عبدالرضا صالحی

 عبدالرضا صالحی دانشیار، گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

عبدالرضا صالحی

Abdoreza Salahi

دانشیار، گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 استفاده از پنبه دانه در جیره غذایی گوساله های نر پرواری (دریافت مقاله) دوفصلنامه کشاورزی دوره: 6، شماره: 2
2 استفاده از روش رگرسیون تکه ای برای تعیین سطح مطلوب لیزین در دوره رشد بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دام و طیور دوره: 3، شماره: 2
3 برآورد فراسنجه های ژنتیکی صفت وزن تخم مرغ و وزن بدن در نتیجه اثر متقابل اجتماعی در یک لاین تجاری جوجه گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 48، شماره: 4
4 بررسی اثر چهار گیاه دارویی نعناع، زیره سبز، بومادران،کلپوره بر سیستم ایمنی و جمعیت باکتریایی ایلئوم جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه دامپزشکی دوره: 24، شماره: 3
5 بررسی چندشکلی ژن میوستاتین در سه نژاد گوسفند ایرانی شال، زل و زندی (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 13، شماره: 1
6 تاثیر سطوح مختلف انرژی قابل سوخت وساز و پروتیین خام جیره بر عملکرد و سوخت وساز نیتروژن و انرژی در دوره رشد بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 19، شماره: 1
7 تعیین سطح مطلوب انرژی و پروتیین در جیره رشد بلدرچین ژاپنی (Coturnix coturnix japonica) (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 15، شماره: 1
8 روند ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولید و تولیدمثل در گاوهای هلشتاین ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 12، شماره: 2
9 شناسایی miRNAها و ایزومیرهای جدید در بافت کبد گاوهای شیری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 47، شماره: 4
10 شناسایی و تجزیه و تحلیلmiRNA ها و ایزومیرهای جدید و ژن های هدف آن ها در گاوهای شیری مبتلا به ورم پستان (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 18، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 برآورد پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولید و ترکیب شیر در گاوهای هلشتاین ایران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
2 برآورد روند ژنتیکی و فنوتیپی صفات پلید شیر و سن اولین زایش در گاوهای هلشتاین ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
3 بررسی تنوع ژنتیکی اگزون 2 ژن GDF9 با روش HRM در گوسفندان نژاد زندی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
4 بررسی چند شکلی ژن UTMP در گاوهای نر هلشتاین ایران با استفاده از تکنیک PCR-RFLP (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
5 بررسی چند شکلی ناحیه ی MHC (B-F) بر روی مرغ بومی خراسان با روش PCR-SSCP (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
6 تأثیر چند شکلی ژن ABCG2 بر روی ارزش ارثی صفات تولید مثلی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
7 تخمین و اندازه گیری بعضی خواص فیزیکی تخم بلدرچین با استفاده ازتکنیک های پردازش تصویر و شبکه عصبی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
8 خصوصیات ژنتیکی و فنوتیپی صفات رشد با استفاده از مدلهای تابعیت تصادفی در گوسفند نژاد مهربان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
9 ژن فراوانی آللهای بررسی BoLA-DRB3.2 در گاوهای نر هلشتاین (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
10 شبیه سازی رایانه ای پیشبینی ساختار دوم توالی RNA با استفاده از مدلهای ترمودینامیکی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
11 مروری برشناخت و کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی دردامپروری (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی
12 مطالعه چند شکلی ژن UTMP و ارتباط آن با صفات تولید شیر در گاوهای هلشتاین ایران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
13 معرفی روش نوین شستشوی نمکی تعمیم یافته در استخراج DNAاز اسپرم دام و مقایسه آن با برخی روش های استخراج DNA از اسپرم (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی