دکتر هادی آروین

دکتر هادی آروین دانشیار  مهندسی مکانیک-جامدات  دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد

دکتر هادی آروین

دانشیار مهندسی مکانیک-جامدات دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.