با محوریت خانواده و زندگی سالم
142 نقش شخصیت جامعه پسند و امنیت اجتماعی در پیش بینی سلامت اجتماعی زنان خانه دار (دریافت مقاله) همایش ملی روان شناسی و سلامت با محوریت خانواده و زندگی سالم
143 نقش عواطف مثبت و منفی و تنظیم هیجان در پیشبینی تاب آوری مادران دارای کودک ناتوان ذهنی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب شناسی روانی
144 نقش عواطف مثبت و منفی و تنظیم هیجان در پیشبینی راهبردهای سازگاری مادران دارای کودک ناتوان ذهنی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب شناسی روانی
145 نقش فاجعه نمایی و ماجراجویی در پیش بینی افکار خودکشی وابستگان به مواد در حال ترک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی
146 نقش فاجعه نمایی و ماجراجویی در پیش بینی بی ثباتی ازدواج (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی
147 نقش فرسودگی شغلی در پیش بینی تعامل والد_کودک در پرستاران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
148 نقش ناگویی خلقی و سبک های دلبستگی برجهت گیری زندگی در زنان مبتلا به سرطان پستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم رفتاری
149 نقش هنر درمانی در سازگاری اجتماعی ,تحصیلی و هیجانی کودکان دارای اختلال یادگیری یک مطالعه مروری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان