دکتر طاهر روشندل اربطانی

دکتر طاهر روشندل اربطانی استاد مدیریت رسانه دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

دکتر طاهر روشندل اربطانی

Dr. Taher Toshandel Arbatani

استاد مدیریت رسانه دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه مدلی نظری برای شناسایی ارزش رسانه ای بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 11، شماره: 57
2 ارایه مدل تقویت هویت ملی جوانان با استفاده از ظرفیت های شبکه های اجتماعی داخلی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 19، شماره: 42
3 الگوی مطلوب دیپلماسی رسانه ای در وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه علوم سیاسی دوره: 15، شماره: 4
4 امکان سنجی کاربست محتوای کاربرساز در فرآیندهای بازاریابی محتوایی؛ مطالعه موردی دیجی کالا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 2، شماره: 7
5 بازنمایی زندگی روزمره جوانان در شهر تهران تحلیل فیلم های نیمه دوم دهه 8 (دریافت مقاله) فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 7، شماره: 27
6 بررسی ارتباط بین ساختار و تعهد سازمانی کارکنان رادیو در سازمان صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علمی رسانه های دیداری و شنیداری دوره: 5، شماره: 8
7 بررسی عوامل نگرشی موثر در تبیین اعتماد عمومی به پلیس (مطالعه موردی: پلیس تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 7، شماره: 3
8 بررسی نقش قابلیت های فناوری در پیاده سازی موفق نوآوری باز در حوزه IPTV سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علمی رسانه های دیداری و شنیداری دوره: 13، شماره: 29
9 تاثیر تلویزیون در شکل دهی به مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری در ایران با توجه به ظهور شبکه های اجتماعی مبتنی بر موبایل (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دوره: 13، شماره: 49
10 تاثیر رسانه های اجتماعی بر عملکرد شغلی کارکنان وزارت صنعت،معدن و تجارت (دریافت مقاله) فصلنامه روزنامه نگاری الکترونیک دوره: 2، شماره: 2
11 تبیین الگوی ارتباطات عمومی علم در برنامه سازی علمی در سیمای جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علمی رسانه های دیداری و شنیداری دوره: 13، شماره: 30
12 تبیین عوامل موثر بر فرایند سیاست گذاری رسانه ای در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه رسانه دوره: 23، شماره: 1
13 تبیین نوع نگرش مخاطب نسبت به محتوای رسانه دینی (صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران)؛ مطالعه موردی: شهر اصفهان (دریافت مقاله) دو فصلنامه دین و ارتباطات دوره: 21، شماره: 45
14 تدوین الگوی جامع فراگرد مدیریت بحران با رویکرد نظم و امنیت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 10، شماره: 2
15 تدوین مدل راهکارهای تجاری سازی پیام رسان های ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 25، شماره: 96
16 تغییر ایستار در ارتباطات بین فردی بین فرهنگی با وساطت رایانه (دریافت مقاله) فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 5، شماره: 17
17 توزیع دیجیتال موسیقی و نوآوری های رسانه ای در کسب وکارهای ایران (مطالعه موردی: وب سایت بیپتونز) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 4، شماره: 15
18 چیستی سازمان های رسانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه رسانه دوره: 26، شماره: 4
19 رابطه بین جو سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی خبرگان شاغل در خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) (دریافت مقاله) فصلنامه رسانه دوره: 26، شماره: 1
20 راهکارهای دستیابی به الگوی مرجعیت خبری شبکه های اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 9، شماره: 34
21 شناسایی پیشران ها و ذینفعان موثر بر آینده شبکه های اجتماعی وسایل همراه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 7، شماره: 25
22 شناسایی چارچوب کسب وکار رسانه های دیجیتال مبتنی بر اینترنت در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 20، شماره: 75
23 شناسایی شبکه کنشگران و تحلیل روابط سیاستگذاری در صنعت موسیقی (دریافت مقاله) فصلنامه رسانه دوره: 32، شماره: 2
24 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر افت مخاطبان تلویزیون جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه رسانه دوره: 30، شماره: 1
25 صنعت موسیقی در عصر فناوری های نوین: ارائه راهبردهای نوآورانه برای توزیع دیجیتال موسیقی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 21، شماره: 52
26 طراحی الگوی تسهیل گرهای همگرایی فناورانه در ساختار معاونت فنی سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 25، شماره: 93
27 طراحی سنجه‌های سنجش تأثیرگذاری تبلیغات در شبکه اجتماعی اینستاگرام (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 8، شماره: 2
28 طراحی مدل سازگارسازی رسانه گری آیین زیارت در شبکه های اجتماعی (دریافت مقاله) دو فصلنامه دین و ارتباطات دوره: 22، شماره: 48
29 طراحی مدل سیاستگذاری رسانه ای اتحادیه رادیو و تلویزیون های اسلامی مبتنی بر رویکرد همگرایی محتوایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 24، شماره: 90
30 طراحی مدل شایستگی مدیران صنایع خلاق( مورد مطالعه خبر سیمای جمهوری اسلامی ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 8، شماره: 31
31 طراحی و تبیین مدل سیاست گذاری خبری بر اساس مولفه های بنیادین در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 8، شماره: 28
32 عوامل رفتاری موثر در تبیین اعتماد عمومی شهروندان به پلیس در تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 17، شماره: 1
33 مدیریت نوآوری رسانه ای: تدوین چارچوبی یکپارچه (دریافت مقاله) فصلنامه رسانه دوره: 29، شماره: 3
34 مفهوم سازی ارزش رسانه ای بازیکنان فوتبال به عنوان پایه ای برای توسعه مدل های درآمدزایی باشگاه های فوتبال ایران (دریافت مقاله) مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی دوره: 8، شماره: 1
35 نقش توسعه منابع انسانی در شهرت رسانه ای و خلق سرمایه شهرتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 20، شماره: 74
36 نقش شبکه های اجتماعی در انتخابات در ایران و تاثیر آنها بر نقش رسانه های سنتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 4، شماره: 13
37 نقش شبکههای اجتماعی مجازی در فرآیند اقناع رسانهای جوانان اروپایی توسط گروههای تروریستی (مطالعه موردی: داعش) (دریافت مقاله) دوفصلنامه رسانه و فرهنگ دوره: 10، شماره: 20
38 هم گرایی رسانه ای رابطه تولیدمحتوای اینترنتی توسط کاربران و نحوه تماشای تلویزیون (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 13، شماره: 20
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارایه و بررسی عوامل موثر بر ارتقاء سیاستگذاری سواد رسانهای در بین نوجوانان در شبکه های اجتماعی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت
2 استفاده مدیران رسانه از ستارگان سینما در تبلیغات (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
3 شناسایی اهمیت نقش های رسانه در فرآیند خط مشی گذاری عمومی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی مدیریت دولتی ایران
4 شناسایی چارچوب های خبری در رابطه با مکمل های ورزشی (مورد مطالعه: ایسنا) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در تربیت بدنی،علوم ورزشی و قهرمانی
5 طراحی الگوی ارتباط با مشتری ( رویکرد روانشناسی ) تحویلداران و ارزیابی آن در شعب بانک پارسیان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
6 فرهنگ سازمانی مشارکتی و رابطه آن با سبک تصمیمگیری مشارکتی مدیران سیما (دریافت مقاله) همایش چالشهای مدیریت و رهبری در سازمانهای ایرانی
7 فضای مجازی و فرهنگ های مجازی فرصت ها و تهدیدها برای زنان ایرانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری
8 نقش رسانه های جمعی در فرهنگ سازی بیمه در جامعه (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی بررسی فضای کسب و کار صنعت بیمه کشور