دکتر شهریار عصفوری

دکتر شهریار عصفوری استادیار دانشگاه خلیج فارس رشته مهندسی شیمی

دکتر شهریار عصفوری

Dr. Shahriar Asfoori

استادیار دانشگاه خلیج فارس رشته مهندسی شیمی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی روابط تجربی افت فشار در چاه های تولیدی یک میدان گاز میعانی (دریافت مقاله) مجله پژوهش نفت دوره: 25، شماره: 2
2 بررسی برهم کنش مهمان - میزبان در فرایند استخراج پروتئین آلبومین سرم گاوی با استفاده از سامانه های میسلی معکوس (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و مهندسی جداسازی دوره: 4، شماره: 2
3 بررسی خواص فیزیکی مخلوط روغن دی سولفید و میعانات گازی (دریافت مقاله) مجله پژوهش نفت دوره: 27، شماره: 6
4 بهینه سازی روابط تجربی و تحلیلی تراوایی نسبی در سیستم های نفت– آب (دریافت مقاله) مجله پژوهش نفت دوره: 27، شماره: 1
5 پاسخ های رشدی و بیوشیمیایی گیاه زینتی گل جعفری به کاربرد اصلاح کننده های آلی در یک خاک آلوده به میعانات گازی (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 22، شماره: 2
6 تغییر در خواص بین سطحی سیال/سیال/سنگ تحت تاثیر فعالیت دو باکتری Bacillus licheniformis و Pseudomonas putida حین رشد در منابع کربن مختلف (دریافت مقاله) مجله پژوهش نفت دوره: 28، شماره: 3
7 توسعه تئوری محلول فضای خالی بر اساس مفهوم ترکیب موضعی برای استخراج پروتئین با استفاده از سامانه های میسلی معکوس (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و مهندسی جداسازی دوره: 6، شماره: 1
8 شبیه سازی جابجایی طبیعی در فرآیند دفع گازهای اسیدی به سازند آبده (دریافت مقاله) مجله پژوهش نفت دوره: 24، شماره: 77
9 مدل سازی انتقال جرم فرایند حذف دی اکسید کربن از محیط زیست با هدف تولید متان سبز و بهینه سازی رشد متانوژن ها (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 12
10 مدل‎سازی تعادل فازی بخار- مایع مخلوط های آروماتیکی حاوی ان-فورمیل مورفولین با استفاده از معادله حالت مکعبی/ تجمعی CPA (دریافت مقاله) مجله پژوهش نفت دوره: 25، شماره: 82
11 مروری بر تصفیه پساب های حاوی دی متیل سولفوکسید با استفاده از فرایند های اکسیداسیون پیشرفته (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آب و فاضلاب دوره: 3، شماره: 1
12 مروری بر روش های ازدیاد و برداشت در مخازن گاز میعانی (دریافت مقاله) ماهنامه اکتشاف و تولید نفت و گاز دوره: 1399، شماره: 176
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه رابطه تجربی جدید برای پیشبینی فشار نقطه شبنم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس
2 ارائه مدل جدید ترمودینامیکی NRTL-NRFبر مبنای گروه های عاملی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
3 ارائه یک مدل ترمودینامیکی جدید برای پیشبینی غلظت بحرانی تشکیلنانوساختارهای میسلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نانوفناوری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
4 ارائه یک مدل ترمودینامیکی جدید برای توصیف رفتار فازی استخراج پروتئین در نانو سامانه های میسلی معکوس براساس تئوری جذب و معادله حالت (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
5 ارائه یک مدل جدید ترمودینامیکی برای پیشبینی شرایط تشکیل هیدرات دیاکسید کربن و گاز طبیعی در حضور الکترولیتها و الکل (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
6 استفاده از منابع طبیعی هیدرات گازی به منظور حفاظت از محیط زیست و کاهش انتشارات CO2 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی هیدرات گازی ایران
7 امکان سنجی استفاده از مدلهای مختلف برای پیشبینی عملکرد جریانی چاه در مخازن گاز میعانی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی نفت و گاز و صنایع وابسته
8 انتخاب راهبرد بهینه برای مشخصه سازی سیال گاز میعانی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
9 بررسی اثر ساختاری محیط محدود برمولکولهای پروتئینمهمان در فرایند استخراج میسلی معکوس (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی
10 بررسی اثر محلول a-MDEA بر شیرین سازی گاز پالایشگاه گاز فجر جم توسط شبیه سازی دینامیکی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
11 بررسی امکان استفاده از رزین های تبادل یونی مختلف جهت کاهش سختی و TDS آب آشامیدنی برای جلوگیری از خوردگی و رسوب گذاری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی
12 بررسی انواع روش های نوین و ترکیبی فرایند فنتون جهت تصفیه پساب های مختلف (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
13 بررسی جداسازی امولسیون آب از فرآورده های نفتی در مخازن ذخیره شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه بوشهر با استفاده از فرآیند جذب سطحی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس
14 بررسی جداسازی امولسیون آب از فرآورده های نفتی ورودی به انبار نفت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه بوشهر با استفاده از فرآیند جذب سطحی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم و مهندسی شیمی
15 بررسی چالش ها، فرصت ها و جایگاه ایران در جذب و ذخیره سازی کربن در سازند های زیرزمینی به منظور حفظ محیط زیست (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک
16 بررسی روش های جداسازی و تصفیه آلاینده های موجود در آب خاکستری جهت استفاده مجدد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی
17 بررسی وضعیت فلرینگ درمنطقه عسلویه همراه با ارائه راهکارهای عملی کاهش فلرینگ متناسب با شرایط منطقه طرح (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
18 پیش بینی خواص ترمودینامیکی تعادل فازی بخار - مایع سیستمهای دوجزئی ان فورمیل مورفولین با ارتوزایلن و ان فورمیل مورفولین با بنزن با استفاده از معادله حالت CPA (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
19 پیش بینی فشار نقطه شبنم و ضریب تراکم پذیری یکی از میادین بزرگ گاز میعانی جنوب ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه دانش بنیان صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و ششمین کنفرانس روز مهندسی پتروشیمی بندر امام
20 پیش بینی محتوای آب گازهای اسیدی در فرایند ذخیره سازی گاز در سفره- های آب شور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی نفت
21 پیشبینی شرایط تشکیل هیدرات در محلولهای حاوی الکترولیت و الکل با استفاده از مفهوم ترکیب موضعی سیال (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
22 پیشرفت های نوین در فرایند الکترودیالیز معکوس جهت تولید انرژی با استفاده از اختلاف شوری آب (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
23 تحلیل دادههای تولید در یکی از مخازن گاز میعانی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه میادین نفت و گاز
24 تعیین شرایط بهینه نمونهگیری از مخازن گاز میعانی بر اساس روش آماری آزمون و فرض (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه میادین نفت و گاز
25 تولید، مشخصه سازی و بررسی تأثیر نانوذرات سیلیکا بر روی ضریب نفوذ گاز در فرایند تزریق امتزاجی کربن دی اکسید (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد
26 حساسیتسنجی پارامترهای مؤثر بر ضریب بازیابی در تزریق آب با شوری کم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس
27 راهبردهای تدوین نقشه راه فناوری مهار و دفع دی اکسید کربن (CCS) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ذخیره سازی زیرزمینی نفت و گاز
28 شبیه سازی برج تثبیت میعانات گازی پالایشگاه گازپارسیان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی
29 شبیه سازی ترمودینامیکی گرادیان ترکیب در یک مخزن فوق عظیم گازمیعانی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
30 محاسبه حلالیت CO2 در محلول NaCl با استفاده از معادله حالت الکترولیتی و با هدف کاهش انتشارات CO2 در جو زمین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک
31 مدل سازی تعادل بخار مایع نیتروژن دودکان با استفاده ازمعادله حالت PC-SAFT-D ساده شده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی و بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی با رویکرد توسعه پایدار
32 مدل سازی تعادل بخار-مایع دی اکسید کربن-پروپان با استفاده از معادله حالت PC-SAFT-D ساده شده (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
33 مدل سازی سنیتیکی جذب یون مس (Cu+2) در جاذب کیتوزانی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
34 مدلسازی تعادل فازی بخار-مایع انفورمیلمورفولین با متازایلن و1و 3و 5-تریمتیلبنزن با استفاده از معادله حالتCPA (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
35 مدلسازی چوک های سرچاهی یک میدان گار میعانی و محاسبه نرخ تولید از هر چاه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی نفت
36 مدلسازی و شبیهسازی رسوب آسفالتین برای یک میدان نفتی جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس
37 مروری بر تغییر ترشوندگی مخازن گاز میعانی با استفاده از نانوذرات (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نانوفناوری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
38 مطالعه ساختاری سرم آلبومین گاوی نانوکپسوله شده در سامانه میسلی معکوس (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
39 معادله ترمودینامیکی NRTL-NRF برای توصیف تعادل فازی پروتئین در سیستم های مایسلی معکوس (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
40 مقایسه دو روش استخراج DNA از رسوبات جنگل های حرا به منظور انگشتنگاری جامعه باکتریایی (دریافت مقاله) اولین همایش حفاظت از تالاب ها واکوسیستم های آبی
41 مقایسه عملکرد دیاتانولآمین و دیگلایکولآمین برای حذف هیدروژنسولفید و کربندیاکسید از گاز طبیعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس
42 یک روش عددی برای تحلیل دادههای تولید از یک مخزن گاز میعانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه میادین نفت و گاز