دکتر داوود آقا محمدی

دکتر داوود آقا محمدی استاد مدیریت راهبردی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

دکتر داوود آقا محمدی

Dr. Aghamohammadi Davood

استاد مدیریت راهبردی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه الگوی ارزیابی خط مشی های آموزش عالی ایران بر اساس سیاست های کلی نظام در حوزه آموزش (دریافت مقاله) مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی دوره: 6، شماره: 24
2 الگوی تدوین و توسعه رهنامه نظامی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 19، شماره: 85
3 تاثیر سرمایههای فکری دفاعی بر استحکام ساخت درونی نظام جمهوری اسلامی ایران با تکیهبر بیانات مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 18، شماره: 79
4 تاثیر ویژگیهای صحنه تهدید ناهمطراز بر کارکرد هوانیروز (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 14، شماره: 66
5 سنجش تهدیدات نظامی ج.ا.ا. با استفاده از «مدل مرکز مطالعات راهبردی آجا برای ارزیابی تهدیدات» (ETMSSC AJA) و مقایسه آن با نتایج حاصله از روش ترکیبی آنتروپی شانون و مدل مجموع ساده وزنی (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 16، شماره: 71
6 شاخصهای نوآوری و خلاقیت در چابکسازی در سازمانهای نظامی (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 14، شماره: 65
7 شناسایی و ارزیابی اهم عوامل و شاخص های چابک سازی نیروی انسانی یگان های عمده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص)آجا متناسب با تهدید ناهمطراز (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 13، شماره: 61
8 شناسایی و اولویت بندی عوامل راهبردی موثر بر آمایش سرزمینی از منظر امنیت ملی (مورد مطالعه: منطقه جنوب شرق ایران) (دریافت مقاله) مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی دوره: 2، شماره: 8
9 عناصر مهم نظام آموزش خلبانی هوانیروز و شاخصهای مطلوبیت آنها براساس کارکرد هوانیروز در صحنه عمل مقابله با تهدیدات ناهمطراز (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 15، شماره: 67
10 عوامل موثر بر اندیشه نظامی فرماندهان ارتش در دوران دفاع مقدس (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 9، شماره: 4
11 گونه شناسی تهدیدات احتمالی ناشی از کاهش منزلت اجتماعی نظامیان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون نظامی دوره: 3، شماره: 6
12 مدل سازی نرم تصویر ارتش آینده بر اساس رویکرد ساختاری تفسیری (دریافت مقاله) فصلنامه آینده پژوهی دفاعی دوره: 2، شماره: 5
13 مطالعه تطبیقی عملیات های دریایی جنگ جهانی اول و دوم با تاکید بر اصول جنگ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جنگ دوره: 4، شماره: 13
14 مطالعه تطبیقی عناصر راهبردهای نظامی به کار رفته در نبردهای زمینی دو جنگ جهانی اول و دوم (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دفاعی دوره: 21، شماره: 81
15 مقاله پژوهشی: الزامات تحقق تفکر راهبردی فرماندهان و مدیران سطوح عالی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 21، شماره: 93
16 مقاله پژوهشی: تبیین اندیشه (آراء و تفکرات) نظامی سپهبد شهید علی صیاد شیرازی (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 21، شماره: 94
17 مقاله پژوهشی: شناسایی، ارزیابی و تحلیل مخاطره عدم اجرای راهبردهای منابع انسانی در سازمان های نظامی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دفاعی دوره: 17، شماره: 1
18 مقاله پژوهشی: مطالعه تطبیقی اندیشه نظامی سوسیالیسم و فاشیسم (از منظر اندیشمندان دو مکتب) (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 21، شماره: 92
19 مقاله پژوهشی:ابعاد و مولفه های چابک سازی سازمانهای نظامی (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 17، شماره: 76
20 مقاله پژوهشی:ارائه الگوی مدیریت تحول آفرین تکاملی و روش شناسی طرح ریزی راهبردی (دریافت مقاله) مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی دوره: 3، شماره: 10
21 مقاله پژوهشی:امنیت در سیره پیامبر اکرم (صل الله علیه واله وسلم) (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 17، شماره: 75
22 مقاله پژوهشی:شناسایی و اولویتبندی عوامل راهبردی موثر بر آمایش سرزمین از منظر امنیت ملی (مورد مطالعه: منطقه جنوب شرق ایران) (دریافت مقاله) مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی دوره: 3، شماره: 12
23 مقایسه ترکیب لیدوکائین و نیتروگلیسیرین با لیدوکائین تنها، در کاهش درد ناشی از تزریق پروپوفول در بیماران تحت بیهوشی عمومی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دوره: 7، شماره: 1
24 مولفه های چابک سازی سامانه پشتیبانی خدمات رزمی در رزم زمینی متناسب با تهدیدات آینده (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نظامی دوره: 18، شماره: 72
25 ویژگی های برنامه ریزی میان مدت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 8، شماره: 31
26 ویژگیهای نظام طرحریزی راهبردی در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 13، شماره: 62
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تاثیر گرایش به کارآفرینی بر قابلیت های بازاریابی شرکت هادر شهرک های صنعتی تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران
2 بررسی تاثیرقابلیت های بازاریابی برعملکرد سرمایه گذاری شرکت هادرشهرک های صنعتی تهران (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
3 تاثیر استراتژی های یادگیری سازمانی بر مزیت رقابتی پایدار با نقش میانجی استراتژی های نوآوری سازمانی (تقلید و نوآوری)؛ مورد مطالعه: شرکت های نرم افزاری شهر تهران (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق