محمد فارسی

 محمد فارسی استاد، گروه بیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهان زراعی، دانشگاه فردوسی مشهد

محمد فارسی

Mohamad Farsi

استاد، گروه بیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهان زراعی، دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر پلاسمای سرد بر خصوصیات فیزیکی و مکانیکی نانوکاغذ تهیه شده از نانوفیبر سلولز و نانوفیبر کیتین (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 26، شماره: 3
2 اثر مقدار نانورس و ماده کف زای شیمیایی بر ساختار سلولی و خواص مکانیکی چندسازه های کاه گندم/پلی اتیلن سنگین (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 21، شماره: 3
3 ارزیابی پتانسیل استفاده از برخی ضایعات کشاورزی و جنگلی در تولید اسپاون قارچ دارویی Ganoderma lucidum (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 11، شماره: 2
4 ارزیابی تنوع ژنتیکی 16 لاین گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum) با استفاده از نشانگر مولکولی SSR و بررسی همبستگی آن با هتروزیس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 42، شماره: 2
5 بررسی امکان انتقال cDNA ژن منگنزپراکسیداز (mnp) از قارچ صدفی به قارچ دکمه ای سفید با کمک آگروباکتریوم (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 31، شماره: 2
6 بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپهای گوجهفرنگی با استفاده از نشانگرهای مولکولیAFLP و ارتباط آن با هتروزیس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 10، شماره: 2
7 بررسی سرعت رشد میسلیوم و عملکرد جدایه های مختلف قارچ خوراکی دکمه ای سفید (Agaricus bisporus) در ایران (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 31، شماره: 1
8 تاثیرتغییرات طول الیاف انواع خمیرهای OCC بر ویژگی های مقاومتی کاغذ کنگره ای (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 23، شماره: 4
9 جدا سازی و همسانه سازی ژن منگنزپراکسیداز (mnp) از قارچ صدفی خوراکی (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 7، شماره: 2
10 غربالگری هموکاریونها و تولیدنژاد دورگ جدید قارچ دکمه ای سفید (Agaricusbisporus) با استفاده از نشانگر ریزماهواره (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 31، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر نانو سیلیس و چسب اوره بر مقاومت مکانیکی و کندسوزکنندگی تخته خرده چوب حاصل از مخلوط گونه های باغی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فن آوری های نوین در صنایع چوب و کاغذ
2 ارزیابی تنوع ژنتیکی 16 لاین گوجه‌فرنگی (Lycopersicon esculentum) با استفاده از نشانگر مولکولی SSR و بررسی همبستگی آن با هتروزیس (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی
3 اساس ثبت رفتار شناور تندرو در موج و روش تحلیل آن (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
4 استفاده از بیوتکنولوژی در اصلاح گوجه فرنگی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی
5 استفاده از ضایعات تتراپک در تولید چندسازه چوب- پلاستیک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی
6 استفاده از نشانگر AFLP در به نژادی قارچ دکمه ای سفید (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
7 استفاده از نشانگرهای RAPD به منظور تایید هیبریدهای درون گونه‌ای در قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
8 استفاده از نشانگرهای SSR برای انتقال بلوک ژنی بازگرداننده باروری Rf3 به برنج (رقم ندا) در سیستم نرعقیمی سیتوپلاسمی WA (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
9 استفاده از نشانگرهای SSR برای انتقال ژن عامل عطر و طعم (fgr) به برنج از طریق تلاقی برگشتی (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
10 استفاده گلبرگ زعفران در تولید قارچ خوراکی، راهکاری برای استفاده مجدد از پسماند زعفران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی چشم انداز توسعه ی منطقه ی تربت حیدریه در افق 1404
11 استقرار بهینه پایگاه‌های اورژانس جاده‌ای با استفاده از مدل چندوجهی صف (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
12 اصلاح و تولید نژادهای دورگ در قارچ خوراکی دکمه ای (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
13 انتقال ژن آنتی پورتر واکوئلی آرابیدوپسیس AtNHX به کلزا و بررسی بیان آن در گیاهان تراریخته (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
14 انتقال ژن codA باکتری Arthrobacter globiformis به گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentom Mill) با استفاده از Agrobacterium tumefaciens به منظور تولید گیاهان متحمل در برابر شوری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
15 اولین گزارش از کاربرد نشانگر مولکولی iPBS برای تعیین تنوع ژنتیکی قارچ Rhizoctonia solani عامل بیماری بوته میری و مرگ گیاهچه گوجه فرنگی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
16 بررسی آزمایشگاهی اثرحلال های دوجانبه برکشش سطحی محلول هیدروکلریک اسید مورد استفاده درتحریک مخازن نفتی و گازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
17 بررسی اثر اتیلن بر روی میزان بیان چهار ژن مسیر بیوسنتزی گیاه پروانش (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
18 بررسی اثر چندین مکمل کشت برروی عملکرد قارچ خوراکی صدفی (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
19 بررسی اثر فرایند اغتشاشی اصطکاکی برروی سطح برونز آلومینیوم نیکل دار (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
20 بررسی اثر محیط کشت و غلظت های مختلف ساکارز در کشت درون شیشه ای گیاه زینتی آبزی Cryptocoryne sp. (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
21 بررسی اثر یونهای کلسیم و پتاسیم بر رشد ریشه های مویین تراریخت داتوره (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
22 بررسی اثرات هرس و تراکم بوته روی صفات مرتبط با عملکرد سه رقم خیار گلخانه ای (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
23 بررسی اثرنانو رس وتیمار شیمیایی برروی خواص فیزیکی چندسازه چوب پلاستیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نفت،گاز پتروشیمی و توسعه پایدار
24 بررسی الگوی بیان ژنهایACCسنتتازوEREBPدر مراحل رشد رویشی و زایشی نخود arientinum LCicer. در پاسخ به تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
25 بررسی امکان استفاده از کاغذهای باطله اداری برای تولید کاغذ روزنامه در شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فن آوری های نوین در صنایع چوب و کاغذ
26 بررسی امکان غربالگری هموکاریون ها از هتروکاریون های قارچ دکمه ای سفید (Agaricus bisporus) به منظور تولید بذر هیبرید به کمک نشانگر SSR (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،دامی منابع طبیعی محیط زیست گردشگری روستایی و گیاهان دارویی کشورهای اسلامی
27 بررسی miRNA ها و شناسایی ژن های هدف آنها در گیاه برنج و آنالیز مقایسه های آنها با آرابیدوپسیس، ذرت و انگور (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
28 بررسی پلی مورفیسم ژنتیکی چند رقم گلرنگ ایران و دو رقم گلرنگ خارجی با استفاده از مارکر RAPD (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
29 بررسی تاثیر دما و استفاده از ضایعات کشاورزی بر روی سرعت رشد و کیفیت اسپاون خاک اره ی قارچ دارویی گانودرما Ganoderma lucidum (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست
30 بررسی تاثیر دما و استفاده از ضایعات کشاورزی بر روی کیفیت و سرعت رشد میسلیوم در اسپان خاک اره قارچ دارویی گانودرما(Ganoderma lucidum ) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
31 بررسی تاثیر ذرات نانورس و آرد پوست پسته بر خواص مکانیکی نانوچند سازه چوب پلاستیک (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
32 بررسی تاثیر ضایعات مختلف کشاورزی بر سرعت رشد میسلیوم و وزن تر و خشک میوه ی قارچ دارویی گانودرما ( Ganoderma lucidum) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست
33 بررسی تاثیر ضایعات مختلف کشاورزی و دما بر وزن و سرعت رشد میسلیوم قارچ دارویی گانودرما (Ganoderma lucidum )در شرایط کشت جامد (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
34 بررسی تاثیر ضایعات مختلف کشاورزی و دما بر وزن و سرعت رشد میسلیوم قارچدارویی گانودرما ( Ganoderma lucidum )در شرایط کشت جامد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست
35 بررسی تاثیر غلظت های مختلف کلشی سین در القاء پلی پلوییدی در رقم اسپیدفید سورگوم علوفه ای (دریافت مقاله) کنگره توسعه همکاری های علمی منطقه ای علوم صنایع غذایی و کشاورزی
36 بررسی تاثیر محیط کشت و استرین های مختلف آگروباکتریوم رایسوشنس بر فراوانی القای ریشه های موئین در سنبل الطیب ( Valeriana officinalis L.) (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
37 بررسی تغییر بیان miRNA ها وشناسایی ژن های هدف آنها در گیاه برنج درپاسخ به تنش خشکی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
38 بررسی تنوع ژنتیکی برخی از ارقام انارهای محلی ایران با استفاده از مارکر AFLP (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
39 بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت جدایه های هموکاریون در قارچ خوراکی دکمه ای Agaricus bisporus (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
40 بررسی چارچوب های فلزی-آلی و ترکیبات آن برای جذب (CO(2 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فرآینده های گاز و پتروشیمی
41 بررسی خوش خوراکی نسبی و مصرف اختیاری باگاس فرآوری شده با قارچ پلوروتوس فلوریدا (pleurotus florida) در تغذیه گوسفند (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی با محوریت تنش های محیطی
42 بررسی رابطه هورمون IAA تولید شده توسط باکتری Pseudomonas putida و عملکرد قارچ دکمه ای خوراکی (Agaricus bisporus) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،دامی منابع طبیعی محیط زیست گردشگری روستایی و گیاهان دارویی کشورهای اسلامی
43 بررسی راندمان انتقال ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی (TYLCV) توسط پیوند زدن جهت به کارگیری در تحقیقات مختلف (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
44 بررسی روشهای حذف دی اکسید کربن از گازهای خروجی فرایندهای متالوژیکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دیرگداز و کوره
45 بررسی روشهای مختلف تولید اسپان قارچ از ساقه ، کلاهک ، هاگ در محیط کشت PDA (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
46 بررسی ساختار تشریحی گونه های دارویی و اقتصادی سرده Nepeta L. (Lamiaceae در شمال شرق ایران (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت کشاورزی
47 بررسی عددی برخورد گوه با سطح آزاد آب در حالت سقوط آزاد (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
48 بررسی فناوری های جداسازی کربن و نیتروژن از گاز طبیعی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی و نفت
49 بررسی قابلییت هضم و ترکیب شیمیایی باگاس فرآوری شده با قارچ پلوروتوس فلوریدا (Pleurotus florida) به منظور تولید خوراک دام (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی با محوریت تنش های محیطی
50 بررسی کاربرد ضایعات کشاورزی در تولید پایدار قارچ خوراکی صدفی در بستر کشت (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
51 بررسی کدون های ترجیحی در قارچ خوراکی دکمه ای سفید (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
52 بررسی گیاه شناختی و ساختار تشریحی گونه های دارویی و اقتصادی Salvia L.در شمال شرق ایران (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت کشاورزی
53 بررسی مقاومت به ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه‌فرنگی در لاین گوجه‌فرنگی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی
54 بهینه سازی ریزازدیادی گیاه آکواریومی Cryptocoryne sp در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
55 بهینهسازی جداسازی DNA ژنومی (با خلوص بالا) در گیاه انار (دریافت مقاله) همایش ملی انار
56 پیشرفت های اخیر در فن آوری های غشایی برای ضبط CO2 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی و نفت
57 تاثیر اصلاح شیمیایی سطح الیاف طبیعی و مقدارنانورس برمقاومت مکانیکی چندسازه های چوب - پلاستیک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی
58 تاثیر بیوماس باکتریایی و تلقیح آکتینومیست ها در کمپوست بر روی رشد میسلیوم قارچ خوراکی دکمه ای (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
59 تاثیر دی آمونیوم هیدروژن فسفات بر خواص مکانیکی و مقاومت به آتش تخته خرده چوب ساخته شده از پوشال صنعتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی
60 تاثیر ضایعات مختلف کشاورزی و دما بر میزان پلی ساکارید های خارج و درونسلولی میسلیوم قارچ دارویی گانودرما در شرایط کشت جامد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست
61 تأثیر دی آمونیوم هیدروژن فسفات برخواص فیزیکی تخته خرده چوب ساخته شده از پوشال صنعتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
62 تأثیر دی آمونیوم هیدروژن فسفات برخواص مکانیکی و مقاومت به آتش تخته خرده چوب ساخته شده از پوشال صنعتی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری با محوریت پژوھشھای نیاز محور
63 تأثیر دی آمونیوم هیدروژن فسفات برخواص مکانیکی ومقاومت به آتش تخته خرده چوب ساخته شده از پوشال صنعتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
64 تأثیر دی آمونیوم هیدروژن فسفات برخواص مکانیکی ومقاومت به آتش تخته خرده چوب ساخته شده از پوشال صنعتی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
65 تأثیر دی آمونیوم هیدروژن فسفات برخواص مکانیکی ومقاومت به آتش تخته خرده چوب ساخته شده از پوشال صنعتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ریاضیات و علوم مهندسی با رویکرد دانش کاربردی
66 تعیین تنوع ژنتیکی سودوموناسهای ایجاد کننده لکه قهوهای قارچ خوراکی در نواحی مرکزی و شمال شرقی ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
67 تعیین فعالیت اندوگلوکونازی Streptomyces sp. TBJ04 به روش ارزیابی کربوکسی متیل سلولاز (CMCase) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
68 جداسازی و همسانه سازی Cdna ژن منگنز پراکسیداز mnp ازقارچ خوراکی دکمه ای سفید (Agaricus bisporus (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
69 جداسازی، شناسایی و تعیین فعالیت آنزیمی آکتینومیست های گرما دوست کمپوست قارچ خوراکی (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
70 جذب CO2 با استفاده از آمونیاک به عنوان حلال (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی فناوری و نوآوری در علوم، مهندسی و تکنولوژی
71 حرکات وابسته پیچ و هیو شناورهای پروازی (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
72 حفاظت از گیاه دارویی Cystopteris fragilis (L.) Bernh در محیط گلخانه ای (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
73 ریخت‌شناسی تکنیک‌های تحقیق در عملیات در مساله استقرار سیستم‌های اورژانس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
74 شناسایی miRNA های درگیر در پاسخ تنش خشکی برنج با استفاده از توالی‌یابی با کارایی بالا (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و فنون کشاورزی
75 شناسایی بیوانفورماتیکی و بررسی تغییر بیان microRNA های کاندید پاسخ به تنش خشکی در برنج (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و فنون کشاورزی
76 شناسایی و بررسی عناصر تنظیم کننده بالادست ژن های MIRNA برنج (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
77 شناسایی و معرفی چند گونه قارچ خوراکی وحشی با استفاده از نواحی ITS و بررسی تنوع ژنتیکی آنها با استفاده از نشانگر ISSR (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تحقیقات بنیادین در علوم کشاورزی و زیست محیطی
78 طراحی و ساخت راکتور دیسکگردان برای محاسبه سرعت واکنش اسید و سنگ مخزن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
79 طراحی و شبیه سازی سیستم هدایت و کنترل برای یک AUV با تاکید بر عدم برخورد با موانع مسیر (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش صنایع دریایی
80 قابلیت تولید پروتئینهای هترولوگ در قارچهار رشته ای به منظور تولید داروهای نوترکیب انسانی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
81 کاربرد آلومینیم و مواد کامپوزیتی در شناورها (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
82 کاربرد نشانگر مولکولی AFLP در انگشت نگاری ژنتیکی و تفکیک نژادی های تجاری قارچ خوراکی دکمه ای (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
83 گاز رادون و بررسی ریسک های نفوذ آن و راهکارهای کاهش تراکم آن در محیط های زندگی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بهداشت محیط،سلامت ومحیط زیست پایدار
84 محاسبه سرعت واکنش بین سنگ مخزن دولومیتی و هیدروکلریک اسید با راکتور دیسک گردان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نفت و گاز ایران
85 مرروری بر فرایند جذب گاز کرین دی اکسید در محلول پتاسیم کربنات (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی فناوری و نوآوری در علوم، مهندسی و تکنولوژی
86 مروری بر اختراعات ثبت شده در زمینه جذب گاز کربن دی اکسید (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی فناوری و نوآوری در علوم، مهندسی و تکنولوژی
87 مروری بر تکنولوژی تولید بیودیزل در میکرو رآکتور (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی و نفت
88 مروری بر تکنولوژیهای جذب گاز کربن دی اکسید (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی و نفت
89 مروری بر کاربرد تکنولوژی میکروسیال در جذب CO2 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی و نفت
90 مروری بر کاربرد جذب دی اکسیدکربن با استفاده از حلال DES و محلول آمین (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی و نفت
91 مروری بر مکانیزم تاثیر نانو سیالات بر افزایش جذب دی اکسید کربن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی فناوری و نوآوری در علوم، مهندسی و تکنولوژی
92 مروری بر مکانیزم های افزایش جذب دی اکسیدکربن توسط نانوسیالات (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی و نفت
93 مطالعه عملکرد و تغییرات ژنتیکی جدایه های حاصل از کشت بافت قارچ دکمه ای سفید (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
94 مطالعه میزان کارآفرینی دانشجویان دختر و پسر با رویکرد تطبیقی در دانشگاه خلیج فارس (دریافت مقاله) جشنواره ملی ایده های کارآفرینی و فرصت های جدید کسب و کار
95 مقایسه دو روش اندازه گیری سلولاز در جدایه های آکتینومیست گرمادوست کمپوست قارچ خوراکی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
96 موانع فنی و اقتصادی جذب کربن دی اکسید و تکنولوژی های جداسازی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی و نفت
97 ناهمگون کردن محیط متخلخل با استفاده از نرم افزار کامسول به منظور مدل سازی فرآیند اسیدکاری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نفت و گاز ایران
98 نقش آمین ها به عنوان محیط جاذب برای جذب دی اکسیدکربن پس از احتراق (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی فناوری و نوآوری در علوم، مهندسی و تکنولوژی