پروفسور نیلوفر میکاییلی

پروفسور نیلوفر میکاییلی استاد دانشگاه محقق اردبیلی

پروفسور نیلوفر میکاییلی

Prof. Niloofar Mikaeili

استاد دانشگاه محقق اردبیلی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ بررسی ارتباط سیستم های مغزی رفتاری و جامعه پسندی در پیش بینی روابط فرازناشویی (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 5، شماره: 52
2 A Comparison of Distraction Techniques (Bubble and Cartoon) On Reducing Chemotherapy induced pain in children with Cancer (دریافت مقاله) نشریه مراقبت سرطان دوره: 1، شماره: 1
3 آسیب پذیری های بادوام و دلزدگی زناشویی در بین زوجین متقاضی طلاق: نقش میانجی رویدادهای استرس زا (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 5، شماره: 2
4 ابعاد نظری و کاربردی تبعیت از درمان در بیماران: یک مطالعه مروری (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 62، شماره: 2
5 اثربخشی آموزش اختصاصی سازی حافظه بر تنظیم هیجان و تبعیت درمانی بیماران مبتلا به سرطان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 14، شماره: 4
6 اثربخشی آموزش اختصاصی سازی خاطرات سرگذشتی بر علائم افسردگی و رفتار کم تحرک در نوجوانان دختر دارای اختلال افسردگی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی شناختی دوره: 9، شماره: 4
7 اثربخشی آموزش تن آرامی کاربردی مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان شناختی-رفتاری بر حساسیت اضطرابی زنان دارای اختلال اضطراب فراگیر (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 6، شماره: 3
8 اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر استرس، اضطراب، افسردگی و تحریک پذیری دانش آموزان مبتلا به اختلال بد تنظیمی خلق مخرب (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 5، شماره: 6
9 اثربخشی آموزش تنظیم هیجانی بر بهبود خودکنترلی و اضطراب اجتماعی در دانش آموزان مبتلابه ناتوانی یادگیری (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 13، شماره: 3
10 اثربخشی تلفیقی درمان تنظیم هیجان و شفقت درمانی بر اجتناب تجربه ای زنان دارای تجربه خشونت خانگی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 18، شماره: 71
11 اثربخشی تلفیقی درمان تنظیم هیجان و شفقت درمانی بر بهزیستی ذهنی زنان دارای تجربه خشونت خانگی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی زن دوره: 4، شماره: 1
12 اثربخشی درمان پویشی کوتاه مدت با رویکرد همدلانه و تعدیل کننده اضطراب بر ابرازگری هیجانی و خودانگاره دانشجویان دارای علائم اختلال اضطراب جدایی بزرگسالی (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 6، شماره: 2
13 اثربخشی درمان تلفیقی فراهیجانی بر کاهش حساسیت اضطرابی و اجتناب تجربه ای در زنان مبتلا به افسردگی پس از زایمان (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 8، شماره: 3
14 اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر تنظیم هیجان و تحریک پذیری دانش آموزان مبتلا به اختلال بد تنظیمی خلق مخرب (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 11، شماره: 1
15 اثربخشی درمان شناختی رفتاری مبتنی بر آموزش والدین بر تنظیم هیجان و تحریک پذیری دانش آموزان دارای اختلال بی نظمی خلق اخلالگر (دریافت مقاله) نشریه پرستاری کودکان دوره: 9، شماره: 4
16 اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کنترل بازداری و توجه انتخابی بزرگسالان مبتلا به اختلال بیش فعالی/نقص توجه (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 24، شماره: 2
17 اثربخشی درمان شناختی-رفتاری هیجان مدار بر سازگاری اجتماعی و اجتناب تجربی در جانبازان دارای نقص عضو (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 6، شماره: 3
18 اثربخشی درمان های شناختی-رفتاری و مثبت نگر بر عملکرد اجتماعی-انطباقی و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان کمال گرا (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 7، شماره: 2
19 اثربخشی درمان های مثبت نگر و شناختی-رفتاری بر بهزیستی روانشناختی دانش آموزان کمال گرا (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 14، شماره: 2
20 اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیک گروهی بر تنظیم هیجان و تحریک پذیری نوجوانان دارای اختلال بی نظمی خلق اخلالگر (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهان دوره: 21، شماره: 1
21 اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر فراهیجان بر سازگاری و دلزدگی زناشویی در همسران دارای تعارض (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی تربیتی زنان و خانواده دوره: 12، شماره: 39
22 اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر فراهیجان بر سازگاری و دلزدگی زناشویی در همسران دارای تعارض (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 12، شماره: 39
23 اثربخشی نوروفیدبک بر ناقرینگی الگوی فعالیت امواج آلفا در قطعه پیشانی، عملکرد اجرایی و شدت علایم در بیماران افسرده (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 10، شماره: 2
24 ارتباط خودپنداره و فرسودگی تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 1، شماره: 4
25 ارتباط ویژگی های شخصیتی و راهبردهای مقابله با استرس با خود ناتوان سازی تحصیلی دانش آموزان دختر (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 14، شماره: 25
26 افسردگی در سالمندان: بررسی نقش دلسوزی به خود و خردمندی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 21، شماره: 2
27 Design and Validation of Youth High-risk Behaviors Short Scale (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روابط انسانی دوره: 2، شماره: 5
28 Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on Improving Symptoms and Increasing Quality of Life in Patients with Obsessive-compulsive Disorder in Interacting with OCD Family History (دریافت مقاله) نشریه روانشناسی نوین دوره: 1، شماره: 1
29 Effectiveness of Cognitive Therapy on Emotional Distress and Stress Coping Strategies in Patients with Multiple Sclerosis (دریافت مقاله) مجله ایرانی روانشناسی سلامت دوره: 1، شماره: 1
30 Psychometric properties of adult separation anxiety disorder questionnaire in students (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی دوره: 12، شماره: 1
31 Study of the Efficacy of Cognitive Restructuring Teaching at Student's Attribution Style and Academic Performance (دریافت مقاله) مجله توانبخشی ایرانیان دوره: 8، شماره: 2
32 The Effectiveness of Empathic Dynamic Psychotherapy and Anxiety-Regulating Psychodynamic Therapy in Treating Adult Separation Anxiety Disorder (دریافت مقاله) مجله تمرین در روانشناسی بالینی دوره: 6، شماره: 3
33 The effectiveness of laugh therapy on anxiety and hopelessness children whit cancer. (دریافت مقاله) نشریه مراقبت سرطان دوره: 2، شماره: 2
34 The effectiveness of play therapy on anxiety and hopelessness children with cancer (دریافت مقاله) نشریه مراقبت سرطان دوره: 2، شماره: 4
35 The Effectiveness of Prevention and Relationship Enhancement Program (PREP) on Marital Burnout in Married Women (دریافت مقاله) مجله بین المللی مطالعات سلامت دوره: 8، شماره: 2
36 The relationship between the emotional nature, adult attachment and aggression in depressed patients (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات در آسیب شناسی روانی دوره: 4، شماره: 11
37 بررسی ارتباط تنظیم هیجان و عواطف مثبت و منفی با عملکرد و فرسودگی تحصیلی در دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 10، شماره: 32
38 بررسی ارتباط هوش معنوی با میزان تاب آوری روان شناختی و شادکامی در دانشجویان دانشگاه لرستان (دریافت مقاله) مجله پژوهش های نوین در مطالعات علوم انسانی اسلامی دوره: 2، شماره: 4
39 بررسی رابطه جهت گیری مذهبی با ویژگی های شخصیتی دانشجویان دختر و پسر (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 4، شماره: 7
40 بررسی رابطه خودشفقتی و کیفیت زندگی در بین همسران (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 2، شماره: 20
41 بررسی مقایسه ای رابطه سبک های زندگی با گرایش به کنترل وزن و کیفیت روابط زناشویی در زنان باردار و غیر باردار (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی زن دوره: 4، شماره: 1
42 بررسی مولفه های تنظیم شناختی هیجان در دانشجویان بر اساس تفاوت های فردی در تیپ-های زیستی شخصیت (دریافت مقاله) نشریه دستاوردهای روانشناسی بالینی دوره: 5، شماره: 4
43 بررسی میزان شیوع کودک آزاری و نیز پیش بینی آن از طریق بررسی افسردگی و اضطراب والدین، سبکهای دلبستگی و سلامت روانی نوجوانان پسر آنان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 2، شماره: 5
44 بررسی نقش خود دلسوزی و ابرازگری هیجانی در پیش بینی خود افشایی برخط در دانشجویان استفاده کننده از شبکه های اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 7، شماره: 24
45 بررسی نقش میانجی تنظیم هیجان سازگارانه و ناسازگارانه در رابطه بین حساسیت اضطرابی، روان رنجوری، نگرش های ناکارآمد و کیفیت خواب در نوجوانان (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 10، شماره: 5
46 پیش بینی اختلال پرخوری در زنان: نقش عوامل درون فردی و فشارهای اجتماعی برای داشتن بدنی ایده‌آل (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 62، شماره: 41
47 پیش بینی اضطراب مرگ بر اساس حیطه های ناسازگار شخصیت در بین دانشجویان موسسه آموزش عالی آمل (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 21، شماره: 1
48 پیش بینی افکار خودکشی بر اساس شادکامی، عزت نفس و سلامت معنوی در نوجوانان دختر (دریافت مقاله) مجله پژوهش در دین و سلامت دوره: 5، شماره: 3
49 پیش بینی بهزیستی روان شناختی معلمان بر اساس هوش معنوی، سبک های مساله گشایی و کمال گرایی آن ها (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 10، شماره: 2
50 پیش بینی رشد پس آسیبی بر اساس سواد سلامت و دلسوزی به خود با میانجی گری کانون کنترل سلامت در بیماران مبتلا به سرطان (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 10، شماره: 2
51 پیش بینی سازگاری روانی با بیماری در بیماران مبتلا به سرطان بر اساس دلسوزی به خود و کانون کنترل سلامت (دریافت مقاله) فصلنامه پرستاری ، مامایی و پیراپزشکی دوره: 8، شماره: 1
52 پیش‌بینی روابط فرازناشویی بر اساس کیفیت عشق، سبک‌های حل تعارض زوجین و تعهد زناشویی (دریافت مقاله) دوفصلنامه آسیب شناسی، مشاوره و غنی سازی خانواده دوره: 5، شماره: 1
53 تاثیر آموزش خود دفاعی در سازش یافتگی زناشویی و همبستگی خانواده زنان درگیر خشونت خانگی مراجعه کننده به دادگستری شهر اردبیل (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 7، شماره: 2
54 تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر انسجام / سازش یافتگی خانواده و راهبردهای مقابله ای در والدین دانش آموزان دختر دارای ناتوانی های یادگیری (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 13، شماره: 1
55 رابطه اضطراب صفت و عدم تحمل بلاتکلیفی با نشانه های افسردگی در دانشجویان: نقش واسطه ای ذهن آگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 19، شماره: 73
56 رابطه باور فراشناختی و همجوشی شناختی با کیفیت زندگی در بین همسران (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 2، شماره: 21
57 رابطه بهزیستی معنوی جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه با اجتناب تجربی: نقش میانجی خودکارآمدی: یک مطالعه توصیفی (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 20، شماره: 6
58 رابطه ریخت های ارزشی انگیزشی با رفتارهای آسیب به خود در نوجوانان: نقش میانجی تنظیم هیجان (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 10، شماره: 3
59 رابطه شادکامی، حمایت اجتماعی ادراک شده و عزت نفس با اعتیاد جنسی در بین زوجین (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 6، شماره: 6
60 رابطه کارکردهای شناختی و نظریه ذهن در بیماران وسواس فکری-عملی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 3، شماره: 9
61 رابطه کمال گرایی و رفتار تیپ A با بهزیستی روان شناختی کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات روان شناختی دوره: 6، شماره: 21
62 رابطه کیفیت زندگی، شادکامی، حمایت اجتماعی با بهزیستی اجتماعی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی (دریافت مقاله) ماهنامه پایاشهر دوره: 5، شماره: 50
63 سلامت اجتماعی در همسران جانبازان: نقش سرسختی روانشناختی، بهزیستی معنوی و استرس ادراک شده (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 23، شماره: 3
64 طراحی و آزمون الگوی علی رابطه بین اعتیاد به اینترنت با خودتنظیمی هیجانی، حساسیت به طرد و خودافشایی برخط با میانجی گری اضطراب اجتماعی در دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 6، شماره: 20
65 طراحی و آزمون الگوی علی رابطه بین سبک زندگی اسلامی، خردمندی و هوش اخلاقی با گرایش به رفتار پر خطر: نقش واسطه ای بهزیستی روان شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 9، شماره: 30
66 فراتحلیل تحقیقات انجام شده پیرامون رابطه بین تاب آوری و رضایت از زندگی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 22، شماره: 1
67 کرونا بستری مناسب برای افزایش خشونت خانگی علیه زنان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی زن دوره: 4، شماره: 1
68 مدل یابی علی خلاقیت بر مبنای بهزیستی روان شناختی با نقش میانجی خودکارآمدپنداری میان دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 9، شماره: 2
69 مدل یابی علی سازگاری روانی با بیماری در بیماران مبتلا به سرطان بر اساس تنظیم هیجان و دلسوزی به خود با نقش میانجی سلامت معنوی (دریافت مقاله) فصلنامه پزشکی نوید نو دوره: 25، شماره: 82
70 مدل یابی گرایش دانش آموزان به فضای مجازی برمبنای عوامل فردی، زمینه ای و محیطی: ارزیابی پیامدهای روان شناختی آن (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 18، شماره: 44
71 مقایسه نارسایی های شناختی، پردازش هیجانی و توجه انتخابی در دانش-آموزان با و بدون نارسایی در حساب (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 6، شماره: 4
72 مقایسه آمیختگی فکر-عمل و سبک اسناد در بیماران مبتلا به اختلالات وسواس فکری- عملی و افسردگی (دریافت مقاله) مجله روانشناسی اجتماعی دوره: 1، شماره: 27
73 مقایسه اثربخشی درمان شناختی-رفتاری و آموزش تنظیم هیجان بر تحریک پذیری، افسردگی، اضطراب، استرس و تنظیم هیجانی نوجوانان دارای اختلال بدتنظیمی خلق مخرب (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 12، شماره: 2
74 مقایسه اثربخشی درمان مواجهه و بازداری از پاسخ و درمان تعهد و پذیرش در بهبود مولفه های کیفیت زندگی بیماران وسواسی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 8، شماره: 1
75 مقایسه اثربخشی واقعیت درمانی و ارتباط درمانی اجتماعی هیجانی بر راهبردهای مقابله ای در زوجین (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 15، شماره: 3
76 مقایسه اجتناب تجربی و تحمل آشفتگی هیجانی در زنان وابسته به مواد و عادی (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 15، شماره: 2
77 مقایسه تجربه غرقگی و ذهن آگاهی در دانش آموزان تیزهوش و عادی (دریافت مقاله) مجله مشاوره مدرسه دوره: 2، شماره: 3
78 مقایسه خودناتوان سازی تحصیلی، درد ذهنی و دوجین کثیف در دانش آموزان تیزهوش و عادی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در روان درمانی کودک و نوجوان دوره: 2، شماره: 1
79 مقایسه شایستگی اجتماعی با رفتار قلدری - قربانی در دانش آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری خاص (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 11، شماره: 2
80 مقایسه عملکرد خانواده و همجوشی فکر- عمل در مبتلایان به اختلال وسواسی جبری، دوقطبی و افراد عادی (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 64، شماره: 4
81 مقایسه ی باورهای فراشناختی در دانش آموزان تیز هوش و عادی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 1، شماره: 2
82 مقایسه ی عدم تحمل بلاتکلیفی و تنظیم هیجان در افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری-عملی و عادی (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 13، شماره: 2
83 مقایسه ی عدم تحمل بلاتکلیفی، تنظیم هیجان و رضامندی زناشویی در افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری-عملی و عادی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 6، شماره: 4
84 مقایسهی تاب آوری، رضایت زناشویی و سلامت روان در والدین با کودکان دارای ناتوانی یادگیری و عادی (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 2، شماره: 1
85 نشانه های استرس پس از سانحه در بیماران مبتلا به سرطان و اثربخشی آموزش اختصاصی سازی حافظه (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 16، شماره: 7
86 نقش اجتناب رفتاری در پیش بینی نشانه های افسردگی در افراد با نشانه های غالب هراس اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 1، شماره: 3
87 نقش الگوهای ارتباطی خانواده، ساختار انگیزشی و انعطاف پذیری روان شناختی در پیش بینی طلاق هیجانی زوجین (دریافت مقاله) دوفصلنامه آسیب شناسی، مشاوره و غنی سازی خانواده دوره: 4، شماره: 1
88 نقش باورآمیختگی اندیشه - کنش و تنظیم شناختی هیجان در پیش بینی استرس شغلی پرستاران بخش های روانپزشکی، مغز و اعصاب (دریافت مقاله) مجله پژوهش پرستاری ایران دوره: 11، شماره: 4
89 نقش باورهای ارتباطی، ابعاد تاریک شخصیت و اعتماد اجتماعی در نگرش به خیانت زوجین (دریافت مقاله) ماهنامه پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش دوره: 3، شماره: 26
90 نقش بی‌رمقی زناشویی، بی‌ثباتی زناشویی و نارسایی شناختی در پیش بینی میل به طلاق زوجین (دریافت مقاله) دوفصلنامه آسیب شناسی، مشاوره و غنی سازی خانواده دوره: 5، شماره: 1
91 نقش تحمل نکردن بلاتکلیفی و تنظیم هیجان در پیش بینی رضامندی زناشویی بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری عملی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی تربیتی زنان و خانواده دوره: 11، شماره: 37
92 نقش تحمل نکردن بلاتکلیفی و تنظیم هیجان در پیش بینی رضامندی زناشویی بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری عملی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 11، شماره: 37
93 نقش تفکر ارجاعی و سندرم شناختی توجهی در پیش بینی افسردگی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه پرستاری ، مامایی و پیراپزشکی دوره: 8، شماره: 2
94 نقش حس عاملیت انسانی، معنای تحصیل و چشم انداز زمان در پیش بینی انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجویان رشته پزشکی (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 12، شماره: 3
95 نقش خود انتقادی و کمرویی در پیش بینی اضطراب ظاهر اجتماعی دانش آموزان دختر (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهان دوره: 18، شماره: 4
96 نقش خودانگاره و مکانیزم های دفاعی در پیش بینی علائم اختلال اضطراب جدایی بزرگسالی در جمعیت دانشجویی (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 16، شماره: 1
97 نقش خودتنظیمی و ازخودبیگانگی تحصیلی در پیش‌بینی انگیزه پیشرفت دانش‌آموزان (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 6، شماره: 5
98 نقش روان رنجوری، نگرش ناکارآمد و تنظیم هیجان در پیشبینی کیفیت خواب نوجوانان دوره متوسطه دوم دبیرستان (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 10، شماره: 1
99 نقش سیستم های مغزی رفتاری و سرشت و منش در پیش بینی سایکوپاتی در دانش آموزان دارای نشانه های اختلال سلوک (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 9، شماره: 2
100 نقش فرزندپروری ذهن آگاهانه و سبک دلبستگی مادر در پیش بینی اختلالات رفتاری کودکان بیش فعال (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی فرهنگی زن دوره: 9، شماره: 32
101 نقش فرهنگ سازمانی مدرسه و خودتنظیمی در پیش بینی انگیزه پیشرفت دانش آموزان دبیرستانی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 8، شماره: 2
102 نقش مذهب در کاهش وسواس (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 5، شماره: 8
103 نقش مولفه های اجتناب شناختی و باور فرا شناختی در پیش بینی طلاق عاطفی همسران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 15، شماره: 59
104 نقش میانجی تنظیم شناختی هیجان در رابطه اجتناب تجربه ای با نشانه های اضطراب اجتماعی در دانشجویان: یک مطالعه توصیفی (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 22، شماره: 10
105 نقش میانجی خودکارآمدی در رابطه بین ارزیابی شناختی و بهزیستی معنوی جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه (دریافت مقاله) مجله پژوهش در دین و سلامت دوره: 8، شماره: 3
106 نقش میانجی ذهن آگاهی در رابطه بین نگرش ناکارآمد و حساسیت اضطرابی با کیفیت خواب در نوجوانان دوره متوسطه دوم دبیرستان (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 10، شماره: 2
107 نقش میانجی سرکوبگری عاطفی در رابطه­ آزار دیدگی دوران کودکی و سبک­های دلبستگی با آسیب­پذیری نسبت به اعتیاد در نوجوانان پسر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 16، شماره: 61
108 نقش هویت اجتماعی و هوش اجتماعی در پیش بینی گرایش دانش آموزان به رفتارهای پرخطر (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 11، شماره: 3
109 هم سنجی تاثیر زوج درمانی مبتنی بر نظریه انتخاب و درمان رابطه اجتماعی - هیجانی بر باورهای ارتباطی زوجین (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 8، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 پیشبینی بهزیستی روانی بر اساس مولفههای بخشودگی و معنا در زندگی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
2 آسیب پذیری نوجوان به اعتیاد: نقش پیشبین حساسیت پردازش حسی و سیستمهای مغزی رفتاری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
3 اثر بازی درمانی بر اضطراب جدایی کودکان (مقاله مروری) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در حسابداری، مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
4 اثر بخشی بازی درمانی کودک محور بر مشکلات رفتاری و هیجانی کودکان بیش فعال (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
5 اثر بخشی درمانگری مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش پرخاشگری نوجوانان ساکن کمپ ترک اعتیاد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
6 اثربخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل بر سبک های فرزندپروری وتعامل بین والدین و فرزندان (مقاله ی مروری) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
7 اثربخشی آموزش خود دفاعی بر بهبود رشد شخصی و ارتباط مثبت با دیگران در زنانقربانی خشونت خانوادگی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
8 اثربخشی آموزش خوددفاعی بر بهبود امید در زنان قربانی خشونت خانوادگی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
9 اثربخشی تحریک جریان مستقیم فراجمجمه ای (TDCS) بر بهبود اختلال کمبود توجه و بیش فعالی (ADHD) در کودکان و نوجوانان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان درمانی ایران
10 اثربخشی درمان شناختی رفتاری آسیب محور بر بهبود فاجعه سازی کودکان با تجربه ی سو استفاده جنسی: پژوهش مورد منفرد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
11 اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تأخیر در به خواب رفتن در افراد وابسته به مت آمفتامین (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور
12 اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت ذهنی خواب در افراد وابسته به مت آمفتامین (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور
13 اثربخشی روان درمانی آنلاین مبتنی بر درمان روان پویشی فشرده و کوتاه مدت (ISTDP) بر سبکهای دفاعی ناسازگارانه، احساس کمرویی و اضطراب در افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی: مطالعه تک آزمودنی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
14 اثربخشی طرحواره درمانی بر تکانشگری و تنظیم هیجان در افراد مبتلا به اختلال مرزی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
15 اثربخشی قصه درمانی مجازی شناختی-رفتاری بر علایم افسردگی کودکان در اپیدمی کرونا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
16 اثربخشی مداخله کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر حواس پرتی و جانشینی فکر دانش آموزان دارای اضطراب امتحان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مشاوره
17 اختلال پنیک در کودکان و نوجوانان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
