فریدون عوفی

 فریدون عوفی

فریدون عوفی

Fereydon Oufi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات زیست محیطی آلودگیهای ناشی از فعالیت صنایع دریایی بر اساس شاخص NOOA-HD توزیعTPH و PAH در آبهای ایرانی خلیج فارس (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
2 ارزیابی اثرات زیست محیطی رودخانه سردابرود در محدوده کلاردشت به روش تحلیل مدیریتی SWOT با به کارگیری GIS (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
3 ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح راهسازی حاشیه تالاب بین المللی پریشان با بکارگیری مدل ترکیبی FAHP-SWOT (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
4 ارزیابی اثرات زیست محیطی فعالیت صنایع نفت وگاز در آبهای ایرانی خلیج فارس با بکارگیری مدل تحلیل مدیریتی NOOA-HD (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
5 ارزیابی اثرات زیست محیطی ناشی از فعالیت صنایع نفت وگاز بر اساس توزیع مقادیرTPH و PAH در آبهای ایرانی خلیج فارس با بکارگیری GISو مدل NOOA-HD (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
6 ارزیابی اثرات زیست محیطی ناشی از فعالیت صنایع نفت وگاز در آبهای ایرانی خلیج فارس با بکارگیری مدلNOOA-HD (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش صنایع دریایی
7 ارزیابی اثرات ناشی از فعالیت های انسانی بر محیط زیست تالاب انزلی (دوره 15 ساله 85-1370 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تالاب های ایران
8 ارزیابی اکولوژیک زیستگاه های ساحلی سواحل ایرانی دریای خزر (محدوده استان مازندران، نوشهر- بابلسر)، بر اساس مدل CMECS، با بکارگیری سامانه اطّلاعات جغرافیایی (GIS) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
9 ارزیابی اکولوژیک و زیست محیطی ناشی از تخریب زیستگاههای رودخانه ای ساحلی و نواحی مصبی کشور به روش ماتریس Pastakia و بکارگیری GIS (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
10 ارزیابی پیامد های ناشی از تغییر اقلیم بر منابع آبی و تنوع زیستی آبزیان کشور (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
11 ارزیابی پیامدهای تغییر اقلیم و تغییرات اکولوژیک زیستگاه های جزیره ای خلیج فارس و تنگه هرمز (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و اکوسیستم های آبی
12 ارزیابی پیامدهای زیست محیطی ناشی از فعالیت صنایع نفت و گاز در محدوده جزایر و سکوهای ایرانی فلات قاره - خلیج فارس (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
13 ارزیابی زیست محیطی خور- خلیج موسی (خلیج فارس) براساس مدل تحلیل مدیریتی ماتریس SWOT و PASTAKIA (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
14 ارزیابی مخاطرات ناشی از تغییر اقلیم و افزایش سطح آب دریا بر صنعت پرورش میگو جنوب کشور (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی میگوی ایران
15 ارزیابی مدیریت حفاظت و اکوتوریسم در دریاچه گهر به روش مدل تحلیلی SWOT (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
16 ارزیابی مدیریت زیست محیطی حوضه دریاچه گهر ( لرستان اشترانکوه) به روش مدل (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مخاطرات محیط زیست زاگرس
17 ارزیابی و بررسی توسعه اکوتوریسم و جذب گردشگر در تالاب بین المللی پریشان براساس مدل تحلیل مدیریتی SWOT (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
18 ارزیابی و طبقه بندی استاندارد اکولوژیکی زیستگاههای ساحلی – دریایی سواحل جنوبی دریای خزر استان مازندران (محدوده نوشهر- بابلسر)، با جدیدترین نسخه مدلCMECS بر اساس مدل تحلیل مدیریتی SWOT با بکارگیری GIS (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش صنایع دریایی
19 اولین گزارش از خیار دریایی Holothuria parva از ناحیه بین جزر و مدی جزیره هنگام ٬خلیج فارس (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
20 اولین گزارش ثبت و شناسایی خانواده های مارماهیان حلق بریده (Synaphobranchidae) و دهان اردک مارماهیان (Nettastomatidae) از راسته مارماهی شکلان آبهای ایرانی خلیج فارس و دریای عمان موجود در موزه های ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
21 Capoeta buhsei Kessler, 1877 تنها گونه بومزاد دریاچه چیتگر (دریافت مقاله) کنفرانس حفاظت از ماهیان بومزاد اکوسیستمهای آبهای داخلی ایران
22 بازنگری و اصلاح تاکسونومی ماهیان استخوانی دریایی موزه ملی تاریخ طبیعی ایران (خلیج فارس، دریای عمان، دریای خزر) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
23 بررسی پراکنش و تنوع گونه ای خرچنگ ها در ناحیه بین جزر و مدی جزیره هنگام، خلیج فارس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
24 بررسی چالش ریزگردهای خاورمیانه با بکارگیری روش ترکیبی FAHP-SWOT (مطالعه موردی: استان خوزستان) (دریافت مقاله) اولین همایش علوم و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار
25 بررسی سیستماتیک و باز نگری گونه شناسی مار ماهیان بزرگ آب شور CONGRIDE) در آبهای ایرانی خلیج فارس ودریای عمان (دریافت مقاله) همایش بین المللی خلیج فارس
26 بررسی مقایسه ای تنوع زیستی مارماهیان رنگین نواری (Muraenidae) و مارماهیان تیزدندان (Muraenesocidae) آب های ایرانی خلیج فارس و دریای عمان موجود در موزه های ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
27 بررسی وضعیت آبزی پروری در منطقه البرز شمالی با استفاده از روش SWOT (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
28 بررسی ویژگیهای هیدرولوژی دریاچه کوهستانی گهرمنطقه حفاظت شده اشترانکوه لرستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
29 بزماهی راندال Upeneus randalli (سوف ماهی شکلان، بزماهیان) در خلیج فارس (دریافت مقاله) کنفرانس حفاظت از ماهیان بومزاد اکوسیستمهای آبهای داخلی ایران
30 پراکنش مکانی جمعیت ماکروبنتوز سواحل بین جزر و مدی و زیر جذر و مدی در بوشهر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران
31 پهنه بندی جغرافیایی گونه های شاخص مناطق ساحلی دریای خزر با رویکرد اکو سیستمی مدیریت گردشگری (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهشهای آبزیان و اکوسیستم های آبی
32 پیامد های ناشی از تغییر اقلیم بر ساختار زیستگاهی و تنوع گونه ای ماهیان آبسنگ های مرجانی در بوم سازگان های جزیره ای خلیج فارس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس (اکوسیستم های حساس)
33 تغییر اقلیم و چالش های مدیریت بهره وری از منابع آبی و توسعه آبزی پروری (دریافت مقاله) همایش ملی منطقه­ ای آبزی­ پروری مدیریت و ارتقاء بهره­ وری منابع آب
34 تنوع گونه ای و طبقه بندی زیستگاهی ماهیان خلیج فارس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور
35 تنوع گونه‌ای و زیستگاهی جلبک‌های ماکروسکوپی ناحیه بین جزر و مدی جزیره هنگام (خلیج فارس) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
36 تیپ بندی اکولوژیک و درجه حساسیت- آسیب پذیری زیستگاه های جنگلی مانگرو ایران (خلیج فارس و دریای عمان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شورورزی
37 ردیابی و پایش اثرات ناشی از تغییر اقلیم بر ذخایر ماهیان دریایی براساس شاخص های اکولوژیک (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و اکوسیستم های آبی
38 روش پیشنهادی تعیین معیارهای طبقه بندی اکولوژیک و ارزیابی زیست محیطی - شیلاتی زیستگاههای ساحلی و دریایی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران
39 رویکرد اکوسیستمی توسعه گردشگری درتالاب بین المللی پریشان بر اساس مدل ترکیبی FAHP-SWOT (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
40 رویکرد اکوسیستمی مدیریت گردشگری مناطق حفاظت شده و تالاب های ساحلی دریای خزر استان گیلان بر اساس مدل تحلیل مدیریتیTOWS (دریافت مقاله) اولین همایش حفاظت از تالاب ها واکوسیستم های آبی
41 رویکرد اکوسیستمی مدیریت گردشگری مناطق ساحلی استان گیلان بر اساس ویژگیهای محیط زیست و با بکارگیری مدل CMECS- GIS (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه صنعت گردشگری با تاکید بر پارک های ملی و تالاب ها با محوریت استان گلستان
42 رویکرد اکوسیستمی مدیریت گردشگری مناطق ساحلی دریای خزربر اساس پهنه بندی جغرافیایی گونه های شاخص با بکارگیری GIS (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
43 شناسایی فراوانی وتنوع لارو ماهیان در اکوسیستم جزایر مرجانی خارک و خارکو - خلیج فارس استان بوشهر (دریافت مقاله) همایش بین المللی خلیج فارس
44 شناسایی و کدبندی بیوتاپ های ساحلی نواحی بین جزرومدی جنوب قشم (قشم تا سوزا) بر اساس مدل های استاندارد (دریافت مقاله) همایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار
45 شناسایی وتنوع گونه ای شکم پایان ناحیه بین جزرومدی جزیره هنگام خلیج فارس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
46 شناسایی، طبقه بندی و کدبندی بیوتوپ هایBiotope نوار جنوبی سواحل دریای خزر- استان مازندران (منطقه نوشهر- بابلسر)، بر اساس مدل طبقه بندی استاندارد اکولوژیک ساحلی – دریاییCMECS) با بکارگیری سامانه اطّلاعات جغرافیاییGIS) (دریافت مقاله) دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
47 طبقه بندی استاندارد اکولوژیک سواحل استان مازندران (محدوده نوشهرتا بابلسر) در جنوب دریای خزر بر اساس مدل طبقه بندی استاندارد اکولوژیکی مناطق ساحلی – دریایی(CMECS با بکارگیری GIS) (دریافت مقاله) دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
48 طرح مدیریت یکپارچه زیست محیطی جزایر تنگه هرمز (قشم– هرمز– لارک– هنگام) بر اساس مدل ارزیابی اکولوژیک و معیارهای آسیب پذیری ژئومورفولوژی ساحلی (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش صنایع دریایی
49 فرآیند تشکیل و ارزیابی اثرات فعالیت های تکتو نیکی در سواحل ایرانی خلیج فارس و دریای عمان (دریافت مقاله) یازدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
50 ماهیان مهاجم آب شیرین ایران: تنوع، اثرات زیست محیطی و مدیریت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
51 مدل تغییر تراکم کلروفیلa بابکارگیری رگراسیون خطی گام به گام GLM در آبهای استان بوشهر ( خلیج فارس) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس
52 مدیریت گردشگری مناطق ساحلی با رویکرد اکوسیستمیسواحل دریای خزر - استان گیلان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توریسم وگردشگری سبز
53 معرفی گونه های زئوپلانکتونی منتقل شده توسط آب توازن در بندر تجارتی شهید رجایی و بندر نفتی خارک خلیج فارس (دریافت مقاله) همایش بین المللی خلیج فارس
54 معرفی گونه های غالب خارپوستان در نواحی بین جزرومدی خلیج چابهار (دریافت مقاله) همایش بین المللی خلیج فارس
55 نگرشی بر نظریه جدید جغرافیای زیستی و تنوع گونه ای ماهیان بوم زاد خلیج فارس (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی پژوهشهای منابع طبیعی ایران با محوریت شیلات و بوم سازگان آبی
56 ویژگیهای بوم شناسی و زمین ریخت شناسی زیستگاههای شاخابه ای سواحل ایرانی دریای عمان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران
57 ویژگیهای زیست بوم و جغرافیای جانوری ماهیان خلیج فارس (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس