دکتر خلیل پروینی

دکتر خلیل پروینی استاذ  بجامعه تربیت مدرس

دکتر خلیل پروینی

Dr. Khalil Parviny

استاذ بجامعه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 «طاهر احمد مکی» و جایگاه او در ادبیات تطبیقی عربی (دریافت مقاله) کاوش نامه ادبیات تطبیقی دوره: 9، شماره: 3
2 آسیب شناسی ادبیات تطبیقی در جهان عرب نقدی بر الادب المقارن مشکلات و آفاق (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 15، شماره: 34
3 آسیب شناسی مجلات ادبیات تطبیقی در ایران (مطالعه مورد پژوهش: کاوش‎نامه ادبیات تطبیقی) (دریافت مقاله) کاوش نامه ادبیات تطبیقی دوره: 8، شماره: 31
4 آسیب‌شناسی تدریس مهارت ‌خواندن در گروه‌های زبان و ادبیات عربی دانشگاه‌های دولتی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی دوره: 22، شماره: 42
5 اثر العولمه فی الخصوصیه الثقافیه للروایه الایرانیه والجزائریه روایتا "عشق و چیزهای دیگر" و"مملکه الفراشه "انموذجا (دریافت مقاله) المجله اللغه العربیه و آدابها دوره: 18، شماره: 3
6 ارزیابی مهارت خواندن دانشجویان کارشناسی رشته زبان و ادبیات عربی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 9، شماره: 3
7 از همانندسازی تا فردیت؛ چالش «خود» شدن در اشعار نسیمی با تکیه بر نقد روان کاوانه کهن الگوی انسان کامل (دریافت مقاله) فصلنامه نقد ادبی دوره: 10، شماره: 38
8 اشکالیه القیم وانعکاساتها فی الادب الوجودی العربی المعاصر دراسه "جیل القدر" و"ثائر محترف" لمطاع صفدی انموذجا (دریافت مقاله) المجله اللغه العربیه و آدابها دوره: 12، شماره: 1
9 اشکالیه توظیف آلیات النقد السردی الحدیث لدراسه الزمن فی القصه القرآنیه (دریافت مقاله) مجله الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها دوره: 18، شماره: 62
10 اعجاز ادبی قرآن کریم و سیر تطور آن (دریافت مقاله) مجله لسان مبین دوره: 3، شماره: 7
11 الآخر الانکلیزی فی مرایا الانا الشرقیه المختلفه «کتاب «الجسد حقیبه سفر» لغاده السمان نموذجا» (دریافت مقاله) مجله الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها دوره: 14، شماره: 46
12 الاتصال غیر اللفظی فی روایه موت صغیر لمحمد حسن علوان دراسه سیمیولوجیه (دریافت مقاله) مجله بحوث فی اللغه العربیه دوره: 12، شماره: 23
13 التاریخانیه الجدیده ونقض السردیات الشامله دراسه فی مجموعه "کونشیرتو القدس" لادونیس انموذجا (دریافت مقاله) المجله اللغه العربیه و آدابها دوره: 16، شماره: 1
14 التناص القرآنی فی روایه «اللص والکلاب» لنجیب محفوظ (دریافت مقاله) المجله اللغه العربیه و آدابها دوره: 6، شماره: 11
15 التناص القرآنی فی روایه حکایات حارتنا لنجیب محفوظ (دریافت مقاله) مجله آفاق الحضاره الاسلامیه دوره: 13، شماره: 2
16 الدراسه الصوتیه فی لغه القرآن ودلالتها فی الآیات الفقهیه (آیات الحجاب نموذجا) (دریافت مقاله) مجله آفاق الحضاره الاسلامیه دوره: 17، شماره: 2
17 الروایه الجزائریه بین ثنائیه الخصوصیه الثقافیه والعولمه قراءه نسقیه لروایه "ریح الجنوب" (دریافت مقاله) مجله الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها دوره: 19، شماره: 66
18 الشهید فی شعر عزالدین المناصره (دریافت مقاله) مجله آفاق الحضاره الاسلامیه دوره: 20، شماره: 2
19 الصوره الفنیه فی رسائل الامام علی (علیه السلام) (دراسه فی ثلاث رسائل من نهج البلاغه نموذجا) (دریافت مقاله) مجله آفاق الحضاره الاسلامیه دوره: 16، شماره: 2
20 الصوره الفنیه لمفهوم الشرک فی القرآن الکریم و وظائفها فی ضوء آراء سید قطب و عبد السلام احمد الراغب (سوره الحج نموذجا) (دریافت مقاله) مجله آفاق الحضاره الاسلامیه دوره: 26، شماره: 2
21 الصوفیه وتوظیفها فی القضایا الاجتماعیه فی اشعار محمدرضا شفیعی کدکنی و محمد عفیفی مطر (دراسه مقارنه) (دریافت مقاله) کاوش نامه ادبیات تطبیقی دوره: 7، شماره: 28
22 القصه القرآنیه والسردیات الحدیثه: دراسه فی مناهج الدارسین وتوجهاتهم النقدیه (دریافت مقاله) فصلنامه ادب عربی دوره: 12، شماره: 3
23 الگوی ساختارگرایی ولادیمیر پراپ و کاربردهای آن در روای تشناسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 6، شماره: 11
24 المبنی الازدواجی فی شعر بدر شاکر السیاب (دریافت مقاله) المجله اللغه العربیه و آدابها دوره: 7، شماره: 12
25 المنهج العلمی ومراحله فی نظریه النظم للجرجانی فی ضوء نظریه کارل بوبر (دریافت مقاله) مجله الجرجانی فی تاصیل البلاغه والنقد الادبی دوره: 1، شماره: 1
26 انوثه الاسطوره فی شعر ادونیس (دریافت مقاله) المجله اللغه العربیه و آدابها دوره: 13، شماره: 2
27 Dialectic Between the Self and the Other in Ezzeddin al-Manasserah’s Resistance Poems (دریافت مقاله) فصلنامه ادب عربی دوره: 11، شماره: 1
28 بررسی ابعاد گوناگون بحران هویت از دیدگاه شاعران نوگرای عراق (دریافت مقاله) مجله لسان مبین دوره: 2، شماره: 4
29 بررسی تطبیقی مسیح(ع) در شعر ادونیس و شاملو (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 2، شماره: 3
30 بررسی تطبیقی مشروعیت قدرت، در تفاسیر المیزان و فی ظلال القرآن (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات تفسیر تطبیقی دوره: 3، شماره: 5
31 بررسی قابلیت و نحوه اقتباس نمایشی از حکایتهای کتاب بخلا (دریافت مقاله) مجله لسان مبین دوره: 4، شماره: 12
32 بررسی مبانی وجودگرایی بر اساس پوچی قهرمانان در رمان الحی اللاتینی سهیل ادریس (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات عربی دوره: 7، شماره: 14
33 بررسی نشانه شناسانه کارکرد رفتارها و ارتباطات غیرکلامی در رمان «فرانکشتاین فی بغداد» اثر احمد سعداوی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان شناسی اجتماعی دوره: 3، شماره: 4
34 بررسی نشانه های فقر معنوی در قرآن و روایات (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های نوین در آموزه های قرآن و سنت دوره: 2، شماره: 2
35 بررسی نشانه-معناشناختی ساختار روایی داستان کوتاه «لقاء فی لحظه رحیل» (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 4، شماره: 2
36 بررسی نقش عامل تکرار در انسجام خشی به خطبه های نهج البلاغه براساس الگوی انسجام هلیدی و حسن/خلیل پروینی،علی رضا نظری (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 6، شماره: 10
37 بررسی و تحلیل کارکردهای بلاغی واژه های قرآنی در غزل عرفی شیرازی (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 13، شماره: 47
38 بررسی و تحلیل نظریه نظم عبدالقاهر جرجانی در پرتو نظریه نقش گرای هلیدی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 7، شماره: 2
39 بررسی و نقد روش آموزش زبان عربی به شیوه مستقیم (بررسی موردی: کتاب های دکتر حسین خراسانی) (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 1، شماره: 2
40 بلاغه الحجاج ( فی شعر الحسن بن علی الهبل امیر شعراء الیمن ) (دریافت مقاله) فصلنامه ادب عربی دوره: 4، شماره: 2
41 پی جویی مولفه های مفهوم جهانی حکمت در مفهوم قرآنی آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه کتاب قیم دوره: 8، شماره: 18
42 تجلیات التناص الدینی فی شعر عزالدین المناصره (دریافت مقاله) الدراسات الادبیه (فی اللغه العربیه والفارسیه و تفاعلهما) دوره: 43، شماره: 89
43 تحلیل انتقادی دیدگاه برخی خاورشناسان درباره تفاوت چهره ابراهیم و اسماعیل در سور مکی و مدنی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی دوره: 2، شماره: 1
44 تصویر آفرینی شخصیت ها در سوره یوسف (دریافت مقاله) دوفصلنامه کتاب قیم دوره: 1، شماره: 3
45 تعدد الاصوات فی روایه الزینی برکات لجمال الغیطانی (دریافت مقاله) المجله اللغه العربیه و آدابها دوره: 10، شماره: 4
46 تعلیق علی النقدین لکتاب الادب المقارن لمولفه «خلیل بروینی» (دریافت مقاله) کاوش نامه ادبیات تطبیقی دوره: 6، شماره: 22
47 جایگاه ادبیات در آثار امام صادق علیه السلام بررسی موردی: توصیه های امام صادق (ع) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی دوره: 2، شماره: 3
48 جدلیه البحث عن الله فی روایه الطریق لنجیب محفوظ (عربی) (دریافت مقاله) مجله لسان مبین دوره: 3، شماره: 5
49 جلوه های چند زبانی در رمان چراغ هارا من خاموش می کنم (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 6، شماره: 2
50 جمالیات توظیف المراه والحب فی القصیده الادونیسیه بین النظرتین الصوفیه والسوریالیه (تحولات العاشق نموذجا) (دریافت مقاله) مجله لسان مبین دوره: 9، شماره: 31
51 چالش ناکارآمدی بلاغت سنتی اسلامی از منظر بلاغت جدید عربی (دریافت مقاله) فصلنامه ادب عربی دوره: 14، شماره: 2
52 چیستی و چگونگی آموزش زبان قرآن (نقد گونه ای بر طرح و نظریه آموزش زبان قرآن دکتر محمد علی لسانی) (دریافت مقاله) مطالعات سبک شناختی قرآن کریم دوره: 5، شماره: 8
53 خطاهای ترجمه در باهم آیی های قرآنی با تکیه بر دیدگاه های نیو مارکت، بیکر و لارسون (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی دوره: 7، شماره: 16
54 دراسه فی رسم الشخصیات النسائیه المقاومه روایه عینا ام موسی نموذجا (دریافت مقاله) مجله آفاق الحضاره الاسلامیه دوره: 19، شماره: 2
55 دراسه مقارنه بین آرا شفیعی کدکنی وادونیس النقدیه (دریافت مقاله) کاوش نامه ادبیات تطبیقی دوره: 7، شماره: 25
56 رئالیسم در سبک بنیانگذاران داستان نویسی عربی و فارسی (محمود تیمور و محمد علی جمال زاده) (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 3، شماره: 3
57 روان تحلیل گری کهن الگوهای رشد در تائیّۀ کبرای ابن فارض (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات عربی دوره: 9، شماره: 17
58 روان کاوی شخصیت ابن فارض با تکیه بر انگاره انسان کامل (دریافت مقاله) مجله الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها دوره: 14، شماره: 49
59 روش دگماتیک و بحران روایت شناسی قرآن کریم (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ادب اسلامی دوره: 2، شماره: 1
60 رویکرد عرفانی به داستان حضرت یوسف(ع) در تفاسیر عرفانی (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی دوره: 2، شماره: 3
61 زبان شناسی متن و انطباق الگوی انسجام با زبان عربی در دیدگاه صاحب نظران معاصر عرب (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 6، شماره: 5
62 زبانشناسی متن و الگوی انسجام در آرای نحوی، بلاغی، و نقدی عربی قدیم (دریافت مقاله) فصلنامه ادب عربی دوره: 3، شماره: 3
63 سبک شناسی گفته های داستانی در رمان الصبار سحر خلیفه (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 5، شماره: 2
64 صوره الآخر الشرقی فی ادب الرحلات لغاده السمان «کتاب شهوه الاجنحه نموذجا» (دریافت مقاله) کاوش نامه ادبیات تطبیقی دوره: 8، شماره: 32
65 ظاهره الاغتراب فی شعر عزالدین المناصره (دریافت مقاله) المجله اللغه العربیه و آدابها دوره: 11، شماره: 3
66 عرف خاص قرآنی و معناشناسی مفردات(مطالعه تطبیقی: واژه نشوز) (دریافت مقاله) مجله لسان مبین دوره: 5، شماره: 13
67 عناصر ادبی و هنری در داستان یوسف (ع) از نگاه سید قطب (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات ادبی متون اسلامی دوره: 1، شماره: 1
68 کارکرد تصویر هنری در شعر شیعی (دریافت مقاله) مجله لسان مبین دوره: 3، شماره: 8
69 کارکرد نمادین شخصیت پیامبر اسلام (ص) در شعر معاصرعربی (با تکیه بر بررسی دواوین ۷ شاعر نام آور عرب) (دریافت مقاله) مجله لسان مبین دوره: 2، شماره: 3
70 محمد غنیمی هلال و جایگاه او در ادبیات تطبیقی عربی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 1، شماره: 4
71 مشاهد القیامه فی القرآن الکریم دراسه صوتیه فی سور الواقعه، الحاقه، والانشقاق (دریافت مقاله) مجله آفاق الحضاره الاسلامیه دوره: 18، شماره: 2
72 مطالعه انتقادی فلسفه پست مدرنیسم در شعر ادونیس (دریافت مقاله) مجله لسان مبین دوره: 12، شماره: 42
73 معناشناسی اتهام جنون به پیامبر(ص) با تکیه بر پاسخ های قرآن به این اتهام (دریافت مقاله) پژوهش های زبانشناختی قرآن دوره: 4، شماره: 1
74 معناشناسی واژه «شعر» در قرآن و جایگاه آن در حوزه معنایی ادراک و معرفت (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 14، شماره: 6
75 مقایسه رویکردهای استعمار ستیزی در دو جریان کلاسیک و نوگرای شعر معاصر عراق (دریافت مقاله) مجله ادبیات پایداری دوره: 1، شماره: 2
76 مکان، زمان، رویا و شخصیت در سوره یوسف (ع) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم دوره: 3، شماره: 2
77 موتیف الاشجار فی شعر محمود درویش؛ دراسه احصائیه وتحلیلیه بین النخل، والزیتون، والبرتقال (دریافت مقاله) مجله الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها دوره: 13، شماره: 43
78 نشانه شناسی ارتباطات غیرکلامی در رمان «مصائر کونشرتو الهولوکوست والنکبه» از ربعی المدهون (دریافت مقاله) مجله الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها دوره: 17، شماره: 59
79 نشانه‌شناسی ارتباطات غیرکلامی در رمان "الطّلْیَانی" اثر شکری المبخوت (دریافت مقاله) مجله لسان مبین دوره: 11، شماره: 38
80 نظریه ادب اسلامی معاصر درآینه نقد و بررسی (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات ادبی متون اسلامی دوره: 1، شماره: 3
81 نظریه الصرفه فی میزان الدراسه و النقد (دریافت مقاله) المجله اللغه العربیه و آدابها دوره: 10، شماره: 1
82 نقد و بررسی الفنون الادبیه و اعلامها فی النهضه العربیه الحدیثه (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 14، شماره: 33
83 نگاهی به مراحل و ویژگی های نقد ادبی سید قطب (دریافت مقاله) مجله الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها دوره: 1، شماره: 1
84 واسازی و چالش های آن در تعامل با متن قرآنی بررسی موردی سوره توحید (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های ادبی - قرآنی دوره: 9، شماره: 4
85 واکاوی اندیشه دم غنیمت شمری خیامی در شعر علی محمود طه مصری (دریافت مقاله) کاوش نامه ادبیات تطبیقی دوره: 5، شماره: 17
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 جامعه شناسی ادبی جنبش های معاصر عربی براساس رویکرد شکل دهی در شعر احمد مطر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی ادبیات و پژوهش های تطبیقی در آن
2 فرهنگ لغتهای معاصر زبان عربی و کلمات نوظهور(پژوهش در دو فرهنگ لغت "المکنز الکبیر" و "المعجم الوسیط") (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش موضوعی-تربیتی در آموزش زبان عربی