دکتر محمد احسان بصیری

دکتر محمد احسان بصیری دانشیار مهندسی کامپیوتر دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد

دکتر محمد احسان بصیری

Dr. Mohammad Ehsan Basiri

دانشیار مهندسی کامپیوتر دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Deep Learning Model for Classifying Quality of User Replies (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی وب پژوهی دوره: 4، شماره: 1
2 Multimodal Sentiment Analysis of Social Media Posts Using Deep Neural Networks (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی وب پژوهی دوره: 4، شماره: 1
3 عقیده‌کاوی در زبان فارسی مبتنی بر یادگیری انتقالی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 50، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آشکارسازی خودکار طعنه در متون برخط فارسی با کمک الگوریتم های رده بندی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات
2 ارائه روشی جدید براساس الگوریتم بهینهسازی کلونی مورچهها برای انتخاب ویژگیها در مجموعه دادههای بیوانفورماتیکی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
3 ارائه مدلی برای تحلیل احساسات چندبعدی در زبان فارسی با استفاده از شبکه عصبی عمیق (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آخرین دستاوردهای مهندسی داده و دانش و محاسبات نرم
4 ارائه یک مدل یادگیری عمیق دو زبانه برای تحلیل احساسات چند وجهی در زبان فارسی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آخرین دستاوردهای مهندسی داده و دانش و محاسبات نرم
5 ارایه مدلی مبتنی بر یادگیری عمیق برای پرسش و پاسخ بصری پزشکی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آخرین دستاوردهای مهندسی داده و دانش و محاسبات نرم
6 انتخاب ویژگی برای شناسایی نویسنده متون کوتاه آنلاین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری ارتباطات
7 انتخاب ویژگی بزای شناسایی نویسنذه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی بازشناسی الگو و تحلیل تصویر ایران
8 Improving Persian Sentiment Analysis Using Opposing Polarity Phrases (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی
9 Incorporating Users' Bias for Document-level Opinion Mining in Persian (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
10 بازیابی کارآموز از وب سایت های پرسش وپاسخ با استفاده از روش های یادگیری عمیق (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی آخرین دستاوردهای مهندسی داده و دانش و محاسبات نرم
11 برآورد عدم قطعیت MC-Dropout برای تحلیل احساسات (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک
12 پیش بینی تغییرات ارزش سهام بر مبنای تحلیل احساسی پیام های منتشرشده در توییتر (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی
13 پیش بینی نیم رخ شدت نیازهای کاربر با استفاده از تحلیل اعلان های متنی در فیسبوک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی وب پژوهی
14 تعیین درک سودمندی و استفاده آسان مدل پذیرش تکنولوژی با استفاده از نظر کاوی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی چشم انداز های نو در مهندسی برق و کامپیوتر
15 خلاصه سازی متون با ترکیب تکنیک تحلیل معنایی پنهان و خوشه بندی مفهومی جملات (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های دانش بنیان در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
16 دسته بندی اسناد فارسی با استفاده از الگوریتم KNN (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
17 روشهای مورداستفاده در خزنده های متمرکز و موضوعی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کامپیوتر
18 طبقه بندی سودمندی و استفاده آسان نظرات با استفاده از لغتنامه برای مطالعه ی موردی گوشی همراه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی و فن آوری اطلاعات
19 کاربرد الگوریتم تجمیع دمپستر- شیفر در تحلیل احساسات (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کامپیوتر
20 مدیریت کارا مصرف منابع در محاسبات ابر برای تشخیص بدافزارهای اندرویدی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی آخرین دستاوردهای مهندسی داده و دانش و محاسبات نرم
21 مدیریت و پیشنهاددهی دانش بر اساس داده های متنی شرکت گاز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی در مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و پردازش داده ها
22 مروری بر تحلیل احساسات بر روی زبان فارسی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کامپیوتر
23 مقایسه دستهبندی متون فارسی با استفاده از الگوریتمهای kNN و fkNN وانتخاب ویژگیها بر اساس بهره اطلاعات و فرکانس سند (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
24 نقش دولت چین در توسعه رایانش ابری این کشور (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی دانش بنیان و نوآوری
25 یادگیری عمیق جمعی چندسطحی در رده بندی تصاویر سرطان پوست (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی آخرین دستاوردهای مهندسی داده و دانش و محاسبات نرم