اسدالله تیموری

 اسدالله تیموری سرپرست دانشگاه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

اسدالله تیموری

Asadolah Teymori

سرپرست دانشگاه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی نانوذرات آهن صفر ظرفیتی پایدار شده با اسید آسکوربیک در حذف سرب از محلول های آبی به روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 28، شماره: 109
2 تاثیر کاربرد درازمدت کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و شاخص های رقابتی ریحان وکنجد در الگوهای مختلف کاشت (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی دوره: 2، شماره: 2
3 تأثیر محیط کشت و سرمادهی بر ویژگی های کمی و کیفی سه رقم توت فرنگی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 45، شماره: 2
4 طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه ثبت خودکار فعالیت جویدن برای شناخت رفتار مصرف خوراک، نشخوار و فعالیت جویدن گاو شیری (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 3، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر باکتری های محرک رشد گیاه بر قابلیت جوانه زنی و بنیه گیاهچه گندم در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
2 اثر بهینه سازی مصرف کودهای شیمیایی، آلی و بیولوژیک بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت رقم سینگل کراس 604 (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
3 اثر تنش شوری حاصل از کاربرد آب آبیاری شور بر عملکرد و برخی پارامترهای رشدی فلفل دلمه ای Capsicum annum L (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
4 اثر تنش شوری حاصل از کاربرد آب آبیاری شور بر عملکرد و برخی پارامترهای رشدی فلفل سبز (دریافت مقاله) دومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
5 اثر سطوح مختلف کمپوست به صورت جداگانه و غنی شده با کود شیمیایی بر خصوصیات کیفی سه رقم سویا (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
6 اثر غلظت های مختلف نمکهای NaCl و CaCl2 بر جوانه زنی و رشد گیاهچه بعضی از ژنوتیپهای گندم نان (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
7 اثر کاربرد انواع مختلف کود آلی ( کود دامی و کمپوست زباله شهری) بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی و رنگدانه های فتوسنتزی در گیاه مینای چمنی ( Bellis perenni ) تحت تاثیر دوره های مختلف آبیاری (دریافت مقاله) دومین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران
8 اثر کود های آلی، بیولوژیک و شیمیایی برمیزان انتقال مجدد مواد پرورده قبل از گلدهی در ذرت رقم سینگل کراس 604 (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
9 اثر کودهای بیولوژیک حل کننده فسفات و باکتری های افزاینده رشد گیاه (PGPR) بر جذب عناصر غذایی کم نیاز ذرت سینگل گراس 604 (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
10 اثر مقادیر و نحوه کاربرد سولفات روی بر عملکرد و تجمع عناصر آهن، روی، مس و منگنز در دانه لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
11 اثر میزان و نحوه مصرف سولفات روی بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم برنج (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
12 اثرکاربرد کودهای آلی بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی، فنل و فلاونوئید در گیاه مینای چمنیBellis perenni تحت تاثیر دورهای مختلف آبیاری (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
13 ارزیابی کیفی تناسب اراضی برای کشت گندم و ذرت در منطقه بهنمیر با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار
14 ارزیابی مصرف طولانی مدت کاربرد کمپوست زباله شهری بر میانگین وزنی خاکدانه ها و پایداری آنها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
15 ارزیابی واکنش دو رقم جو به شوری در مرحله جوانه زنی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
16 استفاده از دستگاه کلروفیل متر در جهت بررسی رشد ذرت رقم سینگل کراس 604 با مصرف کودهای آلی، شیمیایی و بیولوژیک (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
17 بررسی اثر مقادیر مختلف کمپوست زباله شهری و تلفیق آن با کود شیمیایی بر خصوصیات کم و کیفی نعناع فلفلی (Mentha piperita L) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
18 بررسی اثر موقعیت شیب بر تغییر پذیری مکانی پتاسیم خاک با تکنیک زمین آمار مطالعه موردی در شهرستان قائمشهر استان مازندران (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار
19 بررسی انتقال مجدد نیتروژن در سه رقم برنج (Oryza sativa L.) تحت مقادیر و تقسیط کود نیتروژن (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
20 بررسی فنولوژی گیاه علوفه ای و خوراکی سیاه شور مصری Suaeda aegyptiaca در مراتع استان کرمان (مطالعه موردی مراتع شهرستان قلعه گنج) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مخاطرات محیط زیست زاگرس
21 بررسی کاربرد مقادیر مختلف لجن فاضلاب به صورت جداگانه و تلفیقی بر برخی صفات زراعی ذرت (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
22 پهنه بندی مقدار و ذخیره کربن الی خاک با استفاده از روش های زمین آماریمطالعه موردی: شمال شهرستان بهشهر استان مازندران (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
23 تاثیر اثرات باقیمانده ورمی کمپوست و کمپوست بر شاخص بیولوژیک خاک تحت کشت سویا (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
24 تاثیر زیولیت کلینوپتیلولیت بر برخی خصوصیات فیزیکی خاک سنگین (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
25 تاثیر زیولیت کلینوپتیلولیت بر برخی خواص شیمیایی خاک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
26 تاثیر کاربرد بلند مدت 5 ساله کمپوست زباله شهری بر غلظت عناصر سنگین قابل استفاده خاک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
27 تاثیر کاربرد کود دامی و اسید سالیسیلیک بر خواص ظاهری و برخی مواد ثانویه در گیاه دارویی همیشه بهار Calandula officinalis (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
28 تاثیر کاربرد لجن فاضلاب و لجن فاضلاب غنی شده با کود شیمیایی بر میزان فعالیت آنزیمی خاک در دوره رویشی گیاه ریحان (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
29 تاثیر مقادیر مختلف کمپوست زباله شهری غنی شده و غنی نشده بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
30 تأثیر باکتری سودوموناس فلورسنت در کاهش اثرات شوری در برنج (Oryza sativa L.) (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
31 تأثیر سه نوع کود آلی کمپوست، ورمیکمپوست و لجن فاضلاب بر خصوصیات شیمیایی و فعالیت آنزیم اوره آز (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
32 تأثیر کاربرد بایوچار نراد و کاه برنج بر کاتیونها و آنیونهای خاک شور- سدیمی (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
33 تولید بایوچار مناسب برای استفاده در خاک شور (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
34 جذب نیترات از محلول آبی با پوچار تولید شده از کاه برنج (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کیفیت منابع آب و توسعه پایدار
35 مطالعه عملکرد، اجزای عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیکی ذرت در واکنش به کاربرد انواع و مقادیر کودهای آلی و شیمیایی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
36 میزان بافت pH و هدایت الکتریکی خاک در کاربری های مختلف در شرق و جنوب شرق استان کهگیلویه و بویر احمد (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
37 نقش تریکو درما Trichoderma atroviride در زیست پالایی عنصر مس در دو رقم کلزا Brassica napus (L.) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران