دکتر رضوان حسین قلی زاده

دکتر رضوان حسین قلی زاده دانشیار گروه مدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر رضوان حسین قلی زاده

Dr. Rezvan Hosseingholizadeh

دانشیار گروه مدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی تولید دانش در هسته های پژوهشی علوم انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 8، شماره: 30
2 ارزیابی نظریه پردازی در مطالعات مدیریت آموزشی بر اساس معیارهای بین رشته ای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 13، شماره: 4
3 الزامات اساسی تعامل دانشگاه - صنعت : بارویکرد مدیریت دانش (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 14، شماره: 54
4 بررسی رابطه بین انتقال دانش و عملکرد گروه های آموزشی دوره دوم متوسطه نظری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 2، شماره: 3
5 بررسی وضعیت اشتراک دانش و رابطه آن با رفتار کاری نوآورانه کارکنان (نمونه پژوهش: یک شرکت تولیدی) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دانش سازمانی دوره: 4، شماره: 15
6 بررسی وضعیت بهره وری دانش در پژوهشکده های مستقر در دانشگاه فردوسی مشهد (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 10، شماره: 1
7 تاثیر باورهای معرفت شناختی بر رفتار اشتراک دانش و مقایسه آن در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی (دریافت مقاله) مجله رویکردهای نوین آموزشی دوره: 10، شماره: 1
8 تاملی بر دستاوردهای علمی و جهت گیری های پژوهشی استادان مدیریت آموزشی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 15، شماره: 1
9 تحلیل تجارب زیسته اعضای هیئت علمی دانشگاه از پیوند آموزش و پژوهش (دریافت مقاله) مجله آموزش عالی ایران دوره: 14، شماره: 2
10 تحول باورهای معرفت شناختی دانشجویان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 5، شماره: 1
11 جایگاه مشارکت و ابعاد آن در آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران با توجه به اسناد فرادست (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 14، شماره: 2
12 سنجش رابطه جنسیت، فرهنگ سازمانی و توزیع قدرت در سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 13، شماره: 2
13 سیری در تاریخ اندیشه های مدیریت آموزشی با نگاهی به تجربه های بین المللی (دریافت مقاله) پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 6، شماره: 2
14 شناسایی چالش ها و مسائل پیش روی مدیران مدارس ایران در مقایسه با تجارب جهانی (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 14، شماره: 5
15 شناسایی نیازها و تعیین اولویت های پژوهشی آموزش وپرورش: اداره کل آموزش وپرورش خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 7، شماره: 23
16 شناسایی و توصیف الگوی رهبری غالب و ویژگی های آن در مدارس دوره دوم متوسطه شهر بیرجند (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 12، شماره: 1
17 طبقه بندی مغالطه های اسکات و پژوهش های تربیتی در ایران: ارزیابی روش شناختی پژوهش های منتشر شده در نشریات معتبر علوم تربیتی و روان شناسی ایران در سال های 85-1381 (دریافت مقاله) پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 1، شماره: 1
18 عوامل موثر بر توزیع قدرت در شبکه سازمانی با تاکید بر رویکرد تحلیل شبکه (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 8، شماره: 1
19 کاربرد تحلیل رویداد حساس در مستندسازی دانش ضمنی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 9، شماره: 1
20 کدهای اخلاقی رهبری آموزشی بر اساس آموزه های نهج البلاغه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 30، شماره: 56
21 مدیریت تعارض در آثار مدیریتی مبتنی بر دیدگاه اسلام (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 7، شماره: 13
22 مروری بر روش شناسی نظریه پایه ور با تاکید بر مطالعات سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 18، شماره: 1
23 مسئولیت پذیری اجتماعی مدرسه؛ مطالعه موردی: دو مدرسه متوسطه دخترانه شهر مشهد (دریافت مقاله) مجله رویکردهای نوین آموزشی دوره: 13، شماره: 2
24 نقدی بر کتاب تاریخ مدیریت آموزشی از منظر کتب درسی (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 22، شماره: 5
25 نقش رهبری آموزشی مدیران در پیش بینی یادگیری حرفه ای معلمان مدارس ابتدایی (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 14، شماره: 2
26 نقش ویژگی های شخصیتی و شغلی معلمان در پیش بینی تعهد سازمانی آنان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 9، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استراتژی کسب و کار دانش بنیان: رویکردی جدید به تدوین استراتژی از منظر مدیریت دانش (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
2 الزامات کلیدی کاربست دانش در رشته های مهندسی: مطالعه موردی (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری
3 The ceasefire after leadership paradigm wars (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
4 بررسی نفش واسط یادگیری سازمانی و یکپارچگی دانش در رابطه بین ویژگی های دانش و نوآوری سازمانی (مورد مطالعه: شرکت صنعتی دریایی ایران) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
5 پویش روایی:مکانیزمی موثر برای مدیریت دانش ضمنی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت دانش
6 تحلیل شبکه اجتماعی: یک تکنیک موثر برای مدیریت جریان های دانشی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
7 شناسایی معیارهای ارزیابی عملکرد کارکنان بر مبنای معیارهای مدیریت دانش: ضرورتی برای سازمانهای دانش بنیان (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت بازرگانی با محوریت: کسب و کارهای کارآفرینانه و اقتصاد دانش بنیان
8 فراصدایی مدرن و پیامدهای حکومت مندی مدارس (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده های نوین در روانشناسی و علوم تربیتی با تاکید بر پژوهش های علمی اخیر
9 فرهنگ سکوت: دژ پنهان در برابر دموکراسی در مدارس (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده های نوین در روانشناسی و علوم تربیتی با تاکید بر پژوهش های علمی اخیر
10 کاربرد تحلیل شبکه اجتماعی در مدیریت سرمایه های دانشی سازمان (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
11 گستره مفهومی مدیریت دانش شخصی و الگوهای ناظر به آن (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
12 مدرسه دانش آفرین :سناریوی جدید مدارس فردا (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
13 مدیریت آموزشی در بستر تاریخ (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
14 مفهوم الگوی رهبری آموزشی و گستره آن در قلمرو مدیریت آموزشی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی بهبود مدیریت و نظام آموزشی ایران
15 نقش یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی فراملی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی آموزش الکترونیک
16 نقشه کشی دانش:یک چارچوب پیشنهادی برای نقشه کشی دانش سازمانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت دانش
17 نگاهی به نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند یاددهی_یادگیری با تاکید بر رویکرد سازنده گرایی (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
18 واکاوی تطبیقی الگوهای رهبری مدرسه (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
19 ویژگی های فضای فیزیکی مدرسه برمبنای تجارب بین المللی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدرسه فردا