دکتر سید مرتضی افقه

دکتر سید مرتضی افقه دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر سید مرتضی افقه

Dr. Seyed Morteza Afghah

دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر آموزش بر درآمد و هزینه های بهداشتی خانوارهای ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 14، شماره: 1
2 ارزیابی اثرات اصلاح قیمت انرژی بر اقتصاد کلان ایران: رویکرد الگوهای تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE) (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 3، شماره: 2
3 اصلاح قیمت انرژی و سیاست پولی بهینه: رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 13، شماره: 2
4 انتخابات و تخصیص مخارج عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصاد سنجی دوره: 1، شماره: 1
5 اندازه گیری شدت فقر در استان خوزستان طی سال های ۱۳۸۵-۱۳۷۶ (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 6، شماره: 2
6 INVESTIGATING THE MUTUAL RELATIONSHIP BETWEEN PRIVATE AND STATE EDUCATIONAL AND HEALTH CARE EXPENDITURES WITH THE ECONOMIC GROWTH OF IRAN) A CAUSALITY APPROACH) ) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 14، شماره: 2
7 برآورد اثرات متغیرهای اقتصادی کلان بر نابرابری توزیع درآمد در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه رفاه اجتماعی دوره: 12، شماره: 46
8 برآورد پویای خط فقر در گروه های درآمدی مناطق شهری ایران به روش سیستم مخارج خطی گسترش یافته (ELES) (رویکرد داده های ترکیبی) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 15، شماره: 1
9 برآورد شاخص توسعه انسانی استان های ایران و بررسی تاثیر آن بر رشد اقتصادی با استفاده از منطق فازی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 17، شماره: 2
10 بررسی آثار سیاست های حمایتی و بازرگانی دولت در بخش کشاورزی با استفاده از ماتریس تحلیل سیاستی (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 18، شماره: 69
11 بررسی اثر تغییرات جمعیتی و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد باثبات دوره: 3، شماره: 1
12 بررسی ارتباط و تاثیر جرایم اخلاقی و اقتصادی بر حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران با روش MIMIC (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 12، شماره: 2
13 بررسی تاب آوری اقتصادی در صنایع کوچک و متوسط استان خوزستان ناشی از همه گیری ویروس سارس-کو۲ (کرونا) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد باثبات دوره: 2، شماره: 3
14 بررسی تاثیر آزادی های سیاسی، اقتصادی، و شخصی در توسعه انسانی (رویکرد بین کشوری) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل دوره: 3، شماره: 1
15 بررسی تاثیر بلندمدت تکانه های مالی و پولی بر رشد اقتصادی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 7، شماره: 3
16 بررسی تطبیقی ارزش حال انواع استراتژیهای سرمایه گذاری در شبکه حمل و نقل کشور (نمونه موردی آزادراه های بین شهری ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 7، شماره: 3
17 بررسی جایگاه گردشگری دریایی و توسعه منطقه ای استان خوزستان در مقایسه موردی با استان های ساحلی جنوب کشور( با روش تاپسیس) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحلیل­ های اقتصادی توسعه ایران دوره: 8، شماره: 2
18 بررسی شاخص آموزش و شاخص دو بعدی توسعه در استان های ایران با روش تحلیل مولفه های اساسی (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 13، شماره: 0
19 بررسی شاخص کیفیت زندگی در استان های کشور 1388-1382 (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 5، شماره: 17
20 بررسی وضعیت تاب آوری اقتصادی و اجتماعی ایران با رویکرد پدافند غیرعامل (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد دفاع دوره: 2، شماره: 6
21 پیش بینی قیمت مسکن برای شهر اهواز: مقایسه مدل هدانیک با مدل شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 5، شماره: 19
22 تخمین خط فقر در استان خوزستان سال های 1376 تا 1385 (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره: 18، شماره: 1
23 تعیین اولویت مالیات گیری از بخش های اقتصادی در جهت بهبود توزیع درآمد در اقتصاد ایران با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 11، شماره: 1
24 رابطه سرمایه اجتماعی با کیفیت زندگی در استان های کشور (دریافت مقاله) فصلنامه رفاه اجتماعی دوره: 14، شماره: 54
25 شبیه سازی شاخص توسعه انسانی در استان خوزستان با تاکید بر زندگی سالم و دسترسی به دانش و مقایسه با ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 19، شماره: 1
26 غفلت از تاب آوری اقتصادی و اجتماعی، مخاطره ای کلیدی* در اجرای سند الگوی پیشرفت: مطالعه موردی استان خوزستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی دوره: 12، شماره: 2
