سالار آرین مقدم

 سالار آرین مقدم

سالار آرین مقدم

Salar Arianmoghadam

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی آسیب پذیری لرزهای در استان لرستان، شهر بروجرد (بخش دوم) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی زلزله و سازه
2 ارزیابی آسیب پذیری لرزهای در استان لرستان، شهر دورود (بخش اول) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی زلزله و سازه
3 ارزیابی آماری رابطه بین آسیب مشاهده شده و شدت جنبش زمین در زلزله دورود 1389 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی سازه ایران
4 ارزیابی کارایی سنجه های شدت حرکت زمین در تخمین پاسخ دینامیکی قاب های خمشی بتنی با ارتفاع بلند (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
5 ارزیابی کارایی سنجه های شدت حرکت زمین در تخمین پاسخ دینامیکی قاب های خمشی بتنی با ارتفاع متوسط (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی سازه
6 ارزیابی کمی میزان تاثیر پالس های کم دامنه سرعت حرکت زمین در حوزه نزدیک بر پاسخ دینامیکی سازه های قابی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی سازه ایران
7 بررسی خواص رئولوژیکی و مکانیکی بتن ریزدانه خودتراکم مسلح به الیاف پلی پروپیلن (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
8 مقایسه کاربرد شتابنگاشت های واقعی و مصنوعی در تخمین ظرفیت قاب های فولادی به روش دینامیکی فزاینده (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی سازه ایران