دکتر محمود حیدری

دکتر محمود حیدری عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر محمود حیدری

Dr. Mahmood Heydari

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 "تمایز پرخاشگری کنشی و واکنشی در نوجوانان براساس سبک فرزندپروری ادراک شده" (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 16، شماره: 3
2 "ما ازدواج کرده ایم، اما زیر یک سقف زندگی نمی کنیم": تجارب زیسته افراد متاهل در دوران عقدبستگی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 12، شماره: 48
3 اثر بازگشت پذیری انتخاب بر تغییر نگرش در ناهماهنگی شناختی: پارادایم انتخاب آزاد (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 12، شماره: 3
4 اثربخشی بازی‎درمانی دلبستگی محور بر حساسیت مادرانه و بازنمایی‎های منفی کودک از خود و مادر (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 10، شماره: 38
5 ارتباط اضطراب، خودکارآمدی و کمال‎گرایی با اهمال‎کاری در تدوین پایان‎نامه (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 9، شماره: 35
6 ارزیابی تحولی کیفیت روابط نوجوانان با دوستان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 9، شماره: 33
7 Development and validation of an instrument to measure patient satisfaction with pharmacy services of Red Crescent society (دریافت مقاله) فصلنامه امداد و نجات دوره: 4، شماره: 4
8 بررسی تاثیر انواع هیجان های منفی بر قضاوتهای اخلاقی در بین دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 14، شماره: 2
9 بررسی رابطه رفتارهای متفاوت ارتباطی- نظارتی والدین در وضعیت های مختلف تحصیلی و اجتماعی فرزندان دانشجو (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 7، شماره: 1
10 بررسی نقش میانجی ابعاد کمال گرایی در رابطه بین ابعاد فرزندپروری و اهمال کاری تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 5، شماره: 15
11 بررسی ویژگی های روان سنجی آزمون تداعی ضمنی عزت نفس (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 1، شماره: 1
12 بررسی ویژگیهای روانسنجی سیاهه ارزشها در عمل از مقیاس توانمندیهای نوجوانان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 14، شماره: 3
13 تاثیر آموزش توانمندی های منش بر تبحرمداری نوجوانان: نقش شادی (دریافت مقاله) پژوهشنامه روانشناسی مثبت دوره: 6، شماره: 4
14 تاثیر سطح پردازش (عمقی و سطحی) بر میزان یادآوری، بازشناسی و حافظه کاذب در دانشجویان با رشته های تحصیلی مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 16، شماره: 2
15 تجارب آسیب شناختی و رضامندی دلبستگی محور در رابطه جنسی: یک پژوهش کیفی مبتنی بر دیدگاه همسران ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 17، شماره: 2
16 تدوین مدل تبحر مداری مبتنی بر توانمندی های منش در نوجوانان (دریافت مقاله) پژوهشنامه روانشناسی مثبت دوره: 5، شماره: 4
17 تفاوت ملاکهای انتخاب همسر بین دو جنس (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 9، شماره: 2
18 دانشجویان ایرانی و آمریکایی « خود » پویششناسی روانی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 7، شماره: 4
19 رابطه احساس خصومت والدین با مشکلات درونی دانش آموزان با نقش میانجی مثلث سازی (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 11، شماره: 2
20 رابطه تعاملی ابعاد فرزندپروری ادراک شده و خودکارآمدی با بهزیستی روان شناختی در نوجوانان (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 10، شماره: 1
21 راهکارهای تحقق الزامات اساسی کیفیت دوره کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی بر اساس ماتریس خانه کیفیت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 4، شماره: 8
22 شبکه معنایی طرد و بریدگی: تدوین واژگان فارسی و بررسی ارتباط آنها با طرح واره های ناسازگار اولیه حوزه طرد و بریدگی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 21، شماره: 4
23 طراحی و بررسی اثربخشی بسته مبتنی بر ذهن آگاهی بر نشخوار فکری و پریشانی روان شناختی مادران کودکان مبتلا به سرطان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 6، شماره: 4
24 کاربست پذیری نظریه و درمان روان پویشی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 5، شماره: 17
25 کیفیت زندگی زنان سرپرست خانواده: نقش تاب آوری و کارکرد خانواده مبتنی بر مدل مک مستر (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 13، شماره: 3
26 مقایسه سبک زندگی و بهزیستی روان شناختی زنان میانسال و سالمند شرکت کننده و غیر شرکت کننده در برنامه های فرهنگی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی زن دوره: 3، شماره: 1
27 مقایسه کمال گرایی سالم و ناسالم و تیپ شخصیتی A در سبک های فرزندپروری ادراک شده دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 9، شماره: 3
28 مقایسه مهارت های فرزندپروری در مادران مبتلا به درد مزمن و فاقد درد مزمن (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 21، شماره: 2
29 موقعیت های برانگیزان اعتماد و بی اعتمادی به همسر در زنان و مردان متاهل ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 18، شماره: 2
30 ناهماهنگی شناختی و تغییر نگرش: نقش معیارهای مختلف در تعامل با عزت نفس (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 5، شماره: 2
31 ناهماهنگی شناختی: تاثیرتمرکز برخود بر تعدیل کنندگی عزت نفس در تغییر نگرش (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 6، شماره: 3
32 نیازهای نوجوانان در رابطه ی والد - فرزندی، یک مطالعه ی کیفی (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 18، شماره: 42
33 ویژگی های روان سنجی مقیاس امید اسنایدر (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 5، شماره: 4
34 همدلی و نحوه تنظیم هیجان شناختی در انواع خودشیفتگی (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 15، شماره: 1
35 همدلی و نحوه تنظیم هیجان شناختی در انواع خودشیفتگی (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 14، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر توان بخشی شناختی کارکردهای اجرایی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) نخستین کنگره ملی دانشجویی علوم شناختی
2 اثر توانبخشی شناختی کاکردهای اجرایی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
3 ارزیابی مداخلات روانشناختی در مراکز کاهش آسیب اعتیاد: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران
4 پیش بینی صمیمیت زناشویی براساس بخشش و تحمل پریشانی زنان متاهل شهر تهران (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده و پنجمین جشنواره ملی خانواده پژوهی
5 پیشبینی رفتارهای پرخطر نوجوانان بر اساس چشم انداز زمان و میانجی گری بازداری پاسخ و تصمیمگیری: تحلیل مسیر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب شناسی روانی
6 شناسایی زمینه های رفتارهای پرخطر نوجوانان درگیر رفتارهای پرخطر: یک مطالعه ی پدیدارشناسانه (دریافت مقاله) ششمین همایش بین‌المللی روان‌شناسی مدرسه
7 مقایسه اعتماد به همسر در زنان و مردان متاهل ایرانی (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده و پنجمین جشنواره ملی خانواده پژوهی
8 مقایسه سوگیری در تفسیر اطلاعات مبهم مرتبط با آسیب، سازگاری زناشویی رضایت جنسی همسران (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده و پنجمین جشنواره ملی خانواده پژوهی