18 ارتباط ترتیب تولد با دارا بودن نشانھ ھای ADHDدر بزرگسالان (دریافت مقاله) پنجمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
19 ارتباط ذهن آگاهی، همجوشی شناختی و شخصیت جامعه پسند در دانشجویان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری
20 ازدواج سفید یا هم باشی سیاه: ررسی علل و انگیزه های زمینه ساز؛ پیامدها و راهبردهای جامعه شناختی و روانی مرتبط با این پدیده نوظهور (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مشاوره
21 اعتیاد به اینترنت و پرخاشگری و خشونت در نوجوانان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
22 اعتیاد به فضای مجازی: نقش پیشبین هیجانهای تحصیلی منفی و نگرشهای ناکارآمد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
23 اوتیسم : سبب شناسی، تشخیص، علائم و درمان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
24 بررسی اثرات روش آموزش مساله محور بر تفکر خلاق و موفقیت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه نهم ناحیه ۲ شهر اردبیل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
25 بررسی اثربخشی آموزش مهارت ابراز وجود برسلامت روانی اجتماعی نوجوانان: مطالعه مروری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
26 بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری برتکانشگری کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه بیش فعالی کودکان شهر اردبیل (دریافت مقاله) سومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
27 بررسی اثربخشی زوج درمانی کوتاه مدت به شیوه خودتنظیمی بر بهزیستی روانشناختی زوجین ناسازگار (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
28 بررسی اثربخشی هنردرمانی بر مبنای نقاشی درمانی بر هیجانات کودکان: مطالعه مروری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
29 بررسی ارتباط بین ادراک نوجوانان از تعارض والدین با اضطراب در دانش آموزان دوره اول متوسطه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
30 بررسی ارتباط بین تصور از بدن و شادکامی در دانشجویان (دریافت مقاله) همایش بین المللی روانشناسی و فرهنگ زندگی
31 بررسی ارتباط بین هوش معنوی و کیفیت زندگی در دانشجویان (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
32 بررسی ارتباط تاب آوری و خودکارآمدی با آشفتگی روان شناختی در دانشجویان خانم متاهل دانشگاه محقق اردبیلی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
33 بررسی بیش کلیتی حافظه شرح حال و افسردگی در نوجوانان. مرور نظامند (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
34 بررسی تاثیر آموزش مهارت زندگی و مهارت اجتماعی بر سلامت روان و عزت نفس دانش آموزان:مطالعه مروری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
35 بررسی تاثیر آموزش هوش هیجانی بر پرخاشگری دانش آموزان : یک مرور نظام مند (دریافت مقاله) سومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
36 بررسی تاثیر روشدرمانی نوروفیدبک بر درمان اختلال کم توجهی/بیش فعالی (ADHD)در کودکان و نوجوانان؛ مطالعه مروری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
37 بررسی رابطه بین احساس پیوستگی ، تاب آوری و ذهن آگاهی با خوش بینی آموزشی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مطالعات علوم اعصاب و روان شناسی
38 بررسی رابطه بین برنامه های آموزشی خانواده و بهبود مهارتهای زندگی دانش آموزان دختر متوسطه دبیرستانهای شهر اردبیل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
39 بررسی رابطه بین پرخاشگری نوجوانان و اعتیاد به شبکه های مجازی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
40 بررسی رابطه بین یادگیری خودراهبر با سرزندگی تحصیلی در دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر مشهد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
41 بررسی رابطه تفکرمنفی تکراری و کمال گرایی بامیزان وسواس فکری عملی دربین دانشجویان متاهل دانشگاه پیام نورمرکزکرج (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
42 بررسی رابطه حمایت خانواده و فشار روانی با آمادگی به اعتیاد در نوجوانان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
43 بررسی رابطه سرشت و منش با نشانه های سلوک در دانش آموزان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی
44 بررسی رابطه سیستم های مغزی رفتاری با نشانه های سلوک در دانش آموزان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی
45 بررسی رابطه فراشناخت و فراهیجان در آمادگی به اعتیاد نوجوانان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
46 بررسی رابطه هوش هیجانی با خودکارآمدی و سبک های مقابله ای در نوجوانان : مطالعه مروری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
47 بررسی شناخت اجتماعی در کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
48 بررسی عوامل پیش بینی کننده اعتیاد به اینترنت و پیامدهای آن میان نوجوانان در پاندمی ویروس کرونا (کووید - ۱۹ ): مطالعه مروری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
49 بررسی مقایسه ای بیش کلیتی حافظه شرح حال درنوجوانان افسرده دارای اختلال سو مصرف مواد و نوجوانان سالم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
50 بررسی میزان شیوع افکار خودکشی در دانش آموزان دختر دبیرستانی شهرستان نقده (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی
51 بررسی نقش اشتیاق تحصیلی در پیشبینی خودنظم جویی تحصیلی نوجوانان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
52 بررسی نقش اضطراب کرونا بر فرسودگی تحصیلی دانش آموزان ابتدایی شهرستان اردبیل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
53 بررسی نقش اعتیاد به شبکه های اجتماعی در پیشبینی خودکارآمدی تحصیلی نوجوانان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
54 بررسی نقش الگوهای ارتباطی خانواده و خودتنظیمی هیجانی در پیشبینی تاب آوری دانش آموزان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
55 بررسی نقش انگیزه پیشرفت و حس شوخ طبعی در فرسودگی شغلی معلمان شهرستان اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی
56 بررسی نقش سلامت معنوی در پیش بینی اضطراب و افسردگی کودکان و نوجوانان دارای اختلالات رفتاری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
57 بررسی نقش سیستم بازداری رفتاری در پیش بینی اضطراب اجتماعی در بزرگسالان دارای نشانه های ADHD (دریافت مقاله) پنجمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
58 بررسی نقش شاخص توده بدنی و نارضایتی از بدن مادران در پیشبینی پرخاشگری و بیش فعالی کودکان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
59 بررسی نقش شاخص توده بدنی و نارضایتی از بدن مادران در پیشبینی ناسازگاری اجتماعی و رفتارهای ضداجتماعی کودکان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
60 بررسی نقش شیوه فرزندپروری در پیش بینی اهمالکاری تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
61 بررسی نقش عزت نفس دانش آموزان در پیشبینی اضطراب امتحان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
62 بررسی نقش نارضایتی از بدن و شاخص توده بدنی (BMI) مادران در پیش بینی اضطراب و افسردگی کودکان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
63 بررسی نقش نوجویی در پیش بینی اعتیاد به اینترنت در بزرگسالان دارای نشانه ھایADHD (دریافت مقاله) پنجمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
64 بررسی و مقایسه سبک های دلبستگی مادران دارای کودکان مبتلا به اختلالات افسردگی و اضطراب با کودکان عادی سنین ۱۲-۸ سال (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان درمانی ایران
65 بررسی هوش معنوی و قدردانی در پیش بینی بهزیستی ذهنی زنان شاغل در دانشگاه محقق اردبیلی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
66 برسی میزان افسردگی در کودکان بی سرپرست و بد سرپرست (پژوهش مروری) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
67 پیش بینی اختلال پرخوری در زنان: نقش عوامل درون فردی و فشارهای اجتماعی برای داشتن بدنی ایده آل (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی
68 پیش بینی استرس تحصیلی، رضایت از مدرسه و مشکلات یادگیری بر اساس آموزش مجازی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
69 پیش بینی اضطراب مرگ سالمندان براساس هوش معنوی، حمایت اجتماعی ادراک شده و احساس تنهایی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
70 پیش بینی مهارت های ارتباطی در اختلال طیف اتیسم بر اساس سبک های دلبستگی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
71 تاثیر آموزش حل مسئله اجتماعی بر بهزیستی روانشناختی کودکان دارای اختلالیادگیری (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی کودکان استثنایی رویکردهای نوین در روانشناسی،آموزش و توانبخشی کودکان استثنایی
72 تاثیر اضطراب اجتماعی بر عملکرد تحصیلی نوجوانان؛ مروری بر شواهد موجود (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
73 تاثیر خانواده بر بزهکاری نوجوانان: مرور نظام مند (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
74 تاثیر درمان مبتنی بر ذهنی سازی بر تنظیم هیجان در نوجوانان بی سرپرست (دریافت مقاله) اولین همایش ملی خانواده آرمانی
75 تاثیر درمان مبتنی بر ذهنی سازی بر قضاوت اخلاقی در نوجوانان بی سرپرست (دریافت مقاله) اولین همایش ملی خانواده آرمانی
76 تاثیر طرحواره درمانی بر نشخوار فکری و خود انتقادی در نوجوانان دختر دارای تجربه شکست عاطفی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
77 تاثیر کرونا بر سلامت روان کودکان یک مطالعه مروری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
78 تاثیر هنر و موسیقی درمانی بر افسردگی کودکان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان درمانی ایران
79 تاثیرنقاشی درمانی در کاهش افسردگی و تکانشگری کوکان مبتلا به ناتوانی یادگیری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
80 تبیین بهزیستی روانشناختی والدین بر اساس عزت نفس و سلامت روانی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی علوم تربیتی، مشاوره، روانشناسی و علوم اجتماعی
81 تعیین نقش ارزش مداری و آرزوها در پیش بینی سلامت روانی جوانان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
82 چالش های زندگی و تاب آوری خانواده (دریافت مقاله) اولین همایش ملی خانواده آرمانی
83 خودکشی در کودکان و نوجوانان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
84 خیانت زناشویی: مروری بر دیدگاه ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علمی دانشجویی روانشناسی
85 رابطه ابعادهیجانی وعاطفی اراده ومقابله وبی تفاوتی وادواری خویی با هیجان پذیری دردانش آموزان متوسطه اول (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
86 رابطه بین هوش هیجانی و نگرش های صمیمانه با سلامت روانی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
87 رابطه تنظیم هیجان با راهبردهای سازگاری در مادران دارای کودک ناتوان ذهنی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
88 رابطه سرشت ومنش با سایکوپاتی در دانش آموزان دارای نشانه های سلوک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی
89 رابطه سیستم های مغزی رفتاری با سایکوپاتی در دانش آموزان دارای نشانه های سلوک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی
90 رابطه طلاق عاطفی با هوش هیجانی و سلامت روان فرزندان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
91 رابطه عزت نفس و میزان استفاده از اینستاگرام در دانشجویان دوره کارشناسی دانشکده ی روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد در سال ۱۳۹۹ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
92 رابطه عواطف مثبت و منفی با راهبردهای سازگاری در مادران دارای کودک ناتوان ذهنی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
93 رابطه کیفیت زندگی، شادکامی، حمایت اجتماعی با بهزیستی اجتماعی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی
94 رابطه کیفیت زندگی، شادکامی، حمایت اجتماعی با بهزیستی ذهنی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی
95 رابطه گرایش به رفتارهای پرخطر و سبکهای ابراز هیجان در میان دانشجویان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب شناسی روانی
96 رابطه هوش هیجانی با سبک های دلبستگی در بین دانشجویان (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
