دکتر اکرم بمانی خرانق

دکتر اکرم بمانی خرانق استادیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان

دکتر اکرم بمانی خرانق

Dr. Akram Bemani KHaranegh

استادیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی سیستم اکواپونیک بمنظور پرورش تیلاپیا در آبهای شور بافق (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
2 استفاده از تکنیک های مدلسازی در بررسی پدیده های جوی گردوغبار در منطقه جنوب غربی آسیا (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی گرد و غبار در جنوب غرب آسیا
3 الزامات زیست محیطی توسعه آبزی پروری در مناطق تحت تاثیر شوری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شورورزی
4 بررسی اثرات زیست محیطی راهکارهای کاهش پدیده گرد و غبار (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
5 بررسی اثرات و راهکارهای پدیده جوی گرد و غبار در شرق و جنوب شرقی ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی گرد و غبار در جنوب غرب آسیا
6 بررسی اثرات و راهکارهای پدیده جوی گرد و غبار در مناطق شرقی و جنوب شرقی ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی گرد و غبار در جنوب غرب آسیا
7 بررسی تاثیر آلاینده های سرطانزا همراه با توسعه صنایع در شهرستان اردکان (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
8 بررسی تکنیک های مدلسازی در مطالعات مربوط به تغییرات آب های زیرزمینی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
9 بررسی روش های پایش زیست محیطی پدیده گرد و غبار (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
10 بررسی روش های پایش و سنجش معضل زیست محیطی پدیده گرد و غبار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست
11 بررسی شرایط و تغییرات پدیده جوی گردوغبار محدوده دشت یزد-اردکان (مطالعه ی موردی استان یزد) در بازه زمانی پاییز 1397-1392 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی گرد و غبار در جنوب غرب آسیا
12 بررسی مشکلات زیست محیطی دفع مواد زائد (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
13 بررسی میزان بقایای آلکان های حلقوی و شاخه دار حاصل از آلاینده های نفتی در رسوبات سطحی تالاب شادگان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس (اکوسیستم های حساس)
14 تعیین سمیت لجن اسیدی حاصل از صنایع بازیافت روغن و اثرات زیست محیطی آن در منطقه شهرک صنعتی یزد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
15 چشم انداز توسعه پرورش تیلاپیا در آب های شور داخلی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
16 حفاظت و بهسازی محیط زیست طبیعی با رویکرد گردشگری سواح (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
17 مدلسازی روند تغییرات حوزه آبخیز تحت تاثیر عوامل انسانی با استفاده از مدل مادفلو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
18 معرفی روش RIAM و برآورد هزینه سرانه پسماند با استفاده از نرم افزار WAGS (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
19 منظرسازی با استفاده از گونه های گیاهی بومی مقاوم به کم آبی و خشکی در شهرستان اردکان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست