دکتر عبدالحسین حداد

دکتر عبدالحسین حداد عضو هیات علمی دانشگاه سمنان

دکتر عبدالحسین حداد

Dr. Abdolhossein Hadad

عضو هیات علمی دانشگاه سمنان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آنالیز حساسیت بر روی عوامل تاثیرگذار در میزان نشست زمین حین عملیات لوله رانی به روش میکروتونلینگ (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 34، شماره: 1
2 اثر تغییرات سطح آب زیرزمینی بر فرونشست دشت سمنان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 28، شماره: 112
3 ارزیابی آزمایشگاهی ظرفیت باربری و نشست پی های باکت در خاک های روانگرا (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 51، شماره: 102
4 ارزیابی آزمایشگاهی عملکرد ستون سنگی شناور ساخته شده با مصالح بازیافتی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 36، شماره: 3
5 ارزیابی اثر پیش تنیدگی مهارهای فولادی بر جابه جایی دیوار دیافراگمی و خاک (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 48، شماره: 92
6 ارزیابی اثرات خاکچال بر محیط زیست با بکارگیری فاکتورهای ژئوتکنیکی، مطالعه موردی: خاکچال قوچان (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 10، شماره: 30
7 ارزیابی پتانسیل رمبندگی خاک ماسه ای لای دار تثبیت شده با میکروسیلیس، بنتونیت و خاکسترپوسته برنج (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 13، شماره: 42
8 ارزیابی تاثیر خط لوله نفت ری ساری بر محیط زیست با به کارگیری پارامترهای ژئوتکنیک زیست محیطی (دریافت مقاله) مجله آمایش سرزمین دوره: 12، شماره: 2
9 ارزیابی خرابی های پیش رونده پی های سطحی در شرایط روانگرایی با استفاده از مطالعات سانتریفیوژ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 3، شماره: 2
10 ارزیابی عددی و تحلیلی ظرفیت باربری سیستم کیسه خاک با مقطع نیم بیضی تحت بارگذاری قایم (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 31، شماره: 3
11 استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در تخمین ظرفیت باربری شالوده های سطحی واقع بر بسترهای چند لایه چسبنده (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 9، شماره: 24
12 امکان سنجی اجرای دیوارخاک مسلح باژئوسنتتیک و بررسی موردی آن درجاده ویژه گلستان (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 5، شماره: 1
13 بررسی خواص مکانیکی ماسه تثبیت شده با سیمان و زئولیت با استفاده از آزمایش برش ساده مونوتونیک (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 52، شماره: 107
14 بررسی و تحلیل سختی بسترماسه ای زیربناهای حمل ونقل بااستفاده ازآزمایشهای امواج سطحی پیوسته وبارگذاری صفحه (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 3، شماره: 4
15 بهینه سازی تسلیح در شیب های سنگی ناپایدار با استفاده از روش سطح تسلیح مورد نیاز (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 8، شماره: 21
16 پهنه بندی ژئوتکنیک لرزه ای گستره شهر سمنان براساس نتایج آزمایش های ژئوفیزیکی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 8، شماره: 26
17 تحلیل عددی رفتار دینامیکی دیوارهای تثبیت شده مکانیکی با ژئوسنتتیک (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 1، شماره: 15
18 رفتارمصالح دانه ای درهنگام بارگذاری ومقایسه نتایج شبیه سازی عددی و تجربی آنها (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 2، شماره: 2
19 شناسایی و تثبیت خاک های واگرا: مطالعه موردی کانال انتقال آب سیمین دشت-گرمسار (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 11، شماره: 1
20 ظرفیت باربری پی های واقع بر خاک دولایه رسی با لحاظ اثر نامعینی در مرز لایه ها توسط منطق فازی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 48، شماره: 93
21 مدل نیمه تحلیلی برای پیش بینی تغییرمکان لرزه یی شیب ها بر مبنای زلزله های ایران (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 36، شماره: 1
22 مطالعه ی آزمایشگاهی بر مدول برشی دینامیکی بیشینه ماسه ی کربناتی بوشهر (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 32، شماره: 4
23 مقایسه رفتار دینامیکی ماسه های کربناتی هرمز و سیلیکاتی بابلسر در شرایط یکسان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 3، شماره: 3
24 میزان رسوب در ستون های زهکش ماسه ای بعد از انجام زهکشی در خاک (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 53، شماره: 112
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آزمایش امواج سطحی پیوسته برای ارزیابی سریع ظرفیت باربری شالوده های سطحی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
2 اثر فشار محصور کنندگی موثر بر تغییر مکانهای خاک زیر پی ناشی از ضربات فوندانسیون در هنگام زلزله (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
3 احداث سازه های اضطراری با استفاده از کیسه های پلیمری ماسه ای به منظور جلوگیری از گسترش خطر سیلاب درون شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
4 احداث سازه های اضطراری با استفاده از کیسه های پلیمری ماسه ای به منظور جلوگیری از گسترش خطر سیلاب درون شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
5 ارائه برنامه کامپیوتری جهت تحلیل و طراحی دیوار حائل (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
6 ارزیابی اثرات زیست محیطی معادن وکارخانجات فراوری گچ مومن آباد سمنان بااستفاده از روش ماتریس ICOLD (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
7 ارزیابی تابع امپدانسدینامیکی خاکوروشی برای تبدیل این تابع از حوزه ی فرکانسبه حوزه ی زمان (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
8 اولویت سنجی همبستگی مابین پارامترهای شاخص زلزله با پاسخ های لرزه ای دیوارهای مسلح شده با الیاف پلیمری با رویکرد طراحی بر مبنای عملکرد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
9 اهمیت عامل سرعت موج برشی در طبقهبندی انواع ساختگاه ها از منظر آیین نامه های معتبر لرزهای دنیا (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران
10 بازسازی شبکه های انتقال آب شهری به روش حفاری بدون ترانشه(Trenchless) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
11 بررسی آزمایشگاهی اثر تغییر مقطع در ظرفیت باربری نهایی شمع های مخروطی و استوانه ای در ماسه ی کربناته ی بوشهر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
12 بررسی آزمایشگاهی تأثیر افزودن سیمان و آهک بر میزان واگرایی خاک منطقه ی سیمین دشت گرمسار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
13 بررسی افزودن سیلیس در ابعاد میکرو و نانو بر پتانسیل فروریزش خاک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
14 بررسی انواع روش های آزمایشگاهی، تحقیقات صحرایی و ژیوفیزیکی برای مطالعات ژیو زیست محیطی لندفیل های زباله جامد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
15 بررسی پاسخ لرزه ای سدهای خاکی دارای فونداسیون با عمق های مختلف از لایه ی روانگرا (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
16 بررسی تاثیر ستون های سنگی بر روی پتانسیل روانگرایی سایت شیبدار با استفاده از نرم افزار OpenSees (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
17 بررسی تاثیرخصوصیات دینامیکی انواع ساختگاه ها برمحتوای فرکانسی امواج زلزله و اثرآن برترتیب وقوع و محل تشکیل مفاصل پلاستیک درساختمانهای دارای جداگرهای لرزه ای پایه (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
18 بررسی تأثیر پارامترهای مقاومتی و هندسی میان لایه شنی بر عملکردسیستم پی رادیه شمع منفصل NCPRF در خاک ماسه ای (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
19 بررسی تغییرات ذرات جامد محلول در منابع آب زیرزمینی دشت سمنان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی
20 بررسی تغییرات سطح آب زیرزمینی دشت سمنان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
21 بررسی خواص مکانیکی و دوام خاک رس پس از بهسازی با ضایعات صنعتی و الیاف تحت اثر سیکل های تر و خشک (مطالعه مروری) (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
22 بررسی رفتار شالودههای سطحی مجاور هم بر روی خاک مسلح با ژئوسینتتیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
23 بررسی رفتار لرزه ای خاک ها در زلزله های بزرگ (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
24 بررسی روند تغییرات سطح آب زیرزمینی مشهد و محدودیتهای حاصل از آن در اجرای ایستگاه G2 قطارشهری مشهد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت
25 بررسی شرایط گسترش پدیده اصطکاک جداری منفی در رادیه شمع های منفصل (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
26 بررسی ضرایب اصلاح در روابط روانگرایی خاک های غیر چسبنده (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
27 بررسی ظرفیت غیر الاستیک خاک بر ظرفیت باربری دینامیکی فوندانسیون های متکی بر شمع در هنگام وقوع زلزله (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
28 بررسی ظرفیت نیروی محوری در میخ به روش اجزای محدود و مقایسه آن با آیین نامهFHWA (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