97 رابطه هوش هیجانی و سخت رویی با فرسودگی شغلی کارکنان سازمان بهزیستی استان اردبیل (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری
98 رابطه ی عزت نفس با عملکرد تحصیلی و اضطراب امتحان دانشجویان محقق اردبیلی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب شناسی روانی
99 رابطه ی هوش هیجانی با اضطراب تحصیلی در دانش آموزان دارای اختلال یادگیری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی
100 راهبردهای روانشناختی خانواده محور بر کاهش مشکلات رفتاری کودکان کم توان ذهنی: مرور نظام مند (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی کودکان استثنایی رویکردهای نوین در روانشناسی،آموزش و توانبخشی کودکان استثنایی
101 سبب شناسی، تشخیص، علائم و درمان اختلال سلوک در کودکان و نوجوانان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
102 سبب شناسی، تشخیص، علائم و درمان اختلال کم توجهی- بیش فعالی در کودکان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
103 مداخلات پیشگیرانه در افسردگی نوجوانان: مرور نظام مند (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
104 مرور نظام مند پژوهشی مطالعات انجام شده در زمینه پیامدهای روانشناختی سواستفاده جنسی در نوجوانان ۴ سال اخیر ایران (۱۳۹۹-۱۳۹۶) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
105 مروری بر اثر بازی درمانی بر اضطراب و فوبی اجتماعی کودکان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
106 مروری بر اثر بازی های گروهی بر افزایش یادگیری کودکان کم توان ذهنی خفیف (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
107 مروری بر اثر بخشی درمان شناختی رفتاری بر اختلال سلوک در کودکان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
108 مروری بر اختلال اضطراب جدایی در کودکان و نوجوانان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
109 مروری بر ارتباط مهارت های مدیریت خشم با گرایش به رفتارهای پرخطر در میان دانشجویان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب شناسی روانی
110 مروری بر تاثیر شیوه فرزند پروری بر شخصیت و سازگاری کودکان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
111 مروری بر درمان ADHD (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
112 مروری بر رابطه بین سبک های هویت و پذیرش اجتماعی با میزان گرایش به اعتیاد به اینترنت در نوجوانان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
113 مروری بر روشهای بازی درمانی و دارودرمانی بر بهبود عملکرد کودکان بیش فعال در پژوهشهای آزمایشی داخلی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
114 مروری بر روشهای درمان اختلال یادگیری خاص: اختلال خواندن در پژوهشهای آزمایشی داخلی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
115 مروری بر ریشه ها و علل رفتارهای پرخطر نوجوانان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
116 مروری بر عوامل موثر بر شب ادراری کودکان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
117 مروری بر مداخلات آموزشی-روانشناختی(خانواده محور)موثر در درمان نقص توجه و بیش فعالی((ADHD (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
118 مروری بر مداخلات بازی درمانی مبتنی بر رابطه والد – کودک (فیلیال تراپی) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
119 مروری بر نقش اعتماد به نفس در رشد خلاقیت کودکان ADHD (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
120 مروری بر نقش شبکه های اجتماعی بر سلامت روان نوجوانان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
121 مروری برعوامل ، مداخلات و درمان های موثر بر شب ادراری کودکان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
122 مطالعه مروری بر ویژگی های جمعیت شناختی کودکان و نوجوانان اقدام کننده به خودکشی و عوامل موثر بر آن: یک مرور نظام مند (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
123 مطالعه مروری بررسی تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) در اختلال وسواسی– جبری کودکان و نوجوانان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
124 مطالعه ی مروری تاثیر بازی درمانی در اضطراب اجتماعی کودکان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
125 مقایسه ابتلا به اختلال طیف اوتیسم در نوزادان مادران با و بدون استفاده از بی حسی اپیدورال (مطالعه کوهورت) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
126 مقایسه ابعاد آشفتگی روانشناختی در کارمندان مرد دارای تعارض زناشویی بالا و پایین (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آسیب شناسی روانی
127 مقایسه ابعاد آشفتگی روانشناختی در کارمندان مرد دارای تعارض زناشویی بالا و پایین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روانشناسی، علوم تربیتی و مشاوره
128 مقایسه اجتناب شناختی و افکار تکرار شونده منفی در دانش آموزان با و بدون اعتیاد به اینترنت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
129 مقایسه ادراک طرد- پذیرش وکنترل والدین در افراد مبتلا به اختلال ملال جنسیتی و افراد غیر مبتلا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
130 مقایسه اضطراب کرونا، اختلالهای روانی و بهزیستی روانشاختی در دوره شیوع کرونا: یک مطالعه روندی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
131 مقایسه انعطاف گذیری شناختی در بین افراد مبتلا به سوء مصرف مواد ، سیگاری و افراد عادی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
132 مقایسه بهزیستی روانشناختی در مادران کودکان کمتوان ذهنی و مادران کودکان عادی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی
133 مقایسه تجربه غرقگی و ذهنآگاهی در دانش آموزان کاربر و غیرکاربر بازیهای رایانه ای (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مشاوره
134 مقایسه دوجین کثیف و خودناتوان سازی تحصیلی در دانش آموزان کاربر و غیر کاربر بازیهای رایانه ای (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مشاوره
135 مقایسه ذهن آگاهی و همجوشی شناختی در دانشجویان بر اساس جنسیت و مقطع تحصیلی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری
136 مقایسه سلامت روانی، تاب آوری و تنظیم هیجان در دانشجویان با و بدون اعتیاد به اینترنت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
137 مقایسه شاخص های جمعیت شناختی در بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی و افراد بهنجار (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور
138 مقایسه شاخص های جمعیت شناختی در بیماران مبتلا به اختلال وسواسی جبری و افراد بهنجار (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور
139 مقایسه شفقت به خود و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در نوجوانان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی و بهنجار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
140 مقایسه صفات چهارگانه تاریک شخصیت در دانش آموزان بانشانگان و بدون نشانگان افسردگی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
141 مقایسه مشکلات جنسی نوجوانان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم براساس دیدگاه والدین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
142 مقایسه مهارت های ارتباطی و احساس تنهایی در کودکان دارای اختلال سلوک و عادی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
143 مقایسه مهارتهای حرکتی در دانش آموزان نارسا خوان دختر و پسر در همدان(۱۳۹۷) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
144 مقایسه میزان استرس و رضایت مندی زناشویی والدین کودکان عقب مانده ذهنی و کودکان عادی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب شناسی روانی
145 مقایسه نیرومندی ایگو و اجتناب از تجربه در دانش آموزان با و بدون اختلال وسواس اجباری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
146 ناگویی خلقی آلکسی تایمیا و شاخصهای روان تنی درپیش بینی سلامت عمومی درسوء مصرف کنندگان موادمخدر (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی سایکوسوماتیک
147 نقش ادراک بیماری در پیش بینی کیفیت زندگی بیماران طیف اسکیزوفرن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
148 نقش ادراک بیماری و حمایت اجتماعی ادراک شده در پیش بینی کیفیت زندگی بیماران MS (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
149 نقش ارزش مداری و رفتارهای خودتنظیمی در پیش بینی سلامت روانی جوانان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی
150 نقش اضطراب ظاهر اجتماعی در رفتارهای خوردن دختران نوجوان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی نوآوری های اخیر در روانشناسی،کاربردها و توانمندسازی با محوریت رواندرمانی
151 نقش امید به زندگی، اضطراب مرگ و سازگاری اجتماعی در پیش بینی اضطراب بیماری کرونا (دریافت مقاله) هشتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
152 نقش بخشایش در پیش بینی بهزیستی روانشناختی زنان نابارور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی
153 نقش تنظیم هیجان در پیش بینی رفتارهای پر خطر و حساسیت به طرد در افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی
154 نقش توده بدنی و استرس نقش جنسیتی در رفتارهای خوردن دختران نوجوان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی نوآوری های اخیر در روانشناسی،کاربردها و توانمندسازی با محوریت رواندرمانی
155 نقش جهت گیری مذهبی و شادکامی در پیش بینی سلامت روان دانش آموزان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
156 نقش خودگویی در پیش بینی دل زدگی زناشویی (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده و پنجمین جشنواره ملی خانواده پژوهی
157 نقش دلسوزی به خود در پیش بینی بهزیستی روانشناختی زنان نابارور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی
158 نقش رشد شخصی و هوش اجتماعی در پیش بینی گرایش نوجوانان دختر به افکار خودکشی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مشاوره
159 نقش سبک های دلبستگی بر ادراک درد در زنان مبتلا به سرطان سینه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم رفتاری
160 نقش سوء رفتار دوران کودکی در پیش بینی رفتارهای پر خطر و حساسیت به طرد در افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی
161 نقش شبکه های اجتماعی(فضای مجازی) در رشد و تربیت کودکان و نوجوانان۱ (دریافت مقاله) سومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
162 نقش شخصیت جامعه پسند و امنیت اجتماعی در پیش بینی بهزیستی اجتماعی زنان خانه دار (دریافت مقاله) همایش ملی روان شناسی و سلامت با محوریت خانواده و زندگی سالم
163 نقش شخصیت جامعه پسند و امنیت اجتماعی در پیش بینی سلامت اجتماعی زنان خانه دار (دریافت مقاله) همایش ملی روان شناسی و سلامت با محوریت خانواده و زندگی سالم
164 نقش عواطف مثبت و منفی و تنظیم هیجان در پیشبینی تاب آوری مادران دارای کودک ناتوان ذهنی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب شناسی روانی
165 نقش عواطف مثبت و منفی و تنظیم هیجان در پیشبینی راهبردهای سازگاری مادران دارای کودک ناتوان ذهنی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب شناسی روانی
166 نقش فاجعه نمایی و ماجراجویی در پیش بینی افکار خودکشی وابستگان به مواد در حال ترک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی
167 نقش فاجعه نمایی و ماجراجویی در پیش بینی بی ثباتی ازدواج (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی
168 نقش فرسودگی شغلی در پیش بینی تعامل والد_کودک در پرستاران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
169 نقش مشاوران و معلمان در درمان اختلالات یادگیری دانش آموزان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در حقوق و روانشناسی
170 نقش ناگویی خلقی و سبک های دلبستگی برجهت گیری زندگی در زنان مبتلا به سرطان پستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم رفتاری
171 نقش والدین و معلمان در ارتقای سلامت روان دانش آموزان و نظارت بر شبکه های اجتماعی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
172 نقش هنر درمانی در سازگاری اجتماعی ,تحصیلی و هیجانی کودکان دارای اختلال یادگیری یک مطالعه مروری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
173 وضعیت هویتی زنان متاهل بر اساس نیرومندی ایگو (دریافت مقاله) اولین همایش ملی خانواده آرمانی