دکتر رضا شافعی

دکتر رضا شافعی دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

دکتر رضا شافعی

Dr. Reza Shafei

دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارایه الگوی اضطراب رایانه سازمان های ورزشی ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 5، شماره: 20
2 تاثیر بازارگرایی بر قابلیت های ارتباطی (مورد مطالعه: شرکت های کوچک و متوسط صنعتی شهر کرمانشاه) (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 4، شماره: 8
3 تکنیک های اصل تعهد و سازگاری در متقاعدسازی مشتریان شرکت های خدمات گردشگری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار دوره: 12، شماره: 46
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه مدلی برای تبیین نقش ویژگیهای فردی و محیطی در افزایش کارآفرینی دانشجویان (مطالعه ای در ایجاد دانشگاه کارآفرین در دانشگاههای استان کردستان) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت، آینده نگری، کارآفرینی و صنعت در آموزش عالی
2 ارایه الگوی روابط بلند مدت مشتری-فروشنده مبتنی بر سرمایه گذاری بازاریابی رابطه مند (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرهنگ سازمانی و منابع انسانی
3 ارتباطات یکپارچه بازاریابی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری
4 استفاده از مدل بلوغ بازاریابی جهت ارزیابی فرآیندهای بازاریابی بانکهای استان کردستان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
5 بخشبندی مشتریان بانکی در جامعه دانشجویان بر اساس انتظارات شناسایی شده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
6 بررسی اثر برنامه ترویجی -آموزشی(نمایش کلیپ های تبلیغاتی)بر آگاهی،نگرش ورفتار دانش آموزان ابتدایی در خصوص افزایش میزان مصرف صبحانه و شیر (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
7 بررسی اثر برنامههای ترویجی-آموزشی بر میزان مصرف شیر و صبحانه (مطالعه موردی: ارائه ی برنامه های ترویجی-آموزشی به کودکان دبستان سما) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی حسابداری، حسابرسی مدیریت و اقتصاد
8 بررسی اثر دانش بازارهای خارجی بر عملکرد صادراتی موردمطالعه: شرکتهای صادراتی استان کردستان (دریافت مقاله) کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری
9 بررسی اثرات اعتماد سبز بر ارزش ویزه برند سبز(مورد مطالعه:مشتریان لوازم خانگی شهرستان سنندج) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
10 بررسی اثرات همخوانی شخصیت برند و مشتری بر وفاداری برند مورد مطالعه: مشتریان دو صنعت لوازم خانگی و مواد بهداشتی در شهرستان سنندج (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
11 بررسی اثربخشی عدالت محوری و متانت رفتاری درارتقاء کیفیت بهره وری بررضایت مندی شغلی کارمندان سازمان اموراقتصادی ودارایی استان کردستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار
12 بررسی اثربرنامه های ترویجی-آموزشی بر میزان کاهش مصرف فست فود (مطالعه موردی : ارائه کلیپ های تبلیغاتی به کودکان دبستان دخترانه سما) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی حسابداری، حسابرسی مدیریت و اقتصاد
13 بررسی اثربرنامه های ترویجی‐آموزشی بر میزان کاهش مصرف فست فود (مطالعه موردی : ارائه کلیپ های تبلیغاتی به کودکان دبستان دخترانه سما) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس مدیریت تبلیغات
14 بررسی ارتباط بین سیستم اطلاعات بازاریابی با اثربخشی دانش کسب شده از منابع بیرونی (مورد مطالعه: شرکتهای شهرکهای صنعتی شهرستان سنندج) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
15 بررسی ارتباط بین سیستم اطلاعات بازاریابی با اثربخشی دانش کسب شده از منابع بیرونی (مورد مطالعه: شرکتهای شهرکهای صنعتی شهرستان سنندج) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
16 بررسی ارتباط سیستم اطلاعات بازاریابی و دانش مشتری (مورد مطالعه: شرکتهای مستقر در شهرکهای صنعتی شهرستان سنندج) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
17 بررسی ارتباط سیستم اطلاعات بازاریابی و دانش مشتری (مورد مطالعه: شرکتهای مستقر در شهرکهای صنعتی شهرستان سنندج) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
18 بررسی ایجاد سیستم اطلاعاتی بازاریابی با مدل های منتخب (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و سومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
19 بررسی تاثیر آموزش بر آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان دختر مقطع دبستان در مورد مصرف فست فود (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس مدیریت تبلیغات
20 بررسی تاثیر آموزش برنامه های ترویجی آموزشی بر آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان دختر مقطع دبستان در مورد مصرف فست فود (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
21 بررسی تاثیر سبک رهبری بر میزان کارآفرینی کارکنان سازمان های دولتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
22 بررسی تاثیر سیستم های توصیه گر در بهبود عملکرد بازاریابی شبکه ای (مورد مطالعه محصولات دیجی کالا) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی
23 بررسی تاثیر مدیریت شکایات مشتریان بر مدیریت کیفیت جامع در بانکهای دولتی شهرستان سنندج (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
24 بررسی تأثیر سبک رهبری بر میزان کارآفرینی دانشگاهی (مطالعه موردی دانشگاه علوم پزشکی و سازمان فنی و حرفه ای، مرکز سنندج) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت، آینده نگری، کارآفرینی و صنعت در آموزش عالی
25 بررسی تأثیر نقش داستان برند بر درک تصویر برند با استفاده از روش تحلیل گفتگو (مورد مطالعه محصولات اپل) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی
26 بررسی جایگاه رقابتی بانک های تجاری بر اساس نوع استراتژی بازاریابی آنها (مطالعه ای در استان کردستان) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی
27 بررسی رابطه بین رضایت مشتریان و گسترش تبلیغات دهان به دهان و اثر آن بر ارتقای ارزش برند(مورد مطالعه: مشتریان فروشگاه های رفاه، اتکا و فرهنگیان شهرستان سنندج) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
28 بررسی رابطه بین متغییرهای جمعیت شناختی با شخصیت برند و مشتری و وفاداری برند مورد مطالعه: مشتریان دو صنعت لوازم خانگی و مواد بهداشتی در شهرستان سنندج (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
29 بررسی رابطه جنبه اخلاقی و تمایل به ترک خدمت در صنایع کوچک و متوسط شهرستان سنندج (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
30 بررسی رابطه داراییهای ناملموس و عملکرد تجاری شرکت های تولیدی شهرک صنعتی شهرستان سنندج (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
31 بررسی رابطه رفتار فروش اخلاقی، کیفیت ارتباطات و وفاداری مشتریان (مطالعه موردی: شعب بیمه ایران شهرستان سنندج) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
32 بررسی رابطه ی توزیع دانش، یادگیری سازمانی و چابکی سازمانی دربیمارستانهای سازمان تامین اجتماعی استان کردستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرهنگ سازمانی و منابع انسانی
33 بررسی مدل ها و روش های نوین توانمندساز نظام بازاریابی و فروش بیمه عمر (دریافت مقاله) سمینار توسعه بیمه های زندگی
34 بررسی مقایسه استراتژی بازاریابی بانکی در میان بانک های داخلی و خارجی منتخب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
35 بررسی میزان پذیرش بانکداری الکترونیک و عوامل موثر بر آن در میان مشتریان بانکی مطالعه موردی شعب بانک ملی شهرستان سنندج (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی
36 بررسی میزان تاثیر ابعاد زیست گرا بودن مشتریان محصولات مصرفی و کم دوام بر جهت گیری رفتار خرید آنان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
37 بررسی نقش بازاریابی داخلی بر نوآوری در سازمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
38 بررسی نقش تبلیغات تایید کننده های مشهور بر نگرش زنان مصرف کننده لوازم آرایشی بهداشتی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری
39 بررسی نقش راهکارهای اثربخشی عوامل موثربربازاریابی اجتماعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار
40 بررسی نقش سیستم اطلاعات بازاریابی بر ارتقاء کارآیی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت
41 پیشگامی در بازار ابزاری برای موفقیت توسعه محصول جدید (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
42 تاثیر بازاریابی حسی بر تصمیم گیری مشتریان در سازمانهای خدماتی شهرستان همدان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و سومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
43 تاثیرقدردانی و تعهد در روابط بلند مدت مشتری-فروشنده (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرهنگ سازمانی و منابع انسانی
44 تحلیل اثرات سیستم اطلاعات بازاریابی بر دانش عرضه کننده (مورد مطالعه: شرکتهای مستقر در شهرکهای صنعتی شهرستان سنندج) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
45 تحلیلی بر روشها و مدلهای سنجش اثربخشی بازاریابی شرکتها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
46 تدوین برنامه های ترفیع و وفاداری مشتریان به منظور افزایش سهم بازار (مورد مطالعه: بانک رفاه کارگران شهرتهران) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی
47 تعیین تاثیر ابعاد فرهنگ سازمانی بر استقرار مدیریت دانش در سازمان های دولتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
48 طراحی و تدوین الگوی اثربخش ارزیابی و انتخاب پیشنهادات بهینه کارکنان سازمان با استفاده از فن تحلیل فرایند سلسله مراتبی (AHP) در نظام پیشنهادات (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها
49 نقش مولفه های برند سازی شخصی بر توسعه شغلی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری
50 واکنش پذیری دانش رقیب از سیستم اطلاعات بازاریابی (مورد مطالعه: شرکتهای مستقر در شهرکهای صنعتی شهرستان سنندج) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
51 واکنش پذیری دانش رقیب از سیستم اطلاعات بازاریابی (مورد مطالعه: شرکتهای مستقر در شهرکهای صنعتی شهرستان سنندج) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت