دکتر رضا موسی زاده

دکتر رضا موسی زاده استاد، دانشکده روابط بین الملل، وزارت امور خارجه

دکتر رضا موسی زاده

Dr. Reza Mousazadeh

استاد، دانشکده روابط بین الملل، وزارت امور خارجه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ابعاد نقض حقوق بشر در محدودیت های دارویی ناشی از تحریم های واشنگتن علیه ایران؛ نحوه بازنمایی آن در رسانه های آمریکا (دریافت مقاله) پژوهشنامه رسانه بین الملل دوره: 6، شماره: 1
2 ارزیابی عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد در بهره گیری از دکترین مسئولیت حمایت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 50، شماره: 2
3 ایالات متحده آمریکا و دیوان کیفری بین المللی در دوره باراک اوباما؛ نوسان میان امتناع و امکان (دریافت مقاله) فصلنامه سازمان های بین المللی دوره: 2، شماره: 5
4 بررسی تطبیقی عملکرد شورای امنیت در قبال تحولات لیبی، یمن و بحرین(۲۰۱۲-۲۰۱۱) از دیدگاه حقوق بین الملل (دریافت مقاله) فصلنامه سازمان های بین المللی دوره: 1، شماره: 3
5 بررسی عوامل موثر بر سیاست خارجی لبنان و رژیم صهیونیستی در حل مناقشات مرزهای آبی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام دوره: 11، شماره: 2
6 بررسی مفهوم جنایت تجاوز ارضی با تاکید بر قطعنامه ی مصوب کنفرانس بازنگری کامپالا (دریافت مقاله) فصلنامه دیدگاه های حقوق قضائی دوره: 18، شماره: 62
7 تاثیرات حقوق بشر بر نظام مسئولیت بین المللی دولت ها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 53، شماره: 1
8 تبیین موازین عدالت جنسیتی درحوزه حقوق بین الملل تامین اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 52، شماره: 1
9 تعریف جنایت تجاوز در پرتوی قطعنامه کنفرانس بازنگری اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در کامپالا (ژوئن ۲۰۱۱) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 21، شماره: 2
10 چالش سیاسی تروریسم و دولت کانادا: مطالعه موردی روابط کانادا با ایران (دریافت مقاله) فصلنامه دولت پژوهی دوره: 3، شماره: 10
11 حمایت از زنان قربانی ترور در حقوق بین الملل: در پرتو مفهوم نظم اجتماعی و بین المللی (دریافت مقاله) مطالعات زن و خانواده دوره: 4، شماره: 1
12 خدمات ایران به پناهجویان افغانستانی و بازتاب رسانه ای آن (دریافت مقاله) پژوهشنامه رسانه بین الملل دوره: 2، شماره: 2
13 شناسایی و اجرای موافقت نامه های حل وفصل اختلاف بین المللی ناشی از میانجیگری در چارچوب کنوانسیون سنگاپور (دریافت مقاله) دانش حقوق مدنی دوره: 10، شماره: 2
14 کرامات انسانی و عرفان اجتماعی در پرتو برقراری تامین اجتماعی پایدار (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 17، شماره: 65
15 مبانی و ماهیت حقوقی قواعد آمره از نگاه کمیسیون حقوق بین الملل (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 52، شماره: 3
16 مشروعیت مجازات سلب تابعیت از منظر حقوق بینالملل با واکاوی اقدام دولت بحرین (دریافت مقاله) مجله حقوقی بین المللی دوره: 35، شماره: 58
17 مطالعه تطبیقی خاص گرایی های حقوقی در قبال حقوق بین الملل: معافیت گرایی امریکایی در برابر کثرت گرایی اتحادیه اروپایی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 48، شماره: 1
18 مفهوم روح برادری مندرج در ماده 1 اعلامیه جهانی حقوق بشر: چالش های مفهومی آن در جوامع لیبرال (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 46، شماره: 2
19 مفهوم و جایگاه صلاحدید در حقوق بین الملل (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوق بین المللی دوره: 13، شماره: 47
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی ثبت اختراعات بیونانوتکنولوژی و نانوبیوتکنولوژی در دستورالعمل زیست فن آوری پارلمان وشورای اروپا (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
2 بررسی حقوق مالکیت فکری بین المللی در فناوری نانو در پرتو موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری سازمان تجارت جهانی TRIPS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو
3 حق همبستگی خانوادگی کودک پناه جو در کنوانسیون حقوق کودک و سیستم پناهجویی مشترک اروپا و تطبیق آن با توافقنامه اتحادیه اروپا با ترکیه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جهانی سازی حقوق کودکان و نوجوانان از دیدگاه حقوقی و روانشناسی
4 قابلیت ثبت اختراعات زیست فن آوری به موجب موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری(TRIPS) (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران