جعفر حاجی‌لو

 جعفر حاجی‌لو استاد گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

جعفر حاجی‌لو

استاد گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تاثیر مواد آنتی اکسیدانتو شوری بر خصوصیات فتوسنتزی و رشد رویشی زیتون رقم زرد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 39، شماره: 1
2 تحمل به تنش کم آبیاری نژادگان های بادام روی پایه GN15 بر اساس برخی ویژگی های فیزیولوژیک و دمای برگ (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 18، شماره: 2
3 ویژگی های باردهی شش ژنوتیپ امیدبخش زردآلو (دریافت مقاله) مجله به زراعی نهال و بذر دوره: 31، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر غلظت های مختلف اسیدسالسیلیک بر ویژگیهای کیفی میوه زردآلو رقم شکرپاره (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
2 ارتباط سیستم های آنتی اکسیدان آنزیمی و میزان مقاومت به یخزدگی در شکوفه های واقعدر مرحله بادکنکی ارقام مختلف هلو (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
3 ارتباط سیستم های آنتی اکسیدان آنزیمی و میزان مقاومت به یخزدگی در شکوفه هایارقام هلو در مرحله تمام گل (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
4 ارزیابی برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی میوه در چند ژنوتیپ انتخابی ذغال اخته (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
5 تاثیر دماهای مختلف بر جوانهزنی و رشد لوله گرده در چند رقم و ژنوتیپ بادام با زمانهای گلدهی متفاوت در شرایط دگرگرده افشانی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
6 تاثیر غلظت های مختلف اسیدسالسیلیک بر فعالیت آنتی اکسیدانی میوه زردآلو رقم شکرپاره (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
7 تأثیر غلظتهای مختلف و نوع پلی آمین های برون زاد بر ویژگی های کیفی آلوی رقم شابلون در طول دوره انبارداری (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
8 کاربردخواص مهندسی تمشک ایرانی درفرآیند پس از برداشت (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
9 مقایسه اثرات چند ماده شیمیایی برون زاد بر ویژگیهای کیفی و ماندگاری آلوی رقم قطره طلا (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
10 مقایسه مدل های مختلف در تعیین نیاز سرمایی جوانه های گل در چند رقم هلو (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران