دکتر مهدی کرباسیان

دکتر مهدی کرباسیان دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

دکتر مهدی کرباسیان

Dr. Mahdi Karbasian

دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.