عبدالله پاک سرشت

 عبدالله پاک سرشت دبیر سازمان نظام صنفی استان خوزستان

عبدالله پاک سرشت

Abdolah Pakseresht

دبیر سازمان نظام صنفی استان خوزستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.