سیده اعظم سجادی

 سیده اعظم سجادی

سیده اعظم سجادی

Seyede Azam Sajjadi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اهمیت خواب و نقش پرستار در بهبود کیفیت خواب بیماران بخش مراقبت های ویژه قلبی (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 18، شماره: 2
2 بررسی تاثیر کمپرس گرم بر احتباس ادراری پس از کاتتریسم قلبی در بیماران مرد بستری در بیمارستان های منتخب نظامی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 2، شماره: 3
3 بررسی عملکرد پرستاران از دیدگاه سرپرستاران در ارایه مراقبت ایمن به بیماران در بخش های مراقبت ویژه و عمومی بیمارستا نهای آجا در سال 1397 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 5، شماره: 3
4 بیمارستان مجازی راهی برای ارتقای سلامت جامعه (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 15، شماره: 1
5 پیدایش، فرآیند و ضرورت اعتباربخشی آموزشی با تاکید بر آموزش پرستاری (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 16، شماره: 1
6 روش های تحریکی غیر تهاجمی بر رفع احتباس ادراری پس از اعمال جراحی (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 15، شماره: 1
7 روش های مقابله با اضطراب و استرس در بیماران کاندید آنژیوگرافی عروق کرونر؛ آموزش همتا و تور آشناسازی (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 14، شماره: 2
8 متدولوژی تحقیق در پرستاری گام چهارم: تنظیم اهداف، سوال و فرضیات (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 14، شماره: 1
9 متدولوژی تحقیق در پرستاری گام دوم بیان مساله (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 13، شماره: 1
10 متدولوژی تحقیق در پرستاری گام سوم: مروری بر متون (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 13، شماره: 2
11 متدولوژی تحقیق در پرستاری: گام نخست انتخاب موضوع و نحوه نگارش عنوان (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 12، شماره: 2
12 مروری بر نظریه مراقبت انسانی واتسون (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 17، شماره: 1
13 مقایسه تاثیر کپسول سدا مین (سنبل الطیب) و استنشاق رایحه اسطوخودوس برکیفیت خواب بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه قلبی در بیمارستان آجا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 4، شماره: 3
14 نقش پرستار در سازگاری جانبازان قطع عضو (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 2، شماره: 1