دکتر احمد ثمریها

دکتر احمد ثمریها عضو هیات علمی دانشگاه فنی و حرفه ای

دکتر احمد ثمریها

Dr. Ahmad Samariha

عضو هیات علمی دانشگاه فنی و حرفه ای

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آنالیز شیمیایی پوست گیاه کنف (دریافت مقاله) نشریه علمی، پژوهشی و فناوری البرز دوره: 2، شماره: 5
2 بررسی تاثیر نانو سیلیس بر ویژگی های حرارتی، رفتار آتشگیری ومورفولوژیکی نانو چندسازه ساخته شده از آرد چوب نراد و پلی اتیلن (دریافت مقاله) نشریه علمی، پژوهشی و فناوری البرز دوره: 2، شماره: 6
3 بررسی جنگل های شمال از نظر تولید، عرضه و قیمت فرآورده های چوبی وپیشبینی قیمت این فرآورده ها برای یک دوره 5ساله (دریافت مقاله) نشریه علمی، پژوهشی و فناوری البرز دوره: 1، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر مقدار آرد باگاس و سازگارکننده بر مدول الاستیسیته چندسازه ساخته شده از آرد باگاس - پلی پروپیلن (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
2 اثر مقدار آرد باگاس و سازگارکننده بر مقاومت به ضربه فاقدار چندسازه ساخته شده از آرد باگاس - پلی پروپیلن (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
3 اثر نانورسو آرد چوب بر ویژگی های حرارتی و رفتار آتش گیری نانوچندسازه ساخته شده از آرد صنوبر و پلی پروپیلن (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ با رویکرد زیست محیطی
4 ارزیابی تأثیر تیمار ازن بر روی خواص مقاومتی خمیر و کاغذ OCC بازیافتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
5 OCC بررسی اثر نانو رس بر خواص نوری خمیرکاغذ (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
6 OCC بررسی تاثیر تیمار ازن بر خواص نوری خمیرکاغذ (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
7 بررسی اثر ابعاد ذرات باگاس بر مقاومت و مدول خمشی چندسازه های آرد باگاس/ پلی اتیلن بازیافتی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
8 بررسی اثر ابعاد ذرات باگاسبر مقاومت و مدول خمشی چندسازه های آرد باگاس/ پلی اتیلن (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ با رویکرد زیست محیطی
9 بررسی اثر زمان و مواد شیمیایی بر بازده خمیرکاغذ شیمیایی مکانیکی باگاس (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ با رویکرد زیست محیطی
10 بررسی اثر مقدار آرد باگاس و سازگارکننده بر جذب آب چندسازه ساخته شده از آرد باگاس - پلی پروپیلن (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
11 بررسی اثر مقدار آرد باگاس و سازگارکننده بر واکشیدگی ضخامت چندسازه ساخته شده از آرد باگاس - پلی پروپیلن (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
12 بررسی افزودن نانو رس، پلی پروپیلن ضایعاتی و خمیرکاغذ OCC بر خواص کششی و مقاومت به ضربه فاقدار چندسازه حاصل از آن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ
13 بررسی اقتصادی بازیافت کاغذ و مقوا از زبالههای شهری استان البرز (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
14 بررسی اقتصادی تولید خمیر کاغذ فلوتینگ از کلزا در استان مازندران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فن آوری های نوین در صنایع چوب و کاغذ
15 بررسی اقتصادی تولید مبلمان خانگی در استان تهران (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ با رویکرد زیست محیطی
16 بررسی امکان ساخت کاغذ بادوام از خمیر نوئل ساخته شده با فرایند کرافت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فن آوری های نوین در صنایع چوب و کاغذ
17 بررسی تاثیر مقدار آرد باگاس و سازگارکننده بر مقاومت کششی چندسازه ساخته شده از آرد باگاس - پلی پروپیلن (دریافت مقاله) پنجمین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
18 بررسی تاثیر میزان کربنات کلسیم بر ویژگی های فیزیکی چندسازه ساخته شده از آرد چوب و پلی پروپیلن بازیافتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی،زمین سالم
19 بررسی تاثیر میزان کربنات کلسیم رسوبی بر ویژگیهای خمشی نانوچندسازه ساخته شده از آرد چوب و پلی پروپیلن بازیافتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی،زمین سالم
20 بررسی تاثیر میزان نانو رسبر ویژگی های مکانیکی، نانوچندسازه ساخته شده از آرد صنوبر و پلی پروپیلن (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ با رویکرد زیست محیطی
21 بررسی تاثیر نانو رس بر مقاومت به له شدن در حالت حلقه و مقاومت به خرد شدن در حالت کنگره ای کاغذ OCC (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی،زمین سالم
22 بررسی تاثیر نانورس بر مقاومت به کشش، پاره شدن و ترکیدن کاغذ OCC (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی،زمین سالم
23 بررسی خواص کششی و مقاومت به ضربه فاقدار در اثر افزودن نانورس بر نانو چندسازه حاصل از پلی اتیلن ضایعاتی و خمیرکاغذ OCC (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ
24 بررسی شدت پالایش بر خصوصیات مقاومتی کاغذ حاصل از فرآیند نیمه شیمیایی سولفیت خنثی کلزا (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ با رویکرد زیست محیطی
25 بررسی گرماسنجی وزنی ، نانوچندسازه ساخته شده از نانوسیلیس، آرد چوب صنوبر و پلی اتیلن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ
26 بررسی ویژگی های حرارتی و آتش گیری، نانوچندسازه ساخته شده از نانو سیلیس، آرد چوب صنوبر و پلی-اتیلن ضایعاتی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ
27 تاثیر اختلاط خمیر کاغذ NSSC باگاس و CMP چوب و کاغذ مازندران بر ویژگی های مقاومتی و نوری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فن آوری های نوین در صنایع چوب و کاغذ
28 تاثیر نانو گرافن بر جذب آب و مقاومت به ضربه فاقدار چندسازه چوب پلاستیک حاصل از پلی اتیلن سنگین بازیافتی و آرد چوب (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ با رویکرد زیست محیطی
29 تاثیر نانوسیلیس بر رفتار آتشگیری چندسازه حاصل از نانوسیلیس، آرد چوب صنوبر و پلی اتیلن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ
30 تجزیه و تحلیل خواص خمشی تاثیرات افزودن نانورس بر نانو کامپوزیت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ
31 مقایسه خصوصیات گرماسنجی وزنی و شاخص حداقل غلظت اکسیژن محدود نانو چندسازه ساخته شده از آرد چوب، پلی اتیلن و نانو سیلیس (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ با رویکرد زیست محیطی
32 ویژگی های خمشی چندسازه حاصل از خمیرکاغذ OCC و پلی پروپیلن ضایعاتی و نانو رس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