سیده مهری حمیدی

 سیده مهری حمیدی عضو هیأت علمی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

سیده مهری حمیدی

Seyede Mehri Hamidi

عضو هیأت علمی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی اثرات رنگین کمانی در پر طاووس (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
2 بررسی تغییرات ساختاری و مغناطیسی آلیاژهای آمورف کبالت پایه CoFeSiB در اثر تابش لیزر پالسی Nd-YAG (دریافت مقاله) هشتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
3 ترک یابی غیر مخرب مغناطیسی بر پایه حسگر مگنتواپتیکی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
4 تنظیم سطح آستانه در آشکارساز آستانه بلور فوتونی جهت استفاده در مدارات تمام نوری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی درمهندسی برق و علوم کامپیوتر
5 تهیه و بررسی ویژگی های مغناطو نوری لایه های نازک فریت NiFe2-xAlxO4 (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
6 رشد و مشخصه یابی الکتریکی لایه نازک فریت بیسموت با استفاده از روش لایه نشانی لیزری (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
7 طراحی ساختار شیاری حلقوی برای حسگر تسهیم شده با اثر متقابل کم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر
8 مطالعه نقش پردازش لیزری در حضور میدان مغناطیسی ضعیف طولی در ایجاد پاسخ امپدانسی CoFeSiB نامتقارن نوارهای آمورف کبالت پایه (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1386