مهندس امیررضا بیگدلی

مهندس امیررضا بیگدلی دانشجوی دکتری

مهندس امیررضا بیگدلی

َAmirreza Bigdeli

دانشجوی دکتری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.