27 مدلسازی تاثیر پاندمی کرونا بر فعالیت صنایع: کاربرد تجزیه و تحلیل موجک در صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 9، شماره: 1
28 مطالعه ای پیرامون عوامل فرهنگی- اجتماعی و روان شناختی موثر بر فقر (مطالعه موردی شهرستان های اورامانات در استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 11
29 منافع اقتصادی رودخانه کارون: آیا جامعه برای حفاظت از این رودخانه حاضر به پرداخت است؟ (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 18، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی توزیع ساختاری نامناسب جمعیت در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری
2 اثر درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
3 اثر سیاستهای مالی بر توزیع درآمد با تأکید بر پرداختهای انتقالی در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
4 اثر کیفیت حکمرانی بر درآمد مالیاتی کشورهای در حال توسعه (رویکرد داده های تابلویی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه اقتصاد،مدیریت و حسابداری
5 ارتباط بین فساد، نابرابری درآمد و فقر در ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری
6 ارزش گذاری فواید استفادهای غیرمستقیم رودخانه کارون (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گرد و غبار
7 اکوتوریسم در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
8 بررسی اثر اشتغالزایی بنگا ههای کوچک و متوسط در ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی راهکارهای توسعه اقتصادی با محوریت برنامه ریزی منطقه ای
9 بررسی اثر جهانی شدن بر توزیع درآمد: یک رهیافت همجمعی با داه های پانلی (مطالعه موردی: منتخبی از کشورهای در حال توسعه) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
10 بررسی اثر نوسانات درآمدهای نفتی بر صادرات محصولات صنعتی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
11 بررسی اثرات نامتقارن تغییرات نرخ ارز برتراز تجاری ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری
12 بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر ارزش درک شده در صنعت خودرو سازی ایران (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
13 بررسی تاثیرمتغیرهای اقتصادی - اجتماعی برآلاینده های زیست محیطی مطالعهموردی: کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا MENA (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
14 بررسی تحلیلی تجربه کشور ایتالیا در زمینه مسیولیت اجتماعی شرکتی :(CSR) مطالعه مورد شرکت سباف (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد، مدیریت و حسابداری
15 بررسی تحلیلی تجربه کشور روسیه در زمینه مسیولیت اجتماعی شرکتی:(CSR )درس هایی از گذار اقتصاد دستوری به اقتصاد بازاری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد، مدیریت و حسابداری
16 بررسی رابطه بهره وری نیروی کار و توزیع درآمد در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
17 بررسی رابطه مالیات بر مشاغل بر اشتغال در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس اقتصاد توانمند سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی
18 بررسی سهم نیروی کار و سرمایه از ارزش افزوده در بخش های اقتصادی در ایران و مقایسه ی آن با کشورهای منتخب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
19 بررسی عوامل اجتماعی موثر بر فقر انجمن خیریه ۱۴ معصوم اهواز (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد با رویکرد نگاهی به آینده
20 جایگاه عدالت در اسلام با تأکید بر نهج البلاغه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
21 جایگاه فقر در اسلام با تاکید بر نهج البلاغه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
22 رابطه علیمیان انتشار دی اکسید کربن، مصرف انرژی و تولید در ایران به روشتودا و یاماموتو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
23 سیاست مالی برای توسعه (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و علوم اجتماعی
24 غفلت از تاب آوری اقتصادی و اجتماعی، مخاطره ای کلیدی درپیشران های الگوی پیشرفت: مطالعه موردی استان خوزستان (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت الگوی پیشرفت؛ پیشرانها، چالشها و الزامات تحقق
25 گردشگری فقرزدا و آثار آن بر توسعه روستایی مطالعه موردی: شهر دهدز، شهرستان ایذه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
26 موانع تولید بنگاه های صنعتی استان تهران از نظر تولید کنندگان و سرمایه گذاران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
27 نگاهی به سیاست گذاری انرژی خورشیدی در مالزی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست