دکتر رضا نیک بخش

دکتر رضا نیک بخش دانشیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

دکتر رضا نیک بخش

Dr. Reza Nikbakhsh

دانشیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Comparative Study on Motivational Factors for Physical Activity between Male and Female Students of Islamic Azad University based on Selfdetermination Theory (دریافت مقاله) نشریه پژوهش در مدیریت ورزش و روانشناسی دوره: 1، شماره: 5
2 ارائه چارچوب بلیت فروشی رویدادهای بزرگ ورزشی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 20، شماره: 52
3 ارتباط هویت و سکوت سازمانی با جو سازمانی در کارکنان هیئت های بدنسازی و پرورش اندام استان های منتخب (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 19، شماره: 47
4 Evaluation of organizational citizenship behavior and organizational justice understanding based on demographic characteristics (دریافت مقاله) نشریه پژوهش در مدیریت ورزش و روانشناسی دوره: 1، شماره: 5
5 Relationship between enthusiasm to moderate physical activity and dependence on physical activity in male and female elite athlete students (دریافت مقاله) نشریه پژوهش در مدیریت ورزش و روانشناسی دوره: 2، شماره: 5
6 The relationship between emotional intelligence and communication skills in athletes (دریافت مقاله) نشریه پژوهش در مدیریت ورزش و روانشناسی دوره: 1، شماره: 4
7 The Relationship Between Organizational Justice Components and Organizational Commitment in Professional Coaches (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مدیریت و بازاریابی ورزشی دوره: 2، شماره: 4
8 The Relationship between Perfectionism and Organizational Citizenship Behavior among Athletes and Non-athletes (دریافت مقاله) نشریه پژوهش در مدیریت ورزش و روانشناسی دوره: 2، شماره: 3
9 بررسی عوامل مرتبط با انجام ورزش در برنامه های ورزشی ایستگاه های تندرستی منطقه ۴ شهرداری تهران (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 9، شماره: 2
10 بررسی عوامل مرتبط با تمایل به ترک خدمت در کارکنان سازمان های ورزشی (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 9، شماره: 1
11 بررسی و اولویت بندی شاخص های کلیدی بلیت فروشی رخدادهای بزرگ ورزشی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم ورزش دوره: 13، شماره: 44
12 تدوین برنامه راهبردی فدراسیون سوارکاری جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 19، شماره: 48
13 ترجمه و روانسنجی «مقیاس تعارض کار- خانواده» در کارکنان ورزشی (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 9، شماره: 5
14 جایابی خرده سیستم های اکوسیستم کارآفرینی در ورزش (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 20، شماره: 54
15 رابطه شخصیت و رفتارهای تمرینی ورزش: نظریه خود‎تعیین‎کنندگی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 10، شماره: 39
16 رابطه کمال گرایی و فرسودگی در ورزشکاران نخبه دارای معلولیت های جسمانی-حرکتی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 9، شماره: 34
17 شناسایی شرایط علی موثر بر شناخت استعدادهای ورزشی مدارس سمای کشور (مطالعه ای با رویکرد گرندد تئوری) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 20، شماره: 54
18 شناسایی عوامل کلیدی موثر بر نظام مدیریت استعداد منابع انسانی در سازمان ورزش شهرداری (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 8، شماره: 2
19 شناسایی و اولویت بندی شاخص های ارزیابی عملکرد ادارات تربیت بدنی دانشگاه های علوم پزشکی کشور با "رویکرد کارت امتیازی متوازن" و "فرایند تحلیل سلسله مراتبی" (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 7، شماره: 4
20 طراحی مدل شاخص های توسعه پایداری محیط زیستی در ورزش (دریافت مقاله) فصلنامه علوم ورزش دوره: 13، شماره: 44
21 طراحی و روان سنجی "مقیاس مدیریت سبز اماکن و تاسیسات ورزشی ایران" (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 10، شماره: 4
22 کمال گرایی، فرسودگی و مشارکت در ورزشکاران: نقش میانجی تئوری خودمختاری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 7، شماره: 26
23 مدل نگرش و جهت گیری جامعه والیبال ایران با اسناد خوش بینانه و بدبینانه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 9، شماره: 34
24 نقش سرمایه های روان شناختی کارکنان در ارتباط رهبری اصیل، معناداری در شغل و جوسازمانی با رضایت شغلی (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 10، شماره: 1
25 ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی پرسش نامه فرا چشم انداز (3+1Cs) چارچوب ارتباط مربی- ورزشکار (CART-Q) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 8، شماره: 28
26 همبستگی برندگرایی، سازوکارهای برندسازداخلی و ارتباطات درون کارکردی با رفتارهای برندساز کارکنان وزارت ورزش و جوانان (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 10، شماره: 3
27 همبستگی شوخ طبعی در محل کار، حمایت مدیران و اجتماعی شدن از شوخ طبعی کارکنان با محصورشدگی شغلی کارکنان وزارت ورزش و جوانان (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 9، شماره: 6
28 همبستگی عدالت توزیعی، عدالت رویه ای، محصورشدگی سازمانی با عملکرد شغلی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 10، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تبیین عوامل مؤثر بر احراز پست های مدیریتی ورزش کشور توسط زنان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
2 تعیین قابلیت ابعاد شخصیت در پیش بینی رضایت ورزشی و غیبت در ورزشکاران حرفه ای (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
3 تفاوت بین میزان رضایت ورزشی و غیبت در ورزشکاران ورزش های تیمی و انفرادی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
4 رابطه کمال گرایی و خودنمایی در رفتارهای ورزشی دانشجویان (دریافت مقاله) همایش بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم ورزشی