دکتر علی کاشی

دکتر علی کاشی دانشیار پژوهشگاه تربیت بدنی وعلوم ورزشی

دکتر علی کاشی

Dr. Ali Kashi

دانشیار پژوهشگاه تربیت بدنی وعلوم ورزشی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی یک دوره برنامه حرکتی منتخب با ساختار، بی ساختار و ترکیبی بر رشد اجتماعی و روانشناختی کودکان ۴ تا ۶ سال (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 10، شماره: 4
2 Effect of Observational Expert and Beginner Model on Learning of Basketball Free Throw: The Role of Imagination Capability (دریافت مقاله) فصلنامه یادگیری و حافظه دوره: 2، شماره: 5
3 The Effect of “Kashi Practices” on the Improvement of Psycho-Motor Skills in People with Down Syndrome (دریافت مقاله) مجله توانبخشی ایرانیان دوره: 13، شماره: 3
4 The Effect of a “Selected Exercise Training” on Reducing Symptoms of Dementia Caused by Alzheimer's Disease in People with Down Syndrome (دریافت مقاله) مجله توانبخشی ایرانیان دوره: 11، شماره: 2
5 The Effect of A Physical Exercise Package on Motor Proficiency of Children and Adolescents with Autism Spectrum Disorder (دریافت مقاله) مجله علوم ورزشی و سلامت دوره: 1، شماره: 3
6 The Effect of Early Exercise Interventions on Gross Motor Skills of Children with Preterm Birth Aged ۳ to ۶ Years (دریافت مقاله) فصلنامه زیست پزشکی جرجانی دوره: 9، شماره: 3
7 The Relationships Between Some Physical Fitness Factors and Muscle Damage in People With Intellectual Disabilities (دریافت مقاله) مجله توانبخشی ایرانیان دوره: 18، شماره: 2
8 بررسی تاثیر ورزش TRX بر قدرت و انعطاف پذیری زنان مبتلا به MS (مالتیپل اسکلروزیس) (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و ورزش: رویکردهای نوین (سورن) دوره: 1، شماره: 1
9 بررسی رابطه بین تاب آوری و بهزیستی روان شناختی ورزشکاران رشته های انفرادی با نقش میانجی استرس ادراک شده (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 12، شماره: 45
10 بررسی روش ها و ابزارهای آموزش مجازی به منظور ارتقاء کیفیت آموزش از دیدگاه اساتید دانشگاه آزاد واحد خدابنده (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 5، شماره: 17
11 بررسی مشارکت ورزشی نوجوانان شهر تهران براساس نظریه انگیزش شایستگی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 11، شماره: 41
12 بررسی میزان شیوع مصرف مواد مخدر در دانش آموزان ایرانی و ویژگی های جمعیت شناختی مرتبط با الگوی مصرف این مواد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 14، شماره: 30
13 تاثیر برنامه های آموزش فراگیر در مدارس ابتدایی بر رشد حرکتی، اجتماعی و عاطفی دانش آموزان کم توان ذهنی (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 10، شماره: 33
14 تاثیر بسته آموزشی - تمرینی کاشی در بهبود سرعت پردازش اطلاعات و کاهش عوارض روانی و عصبی مردان سندرم داون (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 5، شماره: 14
15 تاثیر تمرینات منتخب اگزرگیم بر مهارت های حرکتی در کودکان با سندرم داون (دریافت مقاله) کارگروه اخلاق در پژوهش پژوهشگاه علوم ورزشی دوره: 8، شماره: 11
16 تاثیر فعالیت های ورزشی بر بلوغ هیجانی و اجتماعی دختران دانشجو (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 7، شماره: 20
17 تاثیر مداخله تمرین بدنی بر توجه پایدار و بازداری رفتار در دختران مبتلابه اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 8، شماره: 27
18 تاثیر مراقبه ذهن آگاهی بر وضعیت ذهن آگاهی، حالت اجرای روان (سبکبالی) و عملکرد ورزشی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 7، شماره: 25
19 تاثیر موسیقی و شیوه های مختلف تمرین (هوازی، مقاومتی، انعطاف پذیری و ترکیبی) قبل از شروع درس بر دقت، افسردگی، اضطراب، استرس و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستانی (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و ورزش: رویکردهای نوین (سورن) دوره: 2، شماره: 2
20 تاثیر یک دوره برنامه تمرینی منتخب بر عملکرد قلبی و عروقی بزرگسالان سندرم داون (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 5، شماره: 19
21 تدوین بسته تمرینی جسمانی حرکتی مختص کودکان و نوجوانان دارای اختلال طیف اتیسم و بررسی تاثیر این بسته بر ویژگی های اتیستیک این افراد (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 13، شماره: 46
22 تدوین و بررسی اثر بخشی یک دوره برنامه حرکتی منتخب باساختار، بی ساختار و نیمه ساختار بر رشد حرکتی کودکان ۴ تا ۷ سال (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 15، شماره: 52
23 توجه به دیدگاه های مختلف توانایی ها: تاثیر بازخورد عمومی و غیرعمومی در یادگیری مهارت های حرکتی کودکان کم توان ذهنی (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 8، شماره: 23
24 توصیف و بررسی آمادگی جسمانی و مهارتی داوطلبان شرکت کننده در آزمون ورودی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی بین سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۵ (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 12، شماره: 45
25 خود پنداره تحصیلی و خود پنداره بدنی دختران دانش آموز ورزشکار و غیر ورزشکار چگونه است؟ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 10، شماره: 35
26 شیوع مصرف مواد نیروزا در ورزشکاران ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 22، شماره: 59
27 مرور نظام مند و فرا تحلیل پژوهش های انجام شده در حوزه شیوع مصرف مواد نیروزا در ورزشکاران ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 9، شماره: 36
28 مرور نظام مند و فراتحلیل پژوهش های انجام شده در حوزه سوء مصرف مواد نیروزا در جوامع غیر ورزشکار نوجوانان و جوانان ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 16، شماره: 37
29 مصرف استروئیدهای آنابولیک–آندروژنیک در دانشجویان مرد دانشگاه اصفهان: شیوع و آگاهی از عوارض جانبی آن (دریافت مقاله) مجله اصول بهداشت روانی دوره: 8، شماره: 32
30 مصرف کوتاه مدت مکمل کراتین بر دستگاه قلبی عروقی و نقش آن در آمادگی هوازی و بی هوازی ورزشکاران (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 9، شماره: 33
31 مقایسه اثربخشی مداخله های مربی محور و والدین محور بر رشد اجتماعی، عاطفی و شناختی کودکان با اختلال هماهنگی رشدی (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 12، شماره: 41
32 مواد نیروزا در دانشجویان دانشگاه های آزاد اسلامی استان زنجان: شیوع مصرف، شناخت نام، آگاهی از دوپینگ و عوامل خطرزا (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 4، شماره: 9
33 هنجاریابی آزمون آمادگی جسمانی استاندارد کانادایی (CSTF) در دانش آموزان با کم توان ذهنی مقاطع متوسطه اول و متوسطه دوم استان همدان (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 11، شماره: 42
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر مشاهده الگوی ماهر و مبتدی بر اکتساب و یادداری مهارت پرتاب آزاد بسکتبال در افراد با سطوح مختلف توانایی تصویرسازی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
2 Comparison of profile structure of erectile structure of individuals with athlete and non-athlete mental retardation (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی
3 Inclusive and integrated physical education in the Iranian schools (exceptional and regular schools) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی
4 Physical activity participation in children and adolescents with autism spectrum disorders in Iran (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی
5 کیفیت وحی در بیان اهل بیت ع (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های قرآنی