دکتر طاهر روشندل اربطانی

دکتر طاهر روشندل اربطانی استاد ،عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

دکتر طاهر روشندل اربطانی

Dr. Taher Roshandel Arbatani

استاد ،عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه الگوی شایستگی مدیران روابط عمومی شهرداری کلان شهرهای کشور (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان رشته ای ارتباطات و رسانه دوره: 6، شماره: 19
2 ارائه الگوی کاربردی برای بازاریابی چندحسی در برندسازی مقصد گردشگری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 9، شماره: 1
3 ارائه چارچوب توسعه سواد رسانه های اجتماعی در روابط عمومی ها مورد مطالعه: نهادهای اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 10
4 ارائه مدل انتخاب آمیخته رسانه در کمپین های تبلیغاتی خاص صنعت بیمه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 11، شماره: 4
5 ارائه مدل شایستگی نیروی انسانی در سازمان های خبری: مطالعه موردی (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 28، شماره: 3
6 ارائه مدلی برای بهبود عملکرد مالی سازمان، با تاکید بر نقش "ترکیب منابع انسانی" و "ثبات مدیریت" (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 17، شماره: 2
7 ارائه مدلی نظری برای شناسایی ارزش رسانه ای بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 11، شماره: 57
8 ارایه مدل تقویت هویت ملی جوانان با استفاده از ظرفیت های شبکه های اجتماعی داخلی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 19، شماره: 42
9 ارتباط میان فرهنگ و فناوری اطلاعات و ارتباطات و آسیب های فرهنگی اینترنت (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات میان رشته ­ای در رسانه و فرهنگ دوره: 2، شماره: 2
10 ارزشیابی برنامه های آموزشی شرکت سایپا با استفاده از مدل بازگشت سرمایه(ROI):مطالعه موردی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 1، شماره: 3
11 الزامات، ضرورت‎ها و مکانیزم‎های تجاری‎سازی دانش در دانشکده‎های مدیریت (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 2، شماره: 4
12 الگوی مدیریت منظومه ای رسانه ها بر اساس کارکردهای آرمانی آنها در تراز جامعه دانایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 18، شماره: 65
13 الگوی مطلوب دیپلماسی رسانه ای در وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه علوم سیاسی دوره: 15، شماره: 4
14 الگوی مناسب رشته مدیریت رادیو تلویزیونی در کشور از دیدگاه خبرگان و متخصصان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 18، شماره: 66
15 امکان سنجی کاربست محتوای کاربرساز در فرآیندهای بازاریابی محتوایی؛ مطالعه موردی دیجی کالا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 2، شماره: 7
16 Effectiveness of Multi-sensual Marketing on Loyalty to Tourism Destination Brand (دریافت مقاله) مجله بین المللی مطالعات علمی دوره: 1، شماره: 3
17 Implementing Customer ‎ Relationship Management (CRM) in the Framework of Electronic- Government (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 3، شماره: 7
18 Modeling Factors Affecting the Physical Access to Computers and Internet Using Adaptive Fuzzy Neural Networks (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 8، شماره: 3
19 بازنمایی زندگی روزمره جوانان در شهر تهران تحلیل فیلم های نیمه دوم دهه 8 (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 7، شماره: 27
20 بررسی آسیب شناسانه فرایند سیاست‎گذاری در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 4، شماره: 10
21 بررسی اثرات همگرایی بر مدیریت رسانه های خبری چاپی مورد مطالعه روزنامه همشهری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 3، شماره: 8
22 بررسی ارتباط بین ساختار و تعهد سازمانی کارکنان رادیو در سازمان صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علمی رسانه های دیداری و شنیداری دوره: 5، شماره: 8
23 بررسی جایگاه رسانه ملی در الگوی حکمرانی پایداری در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 1، شماره: 1
24 بررسی ساختار سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور با هدف ارائه مدل مطلوب (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 18، شماره: 71
25 بررسی عوامل موثر در گردشگری بر اساس انتظارات و ادراکات گردشگران و مدل تحلیل شکاف (مطالعه ی موردی: منطقه گردشگری سرعین اردبیل) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 3، شماره: 2
26 بررسی عوامل نگرشی موثر در تبیین اعتماد عمومی به پلیس (مطالعه موردی: پلیس تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 7، شماره: 3
27 بررسی مشکلات و موانع توسعه صنعت گردشگری در شهر اصفهان از دیدگاه گردشگران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 7، شماره: 4
28 بررسی نقش دینداری در کاهش رفتارهای غیرمدنی سازمانی کارکنان دانشگاه؛ مورد مطالعه دانشگاه محقق اردبیلی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 6، شماره: 18
29 بررسی نقش قابلیت های فناوری در پیاده سازی موفق نوآوری باز در حوزه IPTV سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علمی رسانه های دیداری و شنیداری دوره: 13، شماره: 29
30 پژوهشی بنیادین در حوزه مفاهیم نظری سیاستگذاری رسانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 7، شماره: 3
31 تاثیر تلویزیون در شکل دهی به مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری در ایران با توجه به ظهور شبکه های اجتماعی مبتنی بر موبایل (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دوره: 13، شماره: 49
32 تاثیر رسانه های اجتماعی بر عملکرد شغلی کارکنان وزارت صنعت،معدن و تجارت (دریافت مقاله) فصلنامه روزنامه نگاری الکترونیک دوره: 2، شماره: 2
33 تاثیر شبکه های اجتماعی در بهبود وفاداری و ارتباط مشتری برند (مطالعه موردی: برند لپ تاپ) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 8، شماره: 3
34 تبیین الگوی ارتباطات عمومی علم در برنامه سازی علمی در سیمای جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علمی رسانه های دیداری و شنیداری دوره: 13، شماره: 30
35 تبیین جایگاه رسانه‎های جمعی در جامعه ی دانایی با رویکرد مدیریتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 2، شماره: 5
36 تبیین عوامل موثر بر فرایند سیاست گذاری رسانه ای در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه رسانه دوره: 23، شماره: 1
37 تبیین فرهنگ هواداری مجازی در شبکه اجتماعی اینستاگرام: دلایل و زمینه ها (مورد مطالعه: هواداران سلبریتی ها) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان رشته ای ارتباطات و رسانه دوره: 4، شماره: 13
38 تبیین مدل توسعه منابع انسانی به منظور دستیابی به شهرت رسانه ای (مورد مطالعه: واحد مرکزی خبر) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 5، شماره: 4
39 تبیین نوع نگرش مخاطب نسبت به محتوای رسانه دینی (صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران)؛ مطالعه موردی: شهر اصفهان (دریافت مقاله) دو فصلنامه دین و ارتباطات دوره: 21، شماره: 45
40 تحلیل نقش معنویت در محیط کار در رشد رفتار اخلاقی کارکنان دانشگاه (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی دوره: 6، شماره: 14
41 تدوین الگوی جامع فراگرد مدیریت بحران با رویکرد نظم و امنیت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 10، شماره: 2
42 تدوین سناریوهای متصور برای آینده نهاد رسانه ای کتابخانه های عمومی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 19، شماره: 3
43 تدوین مدل راهکارهای تجاری سازی پیام رسان های ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 25، شماره: 96
44 تغییر ایستار در ارتباطات بین فردی بین فرهنگی با وساطت رایانه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 5، شماره: 17
45 توزیع دیجیتال موسیقی و نوآوری های رسانه ای در کسب وکارهای ایران (مطالعه موردی: وب سایت بیپتونز) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 4، شماره: 15
46 چارچوبی برای تجاری سازی نوآوری های دیجیتال در شرکت‎های کارآفرین رسانه ای ایران (مطالعه ای چند موردی) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 4، شماره: 1
47 چیستی سازمان های رسانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه رسانه دوره: 26، شماره: 4
48 درگیرسازی کاربر در برند و هم آفرینی ارزش در پلتفرم های رسانه ای (مورد مطالعه: پلتفرم روبیکا) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 14، شماره: 3
49 رابطه بین جو سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی خبرگان شاغل در خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) (دریافت مقاله) فصلنامه رسانه دوره: 26، شماره: 1
50 راهبردهای افزایش اعتبار رسانه ای در تارنماهای خبری (دریافت مقاله) فصلنامه رسانه دوره: 33، شماره: 1
51 راهکارهای دستیابی به الگوی مرجعیت خبری شبکه های اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 9، شماره: 34
52 رسانه و سقف شیشه‎ای: تبیین نقش تلویزیون در ارتقاء زنان به سطوح مدیریتی جامعه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 3، شماره: 6
53 رسانه های اجتماعی رسانه های اجتماعی و نظارت بر صاحبان قدرت مورد کاوی اینستاگرام در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دوره: 19، شماره: 70
54 شناسایی پیشران ها و ذینفعان موثر بر آینده شبکه های اجتماعی وسایل همراه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 7، شماره: 25
55 شناسایی چارچوب کسب وکار رسانه های دیجیتال مبتنی بر اینترنت در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 20، شماره: 75
56 شناسایی شبکه کنشگران و تحلیل روابط سیاستگذاری در صنعت موسیقی (دریافت مقاله) فصلنامه رسانه دوره: 32، شماره: 2
57 شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در اجرای راهبردهای سازمانی: مطالعه موردی مرکز صدا و سیمای آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 8، شماره: 1
58 شناسایی عوامل موثر بر توانمندسازی منابع انسانی در سازمان های ارتباطاتی و رسانه ای دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 9، شماره: 3
59 شناسایی مولفه های اقناعی تبلیغات تلویزیونی با هدف ترویج مصرف بهینه انرژی (برق) در کشور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی دوره: 1، شماره: 1
60 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر افت مخاطبان تلویزیون جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه رسانه دوره: 30، شماره: 1
61 صنعت موسیقی در عصر فناوری های نوین: ارائه راهبردهای نوآورانه برای توزیع دیجیتال موسیقی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 21، شماره: 52
62 طراحی استراتژی های اثربخش برای حضور روابط عمومی نظام بانکی در رسانه های اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان رشته ای ارتباطات و رسانه دوره: 5، شماره: 15
63 طراحی الگوی تسهیل گرهای همگرایی فناورانه در ساختار معاونت فنی سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 25، شماره: 93
64 طراحی الگوی مدیریت عملکرد در صنایع خلاق و فرهنگی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 10، شماره: 35
65 طراحی چهارچوب حکمرانی صوت و تصویر فراگیر در جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علمی رسانه های دیداری و شنیداری دوره: 17، شماره: 47
66 طراحی سنجه های تاثیر بر مخاطب برای آگهی های بازرگانی در رسانه ملی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 2، شماره: 1
67 طراحی سنجه‌های سنجش تأثیرگذاری تبلیغات در شبکه اجتماعی اینستاگرام (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 8، شماره: 2
68 طراحی مدل انطباق فرایندهای ۳۴۰۰۰ منابع انسانی با استراتژی های بازاریابی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 15، شماره: 3
69 طراحی مدل تبلیغات از طریق رسانه‎های اجتماعی به‎منظور تاثیر بر تمایل مشتریان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 9، شماره: 4
70 طراحی مدل رشد شبکه های اجتماعی تخصصی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه رسانه دوره: 34، شماره: 3
71 طراحی مدل سازگارسازی رسانه گری آیین زیارت در شبکه های اجتماعی (دریافت مقاله) دو فصلنامه دین و ارتباطات دوره: 22، شماره: 48
72 طراحی مدل سیاست گذاری در سینمای ایران با هدف ارتقای جایگاه بین المللی آن (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 14، شماره: 2
73 طراحی مدل سیاست گذاری رسانه ایی سازمان تامین اجتماعی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه رفاه اجتماعی دوره: 18، شماره: 69
74 طراحی مدل سیاستگذاری رسانه ای اتحادیه رادیو و تلویزیون های اسلامی مبتنی بر رویکرد همگرایی محتوایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 24، شماره: 90
75 طراحی مدل سیاستگذاری مطبوعات با تاکید بر توسعه زنان با استفاده ازنظریه برپایه کلاسیک (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات میان رشته ­ای در رسانه و فرهنگ دوره: 11، شماره: 2
76 طراحی مدل شایستگی مدیران صنایع خلاق( مورد مطالعه خبر سیمای جمهوری اسلامی ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 8، شماره: 31
77 طراحی و تبیین الگوی مرجعیت در وب سایت های خبری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 9، شماره: 33
78 طراحی و تبیین مدل جبران خدمات کارکنان صنایع خلاق (مطالعه موردی؛ خبرگزاری صدا وسیما) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 11
79 طراحی و تبیین مدل سیاست گذاری خبری بر اساس مولفه های بنیادین در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 8، شماره: 28
80 عوامل تعیین کننده شکاف دیجیتالی (مطالعه موردی: شهروندان شهر رفسنجان) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 6، شماره: 4
81 عوامل رفتاری موثر در تبیین اعتماد عمومی شهروندان به پلیس در تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 17، شماره: 1
82 عوامل سازمانی موثر بر قابلیت استخدام کارکنان در سازمان های دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 2، شماره: 4
83 مدل تجاری سازی ایده فروش الکترونیک با به کارگیری نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 12، شماره: 2
84 مدل سازی وضعیت حکمرانی خوب الکترونیک در فضای کسب و کار مجازی در صنعت بیمه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 13، شماره: 4
85 مدل مفهومی تبیین گفتمان حاکمیت، مردم، و رسانه با رویکرد پدافند غیرعامل (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات میان رشته ­ای در رسانه و فرهنگ دوره: 1، شماره: 2
86 مدیریت رسانه ای بحران؛ رویکردی پیشگیرانه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 18، شماره: 66
87 مدیریت نوآوری رسانه ای: تدوین چارچوبی یکپارچه (دریافت مقاله) فصلنامه رسانه دوره: 29، شماره: 3
88 مطالعه آسیب‎شناسانه صنعت مطبوعات دولتی کشور و شناسایی ابعاد زیست‎بومی آنها در انطباق با محیط جدید رسانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 10، شماره: 3
89 مطالعه تطبیقی الگوی حکمرانی صوت وتصویر فراگیر در روسیه، ترکیه و کره جنوبی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 15، شماره: 2
90 مفهوم سازی ارزش رسانه ای بازیکنان فوتبال به عنوان پایه ای برای توسعه مدل های درآمدزایی باشگاه های فوتبال ایران (دریافت مقاله) مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی دوره: 8، شماره: 1
91 مقاله پژوهشی:شناسایی عوامل کلیدی در پیاده سازی سیستم مدیریت دانش در سیمای جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 9، شماره: 37
92 مقایسه کاربردپذیری تارنما های خبری بی بی سی فارسی و شبکه خبر صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه دانشجویان دانشگاه تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 7، شماره: 28
93 نقش توسعه منابع انسانی در شهرت رسانه ای و خلق سرمایه شهرتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 20، شماره: 74
94 نقش شبکه های اجتماعی در انتخابات در ایران و تاثیر آنها بر نقش رسانه های سنتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 4، شماره: 13
95 نقش شبکههای اجتماعی مجازی در فرآیند اقناع رسانهای جوانان اروپایی توسط گروههای تروریستی (مطالعه موردی: داعش) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات میان رشته ­ای در رسانه و فرهنگ دوره: 10، شماره: 20
96 نقش مدیریت رسانه در تحول بحران از تهدید به فرصت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 15، شماره: 55
97 نقش هفت نظریه تاثیرگذار علوم اجتماعی و علوم سیاسی در فرآیند اقناع رسانه ای بین المللی گروه های تروریستی (مطالعه موردی: داعش) (دریافت مقاله) دو فصلنامه دین و ارتباطات دوره: 29، شماره: 62
98 نقش هوش هیجانی کتابداران در اتخاذ استراتژی های مدیریت تعارض (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 16، شماره: 3
99 هم گرایی رسانه ای رابطه تولیدمحتوای اینترنتی توسط کاربران و نحوه تماشای تلویزیون (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 13، شماره: 20
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارایه و بررسی عوامل موثر بر ارتقاء سیاستگذاری سواد رسانهای در بین نوجوانان در شبکه های اجتماعی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت
2 استفاده مدیران رسانه از ستارگان سینما در تبلیغات (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
3 شناسایی اهمیت نقش های رسانه در فرآیند خط مشی گذاری عمومی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی مدیریت دولتی ایران
4 شناسایی چارچوب های خبری در رابطه با مکمل های ورزشی (مورد مطالعه: ایسنا) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در تربیت بدنی،علوم ورزشی و قهرمانی
5 طراحی الگوی ارتباط با مشتری ( رویکرد روانشناسی ) تحویلداران و ارزیابی آن در شعب بانک پارسیان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
6 فرهنگ سازمانی مشارکتی و رابطه آن با سبک تصمیمگیری مشارکتی مدیران سیما (دریافت مقاله) همایش چالشهای مدیریت و رهبری در سازمانهای ایرانی
7 فضای مجازی و فرهنگ های مجازی فرصت ها و تهدیدها برای زنان ایرانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری
8 نقش رسانه های جمعی در فرهنگ سازی بیمه در جامعه (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی بررسی فضای کسب و کار صنعت بیمه کشور