محمود روح الامینی

 محمود روح الامینی استادیار گروه حقوق دانشگاه شهید باهنر کرمان

محمود روح الامینی

Mahmoud Roholamini

استادیار گروه حقوق دانشگاه شهید باهنر کرمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 The Effect of Earthquake on Youth Tendency to Artificial Narcotics Consumption in Bam Township (دریافت مقاله) مجله بین المللی مطالعات پیشرفته در علوم انسانی و اجتماعی دوره: 8، شماره: 1
2 بررسی اصول تیوری نقش دادستبن در پیشگیری از وقوع جرم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق دوره: 1، شماره: 7
3 بررسی جرم شناختی رابطه ی میان اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان و ارتکاب سرقت در کرمان از سال 1390تا1392 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق دوره: 1، شماره: 5
4 بررسی رویکردهای عملی نقش دادستان در پیشگیری از جرم (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی دوره: 3، شماره: 19
5 تبیین مفهوم جرم کلاهبرداری در حقوق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق دوره: 1، شماره: 7
6 تبیین مفهوم و جایگاه قرار بایگانی پرونده در قانون آیین دادرسی کیفری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه دوره: 3، شماره: 1
7 جلوه های عدالت توافقی در قانون مجازات اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق دوره: 1، شماره: 1
8 مطالعه تطبیقی جرم غیرعمدی در حقوق ایران و فرانسه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 7، شماره: 24
9 هرمی شدن منابع حقوق کیفری در اروپا و چالش های فراروی آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 12، شماره: 9
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اقناع قاضی در ادله اثبات قتل عمد در حقوق کیفری ایران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فقه، حقوق و روانشناسی
2 بررسی جرم شناختی همسر ازاری در حقوق کیفری ایران (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران
3 بررسی جرم شناختی همسر ازاری و راهکارهای پیشگیری ازآن (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران
4 بررسی علل و عوامل همسر آزاری و خشونت، پیامد ها و شیوع خشونت علیه زنان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران
5 تبیین مفهوم و جایگاه قرار بایگانی پرونده در قانون آیین دادرسی کیفری ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حقوق، الهیات و علوم سیاسی
6 صلاحیت ترمیمی و قضایی شوراهای حل اختلاف (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حقوق و علوم سیاسی