مهربان شاهی

 مهربان شاهی استادیار، مدیریت اطلاعات سلامت، گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران

مهربان شاهی

Mehraban Shahi

استادیار، مدیریت اطلاعات سلامت، گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی وضعیت سیستم اطلاعات مدیریت سلامت سالمندان ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاع رسانی پزشکی نوین دوره: 2، شماره: 1
2 میزان تطابق عناصر اطلاعاتی موجود در سیستم اطلاعاتی مراکز پاتولوژی با مجموعه حداقل داده های ثبت سرطان (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاع رسانی پزشکی نوین دوره: 4، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استانداردهای سیستم اطلاعات مراقبت سلامت و شیوه توسعه آنها (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی فناوری اطلاعات در نظام سلامت
2 امنیت در سیستم های اطلاعات مراقبت سلامت (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی فناوری اطلاعات در نظام سلامت
3 بررسی وضعیت سازماندهی اطلاعات پرونده پزشکی در بیمارستان های آموزشی شهر تهران با رویکردی بر ایجاد پرونده الکترونیک سلامت (EHR) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی فناوری اطلاعات در نظام سلامت
4 نقش CPOE در کاهش اشتباهات پزشکی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی فناوری اطلاعات در نظام سلامت
5 نقش GIS در سلامت (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی فناوری اطلاعات در نظام سلامت