29 بررسی عددی رفتار فونداسیون باکت در ماسه اشباع روانگرا (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
30 بررسی عددی عملکرد دیوارهای میخکوبی مرکب ناشی از گودبرداری اضافی با روش اجزای محدود (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
31 بررسی عددی نشیت مخازن ذخیره نفت مارون ناشی از آزمایش هیدرواستاتیک و خاکریزی در اطراف آن (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
32 بررسی عملکرد پی های سطحی واقع بر ماسه روانگرا با استفاده ازمدلسازی فیزیکی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
33 بررسی لرزه ای پی ها دارای جداساز برون سازهای با استفاده از روش اجزای محدود (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
34 بررسی مدل ها و رابطه های موجود برای محاسبه جابه جایی جانبی ناشی از پدیده روانگرایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
35 بررسی مشخصات انواع ژئوسنتتیک ها با کارکرد زهکش در طرح های عمرانی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
36 بررسی مطالعات آزمایشگاهی انجام شده بر روی پیهای تقویت شده با سیستم سلولهای محصورکننده، مطالعه مروری (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
37 بررسی مقاومت برشی و زاویه اصطکاک داخلی مخلوط خاک ماسه ای- خرده لاستیک- چیپس لاستیکی با استفاده از آزمایش برش مستقیم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست
38 بررسی نحوه عملکرد "سیستم اطلاعات برای محاسبه ضرایب کاهش تصادف" (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
39 بررسی و تحلیل عددی اثر اشباع شدن خاکریز در ناپایداری دیوار خاک مسلح با ژئوسنتتیک (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
40 بررسی و طبقه بندی روشهای مختلف آزمونهای دینامیکی شمع (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بهسازی زمین
41 بررسی همبستگی میان پاسخ های لرزه ای دیوارخاک مسلح با پارامترهای اندازه گیری زلزله به منظور پیاده سازی اصول طراحی براساس سطح عملکرد (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
42 بهبود عملکرد لایه بالاست خطوط ریلی به روش تسلیح با سیستم محدودکننده سلولی؛ مطالعه موردی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
43 بهینه سازی جدار های خاکبرداری شده با استفاده از سیستم آنکور (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
44 بهینه سازی جدارهای خاکبرداری شده با استفاده از سیستم ترکیبی میخ کوبی و آنکور (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
45 پایش کیفی منابع آب زیرزمینی دشت سمنان با استفاده از ضریب هدایت الکتریکی آب (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی
46 پهنه بندی پارامترهای فیزیکی و مکانیکی خاک شهر سمنان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
47 پیش بینی نشست شالوده سطحی بر روی خاک های غیرچسبنده با استفاده از سرعت موج برشی (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
48 تاثیر افزودن مواد تثبیت کننده بر میزان تغییر شکل پذیری خاک های رمبنده سمنان (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
49 تاثیر تسبیح همزمان الیاف شیشه و نانو رس بر مقاومت فشاری در خاک های رسی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
50 تاثیر تقویت بستر در کاهش نشست سطح راه با استفاده از ژئوگرید (بررسی نتایج میدانی و مقایسه آن با تحلیل عددی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
51 تاثیر شرایط محیط در بهسازی خاک های مارنی حاوی گچ (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
52 تأثیر مجاورت شیروانی های تحت اثر جریان آب های زیرزمینی بر ظرفیت باربری شالوده های عمیق با روش اجزاء محدود (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
53 تحلیل عددی تأثیر سربار بر فشار جانبی خاک وارد بر اسکله وزنی بلوک بتنی گوژپشتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
54 تحلیل عددی ظرفیت باربری و دوران حاصل از بار برون محور پیهای سطحی بر روی خاک ماسهای به روش تفاضل محدود (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
55 تحلیل عددی عملیات لوله رانی به روش میکروتونلینگ در خاکهای ناهمگن (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی تونل
56 تحلیل مکانیکی خاک مسلح با استفاده از روش گالرکین بدون شبکه (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
57 تخمین ظرفیت باربری شالوده ‏های سطحی نواری متکی بر بسترهای خاکی چند لایه با استفاده از شبکه‏های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
58 تعیین نسبت مقاومت سیکلی در پدیده روانگرایی خاک بر اساس اندازه گیری سرعت موج برشی در آزمایش سه محوری سیکلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
59 تکیه گاه تونل در سنگ ضعیف (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
60 توزیع بهینه عناصر تسلیحکننده روی شیب های سنگی نیروگاه سد سیاه بیشه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
61 توزیع عناصر تسلیح کننده در شیب های سنگی ناپایدار با استفاده از روش DRD با مطالعه موردی این روش بر روی شیب های سنگی سد سیاه بیشه (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
62 توزیع فشار محرک در هنگام زلزله در پشت دیوارهای حائل (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
63 رعایت نکات ایمنی در محافظت از ژئوفوم در مقابل آتش سوزی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
64 روش تحلیل تقریبی سیستم رادیه – شمع برای فونداسیونهای سازه های بلند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
65 زاویه بهینه نیل در شیروانی های میخکوبی شده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
66 ظرفیت بیرون کشیدگی میخ از خاک ، روابط تحقیقی و مقایسه با نتایج تحلیل های عددی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
67 کاربرد پلیمر در اصلاح خوص قیر و تهیه آسفالت پلیمری (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
68 کاربرد روش DRD در پایدارسازی شیب های سنگی ناپایدار (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
69 کاربرد ژئوفوم در کاهش فشار جانبی وارده بر دیوارهای حایل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
70 کاربرد شمعهای انرژی در استفاده از انرژی زمین گرمایی به منظور گرمایش و سرمایش ساختمان با حداقل مصرف انرژی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
71 کاهش عمق شیار شدگی راه ساخته شده بر روی بستر نرم با استفاده از ژئوگرید (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
72 مدل سازی فیزیکی گروه شمع با قابلیت زهکشی در خاک روانگرا توسط میزلرزه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
73 مطالعه اثر متغیرهای میکرومکانیک در زمان جریان مصالح راهسازی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
74 مطالعه تاثیر فاصله گذاری قائم لایه های ژئوسنتتیک بر پایداری داخلی دیوار خاک مسلح (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
75 مطالعه عددی اندرکنش خاک-شمع و ژئوسنتتیک در خاکریزهای مستقر بر گروه شمع (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
76 مطالعه عددی خاک بهسازی شده با ستون سنگی به روش اجزا محدود (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
77 مطالعه عددی رفتار کوتاه مدت و دراز مدت خاکریزهای تسلیح شده بر روی بسترهای چسبنده نرم (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
78 مطالعه موردی تاثیر افزودن نانو رس بر پتانسیل فروریزش خاک لس گرگان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
79 معرفی انواع مکانز یم های گسیختگی شمع در خاک های روانگرا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
80 مقایسه ارزیابی پتانسیل روانگرایی با روش های مقاومت نفوذ استانداردSPT) و اندازهگیری سرعت موج برشی VS) در شهرستان بابلسر (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
81 مقایسه پدیده انسداد در ستون های زهکش شنی و ستونهای پر شده با تراشه لاستیکهای بازیافتی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدارایران
82 مقایسه تاریخچه زمانی جابجایی طبقه بام در ساختمان های با پایه گیردار و ساختمان های دارای جداساز لرزه ای پایه، مستقر بر انواع ساختگاه ها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
83 مقایسه سختی برشی ماسه های کربناتی و سیلیکاته با استفاده از آزمایش های دینامیکی و سیکلی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
84 مقایسه عملکرد روش های ستون میانی و افزایش طول بازوی ریب، جهت کنترل نشست ایستگاه های قطارشهری طراحی شده با استفاده از اجزای بتنی پیش نگه دارنده (مطالعه موردی ایستگاه G2 قطار شهری مشهد) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت
85 مقایسه و بررسی حاشیه ایمنی ظرفیت باربری لرزه ای و استاتیکی شالوده های سطحی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
86 مکانیک محیط های دانه ای " روش میکروسازه ای " (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بهسازی زمین