شهریار افندی زاده زرگری

 شهریار افندی زاده زرگری دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

شهریار افندی زاده زرگری

Shahriar Afandizadeh Zargari

دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه ی روش ابتکاری توسعه ی مدل فرصت های تداخلی برای برآورد ماتریس سفرهای خرید خانه مبنا (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 24، شماره: 1
2 ارایه مدل بهینه سازی زمان بندی تعمیر و نگهداری شبکه راه با استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری مورچگان (دریافت مقاله) فصلنامه جاده دوره: 24، شماره: 68
3 استفاده از روش بهینه سازی و فرا ابتکاری به منظور کاهش سرفاصله زمانی اتوبوس (نمونه موردی: خطوط اتوبوس رانی قزوین) (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 10، شماره: 4
4 Developing a Model for Estimating Weaving and Non-Weaving Speed within Highways Weaving Segments (Tehran) (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مهندسی حمل و نقل دوره: 4، شماره: 2
5 Priority Congested Centers (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مهندسی حمل و نقل دوره: 2، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی مقایسه ای و بررسی میزان کارایی شبکه عصبی و مدل های آماری در پیش بینی حجم ترافیک روزانه محورهای برون شهری استان مازندران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
2 ارزیابی منافع و هزینه های سیستم های حمل و نقل هوشمند (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
3 اولویت بندی توسعه معابر به منظور کاهش آسیب پذیری شبکه در نتیجه اختلالات عملکردی اجزای آن (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
4 Development of Trip Production and Attraction Models Divided to Land Use Types in Tehran Comprehensive Traffic and Transportation Studies (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
5 Time-Dependent Transportation Network Design Considering Land-Use and Equity Issue Between Land Owners With Ant Colony Optimization Method (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
6 بررسی الگوریتم های تخصیص ترافیک مسیر مبنا در حمل و نقل (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
7 بررسی رفتار رانندگان خودروهای شخصی با احداث خطوط پرسرنشین دربزرگراهها براساس ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
8 بررسی و ارزیابی روشهای قیمت گذاری تراکم با ارائه تجربیات دیگر کشورها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
9 بومی سازی سیستم های هوشمند حمل و نقل و دوربین های نظارت تصویری برای جاده های ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی عمران شهری
10 تحلیل و ارزیابی رفتار عابر ین پیاده در عبور از چراغ های عابر در زمان غیر مجاز در تقاطع های شهر تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
11 تحلیل و ارزیابی مدلهای مدیریت تنظیم جهتمعابر در شبکههای شهری (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
12 دسترسی و نقش تعاملی آن بین حمل و نقل و کاربری زمین (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
13 روش تعیین مجموعه انتخاب در توزیع سفرهای خرید (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
14 روش تعیین مجموعه انتخاب در توزیع سفرهای خرید در شهرهای بزرگ (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
15 طراحی شبکه حمل و نقل در شرایط تقاضای متغیر (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
16 مدل تاثیرریزگردها بر تصادفات جاده های برون شهری (مطالعه موردی:جاده ها ی برون شهری خوزستان) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
17 مدلسازی و شبیه سازی ایمنی عبور عابرین پیاده از عرض خیابان شهری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
18 مدلی جهت اولویت بندی روش های کیفی ارتقای ایمنی در راه های برون شهری(مطالعه موردی: آزادراه تهران-قم) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
19 هماهنگ سازی بهینه کنترل چراغ ها در معابر شهری فوق اشباع و زیر اشباع (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران